Skolas padome – Aktualitātes

Cienījamie vecāki!

Paldies tiem, kuri izmantoja Vecāku nedēļas ietvaros piedāvātās iespējas – vērot savu bērnu mācību procesā, interešu izglītības nodarbībās, labāk izprast savu bērnu un runāt par neizprotamo vecāku skolas nodarbībā.

1. februārī tika sasaukta Skolas padomes sanāksme, kurā tika iepazīstināti ar pārskatu par 2018. gada budžeta izlietojumu, 2019. gada budžetā plānotajiem izdevumiem. Mācību pārzine sniedza pārskatu par pirmā semestra mācību darba rezultātiem. Tika pārrunāti ar skolas ikdienas darbu saistīti jautājumi. No skolas padomes tika saņemti šādi ierosinājumi:

  • mainīt mobilo tālruņu lietošanas nosacījumus skolā;

  • izvērtēt jautājumu par skolēnu dienasgrāmatu lomu, kā saziņas līdzekli starp skolu un vecākiem.

Lai noskaidrotu visu vecāku viedokli par šiem ieteikumiem, tiks rīkota vecāku aptauja ar e-klases starpniecību. Būsim aktīvi sava viedokļa paušanā!

Direktore Anna Balgalve

 

Cienījamie Misas vidusskolas padomes pārstāvji!

Šā gada 22. martā , pl. 16.30, aicinu uz tikšanos!

Sarunas jautājumi:

-par 2018. gada plānoto un apstiprināto skolas budžeta tāmi ( grāmatvede B. Seikstule);

– par izglītojamo mācību darba veiksmēm un pilnveidojamām jomām (direktores vietniece D. Starta);

– par Vecumnieku novada Izglītības attīstības koncepcijas izstrādi (direktore) ;

– par Vecumnieku novada Domes lēmumu par 10. klases atvēršanu novada vidusskolās(direktore);

– dažādi ar skolas darbu un ikdienu saistīti jautājumi.

Gaidīsim!