Olimpiāžu rezultāti

Klase

Vārds, uzvārds Mācību priekšmeta olimpiāde Skolotājs

Vieta

10.

Rūdis Rūdolfs Roze Angļu valoda Mārīte Ozola

Atzinība

11.

Sintija Belruse Biloģija Aija Ozoliņa

3. vieta