EKO skola – aktualitātes

2019./2020. mācību gadā Misas vidusskola turpinās iesaistīties un darboties EKO skolu programmā. Darba novērtējums par iepriekšējo gadu tika saņemts EKO skolu apbalvošanas ceremonijā 16. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur tika saņemts “Zaļais diploms”.

Kopīgi mācoties, izzinot , darbojoties ir interesantāk un aizraujošāk!

                                                     Ekoskolas vadītāja Natālija Šabanoviča

 

 

Dzīvnieku aizsardzības diena

Pirmo reizi Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienu sāka atzīmēt 1931.gadā Florencē, kad grupa ekologu vērsa uzmanību uz izzūdošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzības nepieciešamību. Pašlaik Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienā tiek runāts par jebkuras sugas un veida dzīvnieku aizsardzību. Tiek uzskatīts, ka visvairāk cietsirdībai ir pakļauti tie dzīvnieki, kas ir tieši atkarīgi no cilvēka, tādēļ pēdējo gadu laikā šī diena ir pārvērtusies par mājdzīvnieku aizsardzības dienu.

4.oktobrī Misas vidusskolas 3.klases skolēni arī pievērsa uzmanību Dzīvnieku aizsardzības dienai. Parādīja nelielu  teātra izrādi, kuras režisori bija paši bērni, darbojošās personas – leļļu dzīvnieki. Atkārtojot mācīto par debespusēm, aizpildīja “Kompasa mīklu”, izveidojot dzīvnieku – briedi. Katrs skolēns uzzīmēja savu mājdzīvnieku. Diena bija interesanta un izzinoša.

                                                                            Skolotāja Natālija Šabanoviča

Ekoskolu Rīcības dienas

Mūsu skola arī šogad piedalās Ekoskolu Rīcības dienās. No 29.10. līdz 04.11. īpašu uzmanību pievērsām vienreizlietojamai plastmasai, tās kaitīgajai ietekmei uz vidi. Skolēni veidoja plakātus “Nē plastmasai”. 2. klases skolēni un skolotāja veidoja bukletus un auduma maisiņus, kurus dalīja Misas ciemata iedzīvotājiem.

Ekoskolas vadītāja Agrita Ivanovska

 

 

 

Ar jauno mācību gadu EKO skolas aktivitātes turpinās. Novērtējums par iepriekšējo darba cēlienu tika saņemts EKO skolu apbalvojumu piešķiršanas ceremonijā 14. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur Misas vidusskola saņēma “Zaļo diplomu”. Paldies skolotājai Ilutai Somai par EKO skolas vadīšanu un pasākumu organizēšanu!

Dzīve ir pārmaiņas un ar šo mācību gadu EKO skolas aktivitātes vadīs skolotāja Agrita Ivanovska.

Jaunais darba cēliens iesācies un 11. oktobrī skolas EKO padomes pārstāvji – Reinis Diena, Matīss Diena, Viktorija Šakirova, Amanda Gāža, Daniēls Maļinovskis, Līga Belruse piedalījās Zemgales reģionālajā forumā Salaspilī. Diena bija ļoti spraiga, uz izziņu un uz komandas saliedētību vērsta. Rīts sākās ar EKO orientēšanos Salaspils botāniskajā dārzā. Skolēniem bija iespēja klausīties botāniskā dārza direktora Andreja Svilāna lekciju, iepazīt botāniskā dārza augus, kā arī Silavas meža institūta pārstāvja lekciju par meža ietekmi uz ekoloģiju. Un kur vēl uz ugunskura vārītā zupa zem rudenīgajām kļavām!

Diena noslēdzās draudzīgā izvērtējuma pasākumā, kurā tika apkopoti guvumi, saņemti apsveikuma vārdi un apbalvojumi.

Arī pedagogiem bija pieredzes stunda par EKO padomes darbu Salaspils 1. vidusskolā, bija iespēja apmeklēt Salaspils 1. vidusskolas jauno ēku un savstarpēji bagātināties par EKO skolu kustību.

Paldies Salaspils 1. vidusskolas EKO kustības atbildīgajai skolotājai Annai Grenciņai – Grencionei!

Skolēnu atziņas par pasākumu:

  • Varējām iegūt draugus (Līga).
  • Patika orientēšanās pa botānisko dārzu un interesantie uzdevumi kontrolpunktos (Amanda).
  • Interesanti bija vērot dažādus eksperimentus bioloģijā un ķīmijā (Amanda).
  • Patika ekskursija pa botānisko dārzu, kuru vadīja pats direktors Andrejs Svilāns (Viktorija).

Ar skolniekiem kopā bija, līdzi darbojās un mācījās direktore Anna Balgalve