Oktobris 2018

Ekoskolu Rīcības diena

Mūsu skola arī šogad piedalās Ekoskolu Rīcības dienās. No 29.10. līdz 04.11. īpašu uzmanību pievērsām vienreizlietojamai plastmasai, tās kaitīgajai ietekmei uz vidi. Skolēni veidoja plakātus “Nē plastmasai”. 2. klases skolēni un skolotāja veidoja bukletus un auduma maisiņus, kurus dalīja Misas ciemata iedzīvotājiem.

Ekoskolas vadītāja Agrita Ivanovska

***

24. oktobrī Vecumnieku novada domes sociālais dienests rīkoja pārgājienu. Par spīti nelabvēlīgajiem laika apstākļiem pārgājienā devās arī Misas tūristi.

Ceļu sākām pie Vecumnieku kultūras nama. Kad sasniedzām veco Rīgas ceļu un Vecmuižas Priedes kroga kādreizējo atrašanās vietu, mūs tur sagaidīja gids A. Ķienis, kurš pastāstīja par šīs vietas vēsturi.  Mēs tagad varam Priedeskrogu redzēt Rīgas Brīvdabas muzejā, bet tā bijušajā atrašanās vietā ir ceriņi un bunkuru, kuros dzīvoja cilvēki Pirmā pasaules kara laikā, paliekas.

Nākošā tikšanās vieta bija Zvirgzdes kāpa, kur uzzinājām par  Pirmā pasaules kara laikā būvētā dzelzceļa vēsturi. Izrādās, ka šis dzelzceļš darbojies vēl 20.gs. 20.g., tam bijušas 4 stacijas un tas savienojis Vecumniekus ar Baldoni. Mūsdienās tikai dažās vietās var redzēt bijušo dzelzceļa uzbērumu mežā.

Nākamā apstāšanās vieta bija pie Aklā ezera, kur  Novada sociālais dienests mūs cienāja ar siltu zupu un tēju.

Pārgājiena galamērķis bija Baldone,  kur mēs satikām gidi, kura mums pastāstīja par Baldoni un tās vēsturi. Nogaršojām arī 3 avotu ūdeni   – Ķirzaciņas, Vāverītes un Māras sēravotos.

Pasākuma laikā kopā tika nostaigāti apmēram 24 km. Paldies organizatoriem par iespēju aktīvi pavadīt šo dienu.

Tīna Spalva, tūrisma pulciņa dalībniece

Latvijas čempionāta sporta tūrismā 3. posma sacensības Misā noslēgušās

Nedēļas nogalē pirms brīvlaika Misas vidusskolā sabrauca labākie Latvijas sporta tūristi, lai mērotos spēkiem divu dienu sacensībās gan komandu, gan individuālajā sniegumā. Tie mēroja ceļu no Krāslavas, Līvāniem, Skrundas, Saldus, Rīgas, Jelgavas , Ādažiem, Sējas un Nikrāces.

20. oktobrī 26 komandas devās pārgājienā, kas veltīts O. Kalpaka piemiņai. Tas ir grūtākais pārgājiens tūrisma čempionāta ietvaros: mazajiem (D grupa – līdz 12 gadi) bija jāmēro 14 km, bet lielākajiem (16 – 18 gadi un vecākiem) vairāk kā 30 km distance. Dodoties distancē, komandas veica dažādus uzdevumus – orientēšanās, tūrisma tehnikas, virvju šķēršļi, jaunsardzes uzdevumi,
laivu posms un atjautības trenēšanai. Sacensību sākums 12:00, bet pēdējā komanda finišēja ap 1:30. Dalībnieki bija iepazinušies ar Arves ezeru, daudzajiem purviem un mežu masīvu līdz pat Dzelzāmuram, Greizajiem kalniem un Bulgārijas mežciemu. Dalībnieki bija noguruši, taču arī apmierināti ar savu sniegumu.

20. oktobris pārbaudīja komandu sadarbības prasmes tūrisma tehnikas distancē un individuālo meistarību. Mūsu skolas komanda D grupā ieguva 5. vietu, bet Monta Maslova 2. vietu.

 

Liels paldies izturīgajiem tiesnešiem, kas divu dienu garumā strādāja, lai sacensības noritētu raiti. Īpaši liels paldies mūsu absolventiem, bijušajiem pulciņa audzēkņiem: Annai Jaunzemei, Valdim Vaisjunam, Inesei Pučekai, Dāvim Arājam,  Kristīnei Užulei, Tomam Jaunzemim, Laurim Kazlauskam, Sintijai Neimanei, Agnim Spangeram, Luīzei Dienai, Elmāram Spalvam, kā arī tiem, kas tiesnešu postenī pavadīja mazāku laiku! Paldies arī skolotājiem, kas rūpējās par dalībniekiem skolā un arī distancēs:  Natālijai, Šabanovičai, Agritai Ivanovskai, Ingai Spangerei, Anastasijai Šņoriņai, Ramonai Ponamarenko, Timuram Muļaram un Agitai Dreimanei, kā arī mājturības skolotājiem Gunitai Jefremovai un Aldim Bensonam! Paldies arī atsaucīgajiem skolas tehniskajiem darbiniekiem, īpaši Ludvigam Indraļūnam un Marinai Mišukovskai! Esam kopā godam uzņēmuši viesus un noorganizējuši labas sacensības!

 Sacensību galvenā tiesnese Ingrīda Vaisjune

Šeit ir manas mājas

19. oktobrī Misas vidusskolā norisinājās  1.-4.klašu pasākums „Šeit ir manas mājas”, kas notika par godu  Latvijas simtgadei.

Pasākums sākās ar skolotājas Agritas emocionālu uzrunu skolēniem. Tālāk, lai veicinātu saliedētību  un atbildību, klašu bērni  tika sadalīti četrās jauktās komandās. Ar nepacietību un interesi dalībnieki gaidīja  turpinājumu. Tā kā pasākums  tika veltīts  Latvijai, pirmais uzdevums lika skolēniem „atsvaidzināt” zināšanas par drukātā burta savienošanu ar atbilstošo rakstīto burtu,  izveidojot  Latvijas kontūru.  Tas tika veikli un precīzi izpildīts. Dažādie uzdevumi  bija izpildāmi   četrās stacijās.

 1. stacijas uzdevums bija atminēt krustvārdu mīklu, lai izveidotos vārdi – Mana Latvija. Dažbrīd starp komandas dalībniekiem   izvērsās diskusijas par pareizajām atbildēm.
 2. stacijā skolēniem tika piedāvāti ievērojamu apskates vietu fotoattēli, gan no Latvijas pilsētām, gan Vecumnieku novada. Uzdevuma izpildē bija ko padomāt un atcerēties.
 3. stacija – tautasdziesmu salikšana. Uzdevums – pareizi salikt vairākas tautasdziesmas no atsevišķām rindiņām. Bija vērojama komandu centība un attapība.
 4. stacijā skolēnus iepazīstināja ar „Burtu spēli.” Komandas dalībniekiem, pareizi sastājoties, jāveido vārds no burtiem. Tas bija atraktīvs un jautrs uzdevums.

Pasākums noslēdzās ar pateicības vārdiem un pateicības rakstiem komandu dalībniekiem. Skolēni bija gandarīti, laimīgi  un atzina, ka uzdevumi bija interesanti, izzinoši, tie palīdzēja ko jaunu iemācīties un atcerēties.

2.klases audzinātāja Natālija Šabanoviča

Mācību vizīte

17. oktobris Misas vidusskolā bija 7.-12. klašu zēnu diena, kad varēja būt kopā dažādu klašu puiši, sarunāties, mācīties un gūt pieredzi ārpus mācību stundām- mācību vizītēs kūdras pārstrādes uzņēmumā AS „Greenyard Horticulture Latvia”, Misā un kokapstrādes uzņēmumā „Pakāpieni”, Vecumniekos. Mācību vizīte tika organizēta ES projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, ar mērķi iepazīties ar ražošanas procesu un tā inženiertehniskajiem risinājumiem vietējos uzņēmumos, kā arī iepazīt Vecumnieku novada uzņēmējdarbības vidi.

Rīts sākās ražotnē Misā ar ražotnes infrastruktūras iepazīšanu, ekskursiju vadīja valdes priekšsēdētājs Renārs Skudra, kuram piemita īpašas oratora prasmesun dziļas zināšanas par kūdras ieguves, pārstrādes un tirgus procesiem.   Akciju sabiedrībai  uzņēmumi strādā vēl arī Beļģijā un Francijā, tiem tiek piegādāta kūdra no Latvijas. Uzņēmumam šobrīd ir sadarbība ar 65 valstīm, tajā  nodarbināti 100 strādājošie (sezonas laikā 130), darbs ražotnē tiek organizēts maiņās, ražošana tiek balstīta uz pasūtījumiem. Uzzinājām, ka  no Latvijas ekosistēmā esošajiem 12 % purvu, 3-4% no tiem tiek veikta kūdras ieguve.

Misā tiek ražots katrai kultūrai un augu īpatnībām atbilstošs kūdras substrāts. Interesanti bija dzirdēt par kūdras frakciju piemērotību dažādu augu īpatnībām, uzzinājām par skābekļa daudzumu kūdrā un kā tas ietekmē augu (no 20 kg kūdras  tikai 2 kg ir pati kūdra). Ražotnē iekārtu darbība ir datorizēta, katrs pasūtījums ir unikāls, kas tiek speciāli sagatavots pasūtītāja konkrētajām vajadzībām, saražots un fasēts 3 izmēru maisos. Gadā tiek saražots aptuveni 315 000 m3 produkcijas.

Ekskursijas noslēgumā iepazināmies ar laboratoriju, kur tiek veiktas substrāta sastāva analīzes- noteikts skābuma līmenis, mitruma līmenis u.c. rādītāji, atbilstoši katram pasūtījumam. Tiek noņemti paraugi no katra pasūtījuma, tie tiek uzglabāti 1 gadu.

Noslēgumā Renārs Skudra akcentēja, ka  kūdras rūpniecības nozare attīstās gan Latvijā, gan Baltijas reģionā. Vērsa uzmanību, ka ļoti pieprasīti ir speciālisti un aicināja puišus skolā pievērsties tehnisko priekšmetu apguvei.

Diena turpinājās kokapstrādes uzņēmumā „Pakāpieni”, Vecumniekos. Mūs sagaidīja direktors Egils Reinbergs. Cienājāmies ar āboliem no viņa ģimenes dārza un klausījāmies izglītojošu

stāstu par meža nozīmi cilvēka dzīvē, akcentējot, ka mežs ir „zaļais zelts”.  Sarunā tika iesaistīti skolnieki, ar domu, lai, balstoties uz savām zināšanām, paši izsecinātu atbildes uz jautājumiem par mežu.

Uzzinājām par uzņēmuma specializāciju- pirts būvniecību un šajā  nozarē izmantotajiem kokmateriāliem – melnalksni un apsi, iepazīstot šo kokmateriālu īpašības un to enerģētisko vērtību pirts rituālos. Sarunas gaitā vairākkārt tika uzsvērta skolā iegūto zināšanu nepieciešamība nozarē, reizi pa reizei pārbaudot mūsu skolnieku zināšanas matemātikā un tehniskajās zinātnēs.

Pakāpeniski izsekojām kokmateriāla ceļu līdz skaistam produktam- pirts telpai, durvīm, apgaismes ķermeņiem un dažādiem pirts piederumiem. Vērojām, kā baļķi tiek aiztransportēti līdz gaterim, kur tiek izzāģēti dēļi, tālāk tie tiek sagarināti atbilstoši izmēriem un ar „gudru” ēveli tiek nogludināti un izfrēzēti, un pirtsdēlīši ir gatavi. Protams, tas nav tik vienkārši, kā tas vērotāja acij šķiet- kokam patīk, ja to vairākkārt „apmīļo”, izžāvē, nopresē, pareizi sakrauj un vēl. To visu šajā dienā varējām vērot.

Egilam veiksmīga rezultāta moto ir KĀRTĪBA, ar to saprotot, sakārtotu darba vidi, plānveidīgi organizētu darba dienu- tas ir pamats sakārtotām domām un prognozējamam rezultātam. Direktors uzsver, ka ne visu var iemācīties, bet jāprot ar zināšanām strādāt, izdomāt to, kas atvieglo ikdienas ražošanas procesu un praktiski palīdz nokļūt pie kvalitatīva produkta. Vairākkārt tika likts uzsvars  uz vārdu „domāt”un tad darīt, un praktizēties jau ļoti agrā bērnībā.

Tikšanās laikā izkristalizējās ceļš, kas ved uz  veiksmīgu rezultātu uzņēmējdarbībā: radoša pieeja it visā, ko darām; darām plānveidīgi; izvērtējam sasniegto. Direktora Egila teikto  papildināja viņa dzīvesbiedre, uzņēmuma sekretāre Lidija, pastāstot par savu ieguldījumu  ražošanas procesā un minot  savu pieredzi uzņēmējdarbībā.

Liels paldies uzņēmējiem par bagāto dienu – par veltīto laiku un interesantajām mācībstundām, kuras rosināja domāt par akcentiem, kādi katram no puišiem ir iezīmējami ikdienas mācību procesā. Īpašs paldies Lidijai un Egilam Reinbergiem par sirsnīgo uzņemšanu un atsaucību.

Projekta koordinatore Misas skolā, Anna Balgalve

Ekskursija “Pretī zelta rudenim”

15. oktobrī , projekta ‘’Latvijas skolas soma” ietvaros, 1. – 4. klašu skolēni devās izzinošā mācību ekskursijā iepazīt Bauskas novadu.

Pirmā viesošanās notika V.Plūdoņa dzimtajās mājās “Lejenieki”. Tur mūs sagaidīja divas jaukas un mīļas Zaķu mammas. Viņas iepazīstināja ar dzejnieka  V.Plūdoņa dzīves gājumu, daiļradi un sadzīves apstākļiem. Bērniem bija iespēja noskatīties vienu no sirsnīgākajām un mīļākajām   animācijas filmām –  “Zaķīšu pirtiņa”, kuras dzejas autors ir V.Plūdonis, mūziku sacerējis I. Kalniņš, bet fantastisko zīmējumu māksliniece – Dzintra Aulmane.

Zaķu mammas visus iesaistīja atraktīvā rotaļā. Skriešana  Zaķu tēva “lielajās biksēs” izraisīja lielu prieku, smieklus un jautrību visapkārt.

No” Lejeniekiem “ceļš mūs aizveda uz Bauskas pili, kuru apskatījām no ārpuses. Tālāk devāmies lūkot vietu, kur sākas Lielupe. Izrādījās, ka Ķirbaksalā satiekas divas upes –  Mūsa un Mēmele, kas ir sākums Zemgales lielākajai un ūdeņiem bagātākajai  upei  Lielupei.

Saulei silti sildot un krāsainām lapām pāri brienot, nokļuvām Zemgales zemnieka sētā un mašīnu muzejā “Miķelis”. Muzeja saimnieks iepazīstināja bērnus ar kalēja “svētnīcu” -smēdi un mašīnu muzeju. Skolēni guva vēsturisku priekšstatu, apskatot seno laiku mašīnu ekspozīciju- vieglos automobiļus, ugunsdzēsēju mašīnas, traktorus, kuļmašīnas, kravas mašīnas , armijas mašīnas un citas interesantas lietas.

Skolēnus iesaistīja  orientēšanās spēlē “Kas meklē, tas atrod”.  Šī spēle  saliedēja dažādu klašu bērnus , rosināja domāt un orientēties apkārtnē.

Ekskursanti bija priecīgi un gandarīti par jautri, aktīvi pavadīto dienu.

                                                                                                                4.klases audzinātāja Inga Spangere

Par E.Virzu

Skat, pirmais darba cēliens jau galā! Tūlīt starpvērtējumu liecība būs rokā!

Bet atsauksim atmiņā dzirdēto stāstījumu par E.Virzu. Cilvēks, kurš prata darīt. Darīt, neprasot, kas man par to būs. Dzejnieks, rakstnieks, tulkotājs, sabiedriskais darbinieks. Viņa vārds ierakstīts 100 personu sarakstā, kas Latviju daudzinājuši pasaulē. E.Virza, stāstot  un rakstot, pievērsa cilvēku uzmanību Latvijas zaļajiem laukiem un mežiem, sētām un zemnieku darbam. Zemnieks  ir dabas rituma daļa.

Tas ir lieliski- dzīvot Latvijā, kur četri gadalaiki plūstot nomaina cits citu, ļaujot mums izbaudīt pasaules daudzkrāsainību.

Īpašu uzmanību pievēršam viņa pravietiskajam pareģojumam dzejolī un dziesmā,,Baiga vasara.’’ Vējš miglu sarkanu pār laukiem dzīs/ Bez laika kokiem augļi nokritīs/ Par nastu būs kas ir un tas kā nava/ Par vērmelēm būs nodevība tava.

Bija tāda Latvija, kur katrs tās dēls, ne mirkli nedomādams bija gatavs iet nāvē, lai savu zemi aizstāvētu.

Būs mums tāda Latvija, kur atkal savu zemi lepni ļaudis godā turēs un senču zinības lietā liks.

Apstājies! Ieklausies! Tava. Dzīve. Rit.

Literatūras skolotāja Dale Oškalne

Piektdien, 19. oktobrī

Misas vidusskolā

VECĀKU DIENA

Priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji gaidīs vecākus uz tikšanos no 16:00 līdz 18:00.

Vecumnieku novada skolu basketbola sacensības

12. oktobrī, Misas vidusskolas sporta zālē, aizsākām basketbolu sacensību “maratonu”. Kā pirmie savas basketbola prasmes atrādīja puiši no vecākās grupas.

Skaistkalnes vidusskolas un Vecumnieku vidusskolas zēnu komandas, devās pirmās cīņā par iespēju aizstāvēt novada godu Zemgales reģiona sacensībās. Jau no pirmajām minūtēm, cīņa izvērtās spraiga ar biežu vadības maiņu, pirmajā ceturtdaļā. Ar katru nākamo ceturtdaļu, Skaistkalnes vsk. zēnu komanda spēja izmantot savas iespējas labāk un izcīnīt pirmo panākumu ar rezultātu 38:24. Kā nākamie laukumā devās Misas vsk. zēnu komanda, kuriem pretī stājās Vecumnieku vsk. zēni.Spēles sākumā bija jūtams, ka šī ir pirmā spēle Misas vsk. zēniem. Daudz sasteigtu metienu un brīžiem pieņemti neapdomīgi lēmumi laukumā. Protams, papildus atbildības nastu uzlika skolēni, kuri bija atnākuši atbalstīt komandu. Atmosfēra zālē bija lieliska. Mazliet nomierinoties, komandas līderi, Gatis un Lauris, spēja komandu aizvest pretī uzvarai. 46:30 pārspēta Vecumnieku vidusskola.

Pēc nelielas pauzes, klāt bija arī otrā spēle Misas zēniem. Jau no spēles sākuma bija redzams, ka komanda ir iespēlējusies. Nevienu brīdi nezaudējot pārliecību, izcīnīja uzvaru pār Skaistkalnes vidusskolas zēnu komandu ar rezultātu 64:44. Tādejādi, izcīnot iespēju, pārstāvēt novadu Zemgales reģiona sacensībās.

A grupā zēniem :

 1. Misas vidusskola. (Adrians Pridijs, Lauris Dūra, Artis Kaksis, Reinis Diena, Matīss Diena, Gatis Dumbris).
 2. Skaistkalnes vidusskola.
 3. Vecumnieku vidusskola.

 Paldies puišiem par cīņas sparu un skolēniem par skaļo atbalstu!

Sporta skolotājs Rolands Plēsnieks

Misas vidusskolā raksts glītrakstu

Cilvēki ir dažādi. Dažiem ir ļoti ass prāts, citiem veiklas, darbīgas rokas. Dažiem ir izcilas muzikālas vai citas radošas spējas. Citi spēj radīt  jaunus izgudrojumus, kas mūs pārsteidz un dara dzīvi arvien labāku. Ir daudz jomu, kur cilvēks sevi var pierādīt. Lai sevi pierādītu, jābūt vai nu labai balsij, vai nu labam rokrakstam.

Ir brīži, kuros cilvēkam ir grūti saņemties, šķiet, ka nepadodas nekas un neko nav iespējams sasniegt. Šoreiz izdevās 65 skolēniem uzrakstīt  glītrakstu. To nosaukumi bija saistoši rudenim, ar mākslas pieskārienu -,,Novembris”, ,,Novembra vējos”, ,,Pablo Pikaso.”

Uzrakstītos glītrakstus skatīja un vērtēja neatkarīga ekspertu grupa – skolas bibliotekāre, lietvede, grāmatvede, tehniskā  darbiniece. Viņas izvēlējās rūpīgākos, glītākos darbiņus. Centība vienmēr atmaksājas, tāpēc pateicību guva vienpadsmit skolēni.

Cilvēks ir iekārtots tā, ka pēc katra šāda brīža ir spēku pieplūdums un jauna enerģija. Mīli sevi, ieguldot tajā savu centību. Tev izdosies!

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja D.Oškalne

Skolotāju dienas ekskursija

Sestdien, 6. oktobrī,  Misas vidusskolas pedagogiem bija īpaša diena- nopietna izšķiršanās par savu balsi ievēlot Latvijas Saeimu un iespēja uzvilkt augstu mastā valsts karogu Latvijas armijas komandiera- pulkveža Oskara Kalpaka dzimtas mājās Ošupes pagasta „Liepsalās”. Ikvienam no pedagogiem profesionālajos svētkos bija iespēja izlasīt „Zelta graudus”- tā bija stunda dvēselei, kuru ikdienas darbos nav tik viegli izbrīvēt. Sestdien to varēja atļauties un baudīt kopā ar „Liepsalu” brīnišķīgo gidi, skolotāju Edīti Zaubi. Kļuvuši pārliecinātāki par to, ka ikviens varam stiprināt savas dzimtas saknes un visi kopā savu valsti un vietu, kurā dzīvojam, devāmies uz Lubānas apkaimes Teirumnieku purva taku, lai kopā ar gidi Annu, arī skolotāju, izstaigātu to,iepazītos ar purva noslēpumiem un Īdeņas iedzīvotāju dzīves ikdienu. Lubānas ezera krastā baudījām zivju zupu un priecājāmies par saimnieku vienkāršību un sirsnību, ko šajā dienā sajutām. Paldies mūsu skolas rosīgajām organizatorēm Ingrīdai un Ingai par rūpēm, lai sagatavotu šo ekskursiju un Vecumnieku novada domei par ikgadējo atbalstu saviem pedagogiem. Atkal esam kļuvuši bagātāki, atkal viena adrese Latvijā ir ierakstīta mūsu emocijās un atmiņās.

                                                                    Direktore Anna Balgalve

Vecumnieku novada skolu futbola sacensības

5. oktobrī, Valles vidusskolas sporta zālē, norisinājās futbola sacensības B un D grupām. Vecākie zēni jau apzinājās cik spraigas un grūtas būs šīs sacensības, savukārt lielākā daļa no D grupas zēniem, aizvadīja savas pirmās skolu sporta sacensības.

Sacensības iesāka B grupas zēni ar spēli pret Mazzalves pamatskolu, kur nācās piedzīvot zaudējumu ar 0:4. Arī otrajā spēlē atzina Skaistkalnes vidusskolas pārākumu ar 0:2. Pēc nepārāk veiksmīgā sākuma, zēni ne brīdi nezaudēja ticību un pārliecību, ka viss vēl ir priekšā, jo jāspēlē vēl divas spēles.Mazliet mainot spēlētāju pozīcijas un taktiku, izdevās arī gūt pirmo panākumu, ar 1:0 uzvarot Vecumnieku vidusskolas komandu. Atlika tikai spēle pret Valles vidusskolas zēniem, kur izšķīrās vai zēni izcīnīs otro vietu, vai nāksies samierināties ar vietu aiz goda pjedestāla. Spraigā cīņā izdevās uzvarēt ar 1:0 un izcīnīt godam nopelnīto otro vietu.

D grupas zēniem dodoties laukumā, nācās cīnīties ne tikai ar pretiniekiem, bet arī ar nelielu uztraukumu, jo šādā atmosfērā lielākā daļa spēlēja pirmo reizi. Tas arī atspoguļojās rezultātā. Piedzīvoja zaudējumu 0:5 pret Valles vidusskolas zēniem. Otrajā spēlē jau rādīja daudz pārliecinošāku sniegumu. Tikai spēles pašās pēdējās divās minūtes piedzīvoja zaudējumu ar 0:2 pret Vecumnieku vidusskolas zēniem. Šāda veida pieredze jaunākajai grupai tikai palīdzēs labāk sagatavoties nākamajām sacensībām.

B grupā :

 1. Mazzalves pamatskola.
 2. Misas vidusskola. (Reinis Diena, Matīss Diena, Edvīns Litčenko, Rihards Zauers, Daniēls Maļinovskis, Gatis Dumbris, Ņikita Karasevs).
 3. Skaistkalnes vidusskola.
 4. Valles vidusskola.
 5. Vecumnieku vidusskola.

 D grupā:

 1. Valles vidusskola.
 2. Vecumnieku vidusskola.
 3. Misas vidusskola. (Markuss Drozdovs, Deivids Zariņš, Osvalds Kozlovskis, Deniss Laputs, Markuss Miklaševičs, Rainers Drozdovs, Kristofers Pavārs).

Paldies puišiem par cīņas sparu!

Sporta skolotājs Rolands Plēsnieks

 

5. – 6. klases rudens ekskursija

Šī gada 4.oktobrī 5. un 6. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Jelgavu. Bērni apmeklēja “Karameļu darbnīcu”, kur bija iespēja nodegustēt karameles un vērot profesionālus meistarus karameļu izgatavošanas procesā. Rezultātā tika izgatavotas karameles ar ķiršu zīmējumu, kas bērnus ļoti sajūsmināja. Bērni varēja izmēģināt arī savas prasmes personīgas karameles izgatavošanā.

Otra, bet ne mazāk interesanta ekskursija bija Lielupes palienas pļavās, kur mūs sagaidīja gids un sava darba entuziasts Einārs Nordmanis. Bija lieliska iespēja tuvumā apskatīt un pat paglaudīt savvaļas zirgus. Bērniem ļoti patika gida stāstījums par pļavu un zirgiem, kā arī gida rādītās fotogrāfijas par zirgu dzīvi dažādos gadalaikos bērniem likās ļoti interesantas un vietām komiskas.  Arī laika apstākļi mūs lutināja, tāpēc var droši apgalvot, ka diena bija izdevusies, jo bērni brauca mājās ar ļoti spilgtiem iespaidiem.

5. klases audzinātāja Anastasija Šņoriņa