Marts

Basketbols! Basketbols!

12.martā, mēs, Misas vidusskolas 4.un 5. klašu audzēkņi, NBA Junioru līgas turnīra dalībnieki un līdzjutēji, devāmies skatīties „lielo” basketbolu – VEF Rīga – CSKA (Maskava). Lai gan mūsu „Vefiņš” piekāpās Eiropas spēcīgākajai basketbola komandai CSKA ar rezultātu 83:99, spēles garšu un aizrautīgo līdzi jušanu varējām izbaudīt pilnā apmērā.

Liela daļa no mums Arēnā Rīga bija pirmo reizi – arī interesanta pieredze! Pārrunājot spēli, par skolēnu favorītiem kļuva nr.22 – Armands Šķēle (protams, 17 punkti!), nr.33 – Mārtiņš Meiers ( arī 17 punkti!), nr.0 – Kristofers Ričards.

Mūsu sektorā viesojās Panda, ar kuru visi centās uzņemt pašbildi.:)

Lielu paldies par šo pasākumu gribam teikt Gustava mammai – Lienai Jaunzemei, kura sagādāja mūsu jaunajiem basketbolistiem un viņu līdzjutējiem ielūgumus uz spēli.

5.klases audzinātāja M.Ozola

Krāsu diena Mazzalvē

Marta mēnesis Vecumnieku novada pirmsskolas grupām, kā ierasts, saistās ar Krāsu dienu. Ja pagājušajā gadā mēs mazos māksliniekus uzņēmām pie sevis, tad šogad mūsu ceļš veda uz Neretas novada, Mazzalves pagasta Ērberģi – nelielu miestiņu gleznainās Susējas krastos.

Ik gadu Krāsu dienās tiekas 4-6 gadīgi pirmsskolu grupu audzēkņi, lai zīmējuma vai aplikācijas veidā veidotu darbiņus par noteiktu tēmu.Šī gada mākslas konkursa galvenie uzdevumi  nevien rosināja bērnus patstāvīgi radošajā darbībā attīstīt un realizēt savu ieceri, bet arī sekmēja mazo mākslinieku interesi par Latvijas upēm, ezeriem un citām ūdenstilpnēm. Mākslas konkursa tēma “Ciemos pie upes”, sniedza bērniem iespēju papildināt savas zināšanas par ūdeņos mītošajiem augiem un dzīvniekiem.

Konkursa laikā bērni darbojas patstāvīgi, bez vecāku un pedagogu konsultācijām. Materiālus, darba tehniku izvēlas bērns kopā ar pedagogu, lapas fonu, ja nepieciešams, iespējams sagatavot iepriekš. Misas pirmsskolas grupas šogad pārstāvēja: Marta Anna Paula, Marija Rāga, Rebeka Straujā un Paula Ponomarenko. Par radošajiem darbiņiem meitenes saņēma dāvaniņas un diplomus ar nominācijām, kas raksturoja katru darbiņu.

Patīkams pārsteigums bij Mazzalves pamatskolas apmeklējums. Skola atrodas brīnišķīgā vietā, varenu koku ielenkumā – Ērberģes muižas ēkā. Tās saimnieks, barons fon Hāgs, dalījās aizraujošos un humora pilnos stāstos par muižas vēsturi, savukārt kopā ar muižas labo raganiņu nodevāmies dažādām lustīgām aktivitātēm. Kas gan būtu īsta muiža bez sava spoka? Arī šajā muižā tāds ir…Pat vairāki! Sastapt gan izdevās vien Zilo dāmu, pasakaini skaistā tērpā, tomēr citiem muižas iemītniekiem ir gadījies sajust un sadzirdēt sev tuvumā arī citus – vissenākos muižas iemītniekus…

Vēlamies pateikt mīļu paldies, par sirsnīgo uzņemšanu, aizraujošo ekskursiju un radīto noskaņu šajā dienā. Paldies par sarūpētajām dāvaniņām gan bērniem, gan skolotājām. Tiekamies nākamgad!

Pirmsskolas izglītības skolotāja Ramona Krūmiņa

Tehniskās jaunrades diena Vecumnieku vidusskolā

21. martā 5. klases skolēni līdz ar citiem Vecumnieku novada skolu piektklasniekiem (kopā vairāk par 70) piedalījās Tehniskās jaunrades dienā Vecumnieku vidusskolā. Pasākumu visas mācību dienas garumā vadīja Ventspils augstskolas studentes, bija iespēja jauktās komandās darboties četrās stacijās.

 1. “Atlecošā bumbiņa” vislabāk patika –  Annai, Alisei, Kitijai, Renātam un Sanijai. Ķīmijas laboratorijā bija iespēja izgatavot krāsainas kaučuka bumbiņas un saņemt tās par suvenīru.
 2. Skolēniem ļoti patika darboties stacijā “Domino”, kur, izmantojot Rūba Goldberga ķēdes principus spēka un enerģijas pārvadāšanai varēja veidot dažāda lieluma būves no domino kauliņiem, koka un plastmasas klučiem, plastmasas caurulēm, bumbiņām, spēļu kārtīm u.c. Par to sajūsminājās – Ņikita, Agris, Anna, Aleksis, Gustavs, Toms, Edijs G., Edijs L. un Artēmijs.
 3. Interesanti bija apgūt raķetes būvi no kartona un piedalīties konkursā – kuram raķete lidos augstāk un tālāk. Tas vislabāk patika Sanijai, Kitijai un Endijai.
 4. Sacensties par labākā vēja ģeneratora izveidošanu patika Renātam, Ņikitam un Annai.

Skolēni šo dienu novērtēja kā jauku, interesantu un izcilu.

Kaut vairāk būtu šādu radošas, tehniskas sadarbības pasākumu starp skolām!

Paldies Vecumnieku vidusskolas skolotājai Ilzei Cīrulei, dabaszinību MA vadītājai, par pasākuma organizēšanu un Ventspils augstskolas studentēm par pacietīgu, ieinteresētu tehnisko staciju vadīšanu.

Mums ir jaunas idejas eksperimentiem skolā! Gaidiet, mēs jums parādīsim!

Dita Starta

“Gada skolēns 2017”, Misas vidusskolas posms

Š.g. 27.marta līdz 31.martam norisinās Misas vidusskolas konkursa “Gada skolēns 2017” skolas posms. Šajā laikā notiks gan erudīcijas un radošuma pārbaudes uzdevumi, gan sevis prezentēšana un priekšnesums. Nedēļas laikā tiks izvērtēti skolēnu sasniegumi.

Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu harmoniskas personības veidošanos un attīstību. Sekmēt skolēnu atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, savu tautu, Tēvzemi, cilvēci un augstākajām morālajām vērtībām, sabiedriskajai un individuālajai dzīvei nepieciešamo prasmju un zināšanu apguvi.

Konkursā piedalās 8.-12 klašu skolēni.

Matīss Kante un Aigars Šabanovičs no 8.klases, Sintija Belruse, Kristīne Kārkla, Vera Ļeonoviča un Anete Petunova no 10. klases, Donna Dumbraite un Anna Jaunzeme no 11.klases, Edijs Ancveirs un Aivis Tujševs no 12.klases.

Konkursa norises kārtība:

Pirmdien, 27.03. – erudīcijas tests un eseja

Skolas posma eseju tēmas.

 1. “Cik gudri mēs topam tad, kad nekas vairs nav labojams.” /Nora Robertsa/
 2. “…ja cilvēks pārstāj kaut ko vēlēties, dzīve zaudē jēgu…”/Paulu Koelju/
 3. “ Cerība ir kā putns, kas notupies dvēselē.” /Mērija Dikinsone/
 4. “Ja es spētu apturēt laiku…”
 5. “Sirdī viss paliek uz mūžu.” /Maiks Konelijs/
 6. “…Lielā izdevība ir tur, kur tu esi.”/Džons Barronss/
 7. “…sakaru uzturēšana ar elektronisko pastu patiesībā ir cilvēcisko sakaru ilūzija.” / Jurga Ivanauskaite/
 8. “Es neatlaidīšos, līdz man izdosies.” /Ogs Mandino/
 9. “Katra doma, ko risinu prātā, veido manu nākotni.” /Miranda Kerra/

Otrdien. 28.03.

 • Sevis prezentēšana jeb vizītkarte. Vizītkartes prezentēšanas ilgums 3 -5 minūtes.
 • Priekšnesums. Priekšnesuma ilgums 7 -10 minūtes.

Apbalvošana pirmdien, 3.aprīlī.

Ārpusklases darba organizatore I.Soma

 

Skolu koru koncerts Bauskā

Jau trešo gadu marta beigās Bauskas kultūras centrā norisinājās tradicionālais pavasara “Skolu koru koncerts”, kas pulcināja kolektīvus no Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novadiem.

Idejas autore, Bauskas novada metodiskās apvienības vadītāja, komponiste Ilze Žubēre atzina, ka tā ir zināma atskaite katram kolektīvam par gada laikā paveikto. “Ir prieks klausīties bērnu dziedājumā, tas ir patiess, dzīvs un skanīgi augstvērtīgs,” atzina komponiste.

Koncertā piedalījās Misas vidusskolas zēnu koris (diriģ. Z.Jēgere), Bauskas pamatskolas 5. – 7. klašu koris (diriģ. I. Žubēre), Iecavas vidusskolas 5. – 9. klašu koris (diriģ. M. Pīlādze), Bauskas 2. vidusskolas 5. – 12. klašu koris (diriģ. D.Siliņa), Misas vidusskolas 5. – 12. klašu koris (diriģ. Z.Jēgere), Bauskas Valsts ģimnāzijas jauktais koris (diriģ. M.Jonkuss).

Koncertā izskanēja latviešu un ārzemju komponistu darbi, kā arī latviešu tautas dziesmu apdares a cappella izpildījumā. Koncertmeistares Evijas Bonātes profesionalitāte un individuālā pieeja, spēlējot pavadījumu, ļāva kolektīviem justies droši un pārliecinoši savā sniegumā.

Liels paldies Misas vidusskolas direktorei Annai Balgalvei par atbalstu un sniegto iespēju koriem muzicēt Bauskā! Īpašs paldies vecākiem un skolotājiem, kas šo pasākumu atbalstīja un apmeklēja! Paldies koristiem par ieguldīto darbu un izrādīto cieņu, un mīlestību pret kora mūziku!

Misas vidusskolas koru vadītāja

Zaiga Jēgere

ZPD konference Jelgavā

Šī gada 22. martā Jelgavā norisinājās Zinātniski pētniecisko darbu konference uz kuru ieradās jaunieši no visas Zemgales.

Pētniecisko darbu tēmas bija ļoti dažādas. Tās tika iedalītas dažādās sekcijās, kā piemēram: socioloģijas, vēstures, kulturoloģijas, pedagoģijas, psiholoģijas u.c.

Vecumnieku novadu ZPD konferencē pārstāvēja 5 jaunieši no Skaistkalnes, Vecumnieku un Misas vidusskolas. Uz Zemgales reģionālo konferenci no mūsu skolas devās divas 11. klases skolnieces – Marika Sadovina un Anna Jaunzeme.

Anna Jaunzeme izstrādāja darbu par tēmu “Kvalitatīva vispārējā vidējā izglītība – skolēnu un skolotāju skatījumā”, Marika Sadovina par tēmu “Šūpuļdziesmas ietekme uz bērna attīstību”. Darbi tika prezentēti un aizstāvēti nopietnas komisijas priekšā.

Annas Jaunzemes darbs tika atzīts par labāko Socioloģijas sekcijā un līdz ar to izvirzīts uz Valsts ZPD konferenci Rīgā. Apsveicam!

Marikas Sadovinas darbs tika novērtēts ar atzinību!

Paldies darbu vadītājiem skolotājai Zaigai Jēgerei un skolotājai Ingrīdai Vaisjunei.

Tā bija brīnišķīga pieredze atrasties starp gudriem un zinātkāriem jauniešiem!

Turēsim īkšķus par Annu Jaunzemi!

Marika Sadovina

11. klases skolniece

Izklausies redzēts

Misas vidusskola ir ļoti radoša skola, šeit darbojas 5 tautisko deju un 4 dziesmotie kolektīvi. Jaunieši tiek gatavoti dažādiem radošiem pasākumiem, konkursiem. Tas mūs pilnveido gudrībā un radošumā. Mēs esam iemācīti būt uz skatuves!

Pateicoties mūsu prasmēm, Misas vidusskolas skolēnu dome vēlējās sapulcināt visus radošos prātus vienkopus, kā rezultātā š.g. 31. martā notika pasākums “Izklausies redzēts”.

Tika izrādīta ļoti liela atsaucība. Klases sagatavoja priekšnesumus. Tika dziedāts, dejots, attēlotas gan pašmāju, gan pasaulē zināmas slavenības. Lai līdzinātos izvēlētai slavenībai tika likti grimmi un vilkts atbilstošs tērps.

Priekšnesumi bija ļoti dažādi un interesanti, tas skatītājos izraisīja gan smieklus, gan prieka asaras.

Ļoti gaišs un priecīgs bija 1. klases priekšnesums “Vasara”, 2. klases priekšnesums “Koka klucis Konstantīns” deva pasākumam zināmu humora devu, 3. klase atveidoja policistus ar “Mūžīgā unisona” palīdzību, pārsteidza arī Markusa Miklaševica solo uzstāšanās ar “Prāta vētras” dziesmu “Ziema”, 4. klase atveidoja pašmāju grupu “Tumsa”, 5. klase uzstājās ar “Heiteru dziesmu”, 6. klase atveidoja 80-to gadu populāro grupu “Boney M”, 7. klase uzstājās ar priekšnesumu “Mazie svētki”, 8. klase atveidoja amerikāņu indī roka grupu “Green Day” un
11. , 12. klase amerikāņu kantrī grupu “Rednex”.

Pasākuma laikā priekšnesumus vērtēja žūrija: 9. klases skolnieks Adrians Brokovskis,
10. klases skolniece Amanda Melngaile, vēstures un politikas skolotāja Ingrīda Vaisjune, fizikas un matemātikas skolotāja Zenta Gasjūne un Sintija Neimanes mamma Ilze.

Simpātijas balvu ieguva atraktīvais 11., 12. klases priekšnesums. 3. vieta tika piešķirta 2. klasei, 2. vieta – 8. klases balādei, pirmā vieta 3. klases skolniekam Markusam Miklaševicam.

Paldies Skolēnu domei un visiem, kas pasākumu atbalstīja un organizēja!

Marika Sadovina

11. klases skolniece

Konkurss “Gada skolēns 2017” Misas vidusskolā

28. martā Misas vidusskolā notika ikgadējais konkursa “Gada skolēns 2017” skolas posms. Konkursam pieteikušies bija deviņi skolēni, taču konkursu līdz galam izturēja septiņi: 8. klases skolnieki Aigars Šabanovičs un Matīss Kante, 10.klases skolniece Sintija Belruse, no 11. kases divas skolnieces Donna Dumbraite un Anna Jaunzeme, bet 12. klasi pārstāvēja– Edijs Ancveirs un Aivis Tjuševs.

Kā teicis Ernests Hemingvejs: “Drosme ir tikums, kas kaldināts grūtībās”. Kāpēc pieminu šos vārdus? Manuprāt, šie vārdi spilgti parāda to, ka pārvarot grūtības un neapstājoties pusceļā, mēs spējam pārvarēt bailes un kļūstam drosmīgāki. To varu arī teikt par šiem septiņiem jauniešiem, kuri neapstājās pusceļā un padarīja savu darbiņu līdz galam.

Skolēniem bija jāveic četri uzdevumi: jāpilda erudīcijas tests, jāraksta eseja, jāprezentē sevi un jāiepriecina ar radošu priekšnesumu. Prezentācijās un radošajos priekšnesumos skolēni runāja dzeju, rādīja video par sevi un dziedāja.

Konkursu vērtēja žūrijas pārstāvji: Viesturs Valdmanis, Dita Starta un Guna Gasjūne – Pavāre.

Izvērtējot skolēnu sasniegumus visos četros uzdevumos, uz konkursa “Gada skolēns 2017” novada posmu tika izvirzīti: 8.- 9.klašu grupā- Aigars Šabanovičs un Matīss Kante, 10.-12.klašu grupā Sintija Belruse, Donna Dumbraite, Anna Jaunzeme un Edijs Ancveirs.

Otrais posms arī veiksmīgi galā. Gaidīsim rezultātus,   3. maijā konkursa “Gada skolēns 2017” otrās kārtas apbalvošanas pasākumā, kas notiks Stelpes pamatskolā.

Iluta Soma

Ārpusklases darba organizatore  Misas vidusskolā

Šī gada 10.martā Ķekavā Doles Tautas namā pulksten 19:00 notiks zēnu koru koncerts “Nāc pie puikām!”, kurā piedalīsies zēnu kori no Dobeles mūzikas skolas, Ķekavas vidusskolas un Misas vidusskolas.

Zēnu koru sadziedāšanās tradīcija tika aizsākta pagājušā gada pavasarī Misā, pulcinot zēnus uz pasākumu “Tik dēļ Jums, daiļās dāmas, dēļ Jums…”

Šogad stafeti pārņēmuši Ķekavnieki. Paldies Ķekavas vidusskolas zēnu kora vadītājai Ingai Lagzdiņai par tradīcijas turpināšanu.

Lai puikām labi skan! 

Uz tikšanos Ķekavā!

Misas vidusskolas zēnu kora vadītāja Zaiga Jēgere.