FOTO/VIDEO

2018./ 2019. mācību gads

Ja foto galerijā pamaniet bildi, kuras publikācija ir nevēlama, tad Jums ir tiesības lūgt izņemt to. Lai aizsargātu personu datu privātumu, ir aizliegtas bilžu pārpublicēšanas, bez datu subjekta piekrišanas.

Foto Latvijas 100. dzimšanas dienai veltīts koncerts, 2018. gada novembris

Foto Latvijas 100. dzimšanas dienai veltīts koncerts mazajā skoliņā, 2018. gada novembris

Foto Mācību ekskursija, 2018. gada oktobris

Foto Sākumskolas ekskursija, 2018. gada oktobris, Dina Godļevska, Inga Spangere, Natālija Šabanoviča, Annija Fogele

Foto EKO skolu forums, 2018. gada oktobris, Anna Balgalve

Foto Skolotāju diena, 2018. gada oktobris

Foto Skolotāju dienas ekskursija, 2018. gada oktobris, Ilze Arāja

Foto Miķeļdiena pirmsskolā, 2018. gada septembris, Alise Dreimane

Foto Koku stādīšana, 2018. gada septembris, Guna Gasjūne-Pavāre, Kristiana Kazarjana, Anastasija Šņoriņa

Foto Sporta diena pirmsskolā, 2018. gada septembris, Alise Dreimane

Foto Sporta diena, 2018. gada septembris, Guna Gasjūne – Pavāre, Agita Dreimane

Foto Dzejas diena, 2018. gada septembris

Foto 3. septembris, 2018. gada septembris