Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstīšanai

Misas vidusskolā tiek realizēts Eiropas Savienības struktūrfondu projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo

kompetenču attīstīšanai”

 • Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001
 • Projekta īstenošanas laiks: 02.10.2017. – 31.05.2019.
 • Projekta mērķis: nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus
 • Izglītojamo mērķa grupa:
  • Izglītojamie ar speciālām vajadzībām
  • Izglītojamie ar mācību grūtībām
 • Projektā atbalstāmās darbības:
  • Mācību satura jomā
   • Nodarbības individualizētam mācību atbalstam
   • Radošas praktiskas nodarbības
   • Nodarbību cikli
   • Mācību vizītes
   • Individuālas konsultācijas
  • Ārpusstundu pasākumi
   • Tematiskas nometnes
   • Festivāli
   • Radošās darbnīcas
  • Projektā iesaistīti 13 pedagogi

Lai iesaistītos projektā, skola veikusi:

 • Esošās situācijas analīzi
 • Atbalsta pasākumu plānošanu un plānoto rezultātu prognozēšanu
 • Sastādījusi budžeta tāmi
 • Piesaistījusi pedagogus, kuri vadīs nodarbības
 • Sastādījusi projekta atbalsta pasākumu laika grafiku

Interesenti, kuri vēlas sīkāk iepazīties ar projektā plānotajiem atbalsta pasākumiem un to metodoloģiju, to var izdarīt pie projeta koordinatores skolā Annas Balgalves.

 

Nodarbību grafiks projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstīšanai” aktivitātēm 2017./ 2018. mācību gadā

 

Nr.p.k.

Aktivitātes

Vadītāji

Laiks

Nedēļas diena

Laiks

1. Robotikas pulciņš Jānis Kovals Pirmdiena 15:10 (3 reizes mēnesī)
Ceturtdiena 15:30 (1 reizi mēnesī
2. Nodarbība „Jaunie prātnieki” Inga Spangere Pirmdiena 14:00
Ceturtdiena 13:10
Piektdiena 13:10
Toms Jaunzemis Otrdiena 15:30 (2 reizes mēnesī)
3. Tehniskās jaunrades pulciņš Aldis Bensons Pirmdiena 15:30 (pēc grafika)
4. Radošā darbnīca „Veco lietu otrā dzīve” Gunita Jefremova Otrdiena 16:05 (pēc grafika)
Piektdiena 14:00 (pēc grafika)
Kristiana Lepse Pirmdiena

16:00 (pēc grafika)