2. un 3.klasei- “Meistaru diploms”

Jau otro gadu piedalāmies vides izglītības programmā “Izzini mežu”. Visa mācību gada garumā veicām” mammadaba meistarklases” uzdevumus- “Āra meistarstunda”, “Koka meistarstiķis”, “Meža meistardiena”. Aktivitātes bija cieši saistītas ar mācību procesu, līdz ar to bija prieks darboties. Ceram iesaistīties arī nākošajā mācību gadā, veikt sarežģītākus uzdevumus!

3.klases audzinātāja Dina Godļevska

Salidojums

Mums pieder  lielākā vērtība-kopīgs laiks, tādēļ  ļāvāmies satikšanās priekam, kopīgām atmiņām par to Misas vidusskolas salidojumā.  Mazliet apturējām steigas pulksteņus un priecājāmies! Liels paldies visiem, kuri  varēja ierasties mūsu kopīgajos svētkos- Dugānes skolas 155. un Misas vidusskolas 45. dzimšanas dienā. Paldies visiem , kuri bija, kuri piedalījās sportiskajās aktivitātēs, teica atzinīgus vārdus skolai un vēlēja izaugsmi. Paldies  mūsu viesiem par sirsnīgajiem apsveikumiem! Liels paldies mūsu skolas radošajai komandai- pedagogiem, tehniskajam personālam, kuri radīja šos svētkus, rūpējās par to norisi! Svētki ir kopdarbs, kurā sava vieta ir katram- gan tiem, kuri šobrīd mācās skolā, gan atsaucīgiem absolventiem. Paldies katram no viņiem, īpaši- Evitai, Jānim, Elmāram!

Paldies visiem , lai saulains ceļš uz vasaru un atkal uz satikšanos!

Direktore Anna Balgalve

Pateicības pēcpusdiena

     Mācību gada noslēgumā Misas skolā ir lieliska tradīcija—pateikt paldies skolēniem un skolotājiem par gada laikā paveiktajiem labajiem darbiem. Šis mācību gads ir bijis ļoti spraigs un bagāts ar dažādiem pasākumiem, tāpēc pateicības pēcpusdienā tika teikts paldies skolēniem par dalību un sasniegumiem mācību olimpiādēs. Tika sumināti labākie sportisti. Tā arī tika uzteikti skolēni, kuri darījuši vairāk, nekā prasa skolas programma, piemēram, tik šķietami necilu darbiņu, kā parūpējušies, lai katru dienu klasesbiedriem atnestu ābolus un pienu. Continue reading “Pateicības pēcpusdiena”

Mācību diena savai izaugsmei

24.maijā 4.-8. klašu skolnieku grupa devās mācību vizītē uz Jelgavas apkaimi- Stikla celtniecības konstrukciju ražotni  SIA “UPPE”, šķirotu otrreizējo materiālu pārstrādes rūpnīcu SIA “Eko PET” un Latvijas Lauksaimniecības universitātes kokapstrādes katedru.

SIA “UPPE” specializācija ir stikla konstrukciju projektēšana, ražošana un montāža celtniecības objektos. Šīs stiklotās konstrukcijas tiek ievietotas alumīnija, koka vai tērauda elementu rāmjos, atkarībā no ekspluatācijas veida un pasūtītāja vēlmēm.

Ražotnē mūs sagaidīja pats īpašnieks Aldis Cimermanis un, satiekoties, jau bija nojaušams, ka būs veiksmīga diena. Vizīti sākām ar atbildēm uz nelieliem testa jautājumiem par stiklu, nelielu ieskatu uzņēmuma birojā,  apcerējām interesantus risinājumus par uzņēmuma nosaukumu “UPPE”. Continue reading “Mācību diena savai izaugsmei”

Mācību vizīte

Piektdiena, 24.maijs, Misas skolā bija īsta alternatīvā mācību diena. Mācību vizītēs devās gandrīz visi skolēni. Apvienotajai  5.- 8. klašu skolēnu grupai, projekta “Skolas soma” ietvaros bija iespēja doties mācību ekskursijā uz Rīgu.

Rīgā, Sporta ielā 2 pavisam nesen, marta mēnesī tika atvērta Ziedoņa klase, uz to tad arī devāmies vispirms.

Kas tad īsti ir klase? Ko tas nozīmē? Dzejniekam Imantam Ziedonim ir kāds cits, mums neierasts, skaidrojums: “Klase jau arī ir tas, ko mums jāiedibina – visus kopā un atsevišķi, lai par mums saka: tie ir labas klases “. Izrādās, arī tāda var būt mums tik ierastā  vārda “klase” nozīme. Continue reading “Mācību vizīte”

Latvijas Meža dienas

         24.maijā 2.klases skolēni  devās uz pasākumu „Latvijas Meža dienas”, kas norisinājās Tērvetē. Tas bija lielākais pasākums Baltijā, kur mācīties pazīt mežu dabā. Pasākuma laikā visu par un ap mežu varēja izzināt, iepazīt vairāk nekā 80 meža izziņas pieturās.

Skolēni labprāt un, ar lielu interesi, iesaistījās radošās un izzinošās aktivitātēs. Ar lielu sajūsmu un neatlaidību meklēja „koka dimantus” smilšu kastēs, pētīja reljefu, ar aizrautību veidoja dažādus darbiņus no māla. Prasmi un zināšanas pielietoja, atpazīstot putnus, dažādu koku sugas, nosakot  pazīstamākās sēnes, vērīgi pētot kritušu koku stumbrus, ar dažādām sūnām un kukainīšiem. Savu uzmanību zēni pārbaudīja, šaujot mērķi. Continue reading “Latvijas Meža dienas”

Misas vidusskolā tiek realizēts Eiropas Savienības struktūrfondu projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstīšanai”

 • Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001
 • Projekta īstenošanas laiks: 02.10.2017. – 31.05.2019.
 • Projekta mērķis: nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus
 • Izglītojamo mērķa grupa:
  • Izglītojamie ar speciālām vajadzībām
  • Izglītojamie ar mācību grūtībām
 • Projektā atbalstāmās darbības:
  • Mācību satura jomā
   • Nodarbības individualizētam mācību atbalstam
   • Radošas praktiskas nodarbības
   • Nodarbību cikli
   • Mācību vizītes
   • Individuālas konsultācijas
  • Ārpusstundu pasākumi
   • Tematiskas nometnes
   • Festivāli
   • Radošās darbnīcas
  • Projektā iesaistīti 13 pedagogi

Continue reading “Misas vidusskolā tiek realizēts Eiropas Savienības struktūrfondu projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstīšanai””