Aprīlis 2018

Paldies dziedātājiem un skolotājai

Aprīļa mēnesī joprojām turpinās dziesmoto kolektīvu skates! Zēnu kora sniegums starpnovadu skatē Bauskā iedeva ceļazīmi tālākajiem pārbaudījumiem- reģionālajai zēnu koru skatei Jelgavā 19. aprīlī. Zēni var! Kolektīvs uzstājās cienīgi, iegūstot 43,6 žūrijas punktus un 1. pakāpes diplomu, bet galvenais- ceļazīmi uz 10 zēnu koru festivālu Cēsīs „Puikas var!” Žūrijas vērtējošajam skatam nepagāja garām arī puišu atraktīvais dziedājums, ko publiski uzteica valstī pazīstamie diriģenti. Liels paldies skolotājai Zaigai Jēgerei par lielo darbu, lai zēniem būtu skanīgs dziedājums un nebaidīšanos  būt  konkurentiem  mūzikas skolu zēnu koriem, pat apsteidzot tos. Mūsu zēni ir pelnījuši dziedāt kopā ar visas Latvijas labākajiem zēnu koriem mūsu valsts 100-gades gadā  un viņi to spēj darīt cienīgi.

24. aprīlī 1.-4. klašu koris piedalījās starpnovadu koru skatē Bauskā. Mājup atgriezās ar lielu sajūsmu un stāstījumu par saviem panākumiem. Žūrijas novērtējums bija ļoti augsts- 44 punkti un iegūts pirmās pakāpes diploms. Mazajiem dziedātājiem bija svarīgi arī pateikt, ka novērtēti visaugstāk no visiem koriem, kuri uzstājās.

Panākumu pamatā –apzinīgi darīts darbs, panākta vienota izpratne par sasniedzamo mērķi un kopā,  saskanīgi un atbildīgi tas darīts. Paldies vēlreiz visiem koru dalībniekiem, neatlaidīgajai skolotājai Zaigai par muzikālās gaumes izkopšanu un mīlestības uz kora mūziku veidošanu!

                                                                           Direktore Anna Balgalve

Lielā talka

Vislatvijas Lielās talkas ietvaros arī Misas vidusskolas skolēni un skolotāji talkoja.

26.aprīlī sakopām Lejzemnieku kapus. Savukārt, daļa skolēnu vāca atkritumus gar Misas ciemata ceļmalām.

27.aprīlī turpinājām skolas apkārtnes, stadiona un bērnu rotaļu laukuma sakopšanu.

Pēc čakli padarīta darba, visi cienājās ar direktores sarūpētajiem našķiem.

Paldies čaklajiem talkotājiem!

                Iluta Soma

Mazie spēlmaņi

27. maijā 3. klases mazie aktieri devās uz skolu teātra festivālu “Mazie spēlmaņi” Kurmenē.

Skatītāji varēja noskatīties I.Šteinbergas izrādi “Suns un kaķis”. Žūrija mums piešķīra nomināciju “Sirsnīgākā izrāde”. Kā labākie tika atzīti Estere Freimane un Kristers Ivanovs, iegūstot nomināciju “Labākais no labākajiem spēlmaņiem”.

Žūrija sagādāja pārsteigumu paziņojot, ka Vecumnieku vidusskolas “Ziķeriem” un Misas vidusskolas teātra pulciņam tiek dāvāts ielūgums uz Ērberģes muižu 19. maijā plkst. 20:00, lai tiktos ar Ērberģes muižas baronu fon Hānu un viņa muižas pārstāvjiem.

Ceram uz jauku pasākumu Ērberģē!

Mīļš paldies vecākiem par atbalstu un kopā būšanu!

Inga Spangere

Oliņboliņ Skaistkalnē!

25. aprīlī 2.klase devās uz izzinoši sportisku pasākumu Skaistkalnē. Šajā pasākumā piedalījās visas Vecumnieku novada mācību iestāžu 2.klases. Skolēni sadalījās jauktās komandās (pēc izvēlētajām krāsu lentītēm) un veica dažādus uzdevumus, piemēram, riņķa padošana pa apli neatlaižot rokas, basketbola bumbas metieni grozā, precizitātes metieni ar “lidojošiem riņķiem”, tautasdziesmu atpazīšana pēc zīmējuma vai krustvārdu mīklas minēšana par Skaistkalnes pagastu.Vislabāk komandām patika spēle ar orientēšanās elementiem “Labirints”.

Un nav jau svarīgi, kurš ieguva pirmo vai arī pēdējo vietu! Šoreiz svarīga bija prasme iepazīt vienam otru un  sadarboties kā komandai. Iespējams, ka kāds ieguva sev jaunus draugus!

Mūsu klases jubilārs- Kristofers, ne tikai  bija viens no komandas, kura ieguva 1.vietu, bet saņēma arī visu pasākuma dalībnieku apsveikumu dzimšanas dienā.

Protams, visi skolēni saņēma gardas balvas un piemiņas diplomus!

Spītējot ne visai patīkamajiem laika apstākļiem, mājās braucām gandarīti par piedzīvoto.

2.klases audzinātāja Dina Godļevska

Putnu dienas Bārbelē

21.aprīlī Misas vidusskolas 1.klases skolēni devās uz Bārbeli, kur norisinājās Putnu dienas. Mēs tikām laipni sagaidīti. Pirmais, kas piesaistīja  lielu interesi, bija lidaparāts AN2 jeb tautā saucamais «kukuruzņiks», kurā varēja iekāpt un pavērot tā iekšpusi.

Neskatoties uz stipro vēju, skolēniem prieku sagādāja putnu būrīšu gatavošana. Katrs iemēģināja roku naglu sišanā. Tika izgatavoti divi būrīši, par kuriem saņēmām nelielas, simboliskas putnu mājiņas.

Radošajā darbnīcā bija iespēja izmēģināt putna  zīmēšanu ar melno ogli. Skolēnos tas raisīja ieinteresētību. Tika uzzīmēti brīnišķīgi darbiņi.

Noslēgumā bija iespēja cienāties ar īstu uzbeku plovu.

Zēnu koru salidojumā Cēsīs savas balsis izdziedās arī Misas vidusskolas puiši

Jau desmito reizi š.g. 1.jūnijā Cēsīs pulcēsies un sadziedāsies Latvijas zēnu kori. Salidojuma devīze: Puikas var!

Zēnu koru salidojumi Latvijā notiek no 1970.gada ik pa pieciem gadiem, un tradicionāli par zēnu koru sadziedāšanās vietu kļuvušas Cēsis, Cēsu pils parka estrāde. Šogad salidojums notiek Latvijas valsts simtgades zīmē, stiprinot zēnu koru dziedāšanas tradīciju un līdzdalību Dziesmu un deju svētku kustībā.

Salidojumam gatavojas 58 zēnu kori ar vairāk nekā 1800 dalībniekiem no visiem Latvijas novadiem. Nozīmīgajam notikumam zēni gatavojas jau vairākus gadus, apgūstot 18 repertuārā iekļautās latviešu komponistu dziesmas un latviešu tautas dziesmas a cappella. Aprīlī uzsākušies koru konkursi novados un pilsētās, kā arī II kārtas konkursi vēsturiskajos novados, kuros kompetenta žūrija izvērtē zēnu un diriģentu veikumu dziesmu apgūšanā un prasmi izjustā dziedāšanā. Galvenais zēnu koru vērtētājs ir zēnu koru salidojumu iniciators un tradīcijas iedibinātājs, ilggadējais Rīgas Doma zēnu kora diriģents Jānis Erenštreits, kurš ir arī X Latvijas zēnu koru salidojuma patrons. Zēnu koru skanējumā klausās arī tādi pieredzējuši diriģenti kā Romāns Vanags, Arvīds Platpers un šī salidojuma mākslinieciskais vadītājs Gints Ceplenieks.

Arī Misas vidusskolas zēnu koris veiksmīgi piedalījies ne tikai starpnovada skatē Bauskā, bet arī Zemgales reģionālajā zēnu koru konkursā Jelgavā „Puikas var”, izcīnot I pakāpes diplomu un iegūstot  43,6 augstu punktu vērtējumu. Sasniegtais rezultāts kori ierindo 1.vietā Zemgales reģionā starp vispārizglītojošo skolu zēnu koriem.

Paldies brašajiem puišiem par ieguldīto darbu un spēju vienmēr būt gataviem, neizsakāmi liels paldies zēnu kora dalībnieku vecākiem, par atbalstu un sapratni!

Paldies koncertmeistarei Evijai Bonātei, skolas vadībai – direktorei Annai Balgalvei un direktores vietniecei mācību darbā Ditai Startai. Sirsnīgs paldies skolotājai Ingai Spangerei par kopā būšanu un līdzi jušanu!

Tiekamies Cēsīs !

Misas vidusskolas mūzikas skolotāja un koru vadītāja Zaiga Jēgere

Paldies!

11.aprīlī Misas Tautas namā norisinājās skate Vecumnieku novada skolu Tautas deju kolektīviem! Pēc kārtējā darba  cēliena  savus deju iestudējumus rādīja  arī Misas vidusskolas četri tautisko deju kolektīvi. Kā katru gadu, arī šajā koncertā bija prieks un lepnums vērot katra kolektīva pārdomāto un glīto ietērpu, dejotāju staltos un saskanīgos deju soļus. Tāds rezultāts ir panākams ar regulāru un mērķtiecīgu darbu. Skolotājai Valijai Vainai tas izdodas un katru gadu viņas vadīto kolektīvu sniegums priecē skatītājus gan skatēs, gan skolas svētku koncertos, gan dažādos sadancošanās pasākumos. Īpašs paldies skolotājai par  pasākumu pārdomāto norisi, gaumīgo telpu noformējumu un pasākumu vadītāju sagatavošanu.

Skolas vadība izsaka pateicību visiem dejotājiem, kuri gada garumā bijuši centīgi nodarbību apmeklētāji un viņu vecākiem par atbalstu savu bērnu  māksliniecisko prasmju pilnveidošanā un latviešu tautas dejas tradīciju izkopšanā. Paldies arī klašu audzinātājām –Natālijai, Dinai, Ingai un Agritai, kuras vienmēr bijušas līdzās kā palīgi, lai pasākumos audzēkņi būtu sapucēti un pieskatīti.

Tikai darot rodas skaistas lietas, kuras visiem gribas apbrīnot. Lai mums  izdodas radīt katram savus brīnumus!

 Direktore Anna Balgalve

Brīnumi notiek!

Viss sākās ar parastu sīpolu. Mēs to ielikām ūdenī un nebija nemaz tik ilgi jāgaida, kad tam parādījās baltas saknītes. Ar tām sīpols padzērās un izdzina zaļus asniņus – sīpollokus. Tad mēs trauciņos iepildījām zemi. Audzinātājas teica, ka tā ir kūdra. Un tad tikai sākās īstie pavasara brīnumi! Kūdrā mēs ielikām dažus sīpoliņus, zirņus un pupas. Plastmasas pudelēm nogriezām virspusi, piepildījām ar to pašu kūdru, iesējām graudiņus, salātus un redīsus. Pēc tam kārtīgi salaistījām ar mazajām lejkannām, un tagad grupā uz palodzes ir vesels zaļais dārzs! Tad mēs sākām domāt, no kurienes kūdra nokļuva pie mums.. Tā bija lielā, lielā maisā sētnieces namiņā. Bet kur tā bija pirms tam?

Kādā rītā audzinātājas mūs sevišķi rūpīgi posa pastaigai. Katram tika uzvilktas atstarojošās vestes un vēlreiz pārrunājām drošības noteikumus, kas jāievēro, dodoties ārpus bērnudārza teritorijas. Tā nu mēs devāmies ceļā. Izrādās, ka kūdru ražo tepat netālu – aiz bērnudārza dīķīša. Jā, mēs tur redzam karogus plīvojot, dzirdam mašīnu un traktoru radītos trokšņus, bet šodien mēs paši varēsim visu apskatīt tuvāk. Audzinātājas ir noorganizējušas veselu ekskursiju pa kūdras ražotni. Tā saucas svešā vārdā, kuru mums grūti izrunāt – „Greenyard”. Mūs gan vairāk interesē tas mazais traktoriņš, kas ātri, ātri braukā šurp un turp. Viņš var vest veselu kaudzi kūdras maisus. Un ved arī! Viņš iebrauc iekšā lielajā mašīnā, noliek maisus un izbrauc ārā pēc citiem. Kad mašīna būs piekrauta pilna ar kūdras maisiem, tā brauks uz Poliju. Pats galvenais onkulis Viesturs mums parādīja vilciena sliedes un vagonus, ar kuriem kūdru atved no purva. Purvs… Tāds nedzirdēts vārds. Vēl viens liels traktors ar milzīgu kausu kūdru ved iekšā telpās, kur to pārstrādā. Bet tur mazi bērni nevar iet. Nekas, mēs drīz izaugsim lieli! Vēl mēs nofotografējāmies pie lielā traktora kausa un devāmies atpakaļ uz bērnudārzu, lai no plastilīna izveidotu savu mašīnu vai traktoru. Pavasara brīnumi turpinās!

„Kāpēcīši”

Mūzikas un mākslas pasaulē

Ceturtdien, 12. aprīlī 10. – 12. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, LNB un cikla “Mūzika Tev” koncertlekciju.  Latvijas Nacionālā mākslas muzejā gides Aijas Putniņas aizraujošajā nodarbībā skolēni iepazina muzeju un 19. un 20. gadsimta mākslu.

LNB skolēniem bija iespēja apmeklēt karjeras izglītības nodarbību. Nodarbību vadīja profesionāla karjeras izglītības konsultante Rita Lemešonoka. Skolēni tika rosināti uz savu interešu un spēju izzināšanu, samērošanu izvēloties savu nākotnes profesiju.

Ekskursijas noslēgumā Kongresu namā klausījāmies pēdējo šī mācību gada koncertlekciju. Koncerts bija gan izzinošs, gan iedvesmojošs un aizraujošs. Iepazinām komponistu A.  Vivaldi un viņa skaņdarbu  “Gadalaiki” interesantā skanējumā, ko sniedza jaunais vijolnieks Daniels Bulajevs un grupa “DaGamba”. Koncerta noslēgumā grupa “DaGamba” atskaņoja netverami mežonīgu skaistumu, savienojot “Rammstein” mūziku ar Bēthovenu.

Skolas bibliotekāre I. Arāja

Mazo aktieru ciemošanās Zālītes internātpamatskolā

13. aprīlī 3. klases skolēni viesojās Zālītes speciālajā internātpamatskolā ar Ināras Šteinbergas lugas “Suns un kaķis” pirmizrādi.

Izrāde noritēja pozitīvi labvēlīgā gaisotnē. Skatītāji emocionāli sekoja līdzi varoņu gaitām.

Paldies Misas vidusskolas bibliotekārei Ilzei Arājai par iespēju gūt uzstāšanās pieredzi ārpus skolas, iepriecinot kaimiņskolas skolēnus.

Mīļš paldies Kristera un Māra mammām par līdzdalību un atbalstu.

Paldies Zālītes skolai par sirsnīgo un jauko uzņemšanu un pārsteiguma dāvaniņām.

3. klases audzinātāja Inga Spangere

Mūsu mazais pārgājiens

Šajā mācību gadā 1. un 2. klase piedalās konkursā “Mūsu mazais pārgājiens”, kuru organizē Zemkopības ministrija sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži” un Latvijas Kokrūpniecības federāciju.  Mērķis- iepazīt un izpētīt meža nozari. Tā kā konkursa moto “Mežs un enerģija”, tad sākotnēji veicām literatūras un informācijas avotu izpēti par koku pārtapšanu enerģijā.Noskaidrojām, ka tirgus mājiņa, kas atrodas Misas centrā ir tapusi ar Zigmunda Alekšūna gādību, tādejādi pārgājiena galamērķis bija skaidrs. Tā bija Alekšūnu ģimenes saimniecība “Bogdani”, kurā nodarbojas ne tikai ar siena eksportu, bet arī kokmateriālu pārstrādi. 5. aprīlī devāmies ceļā. Saimniecībā uzzinājām, kā tiek zāģēti baļķi, no kuriem iegūst dēļus būvniecībai, ko dara ar skaidām un baļķu atgriezumiem, kas ir šķelda un kā tā tiek izmantota.

Guvuši jaunas zināšanas un mazliet jautrības un atpūtas,  varējām doties mājup.

Paldies “Bogdanu” saimniekiem par viesmīlīgo uzņemšanu! Arī laiks mūs patiesi pavasarīgi lutināja, bet brišana pa peļķēm, visiem tikai uzlaboja garastāvokli.

2. klases audzinātāja Dina Godļevska