Ikmēneša darba plāns

1. februāris, 2019
 • Novada olimpiāde matemātikā 9. - 12. klasei, Vecumnieku vidusskolā

  1. februāris, 2019

  See more details

 • Skolas matemātikas olimpiāde un pēcpusdiena

  1. februāris, 2019

  See more details

 • "Lāses kauss", 2003. g.dz. un jaunāki, Vallē

  1. februāris, 2019

  See more details

 • Skolas padomes sanāksme

  1. februāris, 2019

  See more details

 • Vecāku skolas 1. nodarbība

  1. februāris, 2019

  See more details

 • Makulatūras un izlietoto bateriju vākšana un nodošana

  1. februāris, 2019 - 28. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

2. februāris, 2019
 • Makulatūras un izlietoto bateriju vākšana un nodošana

  1. februāris, 2019 - 28. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

3. februāris, 2019
 • Makulatūras un izlietoto bateriju vākšana un nodošana

  1. februāris, 2019 - 28. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

4. februāris, 2019
 • Makulatūras un izlietoto bateriju vākšana un nodošana

  1. februāris, 2019 - 28. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

 • Sveču kompozīciju izstāde

  4. februāris, 2019

  See more details

5. februāris, 2019
 • Makulatūras un izlietoto bateriju vākšana un nodošana

  1. februāris, 2019 - 28. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

 • Metodiskā diena sociālo zinību skolotājiem, Vecumnieku vidusskolā

  5. februāris, 2019

  See more details

6. februāris, 2019
 • Makulatūras un izlietoto bateriju vākšana un nodošana

  1. februāris, 2019 - 28. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

 • 5. - 6. klašu tautas deju kolektīvu pasākums

  6. februāris, 2019

  See more details

7. februāris, 2019
 • Makulatūras un izlietoto bateriju vākšana un nodošana

  1. februāris, 2019 - 28. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

 • Mācību ekskursija "Mūzika Tev", Latvijas lasts nacionālais arhīvs, 11. - 12. klase

  7. februāris, 2019

  See more details

 • Olimpiāde matemātikā 4. klasei, Vecumnieku vidusskolā

  7. februāris, 2019

  See more details

8. februāris, 2019
 • Makulatūras un izlietoto bateriju vākšana un nodošana

  1. februāris, 2019 - 28. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

 • "1. klases 100 diena"

  8. februāris, 2019

  See more details

9. februāris, 2019
 • Makulatūras un izlietoto bateriju vākšana un nodošana

  1. februāris, 2019 - 28. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

 • Sporta tūrisma sacensības Jēkabpilī

  9. februāris, 2019 - 10. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

10. februāris, 2019
 • Makulatūras un izlietoto bateriju vākšana un nodošana

  1. februāris, 2019 - 28. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

 • Sporta tūrisma sacensības Jēkabpilī

  9. februāris, 2019 - 10. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

11. februāris, 2019
 • Makulatūras un izlietoto bateriju vākšana un nodošana

  1. februāris, 2019 - 28. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

 • Konkurss "Aizraujošie eksperimenti" 5. - 6. klase, Vecumnieku vidusskolā

  11. februāris, 2019

  See more details

 • Skolas vizuālās mākslas olimpiāde, 1. - 9. klase

  11. februāris, 2019

  See more details

 • 1. klases brīvlaiks

  11. februāris, 2019 - 15. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

12. februāris, 2019
 • Makulatūras un izlietoto bateriju vākšana un nodošana

  1. februāris, 2019 - 28. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

 • 1. klases brīvlaiks

  11. februāris, 2019 - 15. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

 • Diagnosticējošais darbs mācībvaloda 6. klasei (mutvārdi)

  12. februāris, 2019

  See more details

 • Diagnosticējošais darbs mācībvalodā 3. klase (mutvārdi)

  12. februāris, 2019

  See more details

13. februāris, 2019
 • Makulatūras un izlietoto bateriju vākšana un nodošana

  1. februāris, 2019 - 28. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

 • 1. klases brīvlaiks

  11. februāris, 2019 - 15. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

 • Kursi BTA

  13. februāris, 2019

  See more details

 • Ēnu diena

  13. februāris, 2019

  See more details

14. februāris, 2019
 • Makulatūras un izlietoto bateriju vākšana un nodošana

  1. februāris, 2019 - 28. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

 • 1. klases brīvlaiks

  11. februāris, 2019 - 15. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

 • Valentīndienas pasākums

  14. februāris, 2019

  See more details

 • Diagnosticējošais darbs mācībvalodā 3. klase (mutvārdi)

  14. februāris, 2019

  See more details

15. februāris, 2019
 • Makulatūras un izlietoto bateriju vākšana un nodošana

  1. februāris, 2019 - 28. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

 • 1. klases brīvlaiks

  11. februāris, 2019 - 15. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

 • Novada olimpiāde matemātikā 5. - 8. klase, Vecumnieku vidusskolā

  15. februāris, 2019

  See more details

 • Matemātikas skolotāju sanāksme

  15. februāris, 2019

  See more details

 • Basketbols 3:3, 10. - 12. klase, 8. - 9. klase, 6. - 7. klase, Vallē

  15. februāris, 2019

  See more details

16. februāris, 2019
 • Makulatūras un izlietoto bateriju vākšana un nodošana

  1. februāris, 2019 - 28. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

17. februāris, 2019
 • Makulatūras un izlietoto bateriju vākšana un nodošana

  1. februāris, 2019 - 28. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

18. februāris, 2019
 • Makulatūras un izlietoto bateriju vākšana un nodošana

  1. februāris, 2019 - 28. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

 • Metodiskā diena Misas vidusskolā, stundu vērošana, analīze

  18. februāris, 2019

  See more details

 • Valodu un mākslu MK nedēļa

  18. februāris, 2019 - 24. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

19. februāris, 2019
 • Makulatūras un izlietoto bateriju vākšana un nodošana

  1. februāris, 2019 - 28. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

 • Valodu un mākslu MK nedēļa

  18. februāris, 2019 - 24. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

 • Olimpiāde - konkurss angļu valodā 8. - 9. klasei, Iecavas vidusskolā

  19. februāris, 2019

  See more details

20. februāris, 2019
 • Makulatūras un izlietoto bateriju vākšana un nodošana

  1. februāris, 2019 - 28. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

 • Valodu un mākslu MK nedēļa

  18. februāris, 2019 - 24. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

 • Olimpiāde ģeogrāfijā, tiešsaiste, Misas vidusskolā

  20. februāris, 2019

  See more details

 • Diagnosticējošais darbs mācībvalodā 6. klasei

  20. februāris, 2019

  See more details

21. februāris, 2019
 • Makulatūras un izlietoto bateriju vākšana un nodošana

  1. februāris, 2019 - 28. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

 • Valodu un mākslu MK nedēļa

  18. februāris, 2019 - 24. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

 • Dzimtās valodas diena

  21. februāris, 2019

  See more details

 • Diagnosticējošais darbs mācībvalodā 3. klasei

  21. februāris, 2019

  See more details

22. februāris, 2019
 • Makulatūras un izlietoto bateriju vākšana un nodošana

  1. februāris, 2019 - 28. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

 • Valodu un mākslu MK nedēļa

  18. februāris, 2019 - 24. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

 • Olimpiāde - konkurss vizuālajā mākslā 1. - 9. klasei, Iecavas vidusskolā

  22. februāris, 2019

  See more details

 • Tikšanās ar režisori Ināru Kolmani

  22. februāris, 2019

  See more details

23. februāris, 2019
 • Makulatūras un izlietoto bateriju vākšana un nodošana

  1. februāris, 2019 - 28. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

 • Valodu un mākslu MK nedēļa

  18. februāris, 2019 - 24. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

 • Sporta tūrisma sacensības Lietuvā

  23. februāris, 2019

  See more details

24. februāris, 2019
 • Makulatūras un izlietoto bateriju vākšana un nodošana

  1. februāris, 2019 - 28. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

 • Valodu un mākslu MK nedēļa

  18. februāris, 2019 - 24. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

25. februāris, 2019
 • Makulatūras un izlietoto bateriju vākšana un nodošana

  1. februāris, 2019 - 28. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

26. februāris, 2019
 • Makulatūras un izlietoto bateriju vākšana un nodošana

  1. februāris, 2019 - 28. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

 • Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei

  26. februāris, 2019

  See more details

27. februāris, 2019
 • Makulatūras un izlietoto bateriju vākšana un nodošana

  1. februāris, 2019 - 28. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

 • Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei

  27. februāris, 2019

  See more details

28. februāris, 2019
 • Makulatūras un izlietoto bateriju vākšana un nodošana

  1. februāris, 2019 - 28. februāris, 2019 laikā no 

  See more details

 • Konkurss vēsturē 8. - 9. klasei "Manai Latvijai!", Stelpē

  28. februāris, 2019

  See more details

Powered by Simple Calendar