Medicīnas kabineta darba laiks

 

Misas vidusskolas medmāsas

 RUTAS KRŪMIŅAS

darba grafiks

2019./20.

mācību gadā.

 

Nedēļas diena   Darba laiks
PIRMDIENA 6,5h 8.30- 13.00
14.00-16.00
OTRDIENA 6,5h 8.30- 13.00
14.00- 16.00
TREŠDIENA 6h 8.30- 13.00
14.00-15.30
CETURTDIENA 5h 8.30- 9.00
10.00- 13.00
PIEKTDIENA 6h 14.00-15.30
8.30- 13.00
14.00- 15.30
KOPĀ: 30h