Olimpiāžu rezultāti

Klase Vārds, uzvārds Mācību priekšmeta olimpiāde Skolotājs Vieta
4. Patrīcija Felicita Pavāre Matemātika Agrita Ivanovska 1. vieta
4. Patrīcija Felicita Pavāre Latviešu valoda Agrita Ivanovska 2. vieta
5. Gerts Vilde Matemātika Anna Balgalve Atzinība
7. Anastasija Paula Matemātika Iluta Soma Atzinība
7. Anastasija Paula Pārdomu darbu konkurss Ingrīda Vaisjune 3. vieta
9. Aigars Šabanovičs Krievu valoda Olgita Vizule Atzinība
10. Laura Laputa Krievu valoda Olgita Vizule 1. vieta
10. Diāna Kozlovska Krievu valoda Olgita Vizule 3. vieta
10. Rūdis Rūdolfs Roze Angļu valoda Mārīte Ozola Atzinība
11. Vera Ļeonoviča Krievu valoda Olgita Vizule 3. vieta
11. Sintija Belruse Biloģija Aija Ozoliņa 3. vieta
12. Anna Jaunzeme Ekonomika Antra Pāruma Atzinība
12. Anna Jaunzeme Latviešu valoda un literatūra Dace Klipa 2. vieta
12. Anna Jaunzeme Fizika Zenta Gasjūne 2. vieta
12. Anna Jaunzeme Vēsture Ingrīda Vaisjune 1. vieta