Muzeju nakts pasākums Ērberģes muižā

19.maijā visā Latvijā tika rīkota Muzeju nakts. Arī mums Misas un Vecumnieku teātra pulciņu dalībniekiem tika dāvāta iespēja kopā ar vecākiem apmeklēt šo pasākumu Ērberģes muižā.

Mūs viesmīlīgi sagaidīja un uzņēma muižas barons fon Hāns ar baronesi, galma dāmas un atraktīvā, ļoti labestīgā raganiņa. Continue reading “Muzeju nakts pasākums Ērberģes muižā”

Dejotāji piedalās “burziņā”

14.maijā mūsu skolas dejotāji devās interesantā piedzīvojumā uz Latvijas Nacionālo Operas un baleta teātri. Pasākuma nosaukums “Parole: BBB jeb baleta burziņš bērniem”. Vispirms apskatījām Balto namu no ārpuses, tad noskaidrojām, kāpēc šo ēku tā sauc. Tad pētījām, kas atrodas aiz smagajām koka durvīm. Vestibilā bija jūtama īpaša teātra “aura”. Mūs sagaidīja jaunie baleta mākslinieki- Anna, Paulīne, Aleksandrs, un “burziņš” varēja sākties. Continue reading “Dejotāji piedalās “burziņā””

Paldies dziedātājiem un skolotājai

Aprīļa mēnesī joprojām turpinās dziesmoto kolektīvu skates! Zēnu kora sniegums starpnovadu skatē Bauskā iedeva ceļazīmi tālākajiem pārbaudījumiem- reģionālajai zēnu koru skatei Jelgavā 19. aprīlī. Zēni var! Kolektīvs uzstājās cienīgi, iegūstot 43,6 žūrijas punktus un 1. pakāpes diplomu, bet galvenais- ceļazīmi uz 10 zēnu koru festivālu Cēsīs „Puikas var!” Žūrijas vērtējošajam skatam nepagāja garām arī puišu atraktīvais dziedājums, ko publiski uzteica valstī pazīstamie diriģenti. Liels paldies skolotājai Zaigai Jēgerei par lielo darbu, lai zēniem būtu skanīgs dziedājums un nebaidīšanos  būt  konkurentiem  mūzikas skolu zēnu koriem, pat apsteidzot tos. Mūsu zēni ir pelnījuši dziedāt kopā ar visas Latvijas labākajiem zēnu koriem mūsu valsts 100-gades gadā  un viņi to spēj darīt cienīgi.

24. aprīlī 1.-4. klašu koris piedalījās starpnovadu koru skatē Bauskā. Mājup atgriezās ar lielu sajūsmu un stāstījumu par saviem panākumiem. Žūrijas novērtējums bija ļoti augsts- 44 punkti un iegūts pirmās pakāpes diploms. Mazajiem dziedātājiem bija svarīgi arī pateikt, ka novērtēti visaugstāk no visiem koriem, kuri uzstājās.

Panākumu pamatā –apzinīgi darīts darbs, panākta vienota izpratne par sasniedzamo mērķi un kopā,  saskanīgi un atbildīgi tas darīts. Paldies vēlreiz visiem koru dalībniekiem, neatlaidīgajai skolotājai Zaigai par muzikālās gaumes izkopšanu un mīlestības uz kora mūziku veidošanu!

                                                                           Direktore Anna Balgalve

Pārcelšanas pārbaudes darbi 2017./18.m.g.

Klase Mācību priekšmets Pārbaudes darba forma Norises datums Laiks Darba vadītājs Darba vērtētājs
7. Bioloģija rakstveida 15.maijs 1.,2.st. Iluta Soma Ketija Neringa Martinsone
Latvijas vēsture rakstveida/kombinētais 24.maijs 1.,2.st. Olgita Vizule Ingrīda Vaisjune
8. Latviešu valoda, literatūra kombinētais 15.maijs 1.,2.st. Agita Dreimane Dace Klipa
Matemātika rakstveida 24.maijs 1.,2.st. Mārīte Ozola Iluta Soma
10. Latviešu valoda rakstveida 15.maijs 1.,2.st. Zenta Gasjūne Dace Klipa
Ķīmija kombinētais 24.maijs 1.,2.st. Jēkabs Klīdzējs Aija Ozoliņa
11. Matemātika rakstveida 15.maijs 1.,2.st. Olgita Vizule Zenta Gasjūne
Svešvaloda (angļu/krievu) kombinētais 24.maijs 1.,2.st. Zenta Gasjūne

Aija Ozoliņa

Olgita Vizule, Mārīte Ozola

Sagatavoja Dita Starta