Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstīšanai

Misas vidusskolā tiek realizēts Eiropas Savienības struktūrfondu projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo

kompetenču attīstīšanai”

 

 

 • Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001
 • Projekta īstenošanas laiks: 02.10.2017. – 31.05.2019.
 • Projekta mērķis: nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus
 • Izglītojamo mērķa grupa:
  • Izglītojamie ar speciālām vajadzībām
  • Izglītojamie ar mācību grūtībām
 • Projektā atbalstāmās darbības:
  • Mācību satura jomā
   • Nodarbības individualizētam mācību atbalstam
   • Radošas praktiskas nodarbības
   • Nodarbību cikli
   • Mācību vizītes
   • Individuālas konsultācijas
  • Ārpusstundu pasākumi
   • Tematiskas nometnes
   • Festivāli
   • Radošās darbnīcas
  • Projektā iesaistīti 13 pedagogi

Lai iesaistītos projektā, skola veikusi:

 • Esošās situācijas analīzi
 • Atbalsta pasākumu plānošanu un plānoto rezultātu prognozēšanu
 • Sastādījusi budžeta tāmi
 • Piesaistījusi pedagogus, kuri vadīs nodarbības
 • Sastādījusi projekta atbalsta pasākumu laika grafiku

Interesenti, kuri vēlas sīkāk iepazīties ar projektā plānotajiem atbalsta pasākumiem un to metodoloģiju, to var izdarīt pie projeta koordinatores skolā Annas Balgalves.

 

PROJEKTA  „ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO  KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”   IETVAROS 2018./19. MĀCĪBU GADĀ  PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES:

I PULCIŅI:

Pulciņš Pedagogs Nodarbību laiks
Robotikas nodarbības Jānis Kovals Otrdienās, pl. 15.00
„Jaunie prātnieki” Inga Spangere Ceturtdienās, 14.00;

Piektdienās 12.20

Meistarklase mākslā Gunita Jefremova Pirmdienās, 2 reizes mēnesī
Meistarklase mākslā Kristiana Kazarjana Pirmdienās, 2 reizes mēnesī

 

 

 

II MĀCĪBU VIZĪTES:

Mācību vizīte Mērķgrupa Plānotais norises laiks
Māc. vizīte uz Vecumnieku novada uzņēmumiem „Pakāpieni”(kokapstrāde) un „Greenyard Horticulture Latvia”(kūdras ieguve un pārstrāde) 8.-12.klase 17. 10. 2018.
Māc. vizīte uz elektrosakaru un telekomunikāciju vēstures muzeju un Zinoo centru Rīgā. 7.-9.klase 28.- 31. 01. 2019.
Māc. vizīte uz Baltijā lielāko PET pudeļu pārstrādes uzņēmumu Latvijā „”Eko Pet” un būvmateriālu ražotni, LLUzinātniskās laboratorijas. 5.-9.klase 08.- 14. 04. 2019.
Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratoriju apmeklējums. Vizīte uz Baldones observatoriju. 9.-12.klase 06.-12. 05. 2019.

 

III KULTŪRIZGLĪTĪBAS UN RADOŠIE  PASĀKUMI:

Pasākumi Mērķgrupa Plānotais norises laiks
Kustību un mākslas festivāls 1.-12. klase, uzaicinātie meistarklašu vadītāji, viesi 27.- 30. 11. 2018.
Zēnu kora mūzikas festivāls. 1.- 7. klase, uzaicinātie meistarklašu vadītāji, viesi 29.-30.04. 2019.

Sagatavoja koordinatore A. Balgalve

Esi aktīvs dalībnieks piedāvātajās aktivitātēs!

 

 

Nodarbību grafiks projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstīšanai” aktivitātēm 2017./ 2018. mācību gadā

 

Nr.p.k.

Aktivitātes

Vadītāji

Laiks

Nedēļas diena

Laiks

1. Robotikas pulciņš Jānis Kovals Pirmdiena 15:10 (3 reizes mēnesī)
Ceturtdiena 15:30 (1 reizi mēnesī
2. Nodarbība „Jaunie prātnieki” Inga Spangere Pirmdiena 14:00
Ceturtdiena 13:10
Piektdiena 13:10
Toms Jaunzemis Otrdiena 15:30 (2 reizes mēnesī)
3. Tehniskās jaunrades pulciņš Aldis Bensons Pirmdiena 15:30 (pēc grafika)
4. Radošā darbnīca „Veco lietu otrā dzīve” Gunita Jefremova Otrdiena 16:05 (pēc grafika)
Piektdiena 14:00 (pēc grafika)
Kristiana Lepse Pirmdiena

16:00 (pēc grafika)