EKO skola – aktualitātes

EKO skolu ziemas forums 2020

Misas vidusskolas jaunieši Artūrs Antonovs un Anastasiya Galinskaya piedalījās šajā forumā, kurš notika Salaspils 1. vidusskolā no 28. februāra līdz 1. martam.

Pasākumu ievadīja Salaspils deju kolektīva “Buras” priekšnesums  un skolas zēnu ’’trio’’ koncerts. Svētku uzrunas teica novada domes priekšsēdētājs , novada domes inženiere, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors, EKO skolu programmas vadītājs un programmas koordinatore.

Gan pedagogi, gan jaunieši tika apvienoti grupās dažādu uzdevumu veikšanai. Katru jauniešu grupu vadīja brīvprātīgais no Vides izglītības centra.

29. februārī notika izzinošās lekcijas un praktiskās nodarbības pie interesantiem un zinošiem pasniedzējiem. Dažādās lekcijās mēs uzzinājām, kā kārdinājumos nepazaudēties un dzīvot videi draudzīgi, par klimata stāvokli Latvijā un visas planētas robežās, kā veidot pilsētu bez atkritumiem.

Praktiskās nodarbībās guvām pieredzi par modes revolūciju, par efektīvām vides kampaņām, kā arī par neformālās izglītības metodēm.

Par vides izglītības tēmām gan pedagogiem, gan jauniešiem bija jāsagatavo prezentācijas un tās jāparāda gan kolēģiem, gan jauniešiem.

Pedagogiem bija ekskursija uz Salaspils botānisko dārzu, saules bateriju lauku un saules enerģijas savākšanas un glabāšanas staciju. Jauniešiem bija komandu saliedēšanās nakts piedzīvojumi trasē, botāniskā dārza teritorijā, pēc šiem pārbaudījumiem notika muzikāli priekšnesumi no pirmā repa improvizācijas teātra Latvijā ‘’ Brīvrunu Projekts” un metālistu  grupas “ Fools on Parade” .

1. marta rīts sākās ar peldbaseina apmeklējumu un gatavošanos (zib) akcijai pilsētā un pārgājienam uz Daugavu. Akcijas galvenais mērķis bija piesaistīt sabiedrības uzmanību par klimata izmaiņu problēmām. Akcijas dalībnieki devās gājienā pa Salaspili, izmantojot saukļus un uz brīdi aizsienot acis, tādejādi simbolizējot valdības noraidošo attieksmi pret zinātnieku sasniegumiem. Pēc pārgājiena notika jauniešu forumā paveikto darbu prezentācijas.

Mūsu skolas jaunieši pateicības vārdus velta EKO skolas vadītājam Danielam Trukšānam, kā arī Salaspils 1. vidusskolas EKO skolas koordinatorei Annai Romānovai un  visiem jauniešiem, ar kuriem notika sadarbība darba grupās .

Par svarīgāko un savām pārliecībām dalījāmies ar skolasbiedriem tradicionālajā pirmdienas līnijā. Uzsvērām zaļa un veselīga dzīvesveida nozīmi.

 

EKO skolas koordinatore Sk. Liniņa

 Silto džemperu diena

Mūsu skolas kolektīvs atbalstīja Vides Izglītības fonda akciju “Silto džemperu diena” (Thick Jumper Day), lai uzsvērtu dažādos veidus, kā mēs ikdienā varam mazināt pasaules “sildīšanu”. Klašu skolēni izgatavoja mirkļbirkas “Uzvelc džemperi kopā”.

Paldies aktīvākajiem 3., 4. un 5. klases skolēniem par atbalstu akcijas norisē.
Pateicamies arī SIA “Kūdrinieks” valdes loceklim A.Beināram par interesanto stāstījumu.

EKO skolas vadītāja Skaidrīte Liniņa

Ekoskolu apbalvošanas ceremonija Rīgā

Misas vidusskola darbojas Ekoskolu programmā, veicinot izpratni un interesi par vidi, veidojot attieksmi un vērtības,  iesaistot arī  apkārtējo sabiedrību par videi draudzīgu dzīvesveidu.

16.septembrī Misas vidusskolas pārstāvji, Georgs Spalva, Elizabete Albiņa, kopā ar skolotāju Natālija Šabanoviču, devās uz Eko skolu apbalvošanas pasākumu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Misas vidusskola saņēma  apliecinājumu, Zaļo diplomu, par Ekoskolas titula saglabāšanu. Pasākumā tika apspriesti tālāk izvirzītie mērķi, iecerētie pasākumi.

Mēs visi kopā varam pilnveidot un darīt visu iespējamo, lai nepieļautu ekosistēmas daudzveidības izzušanu, vērst uzmanību uz klimata izmaiņām, to cēloņiem, visu, kas ietekmē vidi un tās radušās problēmas.

                                                                        Ekoskolas vadītāja Natālija Šabanoviča

Latvijas Valsts Mežu “Meža ekspedīcija”

Sākoties jaunajam mācību gadam, Latvijas Valsts Meži atsāk nodarbību ciklu, lai iepazīstinātu skolēnus  ar mežu zinātni, mācītu saprast un mīlēt mežu.  Arī mūsu skolas 6.klases skolēni  11. septembrī piedalījās LVM rīkotajā “Meža ekspedīcijā” Olaines mežā.  Mūs sagaidīja zinoši, atraktīvi un ļoti laipni LVM darbinieki. Trīs stundu ilgajā  pārgājienā  apmeklējām desmit tematiskās pieturas.

Mēs uzzinājām, kas ir selekcija, kā jāstāda un jākopj mežs, kā izmērīt koka garumu ar vienkāršu metodi, neizmantojot tehnoloģijas, kā jānosaka koka vecums. Noskaidrojām, kā jāretina mežs, kā izvēlas  “vinnētājus un zaudētājus”, kā tas  jāsargā.

Mēs piedalījāmies arī praktiskajās nodarbībās, būvējām tiltu no dēlīšiem, neizmantojot naglas, skaitījām  un mērījām kokus, atklājām koksnes produktus. Lūk, daži skolēnu atzinumi:

Jānis: “Mums patika pildīt uzdevumus katrā stacijā.”

Raimonds: “Man vislabāk patika stacija “Retinām kokus”. Bija labi , ka varēju atcerēties visu par zāģera ekipējumu. “

Markuss M. “Ekspedīcija bija ļoti interesanta. Uzzināju daudz jauna. Vislabāk man patika celt tiltu.”

Katrs skolēns guva kādu vērtīgu atziņu, uzzināja to, par ko nebija ne jausmas. No meža iznācām nedaudz noguruši, bet  priecīgi. Tagad uz mežu lūkosimies ar redzīgākām acīm, novērtēsim to bagātību, ko mežs mums var sniegt. Tā nav mērāma tikai naudā, tā ir iespēja elpot tīru, skābekļa bagātu gaisu, redzēt skaistas meža ainavas, izjust dabas  vareno spēku un prast to aizsargāt.

 

6. klases audzinātāja S. Kovale

EKOSKOLU RĪCĪBAS DIENAS

Misas vidusskola piedalījās Ekoskolu Rīcības dienās, kas notika no 4. – 10. novembrim.  Kopīgā 2019. gada tēma – “Par nākotni bez klimata krīzes”.

Šajā nedēļā norisinājās dažādas aktivitātes:

1., 2.klases skolēni pētīja vienas dienas ēdienkarti skolas ēdnīcās. Noskaidroja, ka veidojās dažādi atkritumi. Izteica priekšlikumus, kur var izmantot radušos pārpalikumus- veidot kompostu, atdot mājdzīvniekiem vai savvaļas dzīvniekiem, šķirot attiecīgajos konteineros.

3.klases skolēni pētīja “Viena diena manā virtuvē” – kurā valstī ražoti produkti, kas atrodas mājas virtuvē. Secinājums- vairāk kā lielākā daļa ir mūsu valsts ražojums.

4.klase apmeklēja Ķeguma HES  ražotni. Uzzināja, kā no ūdens var iegūt elektrību, apskatīja dažādas  ierīces, izstaigāja  ražotnes telpas.

Skolēni pētīja, kas ietekmē klimata izmaiņas, ko mēs katrs varam darīt, lai dzīvotu bez klimata krīzes, veidoja plakātus.

Piektdienā norisinājās Mārtiņdienas tirgus ar saukli “Audzēts un gatavots mājās”. Bija iespēja iegādāties tikai un vienīgi pašgatavotos gardumus, rotaslietas, sveces,iespēja piedalīties rotaļās kopā ar Mārtiņdienas bērniem. Tirgus apmeklētājus iepriecināja kafejnīca, kurā rosījās 7.klases skolēni. Piedāvājumā bija gan tēja un kafija, gan kūciņas un pankūkas.

Ir ieguldīts liels darbs, iegūta jauna un vērtīga pieredze.

                                                                                Ekoskolas vadītāja Natālija Šabanoviča

Akcija „Pasaules lielākā mācību stunda Latvijā.”

     Misas vidusskolas 3.klasē notika stunda „ Kādu pasauli tu vēlētos 2030.gadā?” Mērķis: Skolēnu priekšstata un izpratnes veidošana par savas dzīves saistību ar globāliem mērķiem.

Stundas sākumā skolotāja sadalīja konfektes nevienlīdzīgi – citam mazāk, citam vairāk vai vispār nevienas. Skolēni  teica, ka tas nav pareizi, jādala ir vienlīdzīgi visiem. Tika pārrunāts, kas ir sociālā nevienlīdzība.  Bērni noskatījās multiplikācijas filmas 1.daļu par globāliem mērķiem. Veidojās priekšstats, kas tie tādi, kā cilvēces nākotne ir atkarīga no šodienas cilvēku darbībām.

Skolēni  diskutēja, izteica savus viedokļus par veselību, par dabas aizsardzību, par dzīvību uz zemes un ūdenī.

Katrs rēķināja, cik gadu būs 2030.gadā, ar ko vēlētos nodarboties, ko panākt savā dzīvē. Grupās zīmēja, kāda ir gaidāma valsts nākotne, pēc viņu domām, 2030. gadā.  Prezentēja savus darbus, stāstot, ka visi būs laimīgi, veseli un paēduši. Skolēnu apņemšanās jau tagad bija šķirot atkritumus, censties mazāk izmantot plastmasu, rūpēties par dabas tīrību.

Secinājums – tikai darbojoties kopīgi, soli pa solītim, ir izdarāmas lielas lietas.

Ekoskolas vadītāja Natālija Šabanoviča

 

Ekoskolu Rīcības dienas

Misas vidusskola piedalās Ekoskolu Rīcības dienās, kas notiks no 4. – 10. novembrim.  Kopīgā 2019. gada tēma – “Par nākotni bez klimata krīzes”.

Šajā nedēļā norisināsies dažādas aktivitātes, kas saistītas gan ar pārtikas patēriņu, gan ar enerģijas taupīšanu, gan transporta ietekmi uz ikdienas dzīvi.

Jau pirmdien, 4.novembrī, 3.klases skolēni līnijā informēja par to, kas ir klimata krīze, ko mēs varam darīt, lai tā nepienāktu. Ir nepieciešama tikai neliela piepūle, lai vietā, kur mēs dzīvojam, radītu lielas pozitīvas pārmaiņas.  

                                                                        Ekoskolas vadītāja Natālija Šabanoviča.

 

2019./2020. mācību gadā Misas vidusskola turpinās iesaistīties un darboties EKO skolu programmā. Darba novērtējums par iepriekšējo gadu tika saņemts EKO skolu apbalvošanas ceremonijā 16. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur tika saņemts “Zaļais diploms”.

Kopīgi mācoties, izzinot , darbojoties ir interesantāk un aizraujošāk!

                                                     Ekoskolas vadītāja Natālija Šabanoviča

 

 

Dzīvnieku aizsardzības diena

Pirmo reizi Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienu sāka atzīmēt 1931.gadā Florencē, kad grupa ekologu vērsa uzmanību uz izzūdošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzības nepieciešamību. Pašlaik Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienā tiek runāts par jebkuras sugas un veida dzīvnieku aizsardzību. Tiek uzskatīts, ka visvairāk cietsirdībai ir pakļauti tie dzīvnieki, kas ir tieši atkarīgi no cilvēka, tādēļ pēdējo gadu laikā šī diena ir pārvērtusies par mājdzīvnieku aizsardzības dienu.

4.oktobrī Misas vidusskolas 3.klases skolēni arī pievērsa uzmanību Dzīvnieku aizsardzības dienai. Parādīja nelielu  teātra izrādi, kuras režisori bija paši bērni, darbojošās personas – leļļu dzīvnieki. Atkārtojot mācīto par debespusēm, aizpildīja “Kompasa mīklu”, izveidojot dzīvnieku – briedi. Katrs skolēns uzzīmēja savu mājdzīvnieku. Diena bija interesanta un izzinoša.

                                                                            Skolotāja Natālija Šabanoviča

Ekoskolu Rīcības dienas

Mūsu skola arī šogad piedalās Ekoskolu Rīcības dienās. No 29.10. līdz 04.11. īpašu uzmanību pievērsām vienreizlietojamai plastmasai, tās kaitīgajai ietekmei uz vidi. Skolēni veidoja plakātus “Nē plastmasai”. 2. klases skolēni un skolotāja veidoja bukletus un auduma maisiņus, kurus dalīja Misas ciemata iedzīvotājiem.

Ekoskolas vadītāja Agrita Ivanovska

 

 

 

Ar jauno mācību gadu EKO skolas aktivitātes turpinās. Novērtējums par iepriekšējo darba cēlienu tika saņemts EKO skolu apbalvojumu piešķiršanas ceremonijā 14. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur Misas vidusskola saņēma “Zaļo diplomu”. Paldies skolotājai Ilutai Somai par EKO skolas vadīšanu un pasākumu organizēšanu!

Dzīve ir pārmaiņas un ar šo mācību gadu EKO skolas aktivitātes vadīs skolotāja Agrita Ivanovska.

Jaunais darba cēliens iesācies un 11. oktobrī skolas EKO padomes pārstāvji – Reinis Diena, Matīss Diena, Viktorija Šakirova, Amanda Gāža, Daniēls Maļinovskis, Līga Belruse piedalījās Zemgales reģionālajā forumā Salaspilī. Diena bija ļoti spraiga, uz izziņu un uz komandas saliedētību vērsta. Rīts sākās ar EKO orientēšanos Salaspils botāniskajā dārzā. Skolēniem bija iespēja klausīties botāniskā dārza direktora Andreja Svilāna lekciju, iepazīt botāniskā dārza augus, kā arī Silavas meža institūta pārstāvja lekciju par meža ietekmi uz ekoloģiju. Un kur vēl uz ugunskura vārītā zupa zem rudenīgajām kļavām!

Diena noslēdzās draudzīgā izvērtējuma pasākumā, kurā tika apkopoti guvumi, saņemti apsveikuma vārdi un apbalvojumi.

Arī pedagogiem bija pieredzes stunda par EKO padomes darbu Salaspils 1. vidusskolā, bija iespēja apmeklēt Salaspils 1. vidusskolas jauno ēku un savstarpēji bagātināties par EKO skolu kustību.

Paldies Salaspils 1. vidusskolas EKO kustības atbildīgajai skolotājai Annai Grenciņai – Grencionei!

Skolēnu atziņas par pasākumu:

  • Varējām iegūt draugus (Līga).
  • Patika orientēšanās pa botānisko dārzu un interesantie uzdevumi kontrolpunktos (Amanda).
  • Interesanti bija vērot dažādus eksperimentus bioloģijā un ķīmijā (Amanda).
  • Patika ekskursija pa botānisko dārzu, kuru vadīja pats direktors Andrejs Svilāns (Viktorija).

Ar skolniekiem kopā bija, līdzi darbojās un mācījās direktore Anna Balgalve