Latvijas čempionāta sporta tūrismā 1. kārta

9. un 10.februāri Jēkabpilī norisinājās Latvijas čempionāta sporta tūrismā 1. kārta. Tajā ar 3 komandām dažādās vecuma grupās piedalījās arī mūsu skola.

Pirmās dienas starti  individuālajās distancēs veiksmīgākie bija 3. klases skolniecei Lienei Šnorei, viņa ieguva 2. vietu.  Uzdevumi bija: siet mezglus un iziet šķēršļu trasi.  Sveicam Lieni ar panākumiem, kas gūti neatlaidīga darba rezultātā! Pārējiem sportistiem rezultāti bija labi, taču trijniekā neiekļuvām, iegūtas vairākas vietas sešiniekā.  Continue reading “Latvijas čempionāta sporta tūrismā 1. kārta”

Pirmklasnieku pirmās 100 dienas skolā

8. februārī mūsu pašiem mazākajiem skolēniem – pirmklasniekiem apritēja pirmās 100 skolā pavadītās dienas.

Sākumskolas skolēni un viņu audzinātājas bija sagatavojušas interesantus un radošus priekšnesumus, kuros iesaistīja pirmklasniekus. Viņiem bija iespēja izmantot apgūtās zināšanas Burtu meitiņas un Matemātikas vīriņa pārbaudījumos, parādīt prasmi sadarboties, veidojot māju, dejojot jautro “Putniņdeju”, rotaļā uzminot klasesbiedra vārdu. Continue reading “Pirmklasnieku pirmās 100 dienas skolā”

Sveču balle

Uz lielu balli sanāca sveces,

ai, kas par gaismu debesīs tecēs!

Kas to prieku jutīs?

Kas to prieku redzēs?

O.Vācietis “Sveču balle”

7. februāra trešajā starpbrīdī skolēni pulcējās uz “Sveču balli”. Tāds nosaukums izstādei, kuru skolēni, kopā ar skolotājiem un vecākiem, iekārtojuši 1. stāva vestibilā.

Klašu pārstāvji prezentēja izveidoto sveču kompozīciju, iepazīstinot ar katras krāsas nozīmi.

Ļauties sveču krāsu terapijai varēs visu februāri.

 

Bibliotekāre Ilze Arāja

“Skolas soma”

7. februārī Misas vidusskolas 11. – 12. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Šoreiz bijām izvēlējušies divas projekta „Skolas soma” aktivitātes: Latvijas Nacionālā arhīva apmeklējumu un izstādes „Portrets Latvijā 20. gadsimts. Sejas izteiksme” apskati. Trešā mūsu aktivitāte bija 3. koncertlekcija „Mūzika Tev”, kurā šoreiz viesojās fonds „Viegli”.

Latvijas Nacionālā arhīva telpās mēs tikām iepazīstināti ar tām daudzveidīgajām iespējām, kuras sniedz valsts arhīvi. Continue reading ““Skolas soma””

Ziemīgas aktivitātes Meteņdienas noskaņās!

Ziemas baltums šogad pārsteidz  un dažbrīd, tā vien aicina kopā ar bērniem doties uz kalnu un ļauties tādam īstam  priekam, pievienojoties bērnu smiekliem…

Tieši smieklu un prieka piepildīta, izvērtās Meteņdiena  “Mazajā skoliņā”. Šajā gadā Meteņi, gluži kā negribēdami ziemu vēl tik ātri laist prom, bija sniegoti un dzestri! Dažbrīd,  vējš iemanījās iegriezt arī pa kādam sniega virpulim, tomēr tas nebūt neliedza baudīt svētkus, kas solīja drīzu pavasara nākšanu… Continue reading “Ziemīgas aktivitātes Meteņdienas noskaņās!”

Cienījamie vecāki!

Paldies tiem, kuri izmantoja Vecāku nedēļas ietvaros piedāvātās iespējas – vērot savu bērnu mācību procesā, interešu izglītības nodarbībās, labāk izprast savu bērnu un runāt par neizprotamo vecāku skolas nodarbībā.

1. februārī tika sasaukta Skolas padomes sanāksme, kurā tika iepazīstināti ar pārskatu par 2018. gada budžeta izlietojumu, 2019. gada budžetā plānotajiem izdevumiem. Mācību pārzine sniedza pārskatu par pirmā semestra mācību darba rezultātiem. Tika pārrunāti ar skolas ikdienas darbu saistīti jautājumi. No skolas padomes tika saņemti šādi ierosinājumi:

Continue reading “Cienījamie vecāki!”

Mācību vizīte

Lai strādātu pie   izziņas interešu veicināšanas skolēnos ārpus mācību stundām, skolā plānveidīgi organizējam mācību vizītes. Tās gada sākumā tiek plānotas metodiskajās komisijās, kur, atbilstoši apgūstamajam mācību saturam, tiek plānotas iespējas padziļināti iepazīties un labāk izprast apgūstamās tēmas, saredzēt mācību satura  saistību ar reālu pielietojumu izstrādājumos, ražošanas procesos, kā arī labāk izprast zinātņu savstarpēju mijiedarbību, krāt pieredzi ārpus klases telpas.  Continue reading “Mācību vizīte”

1. – 4. klases ekskursija

16.janvārī 1.-4.klases skolēni devās ekskursijā uz ZINOO centru un koncertlekciju „Mūzika Tev”.

ZINOO centrā bija paredzēta nodarbība saistībā ar būvniecību un arhitektūru. Mūsdienās, ceļot jaunas ēkas, speciālisti rūpīgi analizē to konstrukcijas, lai tās spētu izturēt dažādus laika apstākļus, ugunsgrēkus un  dabas katastrofas. Nodarbības laikā, skolēni darbojās grupās, būvējot šāda veida augstceltņu konstrukcijas , kuras spētu izturēt zemestrīci. Celtnes veidoja pēc dažādiem parametriem –  bija jābūvē vismaz trīs stāvi, bez sienām. Continue reading “1. – 4. klases ekskursija”