Ekoskola – Darba plāns

Ekoskolas tēma 2019./2020. mācību gadā – mežs.


Ekoskolas  darba plāns  2019./2020. m.g.

N.p.k. Veicamais pasākums Laiks Atbildīgais Piezīmes
1. Vides izvērtējums. Prioritāro jomu noteikšana. Veicamo uzdevumu noteikšana. Vides kodeksa izstrādāšana Septembris- oktobris N.Šabanoviča,

ekopadome

Ekopadome, klašu audzinātāji un skolēni izsaka priekšlikumus
2. Darba plāna apspriešana. Oktobris N.Šabanoviča,

ekopadome

 

 
3. Darba plāna apspriešana skolas metodiskajā padomē un tā pievienošana skolas gada darba plānam. Oktobris N.Šabanoviča  
4. Ekoskolu rīcības dienas. Novembris Ekopadome,

klašu audzinātāji,

N.Šabanoviča

5. Ekoskolu ziemas forums. Februāris N.Šabanoviča  
Pārtika
6. Metodisko apvienību pasākumi.

 

Metodiskajās nedēļās MK vadītāji
7. Pārtikas tēma mācību stundās. Visu māc. gadu Klašu audzinātāji  
8. Putras diena sākumskolā. Oktobris Sākumskolas skolotāji

 

 
Enerģija un ūdens
9. Zemes diena. Zemes stunda. Marts Klašu audzinātāji  
10. Ūdens kā pārtikas sastāvdaļa. Janvāris Ekopadome,

N.Šabanoviča

11. Pasaules ūdens diena. Marts Ekopadome, N.Šabanoviča
Atkritumi
12. Bateriju vākšanas konkurss. Visu māc. gadu N.Šabanoviča  
13. Makulatūras vākšanas konkurss. Visu māc. gadu N.Šabanoviča  
14.  Veco lietu otrā dzīve – telpu dekorēšana Ziemassvētkiem. Decembris Klašu audzinātāji, ekopadome  
Skolas vide/ apkārtne
15. Talkas skolas apkārtnē

Lielā talka

Aprīlis

Maijs

1.- 12. klase,

skolotāji

 
16. „Jaunais Miķelis” – veidošana no dažādiem darbarīkiem. Septembris 1.-9. klase,

klašu audzinātāji

 
17. Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļa – sadarbība.

 

Novembris 1.-9.klase,

klašu audzinātāji

 
18. Sveču diena. Senās sveču liešanas tradīcijas, dažādu materiālu izmantošana. Februāris 1.-9.klase, klašu audzinātāji  
19. Lieldienu tradīcijas, ēdieni, dekorācijas.

 

 

Aprīlis Klašu audzinātāji,

1.-9.klase

 

 

 

Veselīgs dzīves veids
20. Audzēts un gatavots ģimenē – tirdziņš. Novembris 1-12.klase,

klašu audzinātāji

 
21. Olimpiskā  diena.

Fotoorientēšanās.

20.09. Skolotāji  
22. Republikas sporta tūrisma sacensības

„Kalpaka kauss 2019.”

19.10.-20.10. I. Vaisjune,

tūrisma pulciņš

23. Sniega diena – aktivitātes dabā. Janvāris 1. -12.klase,

klašu audzinātāji, ekopadome

 
24. Meteņu dienas tradīcijas – pankūku nedēļa. 03.02.- 07.02. 1.-9.klase, klašu audzinātāji, ekopadome  
25. Piparkūku cepšanas nedēļa. 9.12. – 13.12. 1.-12.klase,

klašu audzinātāji

 
26. Lieldienu olu krāsošana ar dabas materiāliem.

 

15.04-18.04 1.-12.klase

Klašu audzinātāji

 
27. Svaigie vitamīni mežā un pļavā. Tikšanās ar dietologu. Maijs Ekopadome, N.Šabanoviča  
Mežs
28. Tikšanās ar ornitologu. Septembris 1.– 4. klases

audzinātāji

 
29. Latvijas Valsts meža ekspedīcija.

 

Septembris 6.klase, audzinātāja

 

 
30. Iestādi savu koku. Septembris 1.-12.klase, klašu audzinātāji  
31. Dzīvnieku aizsardzības diena. 4.oktobris Ekopadome, N.Šabanoviča  
32. Meža dzīve ziemā.

 

 

Decembris, janvāris 1.-9.klase,

klases audzinātāja

 
33. Ziemassvētki mežā. 9.12.-17.12. 1.-12.klase, klašu audzinātāji  
35. Meža veltes uzturā – degustācija.

 

Janvāris 1.-9.klase, klašu audzinātāji  
34. Meža rosība pavasarī. Aprīlis Ekopadome, N.Šabanoviča  
35. Koku diena Misā.

 

Aprīlis. Ekopadome, N.Šabanoviča,       5.-12.klase, klašu audzinātāji  
36.  Latvijas Meža dienas Tērvetē. Maijs 1.-4.klase, klašu audzinātāji  
37. Iesaistīšanās starptautiskajā vides izglītības programmā „Izzini mežu”- Mammadaba meistarklase. Visu māc. gadu 1.-6.klase, klašu audzinātāji, N.Šabanoviča  
39. Piedalīšanās Latvijas Ornitoloģijas Biedrības skolu programmā „Putni un mēs.” Visu māc. gadu Vides pulciņš, N.Šabanoviča  
Sabiedrības informēšana un izglītošana par ekoskolas aktivitātēm
40. Skolas eko stends

Skolas mājas lapa

Skolas avīze „ Skolas acs”

Vecumnieku novada avīze

Bauskas dzīve

 

Visu māc. gadu Ekopadome, N.Šabanoviča  

 Sagatavoja Natālija Šabanoviča