Izglītības programmas

 

Kods un teksta daļa Nosaukums Licences numurs Izsniegšanas datums
21011111 Pamatizglītības programma V-3095 02.12.2010
31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma V-3096 02.12.2010
01011111 Pirmsskolas izglītības programma V-3131 09.12.2010
21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem V-7547 04.09.2014