Olimpiāžu rezultāti

Klase Vārds, uzvārds Mācību priekšmeta olimpiāde Skolotājs Vieta
4. Kristers Ivanovs Matemātika Inga Spangere Atzinība
 12. Sintija Belruse  Vēsture  Ingrīda Vaisjune  Atzinība