Vecāku kopsapulce

10. martā Misas vidusskolas skolēnu vecāki tika aicināti uz vecāku kopsapulci.  Dienas kārtībā bija 5 jautājumi. Pirmais no tiem – vecāku informēšana par Vecumnieku novada Domes
22. janvāra lēmumu par Misas vidusskolas reorganizāciju ar 2020. gada 1. septembri. Ar jauno mācību gadu skolā netiks realizēta vidējās izglītības programma. Kā otrs dienas kārtības jautājums bija informācija par pirmsskolas darba organizēšanu, atbilstoši  pirmsskolas izglītības vadlīnijām. Par šo jautājumu uzskatāmā  prezentācijā  informāciju sniedza struktūrvienības vadītāja Ramona Ponomarenko.  Mācību pārzine Valija Vaina iepazīstināja vecākus  par skolas šā brīža aktivitātēm ceļā uz jaunā pamatizglītības standarta ieviešanu ar 2020. gada 1. septembri un prasībām izglītības procesa organizācijai, lai nodrošinātu standarta prasību realizēšanu.  Direktore prezentēja pārskatu no vecāku aptaujām par izglītojamo dienasgrāmatu izmantošanu, kā saziņas līdzekli ar skolu.  (prezentācija ievietota mājas lapā misasvsk, sadaļā ”vecākiem”).

Vecāki tika iepazīstināti ar šā brīža sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.

Sanāksmē  piedalījās Vecumnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals, kurš detalizēti sniedza informāciju par skolas reorganizācijas juridisko ceļu un pušu pienākumiem tajā.

Paldies tiem 20 skolēnu vecākiem, kuri uzklausīja, piedalījās kopīgās sarunās un uzdeva jautājumus par sava bērna izglītošanās procesu.

Tiksimies svētkos un ikdienā, lai sajustu  kopīgu prieku un risinātu problēmas, ja tādas izveidojušās.

Direktore A. Balgalve

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *