Skolas padome – Aktualitātes

2017. gada 27. janvārī Misas vidusskolā notika Skolas padomes sēde. Uz sēdi bija ieradušies 16 dalībnieki.

Par skolas mācību procesu, sasniegumiem, kavējumiem, strarpvērtējumiem informēja direktores vietniece mācību darbā Dita Starta. Tika prezentēts Misas vidusskolas sekmju un kavējumu kopsavilkums, kur norādīts, ka skolas vidējā atzīme ir – 6,37.

Skolas direktore Anna Balgalve iepazīstināja ar pedagoģiskās padomes sēdes lēmumiem, īpaši vēršot uzmanību uz audzēkņu neattaisnotajiem kavējumiem, par kuriem tiek informēts novada sociālais dienests un atsevišķos gadījumos tiek iesaistīta bāriņtiesa un bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Tiek veidoti atbalsta plāni, lai palīdzētu audzēkņiem ar mācīšanās grūtībām.

A.Balgalve norādīja, ka pašlaik skolas darba grupās tiek izstrādāts skolas pašvērtējuma ziņojums.

Direktore informēja par 2017.gada skolas budžetu, kas tika pieņemts Vecumnieku domē janvāra domes sēdē. Tika skaidroti šī gada skolas budžeta ieņēmumi un izdevumi, kā arī plānotie remontdarbi Misas vidusskolā, no kuriem galvenie – matemātikas kabineta remonts, ķīmijas kabineta un laboratorijas remonts un labiekārtošana, vingrošanas zāles un to palīgtelpu remonts, pirmskolas iestādes jumta nomaiņa, sporta laukuma iekārtu maiņa.

Skolas padomes priekšsēdētājas vietniece Liena Jaunzeme izteica gandarījumu par skolas jauno mājas lapu, kurā ir atspoguļota uzskatāma informācija par aktualitātēm skolā.

Pēc Skolas padomes sēdes vecākiem un  pedagogiem tika noorganizēta psihologa Viestura Valdmaņa lekcija par tēmu „Ko teikt un neteikt pusaudzim.” Psihologs atbildēja uz vecāku jautājumiem un izvērsās interesantas diskusijas par aktuālajām problēmām, lai vecākiem nezustu saikne ar bērniem šajā vecuma posmā un saglabātos uz sadarbību vērstas un mīlošas attiecības.

Paldies psihologam Viesturam Valdmanim un Vecumnieku novada domei, kura ir nodrošinājusi Misas vidusskolā psihologa esamību. Liels paldies Misas vidusskolas kolektīvam par ieguldīto darbu skolas padomes sēdes darba organizēšanā un prezentācijas un atskaišu gatavošanā.

 

Uz kopīgu sadarbību, ar cieņu

Vija Spalva