Olimpiāžu grafiks

Lai varētu zināt, cik maz zina, vajag daudz zināt.

(Sokrāts)

 

Kā katru mācību gadu, arī šogad skolēniem būs iespēja parādīt un pierādīt savas zināšanas, prasmes, spējas un varēšanu mācību priekšmetu olimpiādēs- gan valsts organizētajās, gan vietēja mēroga- Vecumnieku un Iecavas starpnovadu olimpiādēs.

Informēju, ka olimpiādēs var piedalīties gan ar mācību priekšmetu skolotāju uzaicinājumu un ieteikumu, gan arī pēc pašu iniciatīvas. Galvenais- gatavoties, gribēt vairāk, kā ikdienā nepieciešams, interesēties plašāk un dziļāk, nekā mācību stundās vien, rast kopsakarības dažādās mācību jomās, gūt vērtīgu pieredzi!

Lai veicas!

Dita Starta, mācību pārzine

Mācību priekšmets/ olimpiāde Klase 2.posms Laiks 3.posma Laiks Mācību iestāde, kurā olimpiāde notiks
VISC organizētās olimpiādes
Bioloģija 9.-12. 30.11. 24.-26.01. Tiešsaistē, Vecumnieku vsk.
Angļu valoda 10.-12. 1.12. 09.02. Iecavas vsk.
Vēsture 9. un 12. 12.01. 26.03./20.02. Stelpes psk.
Latviešu valoda 8.-9. 15.01. 19.03. Misas vsk.
Fizika 9.-12. 19.01. 05.-06.04. Tiešsaistē, Misas vsk.
Latviešu valoda 11. un 12. 29.01. 09.03. Tiešsaistē, Vecumnieku vsk.
Ekonomika 10.-12. 31.01. 07.03. Tiešsaistē, Misas vsk.
Mājturība 8.-9. 01.02. 04.04. Iecavas vsk.
Matemātika 9.-12. 02.02. 08.-09.03. Iecavas vsk.
Ķīmija 9.-12. 06.02. 27.-29.03. Tiešsaistē, Vecumnieku vsk.
Krievu valoda 10.-12. 08.02. 10.03. Valles vsk.
Matemātika 5.-8. 16.02. Iecavas vsk.
Ģeogrāfija 10.-12. 21.02. 12.-13.04. Tiešsaistē Misas vsk.
ZPD 10.-12. 22.02. 23.03. Vecumnieku novada Domē
Starpnovadu organizētās olimpiādes
Angļu valoda 8.-9. 1.12. Iecavas vsk.
Matemātika 4. 07.02. Iecavas vsk.
Krievu valoda 8.-9. 08.02. Valles vsk.
Mūzika 3.-12. 21.02. Vecumnieku MMS
Latviešu valoda 4. 06.03. Vecumnieku vsk.
Vizuālā māksla 1.-9. 21.04. Vecumnieku vsk.