Marts 2019

Pūces gudrības

Pats atbildīgākais darbs jebkuras jaunas lietas aizsākšanai un veiksmīgai norisei ir sagatavošanas darbs.

Gaidot pavasari un teātra dienas, nolēmām iestudēt ludziņu. Bērniem tika piedāvāta iespēja izvēlēties sev tīkamo pasaku vai stāstu. “Kamoliņu” grupas bērnus uzrunāja fragments no G. Andersones darba “Kā pūce uzzināja, kas ir diena.”

Kā mērķus un uzdevumus izvirzījām sekojošus:

  • Radīt bērnos prieku un tādas pedagoģiskas situācijas, kur bērniem ir iespēja aktīvā darbībā radoši izpausties kustībā;
  • Pilnveidot bērnu runas izteiksmīgumu, rosinot pilnveidot tiešo runu;
  • Virzīt bērnu spējas radoši uzstāties uzveduma tapšanas gaitā.

Bērniem tika piedāvāta iespēja piedalīties uzveduma tapšanā, izvēlēties sev piemērotāko tēlu, improvizēt dialogus, iesaistīt jaunus tēlus, izvēlēties saturam piemērotu dziesmiņu (par ežuku).

Bērni katru dienu iejutās tēlos, to darbībā. Savu izrādi rādījām pārējo grupu bērniem un ar interesi vērojām citu grupu uzstāšanos.

Šis uzvedums mums lika aizdomāties par to, kāda ir mana diena? Vai tā ir priecīga un saulaina kā kamenei, kura ik dienas tiekas ar smaržīgiem ziediem, vai tā ir darbīga un rosīga kā zīlītei?

Mums “Kamoliņu” grupai ir gandarījums pēc labi padarīta darba, jo šķiet, ka ne tikai sev, bet arī citiem esam sagādājuši skaistus mirkļus.

Tuvojoties pavasara saulgriežiem, ar savu prieku un smaidu palīdzēsim saulītei kāpt kalnā – tad Tava diena būs vēl priecīgāka un saulaināka kā pavasara tauriņš un Lieldienu ola!

“Kamoliņu” grupas audzinātāja Inese

Princeses pārvērtības

Teātra mēneša ietvaros, sagatavošanas grupas bērni sacerēja, plānoja un veica citus nepieciešamos sagatavošanas darbu, teātra izrādes tapšanai. Kopīgās pārrunās “Ezīšu” grupas bērni radīja sižetu, tomēr bērnu viedokļi dalījās brīdī, kad tika plānots tas, kādi tēli varētu piedalīties ludziņā. Viena daļa vēlējās būt meža zvēri, savukārt divas meitenes neatkāpās no domas par princesēm… Rezultātā, tika radīta ludziņa “Princeses pārvērtības”.

Ludziņā neizpalika arī ļaunā ragana, kas princesi jau bērnībā ieslodzījusi savā būdiņā, tādēļ princeses dienas paiet dziedot, jo tas ir vienīgais prieciņš, kas atlicis…

Bet, kas gan būtu pasaka bez brīnumiem, pārsteigumiem un labām beigām? Meža zvēru labās idejas un neliela burvestība palīdzēja atbrīvot princesei un pārvērst par parastu meiteni, savukārt ragana – vēl šodien meklē savu pazudušo princesi…

Bērnu sniegumu vēroja atnākušie ciemiņi gan no citām grupām, gan skolas. Skatītāju simpātijas, mazie aktieri no “Ezīšu” grupas, vislabāk izjuta tieši pēc skatītāju siltajiem aplausiem!

“Ezīšu”grupas audzinātāja, Marija

Saule silda pūpolīti…

Marts bērnudārzā bija teātra mēnesis, tādēļ aprīli iesākām ar katras grupiņas veidotām teātra izrādēm.

Plānojot izzināmos jautājumus un turpmāko darbību teātra uzveduma tapšanai,  “Kāpēcīšu” grupas bērni izvirzīja lielos jautājumus: kas nepieciešams, lai teātris varētu tapt, vai mēs paši varam spēlēt teātri, kādi teātra veidi mums ir zināmi?

Tā kā ārā ir pavasaris, arī savu teātra izrādi veidojām pavasarīgās noskaņās.

Muzikālajās nodarbībās, bērniem bija ļoti iepatikusies dziesmiņa par pavasara pūpolīti, tādēļ nolēmām to izspēlēt arī ludziņā. Kas tikai ludziņā nenotika….! Lāsma kā saulīte sildīja Pūpolīti – Ievu, dziedāja cīrulis  – Luīze, debesīs spīdēja mākoņi – Olivers, Daniels un Bruno, bet pie strauta dziedāja putni – Gustavs, Markus un Renāts. Apkārt notiekošo vēroja arī mājdzīvnieki lauku sētā– Dārta, Kristaps un Dominiks, savukārt pavasara skaistumu vēroja meitenīte – Nikola. Aplūkojot apkārt notiekošo, Nikola jautāja: “Vai tikai nav pienācis pavasaris?” Savukārt Darens, kurš iejutās Pavasara lomā, brāzmani līkumojot starp mazajiem aktieriem, atbildēja: “Jā, esmu klāt!”

Tāds jau tas pavasaris ir – brīžiem saulains, brīžiem vētrains! Tomēr, esam ļoti priecīgi, ka esam to sagaidījuši!

Izrāde beigusies, bet dziesmiņa pa pavasari vēl joprojām skan mūsu bērnu rotaļās un mūsu ikdienas darbībās..

“Kāpēcīšu” grupas audzinātāja Ilona

Baltu literatūras dienas skolas bibliotēkā

Lietuvas kolēģi jau trešo gadu šogad, no. 25. marta līdz 2. aprīlim, aicināja Latvijas skolu bibliotēkas piedalīties projektā “Baltu literatūras nedēļa (diena)”. 
Mūsu skolas bibliotēka  atsaucās šim aicinājumam un jau otro gadu organizēja  pasākumus skolas bibliotēkā. 
Projekta mērķis – stiprināt skolēnu motivāciju lasīt, iepazīt radniecīgu tautu (lietuviešu un latviešu) valodu, literatūru, kultūru, vēsturi, dibināt un uzturēt Lietuvas un Latvijas skolu savstarpējos akarus. Projektā tiek aicinātas piedalīties Lietuvas un Latvijas skolas un skolu bibliotēkas, lai organizētu pasākumus, kas iepazīstinātu ar kaimiņvalsts kultūru, veicinātu starpkultūru apmaiņu.  Projekta dalībniekiem ir jāreģistrējas vietnē: facebook.com, kur jāreklamē un jārāda savi pasākumi un aktivitātes. 
Pagājušajā gadā projektā iesaistījās divu klašu kolektīvi, tad arī šajā mācību gadā skolas bibliotēkā ieradās 2 klases- 3. un 6.klase. 6.klases latviešu valodas un literatūras skolotāja Dale Oškalne ir lietuviete, viņa pastāstīja gan par savu lietuvisko izcelsmi, gan par savu un brāļa lietuviskajiem vārdiem salīdzinājumā ar latviešu personvārdiem. Skolēniem bija lieliska iespēja gan dzirdēt lietuviešu valodu , gan pašiem piedalīties lietuviešu tautasdziesmas “Par Diviem gaiļiem” atraktīvā dziedāšanā, kas notika skolotājas Dales vadībā. Arī skolēni parādīja savas zināšanas par mūsu kaimiņiem lietuviešiem, gandrīz visi skolēni bijuši Lietuvā, viņi apmainījās saviem iespaidiem par zināmām pilsētām, dalījās ar iegūto informāciju un uzzināja daudz jauna. Ar interesi tika pētīta Lietuvas karte, kurā bērni atrada to pilsētu nosaukumus, kurās paši pabijuši. Risinot sarunas par mūsu kaimiņvalsts kultūru, literatūru un vēsturi, skolēniem radās interese gan par Lietuvas karoga rašanos, gan par mūsu kaimiņu simtgades svinībām.
3.klases skolēni projektā skolas  bibliotekāres lasījumā klausījās V.Landsberģa pasaku par Pasaules galu. Pēc pasakas noklausīšanas to ilustrēja, kā arī izkrāsoja Latvijas un Lietuvas karogus un iepazinās ar lietuviešu sasveicināšanās frāzēm.
Bija prieks par skolēnu zināšanām , jo viņi gan atminēja krāsas Lietuvas karogā, gan nosauca  Lietuvas nacionālo  putnu – stārķi, atpazina arī dažus lietuviešu vārdus. Mācību stundas par Lietuvu labi papildināja pagājušajā mācību gadā dāvanā no Lietuvas saņemtie materiāli. 
Paldies atraktīvajiem, zinošajiem 6.klases skolēniem, aktīvajiem, zinātkārajiem 3.klases skolēniem un viņu skolotājai Dinai par sadarbošanos , kā arī paldies latviešu valodas un literatūras skolotājai Dalei par lietuviešu rotaļdejas iemācīšanu. Ieguvēji esam mēs visi. 
Paldies par iespēju , atbalstot, kaimiņvalstu projektu, ne tikai paplašināt jauniešu redzesloku, uzlabot skolēnu lasītprasmi un attīstīt komunikatīvās spējas, bet arī radīt interesi par baltu kultūru un vēsturi,veidot baltu identitāti, kā minēts projekta nolikuma sagaidāmajos rezultātos.
Projekts “Baltu literatūras nedēļa (diena)” noslēdzās Starptautiskajā bērnu grāmatu dienā- 2.aprīlī. 
Paldies visiem projekta  dalībniekiem par atbalstu un darbošanās prieku!
Skolas bibliotekāre Ilze Arāja.

Noslēgušās izlietoto bateriju un makulatūras vākšanas akcijas

Martā ir noslēgušās izlietoto bateriju un makulatūras vākšanas akcijas. Šajā akcijā piedalījās 40 mūsu skolas skolēni. Tika savākti 3219,54 kg makulatūras un 109,16 kg bateriju. Makulatūra jau aizceļojusi uz pārstrādes fabriku. Visi skolēni, kuri piedalījās šajās akcijās, balvā saņems peldbaseina apmeklējumu. Paldies arī šo skolēnu vecākiem.

Ceļā uz XII Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem

Šī gada  20. martā plkst. 11.00 Iecavas kultūras namā notika Vecumnieku un Iecavas novadu skolu tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lielkoncertam “Saule vija zelta rotu”.

Mūsu novadu skatē pārstāvēja  Misas vidusskolas tautas deju kolektīva “Spriguļi”  1. -2., 3. -4., 5. -6. un 7. -9. klašu grupas, Vecumnieku vidusskolas 1. -2., 3. -4.,  5  -6. , 7. -9. , 10. -12. klašu tautas deju kolektīvi un  5. -9. klašu deju kolektīvs “Rūķi”,  Valles vidusskolas 5. -9. klašu tautas deju kolektīvs “Vallēni “, Stelpes pamatskolas 1. -4. klašu tautas deju kolektīvs.

Dejotāju sniegumu vērtēja Inga Pulmane – XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lielkoncerta mākslinieciskā vadītāja,Tautas deju ansambļa “Teiksmiņa”vadītāja, Baiba Ķestere –  horeogrāfe, Aizupes pamatskolas tautas deju kolektīva “Stariņi” vadītāja, Guna Trukšāne – horeogrāfe, Bauskas deju apriņķa deju kolektīvu virsvadītāja, Jelgavas bērnu deju kolektīva “Vēja zirdziņš “vadītāja un Tautas deju ansambļa “Līgo”pedagoģe. Skates gaitu vēroja Agra Bērziņa – VISC Neformālās izglītības departamenta direktore, XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīcības komisijas izpilddirektore.

Žūrija ļoti stingri vērtēja dejotāju sniegumu – soļu un kombināciju precizitāti, deju zīmējumus, ritmu, kā arī deju partneru savstarpējās attiecības, prasmi dejot ar partneri, vairākkārtīgi atgādinot, ka tās ir pāru dejas. Visi kolektīvi saņēma norādījumus turpmākajam darba cēlienam, lai ar panākumiem varētu piedalīties 2020. gada atlases skatē. Ļoti būtiska vērtēšanas sastāvdaļa bija kolektīva kopiespaids un tautas tērps. Arī šajā sadaļā saņēmām daudz ieteikumus. Ir jādomā par tērpa atbilstību dejotāja augumam, par atteikšanos no mākslīgo ziedu vainagiem, par brunču garumu un daudzām citām lietām

1.pakāpes diplomus saņēma tikai trīs kolektīvi – Valles vidusskolas 5. -9. klašu TDK “Vallēni”, Misas vidusskolas 1. – 2. klašu TDK “Spriguļi”, Iecavas vidusskolas 3. -4. klašu TDK. Misas vidusskolas 3. -4. , 5. -6., 7. -9.klašu TDK ,  Stelpes pamatskolas 1. -4. klašu TDK, Vecumnieku vidusskolas 10. -12. klašu TDK, kā arī visi pārējie Iecavas novada deju kolektīvi ieguva 2. pakāpes diplomus, bet Vecumnieku vidusskolas 1. -2. , 3. -4., 5. -6., 7. -9. un 5. -9. klašu TDK “Rūķi” saņēma 3. pakāpes diplomus.

Paldies visiem mūsu skolas dejotājiem par atbildīgu un labu sniegumu deju skatē. Gribu no sirds pateikties skolotājām Dinai Godļevskai, Gunai Gasjūnei –Pavārei, Agritai Ivanovskai, Ingai Spangerei, Mārītei Ozolai , Sarmītei Gausiņai, Jeļenai Paulai, Ramonai Ponomarenko par bērnu sagatavošanu priekšnesumiem. Liels paldies skolas direktorei Annai Balgalvei par atbalstu! Paldies Matīsa mammai Janai par skaistajām meitu bizēm! Paldies Gustava mammai Lienai par šūšanu, vainagu pīšanu un neskaitāmajiem padomiem! Paldies visiem, kuri juta mums līdzi!

Ceļš uz XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem turpinās. Lai pacietība, izturība skolotājiem, lai vairojas dejotprieks dejotājos!

Tautas deju kolektīvu vadītāja Valija Vaina

Ekskursija Pasaules dzejas dienā

21.martā, kā jau tika minēts rakstā ‘’Billes Rīga “ skolas mājas lapā: http://www.misasvsk.lv/2019/02/25/billes-riga/#more-3224, 6., 8. un 9.klašu skolēni devās literārā pastaigā “Billes Rīga”.

Pasaules dzejas dienā tā bija  sava veida iespēja ceļot laikā, salīdzinot savu bērnību ar mazās Billes bērnības pieredzi 1930. gadu Grīziņkalna rajonā, ko grāmatās aprakstījusi dzejniece Vizma Belševica. Pa Billes takām mūs veda Rakstniecības un mūzikas muzeja darbiniece Liega Piešiņa.

Katrs skolēns saņēma pastaigas dalībnieka biļeti un Billes laika Grīziņkalna karti.

Pavasara pirmajā dienā bijām gaidījuši siltu laiku, tomēr pavasaris izrādījās mānīgs , un rezultātā mūsu pastaiga tieši parka kalnā, no kura Bille laidusies ar ragaviņām, brīžiem sanāca pat ekstrēma,jo ne visi bija apģērbušies pavasara vējam atbilstoši.

Iepazīstot Grīziņkalna rajona ielas, kur kādreiz skrējusi un pastaigājusies mazā Bille ar vecākiem, piestājām gan pie Billes skolas, gan pie saldumu fabrikas un vērojām pagalmu , kurā atrodas māja, kurā dzīvojusi dzejniece, maza būdama.

Mūsu gide Liega Piešiņa gan pati stāstīja, gan arī skolēnus aktīvi iesaistīja  stāstījumā , uzticot lasīt fragmentus un atrast atbilstošos fotoattēlus stāstītā ilustrācijai.

Pastaigā pa ielām  veicām ceļa posmu no Grīziņparka līdz Ziedoņdārzam, kur mūsu pastaiga noslēdzās ar spēli “Klasītes”, ko labprāt spēlē  ne tikai bērni dažādos laikos un vecumos, arī mūsu gide un skolotājas to apstiprināja.

Otrs ekskursijas pieturas punkts bija Latvijas Nacionālā bibliotēka, kur varējām apskatīt izstādi “Baltijas grāmata 1918- 1940”, kā arī iepazīties ar  bibliotēkas  patstāvīgo ekspozīciju “Grāmata Latvijā”, kas ir stāsts par grāmatas kā medija attīstību no pirmsākumiem līdz mūsdienām.

Ekspozīcijas centrā ir grāmata-gan kā materiāls objekts, gan kā sociāla un garīga parādība, kas mainījusi un maina sabiedrību , cilvēka dzīvi un prātu. Gaismas pils apmeklētājiem šajā ekspozīcijā ir iespēja ne tikai aplūkot, bet arī pašiem darboties un piedalīties. Interesi skolēnos izraisīja gan Braila raksta lasīšana, gan diktēta teksta rakstīšana ar rakstāmmašīnu,un , protams, lasīšana ar palielināmo stiklu un grāmatu smaržu noteikšana , un iespēja sastādīt ēdienkarti pēc senām receptēm.

Ekspozīcija rada iespaidu, ka grāmatas ideja dzīvo, kaut arī mainās tās formāts.Mūsdienu tehnoloģiju izmantojums apliecina, ka digitālais laikmets tomēr neiznīcina drukātās grāmatas, bet tas var veicināt to pieejamību.To redzējām šajā 34 stendu daudzveidīgajā digitālajā saturā, kur arī audioieraksti un animācija palīdz radīt vajadzīgo noskaņu.

Daži skolēni Latvijas Nacionālajā bibliotēkā bija pirmo reizi. Iepazīstot daudzveidīgo ekspozīciju par grāmatu, skolēni guva pieredzi, ka būt Gaismas pilī ir interesanti un aizraujoši.

Ekskursija notika projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros.

                                                                                                                   Ilze Arāja, skolas bibliotekāre.

Ceļojums “Ķekavas Konfelādē” un “Virtuves rēvija”

Kas ir konfekte, mēs zinām visi. Bet, kas notiek Ķekavas Konfelādē, mums bija pilnīgs noslēpums. Tāpēc 19. martā 1.- 4.klašu skolēni devās to izzināt un atklāt.

Izrādās, ka uzņēmējs Māris un viņa ģimene, izveidojuši uzņēmumu, kurā tiek gatavotas gardas marmelādes konfektes un ne tikai.

Mēs uzzinājām, kā no idejas veidojas uzņēmums, kas iegūst popularitāti Latvijas tirgū. “Pievienotā vērtība” kā uzsvēra uzņēmējs ir arī tas, ka iepazinām ne tikai ceļu, kā tiek gatavoti šie veselīgie gardumi, bet arī ar kādu profesiju pārstāvjiem vēl ir jāsadarbojas, lai iegūtu rezultātu.

Ļoti pacietīgi un uzmanīgi klausījāmies stāstījumu. Kas zina varbūt kādam nākotnē radīsies ideja veidot savu uzņēmumu? Tad sekoja jaukākais brīdis-  iespēja veidot pašu skaistāko marmelādes konfekti un saņemt to kā dāvanu.

Pēc tam nokļuvām muzikālā pasakā, kurā virtuves priekšmeti atdzīvojās, lai spēlētu spēli.  Ritma vingrinājumi, jautra mūzika, dejas, krāšņi tērpi un dinamisks sižets, neļāva ne mirkli mums atslābt. Tā bija jau 4.koncertlekcija “ Mūzika Tev”, kuru apmeklējām.

Paldies vecākiem par iespēju apmeklēt Konfelādi un lekciju!

3.klases audzinātāja Dina Godļevska.

Dabaszinību un matemātikas nedēļa Misas vidusskolā

No 4.-11.martam skolā tika organizēta Dabaszinību un matemātikas nedēļa. Lai raisītu interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem un panāktu  pēc iespējas lielāka skolēnu skaita iesaistīšanos, tika organizēti dažādi pasākumi un netradicionālas mācību stundas.

Aizraujošu un izzinošu stāstījumu – ar bildēm un suvenīriem- par ceļojumu uz Maroku skolēniem un skolotājiem piedāvāja Guna Gasjūne-Pavāre un Adrians Pavārs. Guna bija tērpusies marokāņu tradicionālās drēbēs, vīriešu ietērpu uzlaikot varēja arī skolēni. Cik interesanti bija  paturēt rokās dažādas autentiskas  lietas – tējkannu,  ādas somiņu, minerālu „tuksneša roze”, lūpu krāsu , šalli u.c.!

Skolēniem bija iespēja doties ekskursijā uz Latvijas ceļu laboratoriju un noklausīties Pasaules Dabas fonda Latvijas nodaļas darbinieku lekciju par plastmasas piesārņojumu.

Lielu interesi raisīja tradicionālā eksperimentu pēcpusdiena, kurā eksperimentus rādīja un izskaidroja 4.,5., 6.klases skolēni, bet skatītāji bija 3-šie un 7-tie. Skatieties bildes fotogalerijā!

Skolotāji vadīja arī netradicionālas mācību stundas: 7.klase matemātikas stundā risināja sudoku mīklas un dažādus atjautības uzdevumus. Vislabāk veicās komandai „Algebra” (A.Karpovs, Ņ.karasevs, K.Firleja, T.Gusarovs). Vidusskolas klašu skolēni fizikas stundā piedalījās erudīcijas konkursā, kurā labākos rezultātus guva A.Petunova, V.Ļeonoviča un K.Kārkla. Ģeogrāfijas stundās 7.,8.,9.klašu skolēni sacentās  Eiropas  politiskās kartes „puzles” salikšanā uz laiku. Vislabāko rezultātu kopvērtējumā  uzrādīja G.Dumbris no 8.klases –  6:04 min., ātrākā 9.klasē bija A.Gāža, bet 7.klasē – K.Firleja. Lielāks izaicinājums bija Latvijas fizioģeogrāfiskās  kartes salikšana – vairāk kauliņu, sīkāki apzīmējumi. Visas mācību stundas garumā tas izdevās 7.klases skolēniem – A.Karpovam, T.Gusarovam, E.Litčenko, Ņ.Karasevam. Kad būs nākošā netradicionālā stunda, skolotāj? Tā skolēni!

Lielu paldies gribu teikt  iesaistītajiem skolotājiem – D.Startai, V.Tropikai, Z.Gasjūnei , kas palīdzēja veidot Dabaszinību un matemātikas nedēļu interesantu un jēgpilnu.

Dabaszinību un matemātikas Metodiskās komisijas vadītāja

Mārīte Ozola

Ciemos pie Sūnu ciema zēniem

2019. gada 7.martā 5., 7.,un 8. klases skolēni devās uz A.Upīša memoriālo muzeju Rīgā, lai piedalītos mācību interaktīvajā spēlē,, Sūnu ciema zēni.” Šī mācību stunda notika projekta ,,Skolas soma 2030” ietvaros.

Sūnu ciemā mūs sagaidīja trīs liecinieki no senajiem laikiem – avots, ozols un akmens. Liecinieku stāstījums tika papildināts ar 1983. gada video no Jaunatnes teātra iestudējuma.

Līdzdarbošanās Sūnu ciemā bija neizbēgama, jo vajadzēja atpazīt  un nosaukt dažādus mājsaimniecības priekšmetus, zināt to pielietojumu.

Arī grupu darbs neizpalika, jo pārzināt grāmatas ,,Sūnu ciema zēni” tekstu un izveidot pareizu teikumu, nemaz nebija tik viegli.

Īpašs brīdis bija tad, kad vajadzēja parakstīties ar A.Upīša spalvaskātu uz piemiņas kartiņas. Kādam tas bija jādara pirmo reizi, jo par spalvaskātu bija lasīts tikai grāmatās, iepriekš tas nebija rokā turēts.

Ļoti interesanta spēle.  Iespēja darboties pašiem, lika aizdomāties par to, ka Sūnu ciemu var radīt jebkurš, kurš nevēlas būt kārtīgs.

Turēsim latvieša vērtību – tīrību un kārtību – augstā godā!

Latviešu valodas skolotāja Dale Oškalne

Florbola sacensības pulcē kuplu komandu skaitu

Pirmajā marta mēneša dienā, aizvadītas sacensības florbola laukumā. Aizvadot 13. spēļu kārtas, tika noskaidrotas spēcīgākās un veiksmīgākās komandas.

Misas zēnu 1. komanda iesāka sacensības nedaudz nedroši, kas noveda pie kļūdām un zaudētu pirmo spēli pret Vecumnieku vidusskolas komandu – 0:1. Otro spēli daudz agresīvāk un pārliecinātāk iesāka, kas ļāva apspēlēt Skaistkalnes komandu ar rezultātu 2:1.

Interesanti, ka par iekļūšanu pusfināla, pretī nāca Misas 2. zēnu komanda, kurai sacensības nebija iesākušās pārāk labi. Piedzīvoti abi zaudējumi grupas spēlēs. Neviens neko negrasījās atdot bez cīņas. To varēja arī redzēt laukumā, jo pusi no spēles, Misas 2. komanda turējās pretī un neļāva gūt vārtus. Tikai otrajā puslaikā Misas 1. komanda “salauza” ciešo aizsardzību un beigās izcīnīja uzvaru ar 4:1. Pusfinālā gan nedaudz pietrūka veiksmes, kas lika atzīt Mazzalves pamatskolas komandas pārākumu – 1:2. Jāpiebilst, ka tā bija vissīvākā un grūtākā spēle Mazzalves komandai.

Cīņā par trešo vietu, zēni spēlēja ļoti labi. Tikai 10 sekundes pirms beigām, paši pasniedza “dāvanu” Valles komandai. Piedzīvots zaudējums ar 2:3.

Vietu sadalījums

(2005. gadā dzimušie un jaunāki):

  1. Mazzalves pamatskola
  2. Vecumnieku vidusskola.
  3. Valles vidusskola
  4. Misas vidusskolas 1. komanda. (Ņikita Karasevs, Aleksis Karpovs, Gustavs Jaunzemis, Edijs Litčenko, Edijs Gusarovs, Toms Gusarovs, Andrejs Leonovičs).
  5. Skaistkalnes vidusskola.
  6. Misas vidusskolas 2. komanda. (Artūrs Antonovs, Jānis Dūra, Renārs Zariņš, Gerts Vilde, Eduards Kozlovs, Deniss Laputs, Deivids Zariņš, Jānis Belrus)

Paldies puišiem par nepiekāpīgo cīņu laukumā!

Sporta skolotājs Rolands Plēsnieks