Jūnijs 2019

Salidojums

Mums pieder  lielākā vērtība-kopīgs laiks, tādēļ  ļāvāmies satikšanās priekam, kopīgām atmiņām par to Misas vidusskolas salidojumā.  Mazliet apturējām steigas pulksteņus un priecājāmies! Liels paldies visiem, kuri  varēja ierasties mūsu kopīgajos svētkos- Dugānes skolas 155. un Misas vidusskolas 45. dzimšanas dienā. Paldies visiem , kuri bija, kuri piedalījās sportiskajās aktivitātēs, teica atzinīgus vārdus skolai un vēlēja izaugsmi. Paldies  mūsu viesiem par sirsnīgajiem apsveikumiem! Liels paldies mūsu skolas radošajai komandai- pedagogiem, tehniskajam personālam, kuri radīja šos svētkus, rūpējās par to norisi! Svētki ir kopdarbs, kurā sava vieta ir katram- gan tiem, kuri šobrīd mācās skolā, gan atsaucīgiem absolventiem. Paldies katram no viņiem, īpaši- Evitai, Jānim, Elmāram!

Paldies visiem , lai saulains ceļš uz vasaru un atkal uz satikšanos!

Direktore Anna Balgalve