Olimpiāžu grafiks

Lai varētu zināt, cik maz zina, vajag daudz zināt.

(Sokrāts)

 

Kā katru mācību gadu, arī šogad skolēniem būs iespēja parādīt un pierādīt savas zināšanas, prasmes, spējas un varēšanu mācību priekšmetu olimpiādēs- gan valsts organizētajās, gan vietēja mēroga- Vecumnieku un Iecavas starpnovadu olimpiādēs.

Informēju, ka olimpiādēs var piedalīties gan ar mācību priekšmetu skolotāju uzaicinājumu un ieteikumu, gan arī pēc pašu iniciatīvas. Galvenais- gatavoties, gribēt vairāk, kā ikdienā nepieciešams, interesēties plašāk un dziļāk, nekā mācību stundās vien, rast kopsakarības dažādās mācību jomās, gūt vērtīgu pieredzi!

Lai veicas!

Dita Starta, mācību pārzine

Mācību priekšmets/ olimpiāde Klase 2.posms Laiks 3.posma Laiks Mācību iestāde, kurā olimpiāde notiks
VISC organizētās olimpiādes
Bioloģija 9.-12. 29.11. Tiešsaistē, Vecumnieku vsk.
Angļu valoda 10.-12. 30.11. Iecavas vsk.
Vēsture 9. un 12. 11.01. Misas vsk.
Latviešu valoda 8.-9. 14.01. Iecavas vsk.
Fizika 9.-12. 18.01. Tiešsaistē, Vecumnieku vsk.
Latviešu valoda 11. un 12. 28.01. Tiešsaistē, Misas vsk.
Ekonomika 10.-12. 30.01. Tiešsaistē, Vecumnieku vsk.
Mājturība 8.-9. 31.01.
Matemātika 9.-12. 01.02.  Vecumnieku vsk.
Ķīmija 9.-12. 05.02.  Misas vsk.
Krievu valoda 10.-12. 07.02.
Matemātika 5.-8. 15.02.  Vecumnieku vsk.
Ģeogrāfija 10.-12. 20.02.  Misas vsk.
ZPD 10.-12. 24.01. Vecumnieku novada Domē
Starpnovadu organizētās olimpiādes
Angļu valoda 8.-9. 19.02. Iecavas vsk.
Matemātika 4. 07.02.  Vecumnieku vsk.
Krievu valoda 8.-9. 07.02.
Mūzika 3.-12. 20.02. Vecumnieku MMS
Latviešu valoda 4. 07.03.
Vizuālā māksla 1.-9. 22.02.  Iecavas vsk.