Attālinātā mācību procesa norise Misas vidusskolā

no 23.03. -14.04. 2020.

Informācija skolēniem

Visa informācija par attālināto mācību procesu būs

katru dienu pieejama e – klasē.

 1. Mācību stundu saraksts saglabājas esošais.
 2. Līdz 23. marta plkst. 9.00 e-klases pastā saņemsiet mācību plānu, darba uzdevumus un atgriezeniskās saites sūtīšanas nosacījumus visām nedēļas mācību stundām.
 3. Ja nav iespējams attālināti mācīties, izmantojot viedierīci, mācību materiālus skolā var saņemt tikai jūsu vecāki.
 4. Paveiktos darbus iesūti skolotājam ne vēlāk kā līdz kārtējās dienas plkst. 21.00 (sākumskolas skolēni līdz plkst. 19.00). Darbus variet veikt sev pieejamā dienas laikā, ja nav kāds īpašs norādījums.
 5. Ja dienas plānotais darbs nebūs iesūtīts, vai nebūsiet sazinājušies ar skolotājiem, e-žurnālā tiks veikts ieraksts “n” un nākamajā dienā mācību priekšmeta skolotājs vai klases audzinātājs sazināsies ar taviem vecākiem.
 6. Neskaidrību un ārkārtas gadījumos (slimība, interneta, datora problēmas) sazinieties ar mācību priekšmeta skolotāju vai klases audzinātāju un vienojieties par tālāko saņēmis vērtējumu “ni”, skolotājs ar tevi sazināsies un jūs vienosieties par turpmāko sadarbību un papildus veicamajiem uzdevumiem.
 7. Konsultāciju grafiks pievienots mācību stundu plānam.
 8. Lai notiktu attālinātā mācīšanās, izmantosim platformas e-klase, soma.lv, uzdevumi.lv, Skype, WhatsApp
 9. Līdz pirmdienas rītam katram skolēnam jāpieslēdzas platformai soma.lv ar savu, nevis vecāku e- klases pasi (lietotājvārds un parole).

 

Informācija vecākiem

 

 1. Sekojiet, lai jūsu bērns atbildīgi piedalās attālinātajā mācību procesā, ja nepieciešams, palīdziet tikt galā ar tehniskām problēmām.
 2. Palīdziet organizēt darba dienu, plānot uzdevumu izpildes laiku un tempu.
 3. Ja jūsu bērnam nav iespējams attālināti mācīties, izmantojot viedierīci, mācību materiālus (darba mapi) skolā pie dežuranta var saņemt tikai vecāki, iepriekš sazinoties ar klases audzinātāju.
 4. Lai jums būtu izpratne par mācību procesa organizāciju, lūdzu iepazīstieties ar darba veikšanas nosacījumiem, kuri tiks aizsūtīti bērniem līdz 23. marta plkst.9.00 e-klases pastā.
 5. Ja dienas plānotais darbs nebūs iesūtīts, vai skolēns nebūs sazinājies ar skolotājiem, skolotājs e – žurnālā veiks ierakstu “n” un klases audzinātājs sazināsies ar jums.
 6. Ja jūsu bērns 2 dienas bez zināma iemesla nebūs sazinājies ar skolotājiem, tad klases audzinātāja par šo situāciju ziņos sociālajam pedagogam.
 7. Neskaidrību, ārkārtas gadījumos (slimība, interneta, datora problēmas), informējiet klases audzinātāju. Saziņai izmantojiet e-klases pastu vai tālruni.
 8. Lai notiktu attālinātā mācīšanās, izmantosim platformas e-klase, soma.lv, uzdevumi.lv, Skype, WhatsApp.
 9. Lūdzu atgādiniet, ka līdz pirmdienas, 23. marta, rītam katram skolēnam jāpieslēdzas platformai soma.lv ar savu, nevis jūsu e- klases pasi (lietotājvārds un parole).
 10. Parūpējieties par to, lai jūsu bērns regulāri mazgā rokas, neapmeklē sabiedriskas vietas un nepulcējas lielās grupās ar citiem cilvēkiem.

Aktuāli

Cienījamie vecāki un skolēni!
• No 16. marta līdz 14. aprīlim bērnudārzā darbojas dežūrgrupa pirmsskolas vecuma bērniem, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Lai varētu apmeklēt šo grupu, vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav bijusi ārvalstīs, nav bijusi kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. Continue reading “Aktuāli”

Mācāmies attālināti

Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu par ārkārtējas situācijas izsludināšanu valstī, no 13. marta līdz 14. aprīlim mācību process Misas vidusskolā norisināsies attālināti. Aicinām vecākus ievērot ārkārtas situāciju valstī un rast iespēju bērniem piedalīties mācību procesā attālināti (no mājām).Vienīgais izņēmums ir centralizētie valsts pārbaudījumi (eksāmeni) 12. klasei, kas norisināsies klātienē, skolās.

Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi vecākiem 2020. gada 13. martā šajā iestādē jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. Continue reading “Mācāmies attālināti”

UZMANĪBU!!!

   Tuvojas skolas brīvdienas, kad bērni un vecāki mēdz apmeklēt masu pasākumus un doties ceļojumos. Veselības ministrijas speciālisti un Izglītības ministrijas speciālisti, šajā epidemioloģiski saspringtajā situācijā Korona vīrusa izplatībā, aicina vecākus rūpīgi izvērtēt risku, kas rodas, apmeklējot masu pasākumus un došanos ārzemju ceļojumos.

Aicinājums šīs brīvdienas labāk pavadīt mājās, aktīvi darbojoties svaigā gaisā un lietojot uzturā veselīgu pārtiku, augļus un  daudz šķidruma. Continue reading “UZMANĪBU!!!”

Vecāku kopsapulce

10. martā Misas vidusskolas skolēnu vecāki tika aicināti uz vecāku kopsapulci.  Dienas kārtībā bija 5 jautājumi. Pirmais no tiem – vecāku informēšana par Vecumnieku novada Domes
22. janvāra lēmumu par Misas vidusskolas reorganizāciju ar 2020. gada 1. septembri. Ar jauno mācību gadu skolā netiks realizēta vidējās izglītības programma. Kā otrs dienas kārtības jautājums bija informācija par pirmsskolas darba organizēšanu, atbilstoši  pirmsskolas izglītības vadlīnijām. Continue reading “Vecāku kopsapulce”

Cienījamie vecāki!

2020. gada 16. janvāra Skolas padomes sanāksmē bija ierosinājums rīkot vecāku aptauju, lai uzzinātu viedokli par skolēnu dienasgrāmatu lietderību skolas saziņai ar vecākiem. Aptauja noslēgusies un sakām lielu paldies visiem vecākiem, kuri tajā piedalījās un izteica savu viedokli.

Esam nonākuši pie pārskatāma rezultāta, kurš atļauj izdarīt objektīvus secinājumus par turpmāko šā dokumenta izmantošanas virzību. Vecāki ar aptaujas rezultātiem un secinājumiem tiks iepazīstināti skolas vecāku kopsapulcē š. g. 10. martā.

Piedāvājam arī  e vietnē iepazīties ar aptaujas rezultātu apkopojumu!

Direktore