Maijs

 

Dabas zinību vielas nostiprināšana, staigājot meža taku

25. maijā pulksten 13:00 4. klases skolēni un 4 vecāki devās pārgājienā uz mežu. Šo pārgājienu organizēja Georga mamma – Daiga Spalva.

Pirmā pietura bija aiz dzelzceļa, kur vajadzēja sadalīties divās grupās un atbildēt uz āķīgiem jautājumiem. Visgrūtākais jautājums bija – „Kad zaķis redz ar ausīm?”, jo neviens nevarējām pareizi atbildēt.

Nākamajā pieturā bija jāatpazīst putni pēc attēla un jāpiemeklē atbilstoša tautas dziesma. Šeit neveicās ar zivju ērgļa atpazīšanu, bet citus putnus un tautasdziesmas sakārtojām pareizi.

Pēc neliela gājiena mežmalā mūs uzaicināja iejusties putniņu lomā. Mūsu uzdevums bija sameklēt 70 tārpiņus (tārpiņi bija dzijas pavedieni 5 krāsās). Mēs atradām tikai 23 tārpiņus, pārsvarā sarkanā un tumši zaļā krāsā, dažus  baltus. Tagad mēs zinām, cik grūti putniņiem sameklēt barību.

Nākamajā pieturā iepazinām bebru darbus un nedarbus. Pa ceļam uzzinājām, ka glodene nav čūska, bet gan ķirzaka.

Cits pārgājiena posms veda cauri senai kūdras ieguves vietai. Šeit uzgājām mežacūku un stirnu atpūtas vietas. Iepazināmies ar bebra pāreju no viena grāvja uz otru. Pārvarējām nātru „mežu”, par izturību saņēmām konfektes.  Bija arī jāatbild uz jautājumiem par putnu ligzdošanu un dzeguzes izdarībām.

Liels pārbaudījums bija grāvja pārvarēšana, visi veiksmīgi to izdarījām.

„Grīņu”mājas jau bija redzamas, kur pie dīķa atradām dažādus priekšmetus guļam zemē. Atkal jauns uzdevums! Dažādie priekšmeti bija mīklu atminējumi, un  mēs veiksmīgi izpildījām šo uzdevumu.

„Grīņu” mājas pagalmā mūs gaidīja galds ar lielu zupas katlu un dažādiem citiem cienastiem, ko bija sarūpējuši mūsu vecāki.

Pēc tam bija dažādas atrakcijas māju pagalmā. Pateicamies mājas saimniekiem Daigai un Sarmim Spalvām par uzņemšanu. Pateicamies Rudītei Šnorei, Svetlanai Anonovai un Ivetai Krūmiņai par palīdzību pasākuma vadīšanā. Pārējiem klases vecākiem paldies par līdzfinansējumu.

Monta Maslova, Misas vidusskolas 4. klases skolniece

 un klases ausdzinātāja Skaidrīte Liniņa

Zināšanas- bagātība, mācīšanās- tās atslēga. (Reinis Kaudzīte)

Mācību priekšmetu olimpiādes ir īpaša joma, skolas darba forma, kur skolēni var sevi pieteikt, pārbaudīt, sacensties ar citiem un pierādīt savu gribu un varēšanu. Piedalīšanās olimpiādēs parasti ir brīvprātīga, taču skolotāji, saskatot jauniešu spējas, prasmes, zināšanas, rosina  viņus izmēģināt spēkus, piedāvā atbalstu, konsultē, aicina darīt vairāk kā ikdienā, mudinot: “Tu vari, tu spēj, tev izdosies!”

Olimpiādēs skolēniem ir brīnišķīga iespēja būt novada labāko, zinošāko, talantīgāko jauniešu vidū, sajust konkurences un cīņas garšu un , gūstot  panākumus, priecāties, ka izskan gan paša, gan Misas skolas vārds.

2016./17.mācību gadā 54 Misas vidusskolas skolēni piedalījušies 17 Vecumnieku novada un starpnovadu olimpiādēs, gūstot godalgotas vietas un atzinības 12 no tām.

Liels prieks un gandarījums par labajiem rezultātiem ir gan pašiem audzēkņiem, gan viņu skolotājiem un vecākiem, kā arī visam skolas kolektīvam.

31.maijā Misas skolas administrācija rīkos īpašus pateicības svētkus mūsu labākajiem skolēniem, olimpiāžu uzvarētājiem , viņu skolotājiem un vecākiem.

Par augstiem un  labiem sasniegumiem uzaicināti:

 1. Anna Jaunzeme, 11. kl.- 1.v. latviešu valodas, 2.v. bioloģijas, 3.v. ekonomikas, 3.v. fizikas olimpiādēs, 1.v. skolēnu ZPD konferencē novadā un 3.pakāpes diploms Latvijas 41.IZPD
 2. Marika Sadovina, 11.kl.- 2. v. publiskās runas konkursā (angļu valodā), 3.v. novada izglītojamo ZPD konferencē
 3. Donna Dumbraite, 11.kl.- Atzinība bioloģijas olimpiādē
 4. Vera Ļeonoviča, 10.kl.– 1.v. krievu valodas olimpiādē
 5. Laura Laputa, 9.kl.- 2.v. krievu valodas , Atzinība latviešu valodas olimpiādē
 6. Viktorija Šmidte, 9.kl.- 1.v. vizuālās mākslas olimpiādē
 7. Diāna Kozlovska, 9.kl.- 2.v.krievu valodas olimpiādē
 8. Elmārs Spalva, 8.kl.- 3.v.angļu valodas, Atzinība mājturības olimpiādē
 9. Aigars Šabanovičs, 8.kl.- 1.v.mūzikas olimpiādē
 10. Viktorija Šakirova, 7.kl.- 3.v.vizuālās mākslas olimpiādē
 11. Tīna Spalva, 6.kl.- Atzinība matemātikas olimpiādē
 12. Anna Bērziņa, 5.kl.- 2.v.mūzikas olimpiādē
 13. Renāts Oļehnovičs, 5.kl.- 2.v.matemātikas olimpiādē
 14. Estere Freimane, 2.kl.- 3.v.vizuālās mākslas olimpiādē
 15. Sveiksim arī mūsu skolas labākos sportistus individuālajās sporta disciplīnas.

Sumināsim un pateiksimies  šo skolēnu pedagogiem- Loretai Orinskai, Aijai Ozoliņai Zentai Gasjūnei, Ingrīdai Vaisjunei, Antrai Pārumai, Olgitai Vizulei, Ilutai Somai, Zaigai Jēgerei, Mārītei Ozolai, Ingai Spangerei, Laimai Oborunei, Aldim Bensonam, Annai Balgalvei, Jurim Orinskim!

Paldies visiem par attieksmi, atsaucību, ieguldīto darbu un atbalstu! Paldies audzēkņu vecākiem par dažādo atbalstu un  līdzi jušanu!

Paldies Austrim Ostrovskim par skolēnu vešanu uz olimpiāžu norises vietām!

Lai laba, priecīga atpūta vasarā un vēl  labāki panākumi nākamajā skolas gadā!

   Ikviens no mums ir dārzs, bet dārznieks šajā dārzā- mūsu griba. Vai mūsos augt nātrēm, salātiem, ķimenēm, vienam no daudziem augiem, nonīkt bez kopšanas vai kupli salapot- to izšķiram mēs paši. (V.Šekspīrs)

 

Dita Starta, mācību pārzine

23. maija rīta pārsteigums!

7. martā skolotāja Gunita Jefremova ar 5. klases skolēniem polietilēna maisiņos iesēja puķuzirņus. Eksperimenta mērķis – noskaidrot, vai puķuzirņi uzziedēs līdz 9. un 12. klašu izlaidumiem.

Katru dienu gan skolēni, gan skolotāji vēroja notiekošo uz palodzes skolas gaitenī. Vairākums notiekošo sākumā vēroja aizdomīgi. Vai iecerētais izdosies?

23. maija rīts Misas vidusskolā iesākās priecīgi, jo secinājām, ka eksperiments ir izdevies – uzziedējis pirmais zieds.

Kopīgiem spēkiem mums tas izdevās!

Paldies skolas direktorei par eksperimenta atbalstīšanu. Paldies skolas apkopējām, ka palīdzēja izlolot mazos puķuzirnīšus.

Gunita Jefremova, mājturības un tehnoloģiju skolotāja.

Pēdējais zvans

12.maijā Misas vidusskolā rīts iesākās ar patīkamiem pārsteigumiem, dažādiem uzdevumiem un daudziem sveicieniem.  9. un 12. klasei pēdējā mācību diena – Pēdējā zvana diena. Skola un absolventu klases skaisti izrotātas, visi gatavojušies, lai iepriecinātu devītos un divpadsmitos, kā arī viņu audzinātājas Valiju Vainu (9.klase) un Ilutu Somu (12.klase). Šogad 9.klasi absolvēs 14 skolēni, bet 12.klasi – 9 skolēni.

Kā sveicienu skolai 9.klase stādīja rozes un košumkrūmu, savukārt 12.klase, turpina jau 9.klasē aizsākto tradīciju, papildināja rododendru dobi ar rozā rododendru.

Klases sagādāja arī patīkamus pārsteigumus savām audzinātājām. Paldies par jaukajiem vārdiem un mīļiem sveicieniem!

Saņēmuši liecības, jaukus vēlējumus un veiksmi eksāmenos, abas klases devās piknikā, lai, baudot saulaino un skaisto laiku, atzīmētu pēdējā zvana dienu.

Novēlam veiksmi eksāmenos, izturību dažādās dzīves situācijās un gribasspēku sevi izglītot arī turpmāk!

12.klases audzinātāja Iluta Soma

1. – 4. klašu karjeras ekskursija uz Ausekļa dzirnavām

9. maijā pagasta lielais autobuss mūs aizveda uz mežā ieskautu lauku sētu, kura priecēja ar savu sakoptību un spēļu laukumu, kur viss izgatavots no koka.

Pirmās mēs apskatījām atjaunotās ūdens dzirnavas, kuras celtas 1896. gadā un atjaunotas 2011. gadā. Tās atrodas Iecavas upes krastā. Pašlaik šais dzirnavās var samalt graudus.

Interesants bija lokomobīlis, kurš darbojās ar malku, kur karsējot ūdeni, rodas tvaiks. Šis lokomobilis ir atvests no Anglijas.

Mēs iepazināmies ar gatera darbiem. Tad apskatījām klēti ar daudziem seniem darba piederumiem. Mums bija iespējas griezt rokas dzirnavas. Šis darbs nebija no vieglākajiem.

Vecmāmiņas istabā mums parādīja, kā darbojas stelles un šajā istabā pie sienas atradās Kārļa Ulmaņa portrets.

Smēdē ir iespēja izkalt naglas un citus metāla priekšmetus.

Nākošais apskates objekts bija graudu ieguves mašīnas. Vispirms redzējām, ka graudus var samalt ar akmeņu palīdzību. Mums bija iespēja darboties ar spriguli. Pēc tam mēs redzējām seno laiku kuļmašīnu, linu apstrādes ratu un citas graudu apstrādes ierīces.

Dampšķūnis mūs pārsteidza ar seno laiku transporta līdzekļiem. Liels pārsteigums par iedarbināto traktoru un motociklu ar blakusvāģi.

Lauku sētā atrodas no Bauskas novada atvestās koka vēja dzirnavas, jo iepriekšējais saimnieks nevēlējās tās restaurēt.

Pie garšīgās tējas krūzes, mēs priecājāmies par mums sagādāto interesanto ekskursiju.

Mēs uzzinājām, kā agrākajos laikos bija jāstrādā mūsu vecvecākiem.

4. klases audzinātāja Skaidrīte Liniņa

Gada skolēns 2017

2017. gada konkurss “Gada skolēns” Vecumnieku novadā noslēdzies ar pasākumu Stelpes pamatskolā. 14 jaunieši no novada skolām nebaidījās no izaicinājumiem, kurus piedāvāja dalība konkursā – erudīcijas pārbaudes, savu radošo talantu demonstrēšanas un pārdomu izteikšanas par tēmu “Sirdī viss paliek uz mūžu”.

Katram konkursam ir savi nosacījumi un tas noslēdzas ar rezultātu. Misas vidusskolu pārstāvēja 6 izglītojamie: Matīss Kante (8.klase), Aigars Šabanovičs (8. klase), Sintija Be  lruse (10.klase), Anna Jaunzeme (11.klase), Donna Dumbraite (11.klase), Edijs Ancveirs (12.klase). Vidusskolu posmā nomināciju “Gada skolēns Vecumnieku novadā” ieguva Anna Jaunzeme. Aigars Šabanovičs ieguva nomināciju “Par sabiedrisko aktivitāti”, bet Donna Dumbraite – “Par talantu daudzveidību”. Visi konkursanti saņēma pateicības balvas un konkursa nolikums paredz, ka dalībnieki tiek stimulēti ar naudas balvām.

Kopā ar saviem bērniem, viņiem nozīmīgā brīdī, bija arī vecāki, klašu audzinātājas Zaiga Jēgere, Iluta Soma, Loreta Orinska un skolas vadība.

Liels paldies jauniešiem par atvērtību izaicinājumiem, par to, ka viņi grib būt darītāji, personības ar pašapziņu un atbildīgi sabiedrības dalībnieki.

Viņi prot domāt, darīt un vadīt savu mācīšanos un pilnveidošanos. Paldies viņu vecākiem! Skola lepojas ar jūsu bērniem.

Paldies Vecumnieku novada domei par sarūpētajām dāvanām un kopīgo brīdi pie svētku kliņģera.

Direktore