2018./19. mācību gads

2018./ 2019. mācību gads

Ja foto galerijā pamaniet bildi, kuras publikācija ir nevēlama, tad Jums ir tiesības lūgt izņemt to. Lai aizsargātu personu datu privātumu, ir aizliegtas bilžu pārpublicēšanas, bez datu subjekta piekrišanas.

Foto Izlaidums, 2019. gada jūnijs

Foto Misas vidusskolas salidojums, 2019 gada jūnijs

Foto Misas vidusskolas salidojums – basketbola turnīrs, 2019. gada jūnijs

Foto Vecumnieku novada dziesmu un deju svētki, 2019. gada jūnijs

Foto Pēdējā skolas diena, 2019. gada maijs

Foto Pateicības pēcpusdiena, 2019. gada maijs

Foto 2018./19. mācību gada olimpiāžu uzvarētāji, 2019. gada maijs

Foto “Ezīšu” pikniks pie Arves ezera, 2019. gada maijs

Foto “Ezīši” stāda krūmiņus un rozes, 2019. gada maijs

Foto Māmiņdiena pirmsskolā, 2019. gada maijs

Foto Mātes dienas koncerts, 2019. gada maijs

Foto Mācību vizīte, 2019. gada maijs

Foto Lieldienas pirmsskolā, 2019. gada aprīlis

Foto Tematisks rīts “Putni manā apkārtnē”, 2019. gada aprīlis

Foto Cālis 2019, 2019. gada aprīlis, foto Alise Dreimane

Foto Mācību ekskursija “Koka daudzveidīgā dzīve”, 2019. gada aprīlis

Foto Teātra diena Mazajā skoliņā, 2019. gada aprīlis

Foto Baltu literatūras dienas skolas bibliotēkā, 2019. gada marts, Ilze Arāja

Foto Billes Rīga, 2019. gada marts, Ilze Arāja

Foto Tautas deju kolektīvu skate Iecavā, 2019. gada marts, Alise Dreimane

Dabaszinību un matemātikas nedēļa

Foto Eksperimenti, 2019. gada marts

Foto Puzles likšana, 2019. gada marts

Foto Ceļojuma dienasgrāmata – Maroka, 2019. gada marts

 

Foto Valodu diena skolā, 2019. gada februāris

Foto Dzimtās valodas diena pirmsskolā, 2019. gada februāris

Foto Starptautiskās tūrisma sacensības, 2019. gada februāris

Foto Mīļdieniņa vecvecākiem Mazajā skoliņā, 2019. gada februārī

Foto Latvijas sporta tūrisma čempionāta 1. posms, 2019. gada februāris

Foto 100 diena skolā, 2019. gada februāris

Foto Sveču balle, 2019. gada februāris

Foto Meteņdiena pirmsskolā, 2019. gada februāris

Foto Janvāris Mazajā skoliņā, 2019. gada janvāris

Foto Ziemas sporta diena, 2019. gada janvāris

Foto Mazā skoliņa decembrī, 2018. gada decembris

Foto Ziemassvētki Lielajā skolā, 2018. gada decembris

Foto Ziemassvētki Mazajā skoliņā, 2018. gada decembris

Kustību un mākslas festivāls

Foto Kustību un mākslas festivāla noslēguma pasākums, 2018. gada novembris, Alise Dreimane

Foto Aktiermākslas meistarklase, 2018. gada novembris, Alise Dreimane

Foto Mūsdienu dejas meistarklase, 2018. gada novembris, Alise Dreimane, Guna Gasjūne-Pavāre

Foto Folkloras deju meistarklase, 2018. gada novembris, Alise Dreimane, Guna Gasjūne- Pavāre

Foto Sporta deju meistarklase, 2018. gada novembris, Alise Dreimane, Guna Gasjūne-Pavāre

Foto Meistarklase “Izzini sevi kustībā”, 2018. gada novembris, Alise Dreimane, Guna Gasjūne – Pavāre

 

Foto Latvijas 100. dzimšanas dienai veltīts koncerts, 2018. gada novembris, Alise Dreimane, Guna Gasjūne – Pavāre, Adrians Pavārs

Foto Latvijas 100. dzimšanas dienai veltīts koncerts mazajā skoliņā, 2018. gada novembris, Alise Dreimane

Foto Mācību ekskursija, 2018. gada oktobris

Foto Sākumskolas ekskursija, 2018. gada oktobris, Dina Godļevska, Inga Spangere, Natālija Šabanoviča, Annija Fogele

Foto EKO skolu forums, 2018. gada oktobris, Anna Balgalve

Foto Skolotāju diena, 2018. gada oktobris

Foto Skolotāju dienas ekskursija, 2018. gada oktobris, Ilze Arāja

Foto Miķeļdiena pirmsskolā, 2018. gada septembris, Alise Dreimane

Foto Koku stādīšana, 2018. gada septembris, Guna Gasjūne-Pavāre, Kristiana Kazarjana, Anastasija Šņoriņa

Foto Sporta diena pirmsskolā, 2018. gada septembris, Alise Dreimane

Foto Sporta diena, 2018. gada septembris, Guna Gasjūne – Pavāre, Agita Dreimane

Foto Dzejas diena, 2018. gada septembris

Foto 3. septembris, 2018. gada septembris