Esi līderis

“Esi Līderis!” – ir Vislatvijas skolu projekts, kas jau 18 gadus dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā. Projektā jau ir piedalījušies 12236 skolēnu no 152 skolām.

Projekta „Esi Līderis!” mērķis ir veicināt skolēna zināšanu un prasmju apguvi, attieksmes un vērtību veidošanos, lai motivētu mūžizglītībai un apzinātai karjerai.

Projekta ietvaros 7.-9.klašu skolēni apgūst interešu izglītības programmu “Starts” un 10.-12. klašu skolēni apgūst profesionālās pilnveides izglītības programmu “Uzņēmējdarbības pamati”, kas ir akreditēta (akreditācijas lapa Nr.AI7796) un par tās apgūšanu tiek piešķirta valsts atzīta profesionālās pilnveides apliecība.

2017. gadā arī Misas vidusskola ir iesaistījusies šajā projektā. 7. – 9. klašu programmu apgūst 5 izglītojamie un 10. – 12. klašu programmu apgūst 6 izglītojamie.