Janvāris 2019

Mācību vizīte

Lai strādātu pie   izziņas interešu veicināšanas skolēnos ārpus mācību stundām, skolā plānveidīgi organizējam mācību vizītes. Tās gada sākumā tiek plānotas metodiskajās komisijās, kur, atbilstoši apgūstamajam mācību saturam, tiek plānotas iespējas padziļināti iepazīties un labāk izprast apgūstamās tēmas, saredzēt mācību satura  saistību ar reālu pielietojumu izstrādājumos, ražošanas procesos, kā arī labāk izprast zinātņu savstarpēju mijiedarbību, krāt pieredzi ārpus klases telpas. Jau otro gadu, esot Eiropas savienības struktūrfondu projektā “ Atbalsts Izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”,  papildus skolas budžetam  varam plānot šādas vizītes biežāk, aptvert vairāk skolēnus, dažādot apgūstamās jomas.

29. janvārī, projekta ietvaros, 32 7.-9. klašu skolēni devāmies vizītē uz ZINOO (zinātkāres) centru Rīgā, kur līdzdarbojāmies divās eksperimentālās nodarbībās. Pirmajā nodarbībā uzzinājām par ceļojumu Visumā, par svarīgiem nosacījumiem, lai notiktu veiksmīga kosmonautu nosēšanās uz Zemes. Kopīgā sarunā un vizuālos demonstrējumos katra darba grupa tika teorētiski iepazīstināta ar pētniecisko staciju būtību, veicamajiem uzdevumiem, veidu, kā notiek pētnieku apmaiņa un kā tas tehniski notiek. Sarunas noslēgumā , neliela konkursiņa veidā, tika noskaidrota izpratne par pārrunātajiem jautājumiem. Un tad sekoja praktisks uzdevums katrai grupai- izvēloties pieejamos materiālus, izmantojot to īpašības, jāizveido kosmosa zonde, kura veiksmīgi nogādātu  kosmosa pētniekus uz Zemes ( šoreiz kosmonautus aizstāja vistas ola). Aizrautīgs bija darbs pie šī projekta, kura laikā varēja vērot sadarbības prasmes, ideju ģenerēšanu, zināšanas par materiālu īpašībām, iekļaušanos noteiktā laika limitā u.t.t.  Noslēgumā sekoja praktiski demonstrējumi- katra grupa demonstrēja savu radīto zondi, nosēdināja to uz zemes no noteikta augstuma  un atbrīvoja tajā esošo “kosmonautu”. Atkal bija jāiekļaujas noteiktā laikā un jārūpējas, lai “kosmonauts” netiktu savainots. Demonstrējumu laikā tika norādīts uz jauno “konstruktoru” kļūdām, kuras pieļautas būvniecības laikā. Tikai vienas grupas radītajai zondei  izdevās veiksmīgi sasniegt zemi. Vērojumi no malas liecināja par lielu ieinteresētību veikt šo darbu,  par bērnu praktisko iemaņu dažādību, par sadarbības prasmju pilnveidošanu un atbildības uzņemšanos strādājot grupās.

Otrajā nodarbībā “Prāta ilūzija” bija iespēja uzzināt , kā apvienot dažādu lietu ķīmiskās, fizikālās īpašības, ķermeņa valodu, lai pievērstu skatītāju uzmanību. Saruna bija arī par komunikāciju, kā tajā izmantot ķermeņa valodu , žestus, lai būtu veiksminieks darba tirgū. Visus ieinteresēja neticamu triku demonstrējumi. Iluzionists radīja iespaidu, ka viss ir iespējams, tomēr ne viss ir acīm redzams. Daži no trikiem tika atklāti skolēniem, tie pārsvarā balstījās uz veiklām kustībām, atbilstošiem žestiem un mīmiku, kas vēlreiz pierādīja to nozīmīgumu ikvienā jomā.

Zinoo centrā ir izvietotas  dažādas ierīces, kuras sniedz izpratni par  dabas procesiem. Ar interesi skolēni visu izmēģināja un saņēma arī darbinieka konsultāciju par neskaidrajiem jautājumiem.

Otrs mācību vizītes  laikā iepazīstamais objekts bija Elektrosakaru un telekomunikāciju vēstures muzejs, kurš atrodas  Tehniskajā universitātē un izvietots Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē. Muzeja kolekcijā ir izvietoti augstskolā uzglabātie uzskates materiāli, Lattelekom  un Telekomunikāciju muzeja eksponāti. Ar interesi varēja vērot Latvijā ražotos radioaparātus, salīdzināt tos ar mūsdienu izstrādājumiem. Ieinteresēts un azartisks bija Latvijas radio uztvērēju kolekcionāra Jāņa Jansona stāstījums par muzeju, par  signālu uztveršanas pirmsākumiem un to, kā šīs tehnoloģijas attīstījušās  līdz mūsdienām.

Skolā novērtējam šo iespēju mācīties ārpus mācību stundas klasē! Šī neformālā mācību vide raisa interesi ikvienā, nostiprina  pārliecību par nepieciešamību apgūt pamatzināšanas, lai tās pielietotu  radošos procesos, lai izprastu to savstarpējo mijiedarbību un padarītu saprotamāku mācīšanās procesu ikdienā.

                                                               Projekta koordinatore skolā Anna Balgalve

1. – 4. klases ekskursija

16.janvārī 1.-4.klases skolēni devās ekskursijā uz ZINOO centru un koncertlekciju „Mūzika Tev”.

ZINOO centrā bija paredzēta nodarbība saistībā ar būvniecību un arhitektūru. Mūsdienās, ceļot jaunas ēkas, speciālisti rūpīgi analizē to konstrukcijas, lai tās spētu izturēt dažādus laika apstākļus, ugunsgrēkus un  dabas katastrofas. Nodarbības laikā, skolēni darbojās grupās, būvējot šāda veida augstceltņu konstrukcijas , kuras spētu izturēt zemestrīci. Celtnes veidoja pēc dažādiem parametriem –  bija jābūvē vismaz trīs stāvi, bez sienām.Tika piedāvāti daudzveidīgi materiāli – kartons, dažāda veida un materiāla kociņi, līmlentas. Skolēni ar aizrautību un izdomu veidoja mājas, ieklausījās viens otra ieteikumos. Nodarbības beigās, simulējot zemestrīces sākšanos, tika pārbaudīta veidoto ēku izturība. Kāds prieks un gandarījums bija vērojams bērnu acīs, kad tās  neizjuka!

Koncertlekcijas laikā, skolēniem bija iespēja izjust burvīgo spāņu mūziku, vērot lieliskās spāņu dejas muzikālā uzvedumā „Brīnišķā pērle”, kas veidots pēc spāņu pasakas motīviem.

Ar pozitīvām emocijām, prieku, skolēni devās mājup.

                                                                     Skolotāja Natālija Šabanoviča

Kā mēs sargājam Latviju?

2019.gada 23.janvārī 9.-12.klašu skolēni tika aicināti uz lekciju “Kā mēs sargājam Latviju?”, kur tikās ar Aizsardzības ministrijas eksperti Gunu Začesti un Nacionālo bruņoto spēku karavīru Agri Robežnieku. Skolēniem bija iespēja uzzināt par Latvijas aizsardzības spējām, nozares aktualitātēm, sabiedrības atbildību, kritisko domāšanu, sabiedroto spēku klātbūtni Latvijā, kā arī jauniešu iespējām iesaistīties Jaunsardzē, Zemessardzē un dienestā Nacionālajos bruņotajos spēkos. Klausītājiem bija iespēja nopelnīt arī mazas balviņas par aktīvu līdzdalību lekcijā.

Anastasija Šņoriņa

LJSTF reitinga laureātu apbalvošana Rīgā

19. janvārī vienkopus Rīgā sapulcējās klinšu kāpēji un sporta tūristi, lai godinātu 2018. gada labākos sportistus šajās disciplīnās. Arī mūsu skolas esošie un bijušie audzēkņi bija apbalvojamo skaitā.

Īpaši liels prieks par Montas Maslovas sasniegumiem aizvadītajā gadā. Kopvērtējumā iegūta 2. vieta D grupā. Interesanti, ka starpība ar 1. vietu  četru sacensību laikā sarukusi no 9 sekundēm uz 3 sekundēm.  Individuāli 3. vietu D grupā izcīnījusi Anna Šnore. Abu meiteņu sasniegumi ir regulāra darba  rezultāts.

Esam iepriecināti ar mūsu komandu sniegumu, jo no 15 apbalvotajām komandām dažādās grupās 3  ir mūsu komandas.  Vietas iegūtas pēc 5 sacensību kopvērtējuma  dažādās   Latvijas vietās – Jēkabpilī, Krāslavā sacensībās telpās, bet Ropažos, Zaļeniekos un Misā startējot brīvā dabā.

Apsveicam mūsu laureātus:

3. vieta C grupā – Tīna Spalva, Monta Maslova, Anastasija Paula, Gustavs Jaunzemis.

3. vieta P grupā ( pieaugušie – bijušie audzēkņi) –  Inese Pučeka, Valdis Vaisjuns, Jānis Seglickis, Jānis Sapats, Beāte Spalva.

2. vieta A grupā ( nu jau mūsu pagājušā gada absolventi) – Anna Jaunzeme, Sintija Neimane, Matīss Kante, Lauris Kazlausks.

Jau februāra sākumā pirmās 2019. gada sacensības Jēkabpilī, turēsim īkšķus par mūsējiem!

 Sporta tūrisma pulciņa vadītāja – Ingrīda Vaisjune.

Vecumnieku novada skolu tautas bumbas sacensības

Jaunais 2019. gads iesācies aktīvi. Jau aizvadītas pirmās skolu sporta sacensības. Šo semestri iesāka paši jaunākie sportisti ar tautas bumbas sacensībām. Valles vidusskolas sporta zālē, sacentās 4 zēnu un 2 meiteņu komandas. Katra komanda savā starpā tikās divas reizes. Pārliecinošu sniegumu demonstrēja Valles vidusskolas zēnu komanda, kura uzvarēja visās spēlēs. Lieku reizi pierādot, ka ar papildus treniņiem/sporta nodarbībām, var izcīnīt augstas vietas. Par pārējām vietām bija sīvāka konkurence. Gala rezultātā, Misas vidusskolas zēniem nācās samierināties ar 4. vietu. Ja vēl divus mēnešus atpakaļ varēja teikt, ka lielākajai daļai šīs bija pirmās sacensības, tad jau šoreiz daudz brīvāk un kustīgāk zēni iesaistījās spēlē. Vairums skolēnu vēl tautas bumbas sacensībās varēs piedalīties gan nākošgad, gan arī pēc diviem gadiem, tā kā viss vēl ir priekšā.
Sacensībās piedalījās 2005. gada dzimušie un jaunāki skolēni.
Zēni :
1. Valles vidusskola.
2. Vecumnieku vidusskola I
3. Vecumnieku vidusskola II
4. Misas vidusskola. (Markuss Drozdovs, Andrejs Leonovičs, Deniss Laputs, Deivids
Zariņš, Jānis Rolands Zauers, Linards Fabriks, Rainers Drozdovs, Daniels Neško,
Toms Precelis, Alekss Meļņiks)

Meitenes:
1. Valles vidusskola.
2. Vecumnieku vidusskola.

Paldies zēniem par dalību sacensībās un turpinām krāt pieredzi!

Sporta skolotājs Rolands Plēsnieks