Misas vidusskolā tiek realizēts Eiropas Savienības struktūrfondu projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstīšanai”

 • Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001
 • Projekta īstenošanas laiks: 02.10.2017. – 31.05.2019.
 • Projekta mērķis: nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus
 • Izglītojamo mērķa grupa:
  • Izglītojamie ar speciālām vajadzībām
  • Izglītojamie ar mācību grūtībām
 • Projektā atbalstāmās darbības:
  • Mācību satura jomā
   • Nodarbības individualizētam mācību atbalstam
   • Radošas praktiskas nodarbības
   • Nodarbību cikli
   • Mācību vizītes
   • Individuālas konsultācijas
  • Ārpusstundu pasākumi
   • Tematiskas nometnes
   • Festivāli
   • Radošās darbnīcas
  • Projektā iesaistīti 13 pedagogi

Continue reading “Misas vidusskolā tiek realizēts Eiropas Savienības struktūrfondu projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstīšanai””