Ekopadome

2018./ 2019. mācību gadā Ekopadomē darbojas:

  1. Amanda Gāža
  2. Viktorija Šakirova
  3. Reinis Diena
  4. Matīss Diena
  5. Patrīcija Felicita Pavāre
  6. Roberts Rautenšilds
  7.  Anna Balgalve
  8. Agrita Ivanovska
  9. Guna Gasjūne- Pavāre