Izlaidums

Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule, gaiss un mitrums, lai uzziedētu un nestu sēklas. Tā arī mēs savas vēlmes ar varu nevaram īstenot. Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu un palīdz arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas rozes.
/Zenta Mauriņa/

Ir noslēdzies vēl viens mācību gads. Citiem, tas ir parasts mācību gada noslēgums, taču četrpadsmit 9.klases skolēniem un septiņpadsmit 12.klases audzēkņiem šis ir viena dzīves posma noslēgums un jauna sākums. Continue reading “Izlaidums”

„ Latvju bērni danci veda”

Lai iesaistītu bērnus un jauniešus Dziesmu un deju svētku procesā un šīs tradīcijas ilgtspējas saglabāšanā, ikgadu  divās Latvijas pilsētās  tiek rīkots tautas deju festivāls „ Latvju bērni danci veda”.

Šogad festivālu rīkot bija uzņēmušās Cēsis un Kuldīga. 3. jūnijā Vecumnieku novada skolu 13 tautas deju kolektīvi devās uz Kuldīgu, lai rādītu savu programmu lielkoncertā „ Dievzemītes rakstus pinu”. Continue reading “„ Latvju bērni danci veda””

Mācību gada noslēgums

Ir beidzies kārtējais mācību cēliens- 2016./17. mācību gads. 31. maijā, tāpat kā 1. septembrī, kad satikāmies uz skolas kāpnītēm, atkal  bijām visi kopā, lai sasveicinātos  ar vasaru. Bijām plecu pie pleca, priecājāmies  par gada veiksmēm, apsveicām  čaklākos skolniekus un devāmies vasaras brīvdienās.

Ārpus  skolas obligātajām nodarbībām mācību stundās, katram no skolniekiem ir bijusi iespēja pilnveidot savas intereses, atklāt un attīstīt savus talantus interešu izglītības programmās, kuru piedāvājums mūsu skolā ir ļoti plašs. Paldies visiem skolniekiem, kuri to apzinās un, mērķtiecīgi pilnveidojot sevi, ārpus mācību procesa  apgūst ļoti nozīmīgas dzīves prasmes. Paldies  visiem skolniekiem, kuri pieņem izaicinājumus – gatavojas un piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, paldies sportisko aktivitāšu cienītājiem par piedalīšanos komandu sacensībās, paldies darbīgajai sporta tūrisma saimei par ģimeniskumu, regulāru darbu treniņos un dalību sacensībās. Pateicību pelnījuši  2. klases jaunie aktieri, kuru izaugsme ir pamanāma un darbotiesprieks ir sajūtams. Darbīgs un veiksmīgs gads ir bijis visiem pieciem tautas deju kolektīviem-  ar uzstāšanos priecēti dažādu svētku dalībnieki, rīkoti sadancošanās pasākumi  kopā ar Vecumnieku  novada skolām, godam nostartēts skatē. Darbīgais cēliens noslēdzās ar skaistu  tikšanos  Vecumnieku dzelzceļa stacijā 27. maijā, kur piestāja ”Latvijas ekspresis simtgadei”. Kopā ar 180 pasažieriem- Latvijā pazīstamiem koriem „Balsis”, „Rīga” un deju mākslas kolektīviem  „Anda” un „Ačkups”- bija iespēja kopā iepriecināt Vecumnieku novada pieaugušo 5. Dziesmu un deju svētku dalībniekus un visus pasākuma  apmeklētājus. Darbīgā sezona noslēgsies 3. jūnijā Kuldīgā deju festivālā „Latvju bērni danci veda” . Vecumnieku novada skolu dejotāji  svētku ietvaros uzstāsies ar  deju iestudējumu.

Profesionāli bagātu gadu ir aizvadījuši skolu kori. Ar savu sniegumu kuplināti skolas svētku koncerti, 5.-12. klašu koris apguvis garīgās kora mūzikas repertuāru un koncertējis  dievnamos, iepriecinājis Ziemassvētku laikā Bruknas Kalnu svētību kopienas ļaudis, piedalījies Bauskas novada skolu sadziedāšanās pasākumā. Paldies zēnu kora dziedātājiem par vīrišķīgajām balsīm, kuras iepriecinājušas ikreizējos svētku koncertos Misā. Ar svētku programmu ciemojušies pie Zālītes speciālās internātpamatskolas audzēkņiem, kā arī kopā ar zēnu koriem no Dobeles un Ķekavas  snieguši koncertu Doles kultūras namā. Paldies mazajām „Balstiņām”, kuras ir īpaši skanīgas un ievērotas arī Vecumnieku novada skatē.

Šajā gadā esam uzsākuši  aktīvu  skolas  dzīves aktualitāšu atspoguļošanu mājas lapā- gan fotouzņēmumos, gan  informatīvi visi var sekot notikumiem Misas vidusskolā. Uzsākts kopīgs darbs pie skolas darbības pašvērtēšanas ziņojuma izveides un attīstības plāna izstrādes. Vērtēšanas procesā iesaistījušās  visas ieinteresētās puses- skolēni, pedagogi, vecāki.

Gribu vēlēt veiksmi mūsu skolas  14 9. klases absolventiem un 17 vidējās izglītības ieguvējiem. Lai pārbaudes darbos katram izdodas saņemt novērtējumu atbilstoši ieguldītajam darbam un atrast tālāko izglītības ceļu, pa kuru ejot sasniegt savu iecerēto mērķi.

Tiem, kuri čakli strādājuši, vasara būs kā garants atpūtai, spēku atjaunošanai, lai atkal nākošajā mācību gadā kopā varētu paveikt ieplānoto un dzīvot azartiski un  interesanti.Saku lielu paldies visiem pedagogiem, skolniekiem, apkalpojošajam personālam par kopīgu skolas dzīves uzturēšanu, idejām un ieteikumiem tās pilnveidei, jo mūsu uzdevums ir darīt tā, lai mūsu kopīgajās mājās visi justos labi.

Vēlu visiem visiem skolas ļaudīm saulainu, priecīgām emocijām un neparastiem piedzīvojumiem bagātu vasaru! Uz tikšanos 2017./18. mācību gada 1. septembrī uz skolas kāpnītēm!

                                                               Direktore Anna Balgalve.