9. klases skolēniem eksāmeni tiek atcelti, pārējiem – notiks

 VOP1920

Ārkārtējās situācijas dēļ tiek mainīta ierastā kārtība, kādā skolās skolēni kārtos gala eksāmenus. Šodien valdība lēma par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā.

Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka 9. klases skolēniem valsts pārbaudes darbi tiek atcelti, izņemot eksāmenu latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās. Skolēniem, kuri vēlas to kārtot, eksāmena rakstu daļa notiks 10. jūnijā, bet mutvārdu daļa – 10. un 11. jūnijā. Tiem skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenu noteiktajā laikā un kuri vēlas to kārtot, eksāmens notiks 2. jūlijā.

Savukārt valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi (12. klasēm) notiks šādā kārtībā.

Obligātie centralizētie eksāmeni:

– vienā svešvalodā pēc izvēles (angļu valodā rakstu daļa – 2. jūnijā, mutvārdu daļa – 2., 3. un 4. jūnijā; vācu valodā rakstu un mutvārdu daļa – 3. jūnijā; krievu valodā rakstu daļa – 4. jūnijā, mutvārdu daļa – 4. un 5. jūnijā; franču valodā rakstu un mutvārdu daļa – 5. jūnijā);
– latviešu valodā rakstisks eksāmens – 9. jūnijā;
– matemātikā rakstisks eksāmens – 12. jūnijā.

Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā centralizēto eksāmenu saraksts:

– Latvijas un pasaules vēsturē rakstisks eksāmens – 15. jūnijā;
– ķīmijā (rakstiski) – 17. jūnijā;
– bioloģijā (rakstiski) – 19. jūnijā;
– fizikā (rakstiski) – 26. jūnijā.

Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā eksāmenu saraksts:

– ģeogrāfijā (rakstiski) – 29. jūnijā;
– ekonomikā (rakstiski) – 1. jūlijā;
– mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) – 3. jūlijā;
– informātikā rakstu daļa – 6. jūlijā, praktiskā daļa – 6. un 7. jūlijā.

2019./2020.mācību gada valsts pārbaudījumu GRAFIKS (.docx)

ATVĒRT PDF

Valsts pārbaudījumu papildtermiņi plānoti no 9. jūlija līdz 30.jūlijam. Sertifikāti par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu tiks izsniegti sākot ar 24.jūliju.

Eksāmenu norises laiki vispārējās vidējās izglītības iestādēs kopumā tiek nodrošināti laikposmā no 2020. gada 2. jūnija līdz 3. jūlijam.

2020. gada 30. aprīlī apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 183 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā” skatāmi Ministru kabineta tīmekļvietnē.

Raksts pārpublicēts no izm.gov.lv

Bērnu attālināto izglītošanu atbalstīs ar diviem televīzijas kanāliem

No 6.aprīļa televīzijas kanāli “ReTV” un “Sportacentrs.com” pārraidīs izglītojamajiem paredzētu saturu un kļūs par izglītojošiem kanāliem “Tava klase”, žurnālistus informēja izglītības ministre Ilga Šuplinska (JKP).

No 6.aprīļa virszemes televīzijā tiks radīts saturs skolēniem no 1. līdz 4.klasei, bet no 14.aprīļa – skolēniem, kas mācās 5. un 6.klasē. Iespējams, vēlāk saturs taps arī 9. līdz 12.klašu skolēniem.

Continue reading “Bērnu attālināto izglītošanu atbalstīs ar diviem televīzijas kanāliem”

Attālinātā mācību procesa norise Misas vidusskolā

no 23.03. -14.04. 2020.

Informācija skolēniem

Visa informācija par attālināto mācību procesu būs

katru dienu pieejama e – klasē.

 1. Mācību stundu saraksts saglabājas esošais.
 2. Līdz 23. marta plkst. 9.00 e-klases pastā saņemsiet mācību plānu, darba uzdevumus un atgriezeniskās saites sūtīšanas nosacījumus visām nedēļas mācību stundām.
 3. Ja nav iespējams attālināti mācīties, izmantojot viedierīci, mācību materiālus skolā var saņemt tikai jūsu vecāki.
 4. Paveiktos darbus iesūti skolotājam ne vēlāk kā līdz kārtējās dienas plkst. 21.00 (sākumskolas skolēni līdz plkst. 19.00). Darbus variet veikt sev pieejamā dienas laikā, ja nav kāds īpašs norādījums.
 5. Ja dienas plānotais darbs nebūs iesūtīts, vai nebūsiet sazinājušies ar skolotājiem, e-žurnālā tiks veikts ieraksts “n” un nākamajā dienā mācību priekšmeta skolotājs vai klases audzinātājs sazināsies ar taviem vecākiem.
 6. Neskaidrību un ārkārtas gadījumos (slimība, interneta, datora problēmas) sazinieties ar mācību priekšmeta skolotāju vai klases audzinātāju un vienojieties par tālāko saņēmis vērtējumu “ni”, skolotājs ar tevi sazināsies un jūs vienosieties par turpmāko sadarbību un papildus veicamajiem uzdevumiem.
 7. Konsultāciju grafiks pievienots mācību stundu plānam.
 8. Lai notiktu attālinātā mācīšanās, izmantosim platformas e-klase, soma.lv, uzdevumi.lv, Skype, WhatsApp
 9. Līdz pirmdienas rītam katram skolēnam jāpieslēdzas platformai soma.lv ar savu, nevis vecāku e- klases pasi (lietotājvārds un parole).

 

Informācija vecākiem

 

 1. Sekojiet, lai jūsu bērns atbildīgi piedalās attālinātajā mācību procesā, ja nepieciešams, palīdziet tikt galā ar tehniskām problēmām.
 2. Palīdziet organizēt darba dienu, plānot uzdevumu izpildes laiku un tempu.
 3. Ja jūsu bērnam nav iespējams attālināti mācīties, izmantojot viedierīci, mācību materiālus (darba mapi) skolā pie dežuranta var saņemt tikai vecāki, iepriekš sazinoties ar klases audzinātāju.
 4. Lai jums būtu izpratne par mācību procesa organizāciju, lūdzu iepazīstieties ar darba veikšanas nosacījumiem, kuri tiks aizsūtīti bērniem līdz 23. marta plkst.9.00 e-klases pastā.
 5. Ja dienas plānotais darbs nebūs iesūtīts, vai skolēns nebūs sazinājies ar skolotājiem, skolotājs e – žurnālā veiks ierakstu “n” un klases audzinātājs sazināsies ar jums.
 6. Ja jūsu bērns 2 dienas bez zināma iemesla nebūs sazinājies ar skolotājiem, tad klases audzinātāja par šo situāciju ziņos sociālajam pedagogam.
 7. Neskaidrību, ārkārtas gadījumos (slimība, interneta, datora problēmas), informējiet klases audzinātāju. Saziņai izmantojiet e-klases pastu vai tālruni.
 8. Lai notiktu attālinātā mācīšanās, izmantosim platformas e-klase, soma.lv, uzdevumi.lv, Skype, WhatsApp.
 9. Lūdzu atgādiniet, ka līdz pirmdienas, 23. marta, rītam katram skolēnam jāpieslēdzas platformai soma.lv ar savu, nevis jūsu e- klases pasi (lietotājvārds un parole).
 10. Parūpējieties par to, lai jūsu bērns regulāri mazgā rokas, neapmeklē sabiedriskas vietas un nepulcējas lielās grupās ar citiem cilvēkiem.