Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstīšanai – atsauksmes

Mācību vizīte- kā mācību metode

Mācīšanās ārpus klases ir produktīva mācību metode, kur neformālā mācību vidē iespējams praktiski darboties, pētīt, izdarīt secinājumus un redzēt, kur noder iegūtās  teorētiskās  zināšanas klasē, kā arī iegūt pieredzi  svešā darba vidē, kas ļauj labāk iepazīt savas intereses, izprast  savu  karjeras izvēles ceļu. Iespējas organizēt šādu mācību procesu nodrošina došanās mācību vizītēs ārpus skolas-  uzņēmumos, laboratorijās, ražotnēs u.c. To nodrošina skola katru gadu savā budžetā iekļaujot līdzekļus šādiem mērķiem un līdzdalība projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”( Nr. 8.3.2.2./16/1/001), kurā Misas skola darbojas jau otro gadu. Ar projekta finansiālo nodrošinājumu 7. maijā 7.-11. klašu izglītojamie devās plānotā vizītē uz  Elektronikas un datorzinātņu institūtu un Latvijas Universitātes Astrofizikas observatoriju Baldonē.

Lai veiksmīgi saplānotu vizīti institūtā, izmantojām savas  vidusskolas absolventa Kaspara Ozola atsaucību, kurš pētniecības institūtā strādā par Attīstības nodaļas direktoru un ir vadošais pētnieks. Sākotnēji  tikām iepazīstināti ar institūta rašanās vēsturi un darbības virzieniem. Institūts ir dibināts 1960. gadā, tajā strādā 100 darbinieki, no kuriem 80 darbojas zinātnes attīstības jomā. Institūts  sadarbojas ar 300 partneriem no visas pasaules.

Darbu sākām 2 grupās-kamēr  viena iepazinās ar pētnieciskajām laboratorijām, otra grupa darbojās  praktiski-atkārtoja , kas ir elektrība, kā tā rodas un, pāros darbojoties, izveidoja  elektronisko  zvanu. Ne visiem zvans skanēja, bija jāatrod kļūda savienojumos un tikai tad bija rezultāts. Mācījāmies sadarboties, dzirdēt, uztvert vizuālo un mutisko  informāciju un ,atbilstoši tai ,veikt montāžas darbus.

Ekskursiju pa institūtu sākām ar nelielu ieskatu  datorikas vēsturē-  redzējām datoru, kurš radīts 1960. gados un izmantots PSRS kosmosa programmās.Vērojām, kā attīstījušās tehnoloģijas gadu gaitā. Pretēji vēsturiskajām tehnoloģijām, mūs iepazīstināja ar unikālu  institūta šobrīd radīto  produktu-   plaukstas skeneri , kurš novietots  pie ieejas iestādē. Tā būtība- pēc plaukstas līniju un asinsvadu izkārtojuma identificēt  personu. Šobrīd jau vācu kompānija ir iegādājusies  patentu, lai to  ieviestu ražošanā.

Pirmajā laboratorijā sastapām 2 jaunus zinātniekus, kuri demonstrēja robotu darba procesā,stāstīja, ka  tam piešķirta spēja ne tikai  veikt ieprogrammētas kustības, bet arī spēja redzēt ,(dziļuma karte) cik tālu, cik dziļi,  kādā stāvoklī , kādā krāsā ir  objekts. To dara  algoritmi, kuri atpazīst cilvēka vietā (mākslīgais intelekts). Otrajā mūsu ceļojuma pieturā nokļuvām mazo serveru telpā, kur tiek uzglabāta visa informācija, kura nonāk “Mākonī”. Skolēniem saprotamā veidā tika izstāstīts par mākslīgā intelekta “trenēšanu” un vilktas paralēles ar informācijas iegaumēšanas līdzību cilvēkam.

Kosmosa tehnoloģiju laboratorijā tika stāstīts un demonstrēts taimeris tapšanas stadijā, kurš ļoti precīzi nosaka laiku (12 cipari aiz komata). Tas tiek testēts termokamerā  ļoti augstā temperatūrā, jo kosmosa stacijā Luna 27, kur plānots ievietot šo taimeri, ir ļoti svārstīga temperatūra.

Redzējām, kā cilvēku ar īpašām vajadzībām  ikdienu atvieglos apģērbs, kurā ievietoti sensori, šāds apģērbs  ļaus kontrolēt dažādu veselības problēmu zonas un dos signālus par deformācijas izmaiņām, ja tiks pārkāptas pieļaujamās normas. Tika demonstrētas īpašas korsetes muguras zonai, džemperis, sensori, kuri iestrādāti  celtniecības konstrukcijās,kas ļaus konstatēt izmaiņas,  lai novērstu dažādas nepilnības celtniecības objektos un nepieļautu katastrofas.

Jauniešiem atklājums bija tālizpētes laboratorijā, kur no liela attāluma veikta uzņēmuma iespējams iegūt informāciju, kas notiek uz zemes. Izpratām, kā no liela attāluma notiek kāda objekta attāluma noteikšana dabā.

Puišiem interesi raisīja stāstījums un demonstrējumi par pašbraucošo auto būves attīstīšanu, ko nodrošina vides uztveres sensori. Būs iespējama arī šādu auto savstarpēja komunikācija. Biķernieku autotrasē jau šobrīd ir veikti testa braucieni, pārvietošanās pa ielām šobrīd nav pieļaujama, jo nepieciešams strādāt pie paredzamām situācijām, kādas sastopamas kopējā ielu kustībā un jāizstrādā likumīgā bāze šādu auto aprīkošanai un iespējām pārvietoties pa auto ceļiem un ielām. Šādu automobiļu būves  mērķis ir nevis aizstāt cilvēku, bet piedāvāt  labāku pakalpojumu par to, ko piedāvā cilvēks. (zinātnieka atbilde).

Uz jautājumu par to, kas diktē zinātnes dažādu nozaru attīstību, saņēmām atbildi, ka dzīves ikdiena to dara  un ne vienmēr  2-3 gadu izstrādāts  zinātnes projekts ir veiksmīgs, bet arī negatīvs rezultāts ir rezultāts, pārliecināts teica Kaspars.

Pētniecības institūta laboratorijās pārsvarā  sastapām jaunus cilvēkus, kas apgāž stereotipu  par to, ka par ievērojamu zinātnieku var kļūt tikai nopietnā vecumā. Kaspars aicināja jauniešus atbildīgi  apgūt eksaktos mācību priekšmetus un studēt inženierzinātnes, jo darba tirgū ir pieprasījums pēc tehniski domājošiem, radošiem, uzņēmīgiem, izlēmīgiem  un atbildīgiem darbiniekiem. Esam pateicīgi  institūta darbiniekiem, kuri veltīja mums laiku, īpaši Kasparam Ozolam.

Latvijas Universitātes Astrofizikas observatorijā Baldonē devāmies ceļojumā “tuvāk zvaigznēm”.Mums tika piedāvāta iespēja virtuāli paceļot kosmosa tālēs, palūkoties tuvāk uz saules sistēmas planētām ar planetārija palīdzību. Izmantojot tehnoloģijas, varējām apjaust reālu debess attēlu uz paviljona kupola ar 10000 reižu lielu samazinājumu.  Bijām aktīvi dalībnieki nodarbībā- kopā meklējām mazāko un lielāko planētu, zvaigznājus. Uzzinājām par Šmita teleskopa iegādi, montāžas darbiem un to, ka 1966. gadā naktī uz 8. decembri Baldones observatorijā tika iegūts pirmais fotouzņēmums ar šo teleskopu. Teleskops ir ievērojams  optiskās sistēmas ziņā, mehānikas un elektronikas ziņā. Ar to var uzņemt plašu debess lauku, tāpēc uz Baldoni brauc novērot zvaigznes, galaktikas un dažādus debess objektus arī astronauti no citām valstīm.Uzzinājām, ka Baldones observatorijā atklāti vairāki desmiti jaunu mazo planētu. Vienai no tām dots nosaukums  „ Baldone”, savukārt, 2010. gadā atklāto planētu nosauca par godu observatorijas dibinātājam Jānim Ikauniekam par – “Ikaunieks”.

Vizītes otrajā daļā piedalījāmies praktiskajās nodarbībās, kur vērojām, kā  zināšanas ķīmijā un fizikā ļauj veikt eksperimentus, kurus mēs sadzīviski dēvējam par “ziliem brīnumiem”. Tie tika demonstrēti atraktīvi,iesaistot mūs un uzsverot piesardzību jebkuru eksperimentu veikšanā. Katrs izveidojām savas “kosmiskās ziepītes”, skaisti tās iesaiņojām un, kā taustāmu vērtību visām dienas aktivitātēm, devāmies mājupceļā.

Vizītes mērķis bija sasniegts: dienas aktivitātes bija atbalsts jauniešu izaugsmei- zinātkāres veicināšanai, intereses veicināšanai par tehnoloģiju attīstību, to pielietojumu zinātnes atklājumu veikšanā, apjaust savas intereses un iezīmēt savu karjeras izaugsmes ceļu. Visi jaunieši bija aktīvi nodarbību dalībnieki un gribas ticēt, ka ieguvēji!

                                                      Projekta koordinatore Misas vidusskolā Anna Balgalve

Kustību un mākslas festivāls

Novembra pēdējā nedēļā (26.-30.11.) Misas vidusskolā tika organizēts Kustību un mākslas festivāls. Tā mērķis- novērtēt  kustību, kā informācijas nodošanas  veidu, estētisko vērtību un vajadzību izkopšanu, latviešu tautas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un iedzīvināšanu skolu jauniešos, jaunas pieredzes gūšanu, pozitīvu emociju rosināšanu. Kustībā radīts mākslas darbs- tā varētu izteikties īsāk par katru no festivāla dienām. Mērķu sasniegšanai tika plānotas meistarklases ar dažāda rakstura deju pedagogu un deju grupu piedalīšanos, lai izprastu, cik dažādi un laikmetam un stilam  atbilstoši var izteikt savas emocijas ar deju soļu un ķermeņa palīdzību.

Pirmajā festivāla dienā 7.-9. klašu skolēni tikās meistarklasē “Izzini sevi kustībā”, kur mākslinieces Kristianas  Kazarjanas vadībā tika piedāvāts  izprast, kā, apvienojot kustību ar vizuālo mākslu, izpaust sevi  radoši- veidot vizuālās mākslas darbu ar aizvērtām acīm ar sinhronu kustību palīdzību, kas ir sava veida meditācijas process. Radošie darbi pēc nodarbības tika izvietoti skolas vestibilā apskatei.

Otrā festivāla diena pulcēja 4.-6. klašu skolniekus sporta deju meistarklasē, kuru vadīja biedrības “Daces deju skola” trenere Dace Debovska. Paraugdemonstrējumus sniedza divi dejotāju pāri, kuriem ir augsti rezultāti  Latvijas reitingā savās vecuma grupās. Ikvienam meistarklases dalībniekam bija iespēja apgūt pamatsoļus dejām Vīnes valsis, lēnais valsis un ča-ča- ča.

Trešā festivāla dienā satikās 2.-7. klašu skolēni  folkloras deju meistarklasē, kuru vadīja pedagoģe Kristīne Karele kopā ar folkloras kopu “Tarkšķi”. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar dažādiem mūzikas instrumentiem, to atšķirīgo skanējumu, klausīties nelielā ievirzē par folkloras dejas rašanās vēsturi, tās nozīmīgumu gadskārtu svinībās un  latviešu tautas tradīciju norisēs.   Visiem bērniem bija iespēja līdzdarboties un iegūt priekšstatu par   folkloras deju soļiem, par latviešu rotaļdejām.

Mūsdienu dejas meistarklasi 6.-9. klašu skolēniem vadīja Babītes vidusskolas skolotāja Rūta Pintele ar savu vadīto deju grupu.  Ar interesi skolēni vēroja paraugdemonstrējumus, sasaistot ar skolotājas stāstījumu par mūsdienu dejas paveidiem – džeza deju , hip hop un laikmetīgo deju. Visiem bija prieks vingrināties dažādu soļu apguvē un kopīgā dejas izpildījumā.

Ceturtajā festivāla dienā īpašs piedāvājums bija 4. klasei- meistarklase aktiermākslā, kuru vadīja valsts leļļu teātra aktrise Evita Klimavičiusa. Mērķis šai nodarbībai- kustība, kā izteiksmes veids aktiermākslā. Caur dažādiem praktiskiem vingrinājumiem skolnieki pauda savas emocijas- gan prieku, gan dusmas, gan izstāstīja garāku stāstu. Neizpalika arī stāsts par aktiera profesijas ikdienu, skatītājiem ieraugāmo pusi un aizkulisēm. 4. klases skolniekiem šī nodarbība bija vērtīga arī tālab, ka visi ir teātra pulciņa dalībnieki.

Festivāla noslēgumā   tika svinēti svētki latviešu tautas dejai, pasākumā “Mums visiem viena šodien dzimšanas diena”. Kā jau dzimšanas dienā, bija arī daudz viesu no skolām ar stiprām tautas deju kopšanas tradīcijām- Valles vidusskolas, Bauskas sākumskolas, Bauskas valsts ģimnāzijas, Jaunjelgavas vidusskolas, Ulbrokas vidusskolas un četri pašmāju kolektīvi. Koncertā tika daudzināts mūsu zemes dabas skaistums, tradīcijas un vērtības. Katrs kolektīvs  izdejoja savu sveicienu Latvijai dzimšanas dienā. Mūs, visus klātesošos, vienoja tas, ka esam piedzimuši Latvijā un mūs vieno latviskās vērtības. Pēc koncerta sekoja viktorīna par Latviju, kurā piedalījās katrs dejotājs un pārbaudīja savas zināšanas par Latvijai nozīmīgiem notikumiem, svarīgām personībām, ģeogrāfiju un vēsturi. Turpinājumā bija atvēlēts laiks draudzībai ar neformālām aktivitātēm. Pedagogi dalījās profesionālās pārrunās par deju izpildījumu, soļiem un par ceļu uz deju skatēm.

Ceļš uz šo festivālu bija- DARBS un rūpīga plānošana. Liels paldies visiem jau nosauktajiem meistarklašu pedagogiem, kuri ar degsmi dara savu darbu un šo azartisko noskaņojumu iedod saviem audzēkņiem. Paldies  Evitai (skolas absolventei) par atsaucību savai skolai. Liels paldies 3. klases skolotājai Dinai Godļevskai  un “jauno aktieru” – Esteres Freimanes un Aleksa Meļņika stāstiem un dzejas rindām, kas kuplināja svētku programmu. Liels paldies deju skolotājai Valijai Vainai par līdzdalību  festivāla norises plānošanā, sadarbību tā programmas izpildē un festivāla noslēguma pasākuma sagatavošanu un vadīšanu. Sirsnīgs paldies visiem  pedagogiem,kuri palīdzēja norises procesos,  lietvedības sekretārei Agitai Dreimanei, darbiniecei Gunai Gasjūnei – Pavārei. Katrs ieguldījums bija ļoti nozīmīgs, lai ieceres īstenotu un mums visiem būtu gandarījums par ieguvumiem.

Iecere organizēt šādu pasākumu kopumu- Kustību un mākslas festivālu- varēja realizēties ar Eiropas savienības projekta “ Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” atbalstu. Paldies saku Vecumnieku novada domes šā projekta koordinatorei Alīnai Žukauskai par konsultācijām dažādu formalitāšu sakārtošanā.

Esam atkal ceļā uz jauniem izaicinājumiem, lai visiem pietiek degsmes un enerģijas !

Projekta koordinatore Misas vidusskolā Anna Balgalve