header-photo

Aktuāli

 

Mācību grāmatu saraksts 2015./16. mācību gadam.

 

Informācija vecākiem par skolotāju brīdinājuma streiku šā gada 27.novembrī.

 

17. novembrī Misas tautas namā svinējām Latvijas 97. dzimšanas dienu. Koncertā piedalījās Misas vidusskolas dejotāji un dziedātāji.

 

12. novembrī Misas tautas namā sadraudzības koncertā "Savu dziesmu dziedu Tev" sadziedājās Misas vidusskolas zēnu koris un 6. - 12. klašu koris, Bauskas valsts ģimnāzijas jauktais koris un Bauskas pamatskolas 5. - 9. klašu koris.

 

12. novembrī Cēsīs Misas vidusskolas skolotāja saņēma Draudzīgā aicinājuma fonda apbalvojumu par teicamām sekmēm vēstures mācīšanā. Misas vidusskola šogad skolu reitingā ir ieguvusi 17 vietu un vēstures eksāmena kārtotāji ir sasnieguši 2. augstāko vērtējumu valstī

 

Ekoskolu zaļais karogs šogad plīvos 117 Latvijas skolās.

 

Skolēnu Domes locekļi un 1. un 2. klases skolēni krāsoja olas, lai iepriecinātu Vecumnieku pansionāta "Atvasara" iemītniekus.

31. martā Bauskas tautas namā pulcējās Bauskas, Vecumnieku un Iecavas novadu labākie kori, lai parādītu savu gada veikumu. Vecumnieku novadu skatē pārstāvēja Misas vidusskolas 5. - 12. klašu koris (iegūti 45 punkti) un zēnu koris (46,5 punkti) (skolotāja Zaiga Jēgere).

15. martā Iecavas tautas namā pulcējās Vecumnieku un Iecavas novadu labākie dejotāji, lai izdejojot raitu dejas soli parādītu savu gada veikumu. Skatē piedalījās 25 deju kolektīvi - 13 no Iecavas novada un 12 no Vecumnieku novada. Kā ierasts katrs deju kolektīvs dejoja 2 dejas – vienu izlozes deju un vienu izvēles deju. Starp Vecumnieku novada dejotājiem visaugstākos novērtējumus guva Misas vidusskolas dejotāji: 1.-2. klases deju kolektīvs ar 46 iegūtiem punktiem ir laureāts, savukārt 3.-4. klases deju kolektīvs (43,5 punkti) un 10.-12. klases deju kolektīvs (40,5 punkti) ieguva I pakāpi (skolotāja Valija Vaina).

10. martā starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 8.klases skolniece Vera Ļeonoviča ieguvusi atzinību, 9.klases skolniece Anna Jaunzeme - 3. vietu (skolotāja Gunita Jefremova).

6. martā Zaļeniekos vokālās mūzikas konkursa "Balsis" 2. kārtā Zemgales novadā Misas vidusskolas 3. - 6. klašu vokālais ansamblis ieguva Augstāko pakāpi saņemot 45,25 punktus. Ansambļa vadītāja Zaiga Jēgere.

25. februārī starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē 11. klases skolnieks Toms Jaunzemis ieguva atzinību (skolotāja Mārīte Ozola).

4. martā starpnovadu matemātikas olimpiādē 4. klasēm Tīna Spalva ieguva atzinību (skolotāja Inga Spangere).

26. februārī starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē 4. klases skolniece Anete Paula Kriņicka (skolotāja Inga Spangere) un 8. klases skolniece Sofija Novicka (skolotāja Laima Oborune) ieguvušas atzinību.

20. februārī starpnovadu matemātikas olimpiādē 5. klases skolniece Amanda Gāža ieguva atzinību (skolotāja Zenta Gasjūne).

13. februārī starpnovadu olimpiādē krievu valodā 8. klases skolniece Diāna Oļehnoviča ieguvusi 2. vietu, Vera Ļeonoviča - atzinību. 11. klases skolnieks Elnurs Muļars un 12. klases skolniece Jana Indriķe ieguvuši atzinības (skolotāja Olgita Vizule).

13. februārī Misas vidusskolā tika atzīmēta Valentīndiena. Jau no paša rīta katram skolniekam un skolas darbiniekam bija jāizvelk pusīte no sirds un dienas gaitā vajadzēja atrast "savu otro pusīti". Pēcpusdienā 10. klases meitenes - Beatrise un Kintija vadīja sarunu šovu "Draudzēsimies", kas izvērtās ļoti interesants. Dienas noslēgumā varēja mierīgi pasēdēt pie tējas vai kafijas tasītes 7.klases Valentīndienas kafejnīcā.

6. februārī Starpnovadu matemātikas olimpiādē 9. klases skolniece Anna Jaunzeme ieguva 2. vietu (skolotāja Iluta Ancveire). 12. klases skolnieks Nauris Vilde - 3. vietu (skolotāja Zenta Gasjūne).

Fizikas olimpiādē 11. klases skolnieks Toms Jaunzemis ieguvis atzinību (skolotāja Zenta Gasjūne).

6. februārī 2. - 4. klases skolnieki sveica 1. klases skolēnus ar skolā pavadītajām pirmajām simts dienām. Pirmklasniekiem bija jāatbild uz āķīgiem jautājumiem, jāparāda sava prasme lasīt, rakstīt un rēķināt.

28. janvārī 1. - 4. klašu skolēniem bija Dabaszinību diena. Skolēni apmeklēja eksperimentālās darbnīcas, kuras vadīja vidusskolēni skolotājas Annas Grenciņas - Grenciones vadībā.

8. - 9. klašu starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8. klases skolniece Sofija Novicka ieguvusi atzinību. 9. klases skolniece Anna Jaunzeme - 1. vietu, Sintija Neimane - atzinību.

23.janvārī 6. stundas laikā Misas vidusskolas pagalmā pulcējāmies pie Barikāžu piemiņas ugunskura. 10. klases skolēni dalījās ar visiem dažādu cilvēku atmiņas stāstos par Barikādēm. Tradicionāli pasākums beidzās dzerot piparmētru tēju pie ugunskura.

15. janvārī Stelpes skolā notika Vecumnieku un Iecavas novadu vēstures olimpiāde. 9. klases skolnieks Lauris Kazlausks ieguva 1. vietu, Anna Jaunzeme (9. klase) - 2. vietu. 12. klases skolnieks Nauris Vilde - 2. vietu.

28. novembrī starpnovadu bioloģijas olimpiādē 9. klases skolnieks Lauris Kazlausks ieguva atzinību, 11. klases skolnieki Toms Jaunzemis - 2. vietu un Lauris Vilde - 3. vietu.

11. decembrī Misas tautas namā tikās dejotāji no Stelpes, Valles, Pilsrundāles un Misas, lai redzētu un rādītu viens otram kā "Pipari ķer Piparkūkas"

11. decembrī Misas vidusskolā viesojās Edgars Maže un Karīna Tatarinova, lai patīkamā gaisotnē radītu un pastiprinātu adventa (gaidīšanas laika) sajūtas.

14. novembrī Misas tautas namā svinējām Latvijas 96. dzimšanas dienu. Koncertā piedalījās Misas vidusskolas dejotāji un dziedātāji. Pasākumu bagātināja viesmākslinieki - Terēze un Kristīne no Latvijas un Dāvids no Serbijas.

 

11. novembrī atzīmējot Lāčplēša dienu skolā tika organizēts konkurs "Es mīlu Tevi Latvija".

 

10. novembrī Misas vidusskolā tradicionāli risinājās Mārtiņdienas gadatirgus.

 

11. oktobrī Misas tautas namā notika ilgi lolotais Misas vidusskolas 40.gadu jubilejai veltītais absolventu salidojums, kuru vadīja Liene Spalva un Lauris Beinārs.

Mācību grāmatu un mācību līdzekļu saraksts 2014./15. mācību gadam. Visas mācību grāmatas un mācību līdzekļus, kas iekļauti šajā sarakstā nodrošinās skola.

 

Jau 1. oktobrī, Latvijas Universitātes Lielajā aulā, no 11:00-15:00 notiks ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums. Šogad jau 98 izglītības iestādes iegūs starptautisko Ekoskolu statusu un Zaļā Karoga balvu, tā apliecinot savus panākumus vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā... Apbalvotās skolas

 

Šā gada 12.septembrī, kā jau katrā skolā, arī pie mums notika Dzejas dienas pasākums. Šogad tas bija interesants un izdevies...

 

Šā gada 8.septembrī Rīgā notika bērnu karnevāla gājiens,, Gribu iet uz bibliotēku”. Piedalīties
gājienā bija uzaicināti labākie domrakstu rakstītāji par tematu,,Kā atmodināt Saulcerīti”. No 2979
Latvijas bērniem, kuri piedalījās konkursā, uz Rīgu tika ielūgti 2000, tai skaitā arī mūsu skolas
skolēni: Kristers Tomass un Guna Vilde no 7.klases, Sofija Novicka, Diāna Lauciņa, Amanda
Kozlovska un Sintija Belruse no 8.klases....

 

30.05. Mācību gads šogad noslēdzas neparasti. Skolēni vēl pēdējā dienā atskaitās par šogad paveikto prezentējot projektu nedēļā izstrādātos projektus par Misas vidusskolas absolventiem un skolotājiem.

 

14. maijā 4 Misas vidusskolas deju kolektīvi un visi 3 kori piedalījās pasākumā "Pavasaris Šēnbergā" - Skaistkalnē.

 

13. maijā Māmiņdienas koncertu savām māmiņām sniedza pirmsskolas bērni.

 

10. maijā visas māmiņas tika priecētas Mātes dienai veltītā koncertā, kā arī šajā dienā Misas vidusskolas izstāžu zālē bija iespējams aplūkot bērnu darbus, kas tapuši mājturības un vizuālās mākslas stundās.

 

28.04. - 30.04. 5. - 9. klašu kora koncertbrauciens uz Stokholmu.

 

26.04. notika tūristu sacensības sporta tūrisma rallijā Siguldā. Misas vidusskolas D grupa ieguva 4. vietu, B grupa - 2. vietu, A grupa - 5. vietu, bet absolventi - 1. vietu.

 

26.04. Misas vidusskolas 10.klases skolnieks Toms Jaunzemis piedalījās valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un ieguva 3.pakāpes diplomu. Apsveicam ar panākumiem!

 

24.04. Vecumniekos tika sumināti novada olimpiāžu uzvarētāji un viņu skolotāji.

 

17.04. Basketbolistu salidojums, kurā tikās gan Misas vidusskolas bijušie, gan esošie skolēni. Pasākums tradicionāli sākās ar basketbola turnīru.

 

17.04. Notika novada skolu teātra festivāls, kurā piedalījās arī mūsu teātra pulciņš.

 

16.04. Zemgales reģionālā koru skate Jelgavā. Iegūts 1. pakāpes diploms. Sveicam dziedātājas un viņu skolotāju Zaigu Jēgeri.

 

11.04. Iecavā notika starpnovadu tautasdeju kolektīvu skate. Visi Misas vidusskolas tautas deju kolektīvi ieguva 1. pakāpes diplomu. Apsveicam visus dejotājus un deju kolektīvu vadītāju Valiju Vainu.

 

1.04. Stelpē notika 4. klašu skatuves runas konkurss.

 

1.04. Jauno ķīmiķu pēcpusdiena noritēja jautrā gaisotnē, atbilstoši 1. aprīļa tematikai. Pēcpusdienā piedalījās skolēni no 4. līdz 7. klasei.

 

27.03. Jaunjelgavā notika gadskārtējais deju konkurss "Ceļojošie spriguļi". Misas vidusskolu šajā konkursā pārstāvēja 2 deju kolektīvi - 5. - 6. klašu deju kolektīvs un vidusskolas deju kolektīvs.

 

27.03. Zemgales reģiona Zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konferencē Vides zinātnes sekcijā savu darbu prezentēja 10.klases skolnieks Toms Jaunzemis. Darbs tika novērtēts kā 3. labākais darbs šajā sekcijā, iegūstot "ceļazīmi" uz valsts ZPD konferenci. Skolēnam tika pasniegts garantijas dokuments bezmaksas studijām LLU.

 

Misas vidusskolas 2. - 5. klašu ansamblis 14. martā pārstāvēja Vecumnieku novadu vokālā konkursa "Balsis 2014" Zemgales reģiona konkursā. Ansamblis ar 41,38 punktiem ieguva 1. pakāpes diplomu. Apsveicam ansambļa dalībniekus un ansambļa vadītāju Zaigu Jēgeri.

 

14.03. Misas viduskolā notika konkurss "Gada skolēns 2014", kurā savas zināšanas un talantu rādīja 8 skolēni. Labākie tika izvirzīti novada konkursam. Rezultātu tabula

 

Misas vidusskolu Vecumnieku novada Zinātniski pētniecisko darbu konferencē pārstāvēja 10. klases skolnieks Toms Jaunzemis prezentējot darbu "Piezemes ozona mērīšana Misas ciematā". Darbs izvirzīts aizstāvēšanai reģionālajā konferencē Jelgavā š.g. 27. martā. Darba konsultante Anna Grenciņa - Grencione.

 

24.02. Misas vidusskolā bija Olimpiskā diena. Skolēni no 3. - 12. klasei piedalījās dažādās sportiskās aktivitātēs - orientēšanās telpās, jautrais florbols un maratons - skrējiens pa Misas ciematu. Pasākumā varēja pārbaudīt arī savas zināšanas par Latvijas olimpiešiem - vai pazīstam Latvijas olimpiešus pēc fotogrāfijām, vai varam savienot hokejistu vārdus ar viņu numuriem, kā arī interesanti bija vērot "Mēmo šovu", kurā tika attēloti dažādi sporta veidi.

 

19.02. Vokālās mūzikas konkursā "Balsis 2014" 1. kārtas konkursā Vecumnieku novadā Misas vidusskolas 2. - 5. klašu ansamblis ieguva pirmās pakāpes diplomu un turpinās dalību konkursa 2. kārtā. Apsveicam visus ansambļa dalībniekus , kā arī ansambļa vadītāju Zaigu Jēgeri.

 

15.02. Misas vidusskolas 12. klases žetonvakars. 12. klases skolēni, tradicionāli, rādīja savu māku uzstāties, kā arī saņēma jaunāko klašu un Skolēnu domes apsveikumus.

 

20.01. Misas vidusskolā norisēja barikāžu laika piemiņas pasākums. Tā ietvaros 3. - 12. klašu skolēni darbojās 5 darba stacijās - "Barikāžu iela", kurā aplikācijas veidā bija jāveido barikādes kādā Vecrīgas ielā, "Barikāžu dziesmas", šeit skolēni iepazinās ar dziesmām, kas tika skandētas atmodas laikā, "Barikāžu tests" - tika pārbaudītas skolēnu zināšanas par Latviju, "Barikāžu karte" - kartē vajadzēja atrast barikāžu laika nozīmīgākās vietas, "Barikāžu filma" - skolēniem tika demonstrāta filma "1991. gada barikādes", ko ir veidojuši Misas vidusskolas bijušie skolnieki - A. Šakirovs un R. Ozoliņš ( filma ieguva 2. vietu 2009. gada skolēnu filmu konkursā), skolēni tikās arī ar filmas režisoru A. Šakirovu. Paldies 11. klases audzēkņiem par aktīvu dalību barikāžu piemiņas nedēļas pasākumos.

 

17.01. Vecumnieku vidusskolā notika pasākums, kurā piedalījās arī Misas vidusskolas skolēni no 8. un 9. klasēm. Pasākumā Rīgas Tehniskās Universitātes studenti stāstīja par fizikas un ķīmijas zināšanu praktisku pielietošanu. Šīs nodarbības uzdevums bija izveidot propellermašīnu. Uzzinājām vairāk par fiziku. Iespaidi bija viennozīmīgi- visiem patika! Šī bija pirmā nodarbība,vēl paredzētas četras šādas nodarbības.

 

13.01. Barikāžu rekonstrukcijas spēlēs Rīgā piedalījās 10 vidusskolnieki, kas iejutās barikāžu atmosfērā Zaķusalā - veidoja barikādes, sildījās pie ugunskura, klausījās atmiņu stāstījumos, tikās ar barikāžu dalībniekiem, dziedāja kopā ar folkloras kopu "Vilki".

 

1. sacensības 2014. gada tūrisma sezonā notika Jēkabpilī. Misas vidusskolas vidējā grupa (8.-9.klase) ieguva 1. vietu - A. Jaunzeme, L. Kazlausks, S. Neimane, O. Sabo. Iesācēji (sākumskola) - 3. vieta - T. Spalva, G. Dumbris, E. Litčenko, G. Jaunzemis. Individuāli vislabāk veicās E. Litčenko - 1. vieta.

 

2013. gada tūrisma sacensību kopvērtējumā Misas vidusskolas vidējā grupa (8.-9.klase) izcīnījusi 2. vietu. Individuāli A. Jaunzemei - 1.vieta, L. Kazlauskam - 3. vieta, T. Jaunzemim - 2. vieta.

 

20.12. Bērnudārza bērni bija aicinājuši savas vecākus uz Ziemassvētku koncertiem. Katra grupiņa rādīja visu, ko paguvuši iemācīties līdz Ziemassvētkiem.

 

19.20. Misas tautas namā varēja baudīt Misas vidusskolas skolēnu ārpusstundu nodarbībās apgūto - dziesmas un dejas, kam šoreiz bija piepulcējusies arī teātra izrāde.

 

16.12. Vecumnieku tautas namā tiek rīkota zinātnes, ražošanas un biznesa simulācijas spēle vidusskolēniem "Fabrikants". Misas vidusskolu pārstāvēs: Lauris Vilde, Toms Jaunzemis, Andris Smilškalns, Jūlija Antonova, Nauris Vilde, Aleksandrs Sadovins, Kristaps Neimanis, Juris Antonovs, Mārtiņš Alekšūns un Valērija Sadovina.

 

21.11. norisinājās konkurss Latvijas vēsturē Vecumnieku novada skolu 8. klasēm. Misas skolu pārstāvēja Anna Jaunzeme, Sintija Neimane un Lauris Kazlausks. Komanda ieguva 2. vietu.

 

29.11. Misas tautas namā tikās dejotāji no Iecavas, Stelpes un Misas skolām. Dejotāji viens otram rādīja savu dejotprasmi. Pēc koncerta dejotāji varēja pārliecināties par savām orientēšanās parsmēm tumsā. Kā patīkams noslēgums bija kopīga diskotēka.

 

15.11. Misas vidusskolas un bērnudārza audzēkņi sveica Latviju 95. jubilejā. Jau no paša rīta bērnudārza bērni sniedza koncertu savām māmiņām, tētiem un pārējiem viesiem, kas bija ieradušies uz svinīgo pasākumu. Vēlāk pēcpusdienā svētku koncerta viesus priecēja skolēni. Abos pasākumos skanēja dziesmas, dzeja, ritēja raiti deju soļi.

 

11.11. pie skolas, kā katru gadu, tika iedegts Lāčplēša dienas piemiņas ugunskurs pie kura tika skandētas patriotiskas dziesmas un dzeja.

 

08.11. Misas vidusskolā tika atzīmēta Mārtiņdiena. Jau no paša rīta Mazajā skoliņā viesojās ķekatnieki, kas apstaigāja visas bērnudārza grupiņas dziedāja, runāja tautasdziesmas, gāja rotaļās ar bērniem un uzdeva dažādas mīklas un uzdevumus bērniem. Vēlāk gan Mazajā skoliņā gan lielajā skolā notika Mārtiņdienas gadatirgus, kurā bija gan daudz tirgotāju, gan iepirkties gribētāju.

 

05.11. - 14.11. Misas vidusskolā Ojāra Vācieša 80. dzimšanas dienai veltīti daiļrunas svētki. Šajā laikā katrā klasē tiek organizēts daiļrunas konkurss un visi skolas bērni rāda savu prasmi runāt dzeju.

 

Rīgas skolēnu pils konkursā - pārgājienā "Mūsu zaļā Latvija" veicot pārgājienu Tome - Ķegums - Lielvārde - Jumprava iegūta 2. vieta.

 

Tūrisma sacensībās Rudzātos izcīnīta 4. vieta B grupā, individuāli Tomas Jaunzemim - 3. vieta, Annai Jaunzemei - 2. vieta. Mūsu absolventi ieguva 2. vietu.

 

07.10.-11.10. - Misas vidusskolā fukšu nedēļa. Tradicionāli katru dienu 10. klases skolēni ierodas skolā vecāko klašu skolēnu noteiktajā ģērbšanās stilā.

 

04.09. Skolā tika atzīmēta skolotāju diena. Skolēnu dome bija parūpējusies par īpašiem un mīļiem pārsteigumiem katram skolotājam jau no paša rīta. Savukārt 5. stunda bija skolotāju sporta stunda, kad skolotāji veica dažādas sportiskas aktivitātes, savukārt skolēni bija lielākie savu skolotāju atbalstītāji.

 

Pēc vairāku gadu aktīva darba - iesaistoties dažādos "zaļos" projektos un padarot skolu pēc iespējas videi draudzīgāku, Misas vidusskola ir ieguvusi Ekoskolas Zaļo karogu.

 

05.09.2013. sporta dienas aktivitātēs piedalījās lielākā daļa Misas vidusskolas skolēnu rādot savu spēku veiklību un komandas garu. Dienas beigās veiksmīgākie saņēma diplomus par izcīnītajām uzvarām.

Misas vidusskolas izglītojamo dalība mācību priekšmetu olimpiādēs 2013./14.m.g.

Nr. p.k.

Mācību priekšmets, kurā notiek olimpiāde

Klašu grupa

Skolēni, kuri pārstāv skolu

Skolotāji, kuri sagatavojuši skolēnus olimpiādei

Iegūtie rezultāti

1.

krievu valoda 11. klase Valērija Sadovina Olgita Vizule  

2.

krievu valoda 11. klase Mareka Pavlovska Olgita Vizule  

3.

krievu valoda 11. klase Jana Indriķe Olgita Vizule  

4.

krievu valoda 12. klase Jūlija Antonova Olgita Vizule 2. vieta Vecumnieku novadā

5.

bioloģija 9. klase Edijs Ancveirs Anna Grenciņa - Grencione  

6.

bioloģija 9. klase Aivis Tjuševs Anna Grenciņa - Grencione  

7.

bioloģija 11. klase Nauris Vilde Anna Grenciņa - Grencione 3. vieta

8.

bioloģija 11. klase Juris Antonovs Anna Grenciņa - Grencione  

9.

bioloģija 12. klase Andris Smilškalns Anna Grenciņa - Grencione  

10.

bioloģija 12. klase Jūlija Antonova Anna Grenciņa - Grencione  
11. fizika 9. klase Edijs Ancveirs Zenta Gasjūne  
12. fizika 10. klase Toms Jaunzemis Zenta Gasjūne atzinība
13. fizika 10. klase Lauris Vilde Zenta Gasjūne  
14. fizika 11. klase Nauris Vilde Zenta Gasjūne  
15. Latvijas un pasaules vēsture 9. klase Aivis Tjuševs Ingrīda Vaisjune 3. vieta
16. ekonomika 11. klase Nauris Vilde Antra Pāruma atzinība
17. angļu valoda 9. klase Andrejs Atkačūns Mārīte Ozola  
18. angļu valoda 9. klase Aivis Tjuševs Mārīte Ozola  
19. angļu valoda 11. klase Nauris Vilde Mārīte Ozola  
20. angļu valoda 12. klase Signe Petunova Mārīte Ozola atzinība
21. ģeogrāfija 11. klase Mārtiņš Alekšūns Mārīte Ozola  
22. ģeogrāfija 11. klase Nauris Vilde Mārīte Ozola  
23. latviešu valoda 8. klase Anna Jaunzeme Rūta Kārkliņa 2. vieta
24. latviešu valoda 9. klase Edijs Ancveirs Loreta Orinska  
25. latviešu valoda 11. klase Annija Grenciņa - Grencione Solveiga Vītola  
26. latviešu valoda 11. klase Valērija Sadovina Solveiga Vītola atzinība
27. latviešu valoda 12. klase Maija Pūne Loreta Orinska 3. vieta
28. matemātika 6. klase Kristers Tomass Iluta Soma  
29. matemātika 6. klase Diāna Kozlovska Iluta Soma  
30. matemātika 7. klase Mareks Pavlovskis Iluta Soma  
31. matemātika 8. klase Anna Jaunzeme Iluta Soma 1.vieta
32. matemātika 8. klase Lauris Kazlausks Iluta Soma 3.vieta
33. matemātika 10. klase Lauris Vilde Zenta Gasjūne 3. vieta
34. matemātika 10. klase Toms Jaunzemis Zenta Gasjūne atzinība
35. matemātika 11. klase Nauris Vilde Zenta Gasjūne  
36. matemātika 12. klase Signe Petunova Zenta Gasjūne atzinība
37. matemātika 4. klase Lāsma Belasova Agrita Ivanovska  
38. ķīmija 10. klase Toms Jaunzemis Anna Grenciņa - Grencione  
39. ķīmija 11. klase Nauris Vilde Anna Grenciņa - Grencione  
40. latviešu valoda 4. klase Lāsma Belasova Agrita Ivanovska  
41. vizuālā māksla 1. klase Kitija Krūmiņa Skaidrīte Liniņa  
42. vizuālā māksla 2. klase Dagnija Novicka Dina Godļevska  
43. vizuālā māksla 3. klase Anete Paula Kriņicka Inga Spangere 3. vieta
44. vizuālā māksla 4. klase Anrī Soms Agrita Ivanovska  
45. vizuālā māksla 4. klase Viktorija Šakirova Agrita Ivanovska  
46. vizuālā māksla 7. klase Sofija Novicka Laima Oborune  
47. vizuālā māksla 7. klase Sintija Belruse Laima Oborune 1. vieta
48. vizuālā māksla 8. klase Anna Jaunzeme Laima Oborune 1. vieta
49. vizuālā māksla 9. klase Kintija Krugloviča Laima Oborune  
50. mājturība un tehnoloģijas 8. klase Anna Jaunzeme Andra Setkovska  
51. mājturība un tehnoloģijas 9. klase Iveta Ašmane Andra Setkovska  
           

 

2012./2013. mācību gads

01.06. Misas vidusskolas 8. un 10. klašu skolēni piedalījās ZZ čempionāta finālā.

8.05. Rīgā, Skolēnu pilī notika IX Latvijas zēnu koru salidojuma "Nāc pie puikām!" koru konkurss Rīgas koriem. Šoreiz Misas vidusskolas zēnu koris piepulcējās 21 Rīgas korim un ieguva I pakāpes diplomu un ieguva 3.vietu starp šiem koriem.

26.04.2013. Iecavas un Vecumnieku novadu skolēnu tautas deju kolektīvi tikās starpnovadu skatē. Misas vidusskolu tajā pārstāvēja četri deju kolektīvi – 1.klases, 2.-3.klases, 4.-5. klases un 7.-10.klases tautas deju kolektīvs. Dejotājus skatei sagatavoja Valija Vaina.
Visi Misas vidusskolas deju kolektīvi ieguva I pakāpi.

No visas sirds pateicamies bijušajiem Misas vidusskolas audzēkņiem Aigaram Dienam, Albīnam Dienam, Valdim Seikstulim un Andrejam Novickim par dāsno palīdzību savai skolai, ieklājot betona grīdu, zēnu amatu mācības kabinetā, bez atlīdzības. Patiesi lepojamies ar saviem izpalīdzīgajiem un atsaucīgajiem skolēnu vecākiem.

Misas vidusskolas 5.-9. klasšu koris reģionālajā skatē Jelgavā ieguva 1.pakāpes diplomu – 43.punkti, koru konkursā „Dziesmai būt!”. Mēs lepojamies ar saviem brašajiem zēniem, kuri kopā ar savu skolotāju Zaigu Jēgeri, pateicoties neatlaidīgam un regulāram darbam, ieguvuši tiesības dziedāt zēnu koru skatē Rīgā. Koris piedalīsies Latvijas zēnu koru salidojumā „Nāc ar puikām” Cēsīs.

Misas vidusskolas 9. klases skolēns Toms Jaunzemis piedalījies Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra (DZMIC) organizētajā virtuālajā konkursā 7.-9. klašu skolēniem. Konkurss norisinājies 7 mēnešu garumā. Toms iekļuvis starp 31 veiksmīgāko konkursantu un balvā ieguvis aizraujošu piedzīvojumu - trīs dienu radoši eksaktu pasākumu, kurs notiks laikā no 17. - 19. jūnijam LU Fizikas un matemātikas fakultātes telpās. Apsveicam Tomu un viņa vecākus!

Konkursā „Balsis” Misas vidusskolas skolēnu ansamblis skolotājas Zaigas Jēgeres vadībā ieguvis I pakāpes diplomu.

Misas vidusskolas lielie dejotāji Bauskas kultūras namā piedalījās koncertā „Krāsu varavīksne”.

5.04. Misas vidusskolā notika Skatuves runas konkurss. Skolu pārstāvēja Anna Bērziņa (1.klase), Amanda Gāža (3.klase), Justīne Diena (2.klase), Liene Spalva (12.klase), Aleksandrs Sadovins (10.klase). Atzinību ieguva Kristers Tomass (5.klase), 3.vieta Beatrisei Hercogai (8.klase), 1.vieta Ritvaram Kozlovskim (5.klase) un Aigaram Šabanovičam (4.klase).

13.03. Vecumnieku novadā risinājās vides izziņas spēļu konkurss "Dabas taka", kurā mūsu skolas komanda ieguva 1. vietu. Komandā startēja Beatrise Hercoga, Edijs Ancveirs un Kristers Spalva, komandu vadīja Iluta Ancveire.

28.02. notika Publiskās runas konkurss kurā savu runātprasmi angļu valodā no Misas vidusskolas rādīja - Beatrise Hercoga (atzinība), Lauris Vilde (3.vieta), Arnita Trule (atzinība), kurus sagatavoja skolotāja Mārīte Ozola. Savukārt krievu valodā runāja Juris Antonovs (3.vieta), kuru sagatavoja Olgita Vizule.

Noslēdzies starptautiskais konkurss Es dzīvoju pie jūras par tēmu „Jūras melodija”, kurā 2. vietu ieguva pirmsskolas grupas "Ezīši" audzēkne Patrīcija Felicita Pavāre. Par konkursu vairāk.

Sveicam Misas vidusskolas šaha komandu ar izcīnīto 1.vietu Bauskas novada 2012.gada atklātajā olimpiādē - Meistarsacīkstes šahā vidējai (U15) grupai. Sacīkstes notika 30.novembrī, Bauskā, tajās piedalījās 10 skolu komandas. Individuālā vērtējumā, 31 dalībnieka konkurencē, Luīzei Dienai 1.vieta, Arvilam Melngailim 2.vieta, Tomam Jaunzemim 4.vieta un Laurim Vildem 5.vieta.

 

Sports

13.09.2013. notika Vecumnieku novada sacensības futbolā. Misas vidusskolas A-grupas komanda ieguva 1. vietu, savukārt C-grupas komanda izcīnīja 2. vietu.

Misas vidusskolas zēnu regbija komanda ieguva 1. vietu  Latvijas regbija čempionāta U-13 vecuma grupā 1.posmā Jūrmalā. Turēsim īkšķus turpmākajām posmu sacensībām.

Lieldienu brīvdienas Francijā pavadīja Kristers Spalva un Kristaps Neimanis, kuri ir iekļuvuši Latvijas U-18 regbija izlasē.

Austrijas galvaspilsētā Vīnē 10 Vecumnieku sporta skolas audzēkņi piedalījāss starptautiskā basketbola turnīrā.

22.02. Ogrē notika LR 66. skolēnu finālsacensības frisbijā. Šajās sacensībās piedalījās arī Misas v-sk. meiteņu komanda. Par cik šādās sacīkstēs startējām pirmo reizi, uzvaras neguvām, taču guvām pieredzi un jaunus draugus. Sacensībās piedalījās septiņu skolu komandas: 3 no Ventspils, 2 no Ogres, 1 no Rīgas un mēs. Sacensību noslēgumā ierindojāmies sestajā vietā. Mūsu komandā spēlēja: U.Kisiļica, D.Blate, I.Vītola, S.Indriksone, J.Antonova, V.Sadovina, M.Pūne un A.Krastiņa.

22.02. un 01.03. Vallē notika novada skolu sacensības basketbolā 3:3 četrās vecuma grupās. Kopumā startēja 40 komandas:no Valles un Misas pa 12,no Vecumniekiem-11, Stelpes-3 un Skaistkalnes-2. Godalgotās vietas izcīnīja: Misa-9, Valle-6 ,Vecumnieki-6,Stelpe-1, Skaistkalne-1.

LR čempionāts basketbolā U-13 grupā. 3.posma 2.kārtas spēles notika Kandavā 09.-10.03. Vecumnieku novada sporta skolas komanda uzvarēja Talsus(50:33), I.Miglinieka BS (39:31) un Saldu (46:30), bet zaudēja Kandavai(20:50). Šajās spēlēs vislabāk veicās Mārim Eņģelim (42p.), U. Mežavilkam (31p.) un M. Veģim (28p.). Nākošās spēles notiks 13. un14.aprīlī.

Iecavas novada atklātais čempionāts basketbolā notika Iecavā , Dartijas sporta namā, no 2012.g. decembra līdz2013.g. februārim. Turnīrā piedalījās 12 spēcīgas komandas,kurās spēlēja visi labākie Iecavas basketbolisti,divas komandas no Jelgavas,viena no Ķekavas un viena VEF sporta skolas komanda. Mūsu komandā spēlēja bijušie un esošie sporta skolas audzēkņi: K. Zauers, G. Baldiņš, G. Meļņiks,R. Mišukovskis, V. Puzanskis, G. Zaļmežs, A. Spangers, J. Janišons, K. Spalva, J. Pelēcis, E. Muļars un H. Nungurs. Turnīrā kopumā nospēlējām 11 spēles, finālā par 3.-4. vietu cīnījāmies un divu spēļu summā uzvarējām Ozolu-15 komandu, iegūstot 3.vietu. Apbalvošanas ceremonijā mums bija gods saņemt medaļas no leģendārā basketbolista-1965.g. Eiropas čempiona Visvalža Eglīša rokām.

Šajā mācību gadā novada skolēniem dotas iespējas sacensties 8 sporta veidos 4 vecuma grupās. 1.pusgadā notika sacensības futbolā, vieglatlētikā,basketbolā un basketbola stafetēs. Visās sacensībās un visās vecuma grupās piedalījās Vecumnieku, Valles un Misas vidusskola, nedaudz mazāk – Skaistkalnes vidusskola. Futbolā un vieglatlētikā mums piebiedrojās kaimiņu – Mazzalves pamatskola, uz dažām sacensībām komandas spēja nokomplektēt arī nelielā Stelpes pamatskola... viss raksts

Arī šajā sezonā mūsu sporta skolas audzēkņi startē Latvijas jaunatnes basketbola līgā kopā ar Iecavas novada sporta skolu. Pēc 1.apļa U – 19 komanda dala 1. - 3.vietu otrajā divīzijā Centrs... viss raksts

Tūrisms

20. - 21.04. Kalnciema vidusskolas apkaimē notika 25. Rīgas skolēnu  pils sacensības.  Piedalījās mūsu 3 komandas. Rezultāti pēc 2 distanču kopvērtējuma – pieaugušie – 1.vieta (absolventi – Inese Pučeka, Valdis Vaisjuns, Jānis Seglickis un Jānis Sapats),  2.vieta  vidējā grupā Misas 1.komandai – Toms Jaunzemis, Beatrise Hercoga, Kintija Krugloviča un Oskars Sabo. 4. vieta vidējā grupā Misas 2.komanda – Anna Jaunzeme, Edijs Ancveirs, Lauris Kazlausks un Agnese Indriksone. Sacensībās piedāvājām arī konkurētspējīgus tiesnešus – Kristers Spalva, Kristaps Neimanis, Juris Antonovs un Luīze Diena.

Misas vidusskolas sporta tūrisma jaunākās - C grupas audzēkņi 2012.gadā ir kļuvuši par Latvijas čempioniem sporta tūrismā. Savukārt vidējā grupa ieguva 2.vietu. Arī individuālajā vērtējumā varam lepoties ar lieliskiem panākumiem - 1. vieta Tomam Jaunzemim, 2. vieta - Annai Jaunzemei, 3.vieta - Agnesei Indriksonei, kuras iegūtas katram savā vecuma grupā.

No 14. – 16. septembrim Ukrainas pilsētā Luckā notika starptautiskās sporta tūrisma sacensības, kurās varēja satikt Ukrainas, Baltkrievijas, Slovākijas un Krievijas pārstāvjus. Piedalījās arī Misas vidusskolas komanda (J.Antonovs, T.Jaunzemis, L.Diena, E.Ancveiris, A.Indriksone, O.Sabo).
Galvenais distancē bija katra dalībnieka daudzveidīgo prasmju atklāsme (orientēšanās, tūrisma tehnika, plānošana un analīze).
Mūsējo labākie rezultāti – Tomam 11.vieta, Luīzei – 9.vieta, kopumā komanda palika 6.vietā.

 

Skolas vēsture

Skolēnu dome

Misas vidusskolas Skolēnu domes dalībnieki