Janvāris

Gripas laiks tuvojas!

Gan gripu, gan saaukstēšanos izraisa vīrusi!

Simptomi, pēc kuriem var atšķirt gripu no saaukstēšanās.

Raksturīgākais Gripa Saaukstēšanās
Temperatūra Strauji paaugstinās līdz 38 0 – 40 0 Paaugstinās pakāpeniski, retāk ir tik augsta
Svīšana Parasti Reti
Nespēka sajūta Izteikta, var ilgt līdz pat divām nedēļām Neliela
Sāpes muskuļos Bieži vien spēcīgas, bērnam nepatīk, ka viņam pieskaras Neizteiktas
Galvassāpes Spēcīgas, pieres daļā un virs uzacīm Reti
Iesnas Aizlikts deguns, nelielas iesnas Var būt pamatīgas, parasti slimības sākumā
Klepus Sauss, rejošs, kairinoša sajūta kaklā Retāk un vieglāks
Drudzis Parasti vienmēr Reti
Vemšana Var būt maziem bērniem Reti
Komplikācijas Bronhīts, plaušu karsonis Sāpes ausīs
Profilakse Vakcinācija Nav

Lai izvairītos no saslimšanas:

  • Esiet godprātīgi pret saviem bērniem un pārējiem līdzcilvēkiem un uz bērnudārzu vediet tikai pilnīgi veselus bērnus
  • Rūpīgi mazgājiet savas rokas ar ziepēm pēc tualetes lietošanas, āra pastaigas
  • Izvairieties pieskarties mutei, acīm, degunam ar nemazgātām rokām
  • Regulāri vēdiniet telpas, atverot logus, mitriniet gaisu
  • Centieties izvairīties no lielām cilvēku masām, kur slimības ātri izplatās
  • Izvairieties no tuva kontakta ar personām, kam ir gripai līdzīgi simptomi
  • Uzturā vairāk lietojiet skābpiena produktus, augļus, zāļu tējas un vitamīnus
  • Jebkuras saslimšanas gadījumā konsultējieties ar ģimenes ārstu

Lasīšanas pēcpusdiena 1. – 2. klasē

Lasīšanas pēcpusdienu iesākām ar multfilmas „Sēd uz sliekšņa pasaciņa” skatīšanos. 2. klase bija sagatavojusi stāstījumu par izlasīto grāmatu. Bija interesanti klausīties par dažādiem grāmatu varoņiem, viņu piedzīvojumiem. Paldies skolēniem par nopietno attieksmi pret grāmatu lasīšanu! Savukārt, 1. klases skolēniem uzdevums bija iekļūt Pūces „Lasītāju klubiņā”. Tagad tikai jālasa un jāstāsta par lasīto klasesbiedriem!

Skolotāja Dina Godļevska

 

1. klase rūpējas par mazākajiem draugiem

Kad nu beidzot uzsniga sniegs un sāka piesalt, visgrūtāk klājās mazajiem draugiem – putniem. 1. klases skolēni vispirms izpētīja kādi putni sastopami ziemā. Tad kopā ar vecākiem izgatavoja putnu barotavas no otrreizējās pārstrādes materiāliem (plastmasas pudelēm, spainīšiem, PET pakām) un sarūpēja cienastu (barību). Noskaidroja, kāda barība ir vispiemērotākā un kādu labāk putniņiem nedot. Tagad tikai atliek regulāri papildināt barotavas un vērot, kādi putni atlido uz barotavām, kā viņi uzvedas.

Skolotāja Dina Godļevska

Vecāku nedēļa

Misas vidusskolā prot dalīties kā draudzīgā ģimenē. Tā katru gadu mēs gribam dalīties priekā ar savu skolēnu vecākiem ne tikai svētku reizēs ar skaistiem priekšnesumiem, bet arī ar savu darba ikdienu. Katru gadu aicinām atnākt uz savu bērnu skolu, lai būtu kopā mācību stundās, ārpusstundu nodarbībās, lai parunātu ar sava bērna skolotājiem un skolas vadību. Šogad  šāda iespēja tika piedāvāta Vecāku nedēļas ietvaros no 23. līdz 27. janvārim. Vecāku atsaucība nebija liela, tika apmeklētas 23 mācību stundas – 1. klasē – 5,  2. klasē – 8;  3. klasē –  7;  5. klasē – 5;  6. klasē – 4;  7. – 1. Šīs nedēļas ietvaros, 24. februārī, skolā bija Eko diena.
Dzīvojām, runājām, mācījāmies un popularizējām veselīga dzīvesveida priekšrocības. Katrā mācību stundā tika integrēta šī tēma, skolēni izveidoja domu kartes un rakstiskas apņemšanās izmainīt atseviškus ēšanas un citus neveselīgus ikdienas paradumus. Plakāti tika izstādīti visiem redzamā vietā un jācer, ka katram sava apņemšanās ir ļoti svarīga un izpildāma.

Vecāku nedēļas noslēgumā  vecāki tika aicināti uz sarunu ar skolas psihologu Viesturu Valdmani par tēmu „Kā un ko runāt ar savu bērnu pusaudža vecumā?”. Uz šo sarunu pie tējas tases ieradās 20 interesenti. Noklausoties speciālista stāstījumu, radās arī dažādi jautājumi par rīcību konkrētās situācijās ar pusaudzi.

Šajā dienā tika sasaukta arī Skolas Padomes sanāksme, kuru apmeklēja 16 Skolas Padomes locekļi. Mācību pārzine Dita Starta atskaitījās par 1. pusgada mācību sasniegumiem – veiksmēm, neveiksmēm, nepieciešamajiem uzlabojumiem un pedagoģiskās  padomes  sēdē pieņemtajiem lēmumiem, lai veiktu mācību sasniegumu uzlabojumus konkrētiem skolniekiem un novērstu neaattaisnotus mācību stundu kavējumus.  Direktore iepazīstināja ar  skolas budžeta ieņēmumiem 2017. gadam un iecerētajiem projektiem skolas un pirmsskolas ēku un telpu remontdarbiem. Dalībnieki tika informēti par budžeta projekta izstrādes gaitu un ieplānotajām vajadzībām. Saruna bija arī par uzsākto skolas pašvērtēšanas procesu, par tajā iesaistītajām pusēm, izvērtēšanas jomām un skolas Attīstības plāna izstrādi.

Skolas padomes locekle Liena Jaunzeme  izteica pateicību par Skolas mājas lapas izveidi un laicīgu informācijas nodrošināšanu, kā arī atgriezenisko saiti par notikumiem skolā. Skolas Padomes priekšsēdētāja Vija Spalva ierosināja sniegt vecākiem informāciju e-klasē par kontroldarbu uzdevumos  pārbaudītajām pasmēm. Pārdomu jautājums bija ieteikums izdarīt papildinājumus izglītojamo vērtēšanas kārtībā par konkrētu prasmju pilnveidošanu interešu izglītības pulciņos.

Paldies visiem, kuri atrada ceļu pie sava bērna viņa ikdienas nodarbībās, vecākiem, skolniekiem, skolas darbiniekiem, kuriem svarīga ir  izaugsme, kuri nāk ar saviem ieteikumiem, pārdomām par dažādiem jautājumiem, kas skar iestādes darbu. Mēs zinām savas skolas stiprās puses un esam gatavi arī tam, lai mainītos!

                                                                              Direktore A. Balgalve

Lasīšanas pēcpusdiena 1. – 2. klasē

Lasīšanas pēcpusdienu iesākām ar multfilmas „Sēd uz sliekšņa pasaciņa” skatīšanos. 2. klase bija sagatavojusi stāstījumu par izlasīto grāmatu. Bija interesanti klausīties par dažādiem grāmatu varoņiem, viņu piedzīvojumiem. Paldies skolēniem par nopietno attieksmi pret grāmatu lasīšanu! Savukārt, 1. klases skolēniem uzdevums bija iekļūt Pūces „Lasītāju klubiņā”. Tagad tikai jālasa un jāstāsta par lasīto klasesbiedriem!

Skolotāja Dina Godļevska

Ekodiena “Veselīgs dzīvesveids”

Otrdien, 24.janvārī Misas vidusskolas skolotāju un skolēnu uzmanība tika vērsta uz veselīgu dzīvesveidu, kas ir šī mācību gada eko tēma. Visas mācību stundas bija saistītas ar tēmu “Veselīgs dzīvesveids”.

Mājturības stundās, ar skolotāju Gunitu Jefremovu, meitenes no āboliem, burkāniem, ķirbjiem un bietēm spieda sulu. No augļu un dārzeņu izspiedām cepa cepumus. Bija sagatavojušas arī pārsteigumu skolotājiem kafijas pauzē, kafiju aizstājot ar svaigi spiestu sulu.

Arī pārejās mācību stundās skolēniem bija tēmas, kas saistītas ar veselīgu dzīvesveidu, piemēram, izvērtēt savu ēdienkarti un noskaidrot, cik veselīgi ēd, sava dienas režīma analīze un ideālā dienas režīma sastādīšana, cik liela nozīme cilvēka dzīvē ir ūdenim un vēl daudzas citas tēmas.

Kopīgā plakātā skolēni atspoguļoja  dienas laikā uzzināto un daži uzrakstīja arī savu apņemšanos, lai dzīvotu veselīgāk.

Nepieciešams tikai nedaudz, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu: pārdomāts uzturs, regulāras fizikās aktivitātes un dažādas citas veselīgas dzīvesveida izmaiņas padarīs Tevi stiprāku, enerģiskāku un drošāku. Lai uzturētu veselīgu dzīvesveidu, nevajag daudz, jo galvenais ir ieviest veselīgus ieradumus savā ikdienā.

Piemēram:

Veselīgi ēd!

Nodarbojies ar fiziskajām aktivitātēm!

Atmet kaitīgos ieradumus!

Domā pozitīvi!

Iluta Soma,

Vides pulciņa vadītāja

Barikāžu atceres dienas pasākums

Piektdien, 20.janvārī Misas vidusskolā notika Barikāžu laika atceres dienas pasākums, kurš jau otro gadu notiek Māliņkalnā.

Visa skolas saime sapulcējās ap ugunskuru, lai pakavētos atmiņu stāstos par 1991.gada 20.janvāra notikumiem.

Savās bērnības atmiņās un tā laika sajūtās dalījās skolotāja Iluta Soma. Skolotājai šis laiks atmiņā palicis kā kaut kas baiss. “Likās, ka sācies karš”, teica skolotāja.

Savukārt 11.klases skolniece Donna Dumbraite dalījās ar sava tēta un vectētiņa atmiņu stāstiem, kuros visaugstāk tika vērtēta tautas vienotība, kopības sajūta un brīvība.

Dienas turpinājumā – Sniega dienas aktivitātes. Katra klase saņēma orientēšanās karti ar kontrolpunktiem. Katrā kontrolpunktā bija noteikts uzdevums, piemēram, sniegavīru celšana, piku mešana mērķī, klasesbiedru vizināšana ar riepām, ievainotā nešana un beigās kopīga dziesma pie ugunskura.

Pirmie uzdevumus izpildīja 1.klase, tad pievienojās 2.klase un visi pārējie. Visi bija saguruši, samirkuši veļot sniegavīrus un metot pikas, taču sejās bija redzams smaids un skolēni ar saviem audzinātājiem vēl spēja uzdziedāt dziesmu pie ugunskura.

Pasākums noslēdzās, dzerot siltu tēju un mielojoties ar sviestmaizēm. Bija jūtama klašu vienotība un kopības sajūta.

Iluta Soma,

Misas vidusskolas ārpusstundu pasākumu organizatore

Aizraujošie eksperimenti dabaszinībās

23. janvārī Vecumnieku vidusskolā notika tradicionālā novada skolu pēcpusdiena dabaszinībās 5. – 6. klasēm “Aizraujošie eksperimenti”.

Pasākumā piedalījās skolēnu komandas no Vecumniekiem, Valles, Stelpes, Mazzalves, Skaistkalnes un Misas.

Mūsu skolas komandā eksperimentus “Braucamrīks ar gumijas motoru”, “Sveču šūpoles” un “Klusie telefoni” demonstrēja 5. klases skolēni Renāts Oļehnovičs, Aleksis Karpovs, Anna Bērziņa un Endija Griba.

Misas skolēniem ļoti patika arī kaimiņskolu eksperimenti – “Skitles varavīksne” (Vecumnieku vidusskola), “Reaktīvā raķete” (Stelpes pamatskola), “Cik lielu svaru spēj noturēt 6 papīra rullīši?” (Mazzalves pamatskola), kā arī Vecumnieku vidusskolas 9. klases skolēnu Edgara Aldes un Kristiāna Evarta pagatavotā “Zobupasta Zoodārzam”.

Dita Starta,

Misas vidusskolas dabaszinību skolotāja