Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstīšanai – pasākumi