Februāris

Sveču diena Mazajā skoliņā

Seno latviešu ticējumos minēts, ka februārī svinēta Sveču diena. Jau kopš izseniem laikiem svecēm tikusi piedēvēta īpaša nozīme, ja vieniem tās ir kā gaismas, miera un siltuma simbols, tad citiem, kas  maģisks un noslēpumains.

Lai gan līdz mūsdienām Sveču dienas tradīcijas nav īpaši saglabājušās,  mēs Mazajā skoliņā vēlējāmies padarīt šo pelēko 2. februāra dienu mazliet gaišāku, siltāku un  noslēpumaināku.

Laika apstākļu maiņa un apkārt klejojošie vīrusi jau likuši par sevi manīt, veselības un možuma pilnus atstājot vien izturīgākos, tomēr tas nebūt neliedza mums radīt īpašu atmosfēru grupiņās.

Uz sveču liešanas darbnīcu pieaicinājām arī savus galvenos palīgus – vecākus, lai apmainītos ar dažādām idejām, padomiem un vienkārši kopā pavadītu laiku. Savukārt, lai sveces vēlāk degtu visgaišāk un piepildītu visu telpu ar pozitīvu enerģiju, neaizmirsām, ka arī liešanas brīdī jārada jautrība.

Sveču liešanas darbnīcās izveidojām dažādu formiņu, krāsu un lielumu sveces gan parafīna lietas, gan radītas izmantojot eļļas krītiņus.

Savukārt, pie mums ciemojoties, apskatāma izstāde gan ar pašu lietām svecēm, gan bērnu un vecāku sagādātām.

Īpašu paldies vēlamies teikt Olivera māmiņai un Nikolas omei par sagādātajiem materiāliem un atrasto laiku, lai mūs apciemotu!

Makulatūras vākšanas mēnesis

Februāra mēnesis Misas vidusskolā bija tas laiks, kad visi tika aicināti pārskatīt veco avīžu, žurnālu, grāmatu krājumus un piedalīties makulatūras vākšanas akcijā.

Skolēniem tika izteikts aicinājums uzrunāt savus kaimiņus, vientuļos pensionārus un palīdzēt arī viņiem atbrīvoties no veco papīru uzkrājumiem.

Atsaucība šajā akcijā bija liela. Aktīvi līdzdarbojās arī atsevišķi skolēnu vecāki. Mēneša laikā, kopīgi strādājot, tika savākti 4296 kilogrami makulatūras.

Vienmēr kāds ir strādājis vairāk un izdarījis vislabāk. 6. marta līnijā tika apkopoti rezultāti un sumināti čaklākie.

Apliecinājuma rakstu par videi draudzīgu un dabas resursus saudzējošu attieksmi, kā arī veiksmīgu sadarbību ar vietējo sabiedrību, saņēma 6. klases kolektīvs (klases audzinātāja Valija Vaina). Klasei tika piešķirts tituls “Zaļākā klase”, kopīgā darbā sarūpēti 1602 kilogrami. Tikai nedaudz atpalika 4. klase (klases audzinātāja Skaidrīte Liniņa), kuri savāca 1514 kilogramus. Arī 3. klases skolēni (klases audzinātāja Agrita Ivanovska) bija čakli akcijas atbalstītāji, savācot 458 kilogramus otrreizējo resursu.

Klašu kolektīviem, kuri bija visaktīvākie, tika dāvāts peldbaseina apmeklējums.

Paldies visiem skolēniem, viņu iedvesmotājiem – klašu audzinātājiem un savus bērnus atbalstošajiem vecākiem.

Īpašu paldies gribu teikt 6. klases skolnieces Anastasijas Paulas mammai Jeļenai Paulai, Justīnes Dienas mammai Jolantai Dienai, 4. klases skolnieka Georga Spalvas mammai Daigai Spalvai, Annas Šnores vecākiem, brāļu Rainera un Markusa Drozdovu mammai Lienei Drozdovai.  Paldies arī Misas senioriem Gunāram Kamerādam, Ārijai Nēringai kurus neatstāja vienaldzīgus 4. klases skolnieku aicinājums. Par atbalstu liels paldies arī Nadeždai Kozlovskai un “Kūdrinieks” pārstāvjiem.

Paldies arī visām pārējām klasēm un audzinātājām par līdzdalību mūsu skolas rīkotajā pasākumā.

Paldies skolas tehniskajam personālam, kuri rūpējās par svēršanas un novietošanas darbiem.

Misas vidusskola, kā Latvijas Ekoskolu kustības dalībskola, labi zina, ka jātaupa dabas resursi un tādēļ svarīgi ir izmantot otrreizējās izejvielas jaunu produktu ražošanai.

Paldies par darbu!

Dzīvosim videi draudzīgi!

Zinātniski pētniecisko darbu konference Vecumniekos

Pieņemts, ka vidusskolniekiem ir jāiziet cauri ļoti laikietilpīgam un darbietilpīgam, bet toties ļoti vērtīgam procesam, kas sagatavo ikkatru vidusskolas beidzēju turpmākajām s
tudijām augstskolā – tā ir Zinātniski pētnieciskā darba izveide.

Vecumnieku novada vidusskolnieki arī nav izņēmums. 23.februārī Skaistkalnē norisinājās Zinātniski pētniecisko
darbu aizstāvēšanas novada kārta, kur savus izstrādātos darbus aizstāvēja 7 skolēni no Skaistkalnes, Vecumnieku un Misas vidusskolas.

Izstrādāto darbu tēmas bija ļoti dažādas un atšķirīgas viena no otras: Skaistkalnes vidusskolnieks Artūrs Grosbergs aizstāvēja Zinātniski pētniecisko darbu par tēmu ”Ūdens kā enerģijas avots Latvijas apstākļos”, Matīss Āķis par tēmu ”Saule kā enerģijas avots Latvijas apstākļos”, Raivis Mikalauckis par tēmu ”Skaistkalnes attīstība Vecumnieku novadā 2009.-2016. gadam”, Elīna Romanovska un Sanija Paula Villa izstrādāja kopēju Zinātniski pētniecisko darbu par tēmu ”Kustība un  to nozīme cilvēka dzīvē”, Vecumnieku vidusskolas skolniece Marta Matuševa par tēmu ”Senā pareizticīgā baznīca – vecticība”, no Misas vidusskolas tika aizstāvēti 2 darbi, Mareka Sadovina par tēmu ”Šūpuļdziesmas ietekme uz bērna attīstību” un Anna Jaunzeme par tēmu ”Kvalitatīvā vidējā izglītība skolēnu un skolotāju skatījumā”.

Uz nākamo kārtu Jelgavā – Zemgales reģionam tiek izvirzīti 4 darbi, starp kuriem ir Marekas Sadovinas un Annas Jaunzemes izstrādātie darbi.

Veiksmi un izturību Misas vidusskolas 11.klases skolniecēm, lai veicas ieinteresēt arī Zemgales reģiona konferences vērtētājus un dalībniekus ar saviem darbiem!

Liels paldies manām darba vadītājām – mūzikas skolotājai Zaigai Jēgerei, kultūras pasākumu organizatorei Vitai Kapteinei!

11. klases skolniece Mareka Sadovina

Meteņi

25. februārī Vecumnieku novadā tika svinēti pavasara auglības svētki – Meteņi.

Skaļajā un jautrajā masku gājienā devās arī 2. klases audzēkņi: Estere Freimane, Laura Spangere, Marks Galkovs, Kristers Ivanovs un viņu skolotāja Inga Spangere. Šo gājienu aktīvi atbalstīja arī Esteres mamma un Kristera tētis. Paldies!

“Senie Latvieši ticēja, ka maskoti tēli mājai un saimei nes svētību, veselību, aizsardzību, nodrošina auglību un ražu, kā arī izdošanos darbos.”

Lai visiem viss izdodas!

2. klases audzinātāja Inga Spangere

Stāstnieku saiets”Ceļš sākas no mājām”

Starptautisko dzimtās valodas dienu Misas vidusskolā atzīmēja 21. februārī ar Stāstnieku saietu „Ceļš sākas no mājām.”

Pasākumā piedalījās Vecumnieku novada skolu 5.-12. klašu skolēni, kuriem svarīgi nostiprināt izpratni par latvisko dzīves ziņu un vērtībām, kā arī izkopt uzstāšanās prasmes. Konkursa dalībnieki saietā varēja uzstāties ar stāstu, nostāstu, pasaku, teiku, saistītu ar tēmu par latviskām mājām.

Stāstnieku sniegumu vērtēja kompetenta žūrija – Misas tautas nama vadītāja Sandra Vēvere, Vecumnieku tautas nama vadītāja Agrita Laudurga un Vecumnieku tautas nama mākslinieciskās daļas vadītāja Vita Vēvere. Pasākumu organizēja Misas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Loreta Orinska. Konkursu vadīja Misas vidusskolas 12. klases skolnieki Edijs Ancveirs un Aivis Tjuševs.

Dalībnieki:

Misas vidusskola:

Anastasija Paula (6. klase) – Vizma Belševica „Bille” (fragments)

Justīne Diena (6. klase) – Andrejs Upīts „Sūnu ciema zēni” (fragments)

Renāts Oļehnovičs (5. klase) – Margarita Stāraste „Mājiņa pie Kaņepju meža”

Mazzalves pamatskola:

Mareks Dobrovoļskis (5. klase) – Juris Zvirzdiņš „Have a nice day. Gandrīz mīlas stāsts”

Paula Spriņģe (6. klase) –  Māra Jakubovska „Reno un Java” – 1. vieta (5.-8.klašu grupā)

Elva Laurinoviča (8. klase) – Dace Judina „Septiņi vakari” (fragments)

Gerda Gercāne (9. klase) – Dace Judina „Septiņi vakari” (fragments) – 3. vieta ( 9.-12.klašu grupā)

Vecumnieku vidusskola:

Roberts Caune (5. klase) – Doku Atis „Mans dzīves rīts”

Kristers Šulckis (5. klase) – Doku Atis „Mans dzīves rīts”

Čelsija Viktorija Gerika (5. klase) – Doku Atis „Mans dzīves rīts”

Oļegs Kozlovs un Daniels Zālmanis (10. klase) – Jāzeps Osmanis „Zivju vējš”

Skaistkalnes vidusskola:

Elīza Markovska (7. klase) – Antons Stankevičs „Zem Neretas debesīm” (fragments) – 2. vieta (5.-8.klašu grupā)

Linda Valaškeviča (9. klase) – Reinis Ādmīdiņš „Lejenieku zāle, Lejenieku sniegs” (fragments)

Sandijs Siliņš (12. klase) – Imants Ziedonis „Apiet apkārt” – 2. vieta ( 9.-12.klašu grupā)

Valles vidusskola:

Jānis Šukelis (5. klase) – Kārlis Skalbe „Laimes sala” – 3. vieta (5.-8.klašu grupā)

Eduards Žabjaks (12. klase) – Alfreds Amtmanis – Briedītis „Pretim saulei” – 1. vieta ( 9.-12.klašu grupā)

Florbola turnīrs

22. februārī pēc 2. mācību stundas skolā tika organizēts Florbola turnīrs. Tika izveidotas septiņas komandas, kuru sastāvā bija spēlētāji no 5. – 12. klasēm. Kopskaitā spēlēs piedalījās 44 skolēni, pārējie skolēni un skolotāji atgūst veselību. Skolēni, kuri ir atbrīvoti no fiziskām aktivitātēm, tika iesaistīti dambretes turnīrā.

Veiksmīgāko rezultātu florbola spēlēs uzrādīja komanda, kuras kapteinis bija Maksims Maļinovskis. Komandas sastāvs – Edvīns Litčenko, Niks Lobačs, Gustavs Jaunzemis, Kristīne Kārkla, Edvīns Neško.

Otrās vietas ieguvēji bija Andreja Atkačuna vadītā komanda, kuras sastāvā bija Adrians Brokovskis, Santa Volkova, Reinis Diena, Elmārs Spalva, Viviāna Pitkēviča.

Trešie labāki spēlētāji – Adriana Pridija vadītā komanda, kuras sastāvā bija Ritvars Kozlovskis, Edijs Roķis, Madara Dūra, Daniels Ķēniņš, Dins Puriņš.

Paldies komandu kapteiņiem Marekam Blatam, Laurim Dūram, Adrianam Pridijam, Maksimam Maļinovskim, Andrejam Atkačunam, Agnim Spangeram, Artim Kaksim par atbalstu savai komandai.

Paldies skolotājai Zentai Gasjūnei, kura vadīja dambretes turnīru, skolotājam Jurim Orinskim par florbola turnīra organizēšanu, 8. klases audzinātājai Zaigai Jēgerei par atbalstošu attieksmi saviem audzēkņiem un visiem aktīvajiem skolniekiem, kuri novērtēja fizisko aktivitāšu nozīmi sevis pilnveidošanā.

Turnīra noslēgumā komandas tika apbalvotas ar diplomiem un saldām balvām.

Jebkurš darbs, kurā iesaistāmies, ir ieguvums savai izaugsmei. Domāsim par to!

 

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis”

Šī gada 20. februārī  Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā norisinājās ikgadējais vokālās mūzikas konkurss „Balsis”, kurā piedalījās ansambļi no Skaistkalnes, Valles, Vecumnieku un Misas vidusskolas.

Ansambļu izpildījumā, pēc konkursa nolikuma, skanēja latviešu autoru oriģināldziesmas un latviešu tautasdziesmu apdares (acapella).

Misas vidusskolas 1. – 4. klašu ansamblis izcīnīja augstākās pakāpes diplomu ar 45,66 punktu augstu vērtējumu.

Bērnu prieks un gandarījums par paveikto darbu bija milzīgs. Sirsnīgs paldies par atbalstu skolas vadībai un vecākiem!

Īpašs paldies pašiem ansambļa dalībniekiem:

Anastasiyai Galinkaiyai – 4.klase
Ksenijai Jakovickai – 4.klase
Kitijai Krūmiņai – 4.klase
Patrīcijai Felicitai Pavārei – 3.klase
Esterei Freimanei – 2.klase
Evelīnai Nikolai Narahanovai – 2.klase
Laurai Spangerei – 2.klase!

Tikšanās ar Latvijas republikas Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem

Šī gada 14. februārī Misas vidusskolā viesojās LR Aizsardzības ministrijas Drošības departamenta vadītājs Agris Baranovskis  un Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta darbiniece Karolīna Bruže. Šī tikšanās tēma bija “Kā mēs sargājam Latviju?” Uz tikšanos ieradās 7.-12. klašu skolēni. 

Viesi pastāstīja, ko dara Aizsardzības ministrija un karavīri:

  • izstrādā un īsteno valsts aizsardzības politiku;
  • atbalsta bruņoto spēkus;
  • gādā par vides aizsardzību;
  • rūpējas par militārajiem objektiem.

Klausījāmies stāstīto par Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS). Uzzinājām, ka NBS jaunais ģenerālkomandieris ir Leonīds Kalniņš un virspavēlnieks ir Valsts prezidents Raimonds Vējonis. NBS sastāv no sauszemes spēkiem, gaisa spēkiem un jūras spēkiem. NBS atbalsta sabiedrību un veic arī dažādus glābšanas darbus. Karavīri pilda savu misiju ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs. Uzzinājām, ka karavīri glābj bēgļus Vidusjūrā. Dzirdējām arī par  to, ka NATO palīdz Latvijai.

Aizsardzības ministrija ļoti rūpējas par kiberdrošību.

Interesanti likās tas, ka Latvijā atrodas lielākais militārais poligons Baltijā, un tas ir Ādažu militārais poligons. Vēl interesanti likās tas, ka karavīri rūpējas par vides aizsardzību un ka viņu formas tērpā ir iestrādāta Latvijas zīme, kas karavīriem sasilda sirdi.

Ja kāds vēlas kļūt par karavīru, tad vajag labu fizisko sagatavotību, labu veselību, vajag būt Latvijas pilsonim un Latvijas patriotam, kam ir pamatizglītība vai vidējā izglītība. Ir iespējams mācīties Latvijas Nacionālaja aizsardzības akadēmijā.

Latvijas Nacionālā Aizsardzības akadēmija piedāvā jauniešiem studiju iespējas trijās profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās:

  • Sauszemes spēku militārā vadība;
  • “Jūras spēku militārā vadība” (apakšprogrammas: “Kuģu vadīšana” un “Kuģu mehānika”);
  • “Gaisa spēku militārā vadība” (specialitātes: mehāniķis vai avioniķis).

Kopējais studiju ilgums ir 4 gadi un 6 mēneši. Atkarībā no izvēlētās specialitātes studiju programmas tiek realizētas sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti vai Latvijas Jūras akadēmiju.

Tikšanās bija ļoti interesanta.

Sintija Belruse, 10. klase

Vienotā Eiropas 112 diena

Šā gada 9. februārī mūsu skolā viesojās Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Iecavas nodaļas komandieris Aleksandrs Ivanovs. Viņš 6. – 9. klašu skolēniem stāstīja par 112 dienu, kura Eiropā nodibināta 2009. gadā un ko katru gadu atzīmē 11. februārī (11.02).

Vērojot prezentāciju, uzzinājām par numura 112 lietošanu, zvanu savienošanu ar vajadzīgajiem dienestiem, kādas ziņas ir jāsniedz un kas ir jāievēro, ja esi nonācis nelaimē, ja jāpalīdz citiem u.c.

Pa numuru 112 var sazināties ar jebkuru avārijas dienestu, neatliekamo medicīnisko palīdzību, valsts policiju, Latvijas Gāzes avārijas dienestu un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Katram dienestam ir arī savs telefona numurs, neatliekamā medicīniskā palīdzība – 113, valsts policija – 110, Latvijas Gāzes avārijas dienests – 114.

Ja cilvēks ir iekļuvis kādā negadījumā, pirmkārt jāzvana uz 112 un jāsniedz informācija. Tikai pēc tam var fotogrāfēt, filmēt un ievietot informāciju sociālajos tīklos, lai glābēji steigtos palīgā pēc iespējas ātrāk.

Zvanot uz kādu no avārijas dienestiem, jāievēro šādi noteikumi :

  1. Jānosauc savs uzvārds un tālruņa numurs, lai dispečers varētu ar tevi sazināties, ja viņam rodas kāda problēma, nepieciešama papildus informācija.
  2. Jānosauc pēc iespējas precīzāka jūsu atrašanās vieta vai vieta, kur noticis nelaimes gadījums.
  3. Jārunā mierīgi, saprotami un jācenšas skaidri izstāstīt notikušo.

 Jāatceras, ka dispečers vienmēr pirmais beidz sarunu!!!

Uz 112 var zvanīt jebkurā diennakts laikā, no jebkura telefona (arī bloķēta, bez kredīta) un no jebkuras Eiropas Savienības valsts.

Uz 112 zvaniet tikai tad, ja jūs patiešām esat nonācis nelaimē, jo taisot viltus zvanus, jūs aizkavējat dispečeri, kas varētu palīdzēt kādam cilvēkam, kurš tiešām ir nonācis nelaimē. Ja jūs netīšām pazvanat uz 112, nenolieciet klausuli, bet izskaidrojiet situāciju. Par viltus zvaniem pienākas naudas sods.

Aleksandrs Ivanovs pastāstīja arī, kur var mācīties par ugunsdzēsēju – glābēju, kādas prasības nepieciešamas (fiziskās un intelektuālās, bez sodāmības) un izdalīja izglītojošus bukletus.

Amanda Gāža, 7. klase

Makulatūras vākšanas kampaņa

Februāra mēnesī Misas vidusskolā notiek makulatūras vākšana.

Ja kādam mājās ir sakrājušās vecu avīžu, žurnālu un grāmatu kaudzes, kas tikai aizņem vietu, aicinām sazināties ar skolu.

Mēs Jums palīdzēsim atbrīvoties no liekajiem papīru kalniem!

Tālruņi informācijai:

Skolotāja I. Soma 2252241

Lietvede  Agita Dreimane tālr. 63976862, 29241014

 

 

Panākumi sporta tūrismā

2016. gada Latvijas jaunatnes sporta tūrisma čempionātā gan A grupa (Toms Jaunzemis, Anna Jaunzeme, Marika Sadovina, Oskars Sabo, Sintija Neimane, Kristīne Užule), gan D grupa (Tīna Spalva, Anna Šnore, Gustavs Jaunzemis, Georgs Spalva) ieguva 3. vietu.

Gustavs Jaunzemis, individuālajā vērtējumā, ieguva 2. vietu D grupā.

Pieaugušajiem Neo Vimba – 1. vieta (Inese Pučeka, Valērija Sadovina, Valdis Vaisjuns, Jānis Sapats, Jānis Seglickis, Beāte Spalva, Kristers Spalva).