Skolas padome – Aktualitātes

Cienījamie Misas vidusskolas padomes pārstāvji!

Šā gada 22. martā , pl. 16.30, aicinu uz tikšanos!

Sarunas jautājumi:

-par 2018. gada plānoto un apstiprināto skolas budžeta tāmi ( grāmatvede B. Seikstule);

– par izglītojamo mācību darba veiksmēm un pilnveidojamām jomām (direktores vietniece D. Starta);

– par Vecumnieku novada Izglītības attīstības koncepcijas izstrādi (direktore) ;

– par Vecumnieku novada Domes lēmumu par 10. klases atvēršanu novada vidusskolās(direktore);

– dažādi ar skolas darbu un ikdienu saistīti jautājumi.

Gaidīsim!