Maijs 2019

2. un 3. klasei “Meistara diploms”

Jau otro gadu piedalāmies vides izglītības programmā “Izzini mežu”. Visa mācību gada garumā veicām” mammadaba meistarklases” uzdevumus- “Āra meistarstunda”, “Koka meistarstiķis”, “Meža meistardiena”. Aktivitātes bija cieši saistītas ar mācību procesu, līdz ar to bija prieks darboties. Ceram iesaistīties arī nākošajā mācību gadā, veikt sarežģītākus uzdevumus!

3.klases audzinātāja Dina Godļevska

Pateicības pēcpusdiena

Mācību gada noslēgumā Misas skolā ir lieliska tradīcija—pateikt paldies skolēniem un skolotājiem par gada laikā paveiktajiem labajiem darbiem. Šis mācību gads ir bijis ļoti spraigs un bagāts ar dažādiem pasākumiem, tāpēc pateicības pēcpusdienā tika teikts paldies skolēniem par dalību un sasniegumiem mācību olimpiādēs. Tika sumināti labākie sportisti. Tā arī tika uzteikti skolēni, kuri darījuši vairāk, nekā prasa skolas programma, piemēram, tik šķietami necilu darbiņu, kā parūpējušies, lai katru dienu klasesbiedriem atnestu ābolus un pienu.
Tātad tika pateikts paldies par labu sirdi un labdarību. Paldies tika teikts  deju skolotājai Valijai Vainai par deju kolektīvu sagatavošanu koncertiem un deju skatei un rūpēm par vairākiem deju kolektīviem. Paldies mūzikas skolotājai Zaigai Jēgerei par koru sagatavošanu skatēm novada un reģiona mērogā un lieliskajiem panākumiem. Paldies tūrisma entuziastei skolotājai Ingrīdai Bračkai par skolēnu sagatavošanu tūrisma sacensībām un panākumiem tajās. Paldies skolas vienīgajam skolotājam vīrietim Rolandam Plēsniekam par lielisko darbu, veidojot skolas sporta tradīcijas un skolēnu sagatavošanu sporta sacensībām. Paldies latviešu valodas skolotājai Dalei Oškalnei par lielisko darbu. Visi skolotāji uzteicami par atbildīgo un labo darbu.

Skolotāja Dita Starta dāvināja olimpiāžu dalībniekiem savu suvenīru,pūcīšu kolekciju, jo, kā zināms, pūcīte ir gudrības simbols.

Pasākumu bagātināja Sarmīte Gausiņa-Elksne ar savām dziesmām un dzeju, kā arī dāvināja skolotājām savu pēdējo dzejoļu krājumu ar nosaukumu “Nosvinēt dzīvi”.

Sarmīte Gausiņa-Elksne

Mācību diena savai izaugsmei

24.maijā 4.-8. klašu skolnieku grupa devās mācību vizītē uz Jelgavas apkaimi- Stikla celtniecības konstrukciju ražotni  SIA “UPPE”, šķirotu otrreizējo materiālu pārstrādes rūpnīcu SIA “Eko PET” un Latvijas Lauksaimniecības universitātes kokapstrādes katedru.

SIA “UPPE” specializācija ir stikla konstrukciju projektēšana, ražošana un montāža celtniecības objektos. Šīs stiklotās konstrukcijas tiek ievietotas alumīnija, koka vai tērauda elementu rāmjos, atkarībā no ekspluatācijas veida un pasūtītāja vēlmēm.

Ražotnē mūs sagaidīja pats īpašnieks Aldis Cimermanis un, satiekoties, jau bija nojaušams, ka būs veiksmīga diena. Vizīti sākām ar atbildēm uz nelieliem testa jautājumiem par stiklu, nelielu ieskatu uzņēmuma birojā,  apcerējām interesantus risinājumus par uzņēmuma nosaukumu “UPPE”. Vecuma grupai atbilstošā  valodā un patīkamā komunikācijā,  bērni piedalījās eksperimentā par stikla izturību, smagumu, blīvumu. Pašiem bija iespējas to pārbaudīt un izdarīt secinājumus par rūdītā stikla izturību un izmantošanu  apjomīgu celtniecības objektu  būvēs. Uzņēmuma teritorijā novietots „stikla akvārijs”, par kura pielietojumu bija daudz minējumu. Šis  objekts, kuru ražojusi “UPPE”, bija izstādīts Rīgā Kalnciema kvartālā, kur notika performance. Šobrīd tas ir apskatei kā liecība dažādiem mākslas projektiem un cilvēku arhitektoniskām  fantāzijām. Bija interesenti, kuri  izmēģināja, kā ir ilgstoši sēdēt noslēgtā telpā, būt apskatāmam, pašam visu redzēt un neapnikt savam telpas biedram.

Ražotni 10 gadus atpakaļ dibinājuši  4 īpašnieki. 2017. gadā tā saņēmusi balvu “Gada uzņēmējs Zemgalē”.  Šo cilvēku ieguldījumu sabiedrībai novērtējis Zemgales plānošanas reģions. Vizītes 2.daļā viesojāmies mājīgi iekārtotā telpā, kur saimnieko labdarības  biedrība “Tuvu” un sadarbojas ar uzņēmumu.  Cienājāmies, skatījāmies īsfilmas  par uzņēmuma realizētajiem projektiem ārzemēs un Latvijā, iepazināmies ar iegūtajām gada balvām ārvalstīs, redzējām praktiski, kā montē lielgabarīta stikla paneļus, kā pievērš uzmanību darba drošībai.  Sapratām, kas ir tas, kas vieno uzņēmuma darbiniekus- tie ir kopīgi mērķi. Visnozīmīgākais dienas atzinums, ko uzsvēra Aldis Cimermanis ir tas, ka visi mācās darot, arī viņi, un, ja neizdodas – dara citādi! Saņēmām dāvanā iedvesmojošas aproces ar šādu uzrakstu.” Ja sastapsieties ar grūtībām, tad atcerieties, ka vienmēr var darīt citādi”, teica Aldis.  Vēl gribas pieminēt darba kolektīva  vēlmi redzēt ārpus sava nama, dalīties ar to, kas paliek pāri- savu laiku, gribu palīdzēt veidot sakoptu vidi, kopt Latvijai nozīmīgas kultūrvēsturiskas vietas. Latvijas simtgades gaidās tapis projekts  “Brīvības gaisma”, tā cenšoties Latvijas brīvības ideju nest tālāk, sakopjot  piemiņas vietu  barikāžu dalībniekiem  – atmodas laikā stādītos neatkarības ozoliņus. Tapis stilizēts ugunskurs, kas simbolizē gaismu, degsmi cilvēku sirdīs.  Stikla plāksnes, kuras rindojas, simbolizē cilvēkus, kuri piedalījās barikādēs, uz tām  iegravēti barikāžu dalībnieku vārdi un  to darbinieku vārdi, kuri, kā mūris kopā, dara lielas lietas- kuri piedalījušies piemiņas  parka veidošanā.

Satiktie cilvēki bija iedvesmojoši- ieguvums bija nevien iepazīt, kā stiklu izmanto celtniecībā, bet arī uzņēmējdarbības vidi, nepieciešamās spējas uzņēmējdarbības veikšanai, vērtības kolektīvā– godīgumu, darba kvallitāti, apzinīgumu, vēlmi palīdzēt tiem, kuriem grūtāk. Skolēni tika mudināti pievērsties inženierzinātnēm, lai labāk izprastu tehniskus procesus celtniecībā un  būtu veiksmīgi savu mērķu realizēšanā.

Otrs plānotais iepazīšanas objekts bija otrreizējo materiālu pārstrādes rūpnīca Eko PET. Tā ir Baltijā vienīgā PET granulu ražotne, tajā investēti 5,26 miljoni eiro, kura saražo 7,3 tūkstošus tonnu gadā tīru otrreizējo plastmasu jeb PET granulas. Tās tiek iegūtas pārstrādājot izlietoto PET iepakojumu no Latvijas un citām Eiropas  valstīm.

Sarunas ievadā tika akcentēta atkritumu šķirošanas nozīme- kādus atkritumus šķirojam, kā to darām, kas ir atkritumu pārstrāde, kur nonāk nešķirotie atkritumi, kā tas ietekmē mūsu dzīvi un veselību? Pārsteidzošs bija fakts, ka šobrīd Latvijā šķiro tikai 20% atktitumu, 80% tiek noglabāti poligonos. Nākotnes plāni ir noglabāt tikai 10%, bet pārējos šķirot.  Svarīga saruna bija par iepakojumu dzīves ciklu un mūsu lomu tajā. Izsecinājām, kā atkritumu daudzumu mazināt.  Latvijas Zaļā punkta uzņemtajā mācību filmā tika akcentēts, ka katrs var būt līderis atkritumu šķirošanas  jomā.

Apmeklējot laboratoriju, kurā tiek pārbaudītas PET pārslas, katrs varēja būt pētnieks, skatīties pārslas pelielinājumā un izdarīt secinājumus par to atšķirībām. Atkritumu pārstrādes tehnoloģiskos procesus vērojām caur stikla sienu, iepriekš bijām iepazīstināti ar pudeles ceļu līdz otrreizējai izejvielai- apģērbam, dārza instrumentiem, pārtikas plēvei u.c. Interesants bija fakts, ka PET pudeles var pārstrādāt 30 reizes. Bērni bija zinoši sarunās ar nodarbības vadītāju un ieinteresēti jautātāji. Pārliecināti bērni var šo vēsti popularizēt savās ģimenēs un veicināt sabiedrības izpratni par šiem procesiem un “zaļu” dzīvošanu. Pievienotā vērtība šai vizītei  bija mums, kā Eko skolas pārstāvjiem.

Dienas noslēgumā viesojāmies Latvijas Lauksaimniecības universitātes Kokapstrādes katedras laboratorijās, kur tiek veikti dažādi pētījumi par koksnes  īpašībām.  Bijām liecinieki dažādām iekārtām, ar kurām tiek testēti dažādi koka izstrādājumi, lai ieviestu tos ražošanā-bērnu gultiņas izturības pārbaudes tests, krēsla ergonomikas pārbaudes iekārta, mēbeļu izturības pārbaudes konstrukcija, kokmateriālu pārbaude, radot apstākļus, lai noteiktu to izturību, lietošanas ilgumu, temperatūras svārstību ietekmi, dažādu gadalaiku ietekmi uz ekspluatācijas ilgumu u.c. Interesanti bērniem bija vērot iekārtu, kur pārbauda koka konstrukciju izturību, lai to izmantotu dažādās celtniecības būvēs. Iekārta tiek saukta par laušanas iekārtu, kur mēra svaru, pie kura tiek salausta koka konstrukcija. Ekskursiju vadīja studenti, kuri strādā pie dažādu  pētījumu veikšanas, izpildot ražotāju pasūtījumus un arī pierādot paši savas hipotēzes par mūsu vērtīgākā celtniecības materiāla- koksnes dažādām īpašībām. Zinātne nav noslēgts process, arvien kaut ko jaunu uzzinām par jau  zināmo. Tas norāda uz nepārtarauktību zinātnes attīstībā. Skolēnu interse par šīm iekārtām, to darbību bija ļoti izteikta. Bija daudz jautājumu, atbilstošu viņu vecumam, zināšanām un pieredzei.

Šajā dienā visi kopā iepazināmies ar dažādiem ražošanas un pārstrādes procesiem -mācījāmies klausoties, vērojot, darot, eksperimentējot un izdarot secinājumus.  Liela pievienotā vērtība visam- iepazīšanās ar radošiem, iedvesmojošiem, zinošiem , dzīves atziņām bagātiem un citādiem skolotājiem. To visu varējām nodrošināt ar rūpīgu plānošaanu, organizēšanu un projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” finansiālu atbalstu.

                                                Šī diena bija ieguvums arī man, projekta koordinatorei Annai Balgalvei.

Mācību vizīte

Piektdiena, 24.maijs, Misas skolā bija īsta alternatīvā mācību diena. Mācību vizītēs devās gandrīz visi skolēni. Apvienotajai  5.- 8. klašu skolēnu grupai, projekta “Skolas soma” ietvaros bija iespēja doties mācību ekskursijā uz Rīgu.

Rīgā, Sporta ielā 2 pavisam nesen, marta mēnesī tika atvērta Ziedoņa klase, uz to tad arī devāmies vispirms.

Kas tad īsti ir klase? Ko tas nozīmē? Dzejniekam Imantam Ziedonim ir kāds cits, mums neierasts, skaidrojums: “Klase jau arī ir tas, ko mums jāiedibina – visus kopā un atsevišķi, lai par mums saka: tie ir labas klases “. Izrādās, arī tāda var būt mums tik ierastā  vārda “klase” nozīme.

Ziedoņa klase piedāvā alternatīvas mācību stundas, kurās bērniem un jauniešiem ir  iespēja iepazīties ar Imanta Ziedoņa personību un daiļradi neierastā veidā – šķetinot apslēptas mīklas īpaši veidotā izlaušanās istabā, kas balstīta ne tikai uz sadarbību un lasītprasmi, bet arī prasmi pielietot arī matemātiskās zināšanas.

Stundas ievadā notiek iepazīšanās ar Imanta Ziedoņa personību un daiļradi, attīstot audiovizuālo uztveri un prasmi strādāt ar tekstu.
Stundas centrālais notikums ir izlaušanās istaba, kas veidota Ziedoņa darbu “Blēņas un pasakas” tematikā. Tā ir istaba ar dažādiem uzdevumiem, tā ir kā spēle, kuras mērķis ir, atrisinot savstarpēji saistītu uzdevumu virknējumu, pēc iespējas ātrāk izkļūt no istabas.

Izlaušanās istaba Ziedoņa klasē nodrošina pieredzē balstītu mācīšanās procesu, kas jauniešiem un Ziedoņa darbu cienītājiem atklāj gan jaunas autora personības šķautnes, gan ļauj pašiem skolēniem atraisīties  un darboties neierastā situācijā.

Otrs mācību ekskursijas objekts bija Melngalvju nams, kas ir prestižs pasākumu centrs pašā Rīgas sirdī.

Nams celts tālajā 1334. gadā kā Rīgas pilsētas Rātslaukuma ansambļa sastāvdaļa. Vēsturiski nama pamata funkcija bija uzņēmējdarbības veicināšana – tā bija tirgotāju un kuģotāju pulcēšanās vieta vairāku gadsimtu garumā. Melngalvju nama dvēsele ir rosīgie un dzīvespriecīgie melngalvji, kas, būdami jauni un neprecēti tirgotāji, izcēlās ar savu temperamentu un lielo aizrautību ar dažādu svinību un kultūras pasākumu rīkošanu. Viņu entuziasms padarīja šo namu par vienu no galvenajiem kultūras centriem, kas noteica visas pilsētas sabiedriskās dzīves pulsu. Jau vēsturiski Melngalvju nams ir bijis Rīgas kultūras centrs – tā krāšņajās zālēs prominentus pasākumus rīkoja gan Melngalvju brālība, gan arī pilsētas cienījamākie iedzīvotāji un veiksmīgākie tā laika uzņēmēji.

Gides pavadībā bija iespējams ceļot cauri gadsimtiem, apskatot noslēpumainos viduslaiku pagrabus, greznās Svētku zāles un vēsturiskos kabinetus.

Izzinājām  Melngalvju brālības stāstu, sajutāmies kā senos laikos, kad  greznajā Svētku zālē jaukās gides vadībā mēģinājām iemācīties kādas senas dejas soļus.

Visi ekskursijas dalībnieki bija gandarīti par redzēto,izdzīvoto, iepazīto un uzzināto.

Cerībā , ka arī nākamajā mācību gadā turpināsies projekts “Skolas soma”, skolas bibliotekāre Ilze Arāja.

 

      Latvijas Meža dienas

24.maijā 2.klases skolēni  devās uz pasākumu „Latvijas Meža dienas”, kas norisinājās Tērvetē. Tas bija lielākais pasākums Baltijā, kur mācīties pazīt mežu dabā. Pasākuma laikā visu par un ap mežu varēja izzināt, iepazīt vairāk nekā 80 meža izziņas pieturās.

Skolēni labprāt un, ar lielu interesi, iesaistījās radošās un izzinošās aktivitātēs. Ar lielu sajūsmu un neatlaidību meklēja „koka dimantus” smilšu kastēs, pētīja reljefu, ar aizrautību veidoja dažādus darbiņus no māla. Prasmi un zināšanas pielietoja, atpazīstot putnus, dažādu koku sugas, nosakot  pazīstamākās sēnes, vērīgi pētot kritušu koku stumbrus, ar dažādām sūnām un kukainīšiem. Savu uzmanību zēni pārbaudīja, šaujot mērķi.Zēniem un meitenēm patika iejusties mežstrādnieka lomā, jo lielo meža tehniku varēja aplūkot gan no ārpuses, gan atrodoties iekšpusē.  Atmiņā paliks arī tikšanās ar Cūkmenu.

Laiks pagāja „vēja spārniem”. Noguruši , bet priecīgi, devāmies mājup.

                                                                              Skolotāja Natālija Šabanoviča

Tēvs Nakts

Misas vidusskolas 8. – 12. klašu skolniekiem, projekta „Skolas somas”  ietvaros ,bija iespēja noskatīties vienu no  Latvijas simtgadei veltītām filmām  – Dāvja Sīmaņa režisēto filmu „Tēvs Nakts”.

Tas  nav tikai stāsts par pazīstamāko ebreju glābēju Otrā pasaules kara laikā Latvijā Žani Lipki, bet arī filma, kas rosina domāt par izvēlēm. Žaņa Lipkes , vienkāršu cilvēku ģimene, savas mājas teritorijā no nāves paslēpa vairāk kā 50 cilvēku.  Tie ir fakti, bet filmā aktieris Artūrs Skrastiņš attēloja, cik grūti pieņemt šo lēmumu – iet pret sistēmu, pret vardarbību, apzinoties, ka uz spēles ir arī tava  un tavas ģimenes drošība.

Līdztekus filmai, kinolektorija ietvaros, tika piedāvāti  dokumentāli materiāli, dažādu cilvēku pārdomas. Mēs klausījāmies izglābtā ebreja Ārensburga dēla, vēsturnieku Vestermaņa, Zeļļa, Neiburga, Vidzemes augstskolas rektora Krūmiņa  pārdomās par to laiku, holokaustu, cilvēka vietu vēsturē, kā arī izvēlēm, ko izdarām mēs un kāpēc.

11. un 12. klase jau iepriekš bija apmeklējuši Žaņa Lipkes muzeju Ķīpsalā un viņiem bija iespēja salīdzināt savas izjūtas un informāciju, ko sniedz šie dažādie objekti. Secinājums, ka filma palīdzēja izprast to laiku, šo glābēju cilvēcību.

Vēstures skolotāja Ingrīda Vaisjune

Mācību vizīte kā mācību metode

Mācīšanās ārpus klases ir produktīva mācību metode, kur neformālā mācību vidē iespējams praktiski darboties, pētīt, izdarīt secinājumus un redzēt, kur noder iegūtās  teorētiskās  zināšanas klasē, kā arī iegūt pieredzi  svešā darba vidē, kas ļauj labāk iepazīt savas intereses, izprast  savu  karjeras izvēles ceļu. Iespējas organizēt šādu mācību procesu nodrošina došanās mācību vizītēs ārpus skolas-  uzņēmumos, laboratorijās, ražotnēs u.c. To nodrošina skola katru gadu savā budžetā iekļaujot līdzekļus šādiem mērķiem un līdzdalība projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”( Nr. 8.3.2.2./16/1/001), kurā Misas skola darbojas jau otro gadu.Ar projekta finansiālo nodrošinājumu 7. maijā 7.-11. klašu izglītojamie devās plānotā vizītē uz  Elektronikas un datorzinātņu institūtu un Latvijas Universitātes Astrofizikas observatoriju Baldonē.

Lai veiksmīgi saplānotu vizīti institūtā, izmantojām savas  vidusskolas absolventa Kaspara Ozola atsaucību, kurš pētniecības institūtā strādā par Attīstības nodaļas direktoru un ir vadošais pētnieks. Sākotnēji  tikām iepazīstināti ar institūta rašanās vēsturi un darbības virzieniem. Institūts ir dibināts 1960. gadā, tajā strādā 100 darbinieki, no kuriem 80 darbojas zinātnes attīstības jomā. Institūts  sadarbojas ar 300 partneriem no visas pasaules.

Darbu sākām 2 grupās-kamēr  viena iepazinās ar pētnieciskajām laboratorijām, otra grupa darbojās  praktiski-atkārtoja , kas ir elektrība, kā tā rodas un, pāros darbojoties, izveidoja  elektronisko  zvanu. Ne visiem zvans skanēja, bija jāatrod kļūda savienojumos un tikai tad bija rezultāts. Mācījāmies sadarboties, dzirdēt, uztvert vizuālo un mutisko  informāciju un ,atbilstoši tai ,veikt montāžas darbus.

Ekskursiju pa institūtu sākām ar nelielu ieskatu  datorikas vēsturē-  redzējām datoru, kurš radīts 1960. gados un izmantots PSRS kosmosa programmās.Vērojām, kā attīstījušās tehnoloģijas gadu gaitā. Pretēji vēsturiskajām tehnoloģijām, mūs iepazīstināja ar unikālu  institūta šobrīd radīto  produktu-   plaukstas skeneri , kurš novietots  pie ieejas iestādē. Tā būtība- pēc plaukstas līniju un asinsvadu izkārtojuma identificēt  personu. Šobrīd jau vācu kompānija ir iegādājusies  patentu, lai to  ieviestu ražošanā.

Pirmajā laboratorijā sastapām 2 jaunus zinātniekus, kuri demonstrēja robotu darba procesā,stāstīja, ka  tam piešķirta spēja ne tikai  veikt ieprogrammētas kustības, bet arī spēja redzēt ,(dziļuma karte) cik tālu, cik dziļi,  kādā stāvoklī , kādā krāsā ir  objekts. To dara  algoritmi, kuri atpazīst cilvēka vietā (mākslīgais intelekts). Otrajā mūsu ceļojuma pieturā nokļuvām mazo serveru telpā, kur tiek uzglabāta visa informācija, kura nonāk “Mākonī”. Skolēniem saprotamā veidā tika izstāstīts par mākslīgā intelekta “trenēšanu” un vilktas paralēles ar informācijas iegaumēšanas līdzību cilvēkam.

Kosmosa tehnoloģiju laboratorijā tika stāstīts un demonstrēts taimeris tapšanas stadijā, kurš ļoti precīzi nosaka laiku (12 cipari aiz komata). Tas tiek testēts termokamerā  ļoti augstā temperatūrā, jo kosmosa stacijā Luna 27, kur plānots ievietot šo taimeri, ir ļoti svārstīga temperatūra.

Redzējām, kā cilvēku ar īpašām vajadzībām  ikdienu atvieglos apģērbs, kurā ievietoti sensori, šāds apģērbs  ļaus kontrolēt dažādu veselības problēmu zonas un dos signālus par deformācijas izmaiņām, ja tiks pārkāptas pieļaujamās normas. Tika demonstrētas īpašas korsetes muguras zonai, džemperis, sensori, kuri iestrādāti  celtniecības konstrukcijās,kas ļaus konstatēt izmaiņas,  lai novērstu dažādas nepilnības celtniecības objektos un nepieļautu katastrofas.

Jauniešiem atklājums bija tālizpētes laboratorijā, kur no liela attāluma veikta uzņēmuma iespējams iegūt informāciju, kas notiek uz zemes. Izpratām, kā no liela attāluma notiek kāda objekta attāluma noteikšana dabā.

Puišiem interesi raisīja stāstījums un demonstrējumi par pašbraucošo auto būves attīstīšanu, ko nodrošina vides uztveres sensori. Būs iespējama arī šādu auto savstarpēja komunikācija. Biķernieku autotrasē jau šobrīd ir veikti testa braucieni, pārvietošanās pa ielām šobrīd nav pieļaujama, jo nepieciešams strādāt pie paredzamām situācijām, kādas sastopamas kopējā ielu kustībā un jāizstrādā likumīgā bāze šādu auto aprīkošanai un iespējām pārvietoties pa auto ceļiem un ielām. Šādu automobiļu būves  mērķis ir nevis aizstāt cilvēku, bet piedāvāt  labāku pakalpojumu par to, ko piedāvā cilvēks. (zinātnieka atbilde).

Uz jautājumu par to, kas diktē zinātnes dažādu nozaru attīstību, saņēmām atbildi, ka dzīves ikdiena to dara  un ne vienmēr  2-3 gadu izstrādāts  zinātnes projekts ir veiksmīgs, bet arī negatīvs rezultāts ir rezultāts, pārliecināts teica Kaspars.

Pētniecības institūta laboratorijās pārsvarā  sastapām jaunus cilvēkus, kas apgāž stereotipu  par to, ka par ievērojamu zinātnieku var kļūt tikai nopietnā vecumā. Kaspars aicināja jauniešus atbildīgi  apgūt eksaktos mācību priekšmetus un studēt inženierzinātnes, jo darba tirgū ir pieprasījums pēc tehniski domājošiem, radošiem, uzņēmīgiem, izlēmīgiem  un atbildīgiem darbiniekiem. Esam pateicīgi  institūta darbiniekiem, kuri veltīja mums laiku, īpaši Kasparam Ozolam.

Latvijas Universitātes Astrofizikas observatorijā Baldonē devāmies ceļojumā “tuvāk zvaigznēm”.Mums tika piedāvāta iespēja virtuāli paceļot kosmosa tālēs, palūkoties tuvāk uz saules sistēmas planētām ar planetārija palīdzību. Izmantojot tehnoloģijas, varējām apjaust reālu debess attēlu uz paviljona kupola ar 10000 reižu lielu samazinājumu.  Bijām aktīvi dalībnieki nodarbībā- kopā meklējām mazāko un lielāko planētu, zvaigznājus. Uzzinājām par Šmita teleskopa iegādi, montāžas darbiem un to, ka 1966. gadā naktī uz 8. decembri Baldones observatorijā tika iegūts pirmais fotouzņēmums ar šo teleskopu. Teleskops ir ievērojams  optiskās sistēmas ziņā, mehānikas un elektronikas ziņā. Ar to var uzņemt plašu debess lauku, tāpēc uz Baldoni brauc novērot zvaigznes, galaktikas un dažādus debess objektus arī astronauti no citām valstīm.Uzzinājām, ka Baldones observatorijā atklāti vairāki desmiti jaunu mazo planētu. Vienai no tām dots nosaukums  „ Baldone”, savukārt, 2010. gadā atklāto planētu nosauca par godu observatorijas dibinātājam Jānim Ikauniekam par – “Ikaunieks”.

Vizītes otrajā daļā piedalījāmies praktiskajās nodarbībās, kur vērojām, kā  zināšanas ķīmijā un fizikā ļauj veikt eksperimentus, kurus mēs sadzīviski dēvējam par “ziliem brīnumiem”. Tie tika demonstrēti atraktīvi,iesaistot mūs un uzsverot piesardzību jebkuru eksperimentu veikšanā. Katrs izveidojām savas “kosmiskās ziepītes”, skaisti tās iesaiņojām un, kā taustāmu vērtību visām dienas aktivitātēm, devāmies mājupceļā.

Vizītes mērķis bija sasniegts: dienas aktivitātes bija atbalsts jauniešu izaugsmei- zinātkāres veicināšanai, intereses veicināšanai par tehnoloģiju attīstību, to pielietojumu zinātnes atklājumu veikšanā, apjaust savas intereses un iezīmēt savu karjeras izaugsmes ceļu. Visi jaunieši bija aktīvi nodarbību dalībnieki un gribas ticēt, ka ieguvēji!

                                                      Projekta koordinatore Misas vidusskolā Anna Balgalve

Sporta tūrisma pulciņa panākumi

Misas vidusskolas sporta tūrisma pulciņa audzēkņiem ļoti ražīgs bija periods no 27. aprīļa līdz 5. maijam. Ar labiem panākumiem mēs piedalījāmies Latvijas čempionāta sporta tūrismā 2. posmā un starptautiskās sacensībās Lietuvā.

Rīgas skolēnu pils organizētās sacensībās kontroles kombinētajā pārgājienā tika organizētas Jaunciemā. Apvidus tur bagāts smilšu pauguriem, priežu audzēm. Skolu pārstāvēja D grupas ( Liene Šnore, Rainers Drozdovs, Markuss Drozdovs, Reinis Miklaševics) un C grupas ( Anna Šnore, Monta Maslova, Kitija Krūmiņa un Georgs Spalva). Abas komandas šajās sacensībās izcīnīja 1. vietu, iegūstot balvās tūrisma inventāru. Pēc sacensībām galvenā atziņa bija – lai arī maršruts bija grūts, kopā darbojoties var gūt panākumus. Lietuvas tūrisma klubs „Žigunas” no 3. – 5. maijam organizēja sacensības tūrismā, kurās piedalījās 6 valstu jaunie sportisti. Latviju pārstāvēja Rīgas skolēnu pils, Jelgavas BJC Junda un Misas vidusskolas komandas. Katru dienu bija jāapliecina sava prasme dažādās distancēs. 3. maijā – individuālā tūrisma distancē savas prasmes vislabāk no mūsējiem apliecināja Monta Maslova, kas C grupā ieguva 2. vietu, no pirmās vietas atpaliekot par 3 sekundēm. Arī nakts orientēšanās trasē Monta ieguva 2. vietu . Arī pārējie komandas dalībnieki iekļuva desmit labāko skaitā. Šajā trasē bija jāveic elementi, kas prasīja fizisku spēku un veiklību.

4. maija distancē komandām bija stundā un divdesmit minūtēs jāveic maršruts, kas veda pa gleznaino Neris reģionālā parka mežu. Distancē tika pārbaudītas sadarbības, veiklības un izturības prasmes. Rezultāts – 2. vieta.

Pēdējā sacensību diena – komandas tehnikas trase. Tobrīd sapratām, ka cīnāmies par vietu trijniekā. Rezultāts – 3. vieta, tikai 8 sekundes no uzvarētājiem – Panevežas komandas un 3 no Rīgas skolēnu pils.

Komandas kopvērtējums veidojās summējot abu dienu rezultātus, izšķirošā bija pēdējā diena. Bijām ieguvuši 5 punktus, tas deva rezultātu – 3. Vietu. Esam gandarīti, jo aiz mums palika daudzas komandas no Lietuvas, Ukrainas, Krievijas un Baltkrievijas.

Iemācījāmies arī pārvarēt sevi – naktīs bija salnas, ēst gatavojām paši. Ar visu lieliski tikām galā un esam gandarīti par paveikto. Paldies skolas vadībai par atbalstu un līdzi jušanu.

Pulciņa skolotāja Ingrīda Vaisjune

Radi savu pasauli

”Radi savu pasauli!
Šī pasaule cilvēkam ir par lielu. Radi savu mazo! Lielā sastāv no mazajām.
Kur ir tava mazā? Veido to no zemeņu stādiem. Vai no tērauda dzirkstelēm. Veido no dzejoļu rindām un no keramikas māliem.
Tai nav jābūt lielai, bet tai jābūt bagātai! Un tai nav jābūt skatlogā izstādītai, bet, ja tevi atrod ciemiņš , lai tu vari to pacienāt. Lai paliek krāsaina dzirkstele no tavām
glazūrām viņā, ” tā teicis dzejnieks Imants Ziedonis.
Visus interesentus 3. un 4.maijā aicinām Misas vidusskolas bibliotēkā apskatīt mūsu novadnieka Leona Kupča radīto keramikas pasauli – māla trauku izstādi.
Vērosim un , iedvesmojoties no izstādē izstādītajiem māla darbiem , meklēsim to dzirkstelīti savas pasaules veidošanai!

Svinēsim svētkus kopā!

Klāt 4.maijs – Baltā galdauta svētki. Nu jau par ierastu ir kopā būšana pie balti klātiem galdiem, pārrunājot ikdienas dzīves aktualitātes un izrādot cieņu savai tautai un dzimtenei. Bet vai atceries, kā sākās šī skaistā tradīcija?
Pirms vairākiem gadiem rīdziniece Gunta saprata, ka Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienu viņa nevēlas atzīmēt viena,bet gan kopā ar savas mājas kaimiņiem. Viņa kāpņu telpā piesprauda zīmīti ar tekstu: ,,Ielūdzu jūs uz gabaliņu kūkas pagalmā pie vidējām parādes durvīm plkst.18.00, lai svinētu Baltā galdauta svētkus. Balti galdauti – baltiem valsts svētkiem.” Liels bija viņas izbrīns, kad sanāca ne tikai tuvākie kaimiņi, bet arī cilvēki no blakus kāpņu telpām – bērni, viņu vecāki un vecvecāki. Un katrs nāca ar cienastu, smaidu un sirds siltumu. Bet visus šos ļaudis vienoja vēlēšanās būt kopā un, sēžot pie kopīgi klāta galda, izjust vienojošo patriotisma dzirkstelīti.
Vai kāds varēja iedomāties, ka pēc neilga laika šī vienkāršā, taču sirsnīgā ideja radīs atsaucību valsts mērogā?
Ceru, ka arī Tu izjutīsi nepieciešamību pēc kopā būšanas ar citiem šajā svētku reizē, un jaukos svētkus pavadīsi nevis skumjā vientulībā , bet gan draugu lokā. Un vienalga, kur tas būs? Galvenais ir izjust šo vienojošo garu, kas mūs, Latvijas iedzīvotājus, tur kopā.
Visiem!
Kopā!
Jaukus un baltus svētkus!