PATEICĪBAS  DIENA  Misas vidusskolā

Jau otro gadu Misas vidusskolā mācību gada noslēgumā notika Pateicības diena. 31.maija pēcpusdienā vestibilā pulcējās labākie skolēni, viņu vecāki,  pedagogi un skolas administrācija. Pēc straujā, trauksmainā, karstā mācību gada noslēguma pasākumā valdīja omulīga, priecīga noskaņa, skanēja labi vārdi un vēlējumi, smaržoja ziedi, veldzi sniedza neliels cienasts.  Simboliskas  skolas piemiņas balvas saņēma – Continue reading “PATEICĪBAS  DIENA  Misas vidusskolā”

Mācāmies vērojot

Ir aizvadīts vēl viens darba un notikumu pilns mācību gads. Kā iespēju noslēgt šo mācību gadu uz pozitīvas un izglītojošas nots, 30. maijā Misas vidusskolas audzēkņi devās mācību vizītē uz trijiem Latvijas vadošajiem uzņēmumiem projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.

Pirmais uzņēmums, kuru MVSK skolniekiem bija iespēja apmeklēt, bija “AS GRINDEKS”, kurā mums  pastāstīja par tā darbību, nepieciešamo izglītību un kvalifikāciju, lai varētu tur strādāt. Uzzinājām, ka uzņēmuma produkcija tiek eksportēta uz 77 valstīm un nozīmīgākie tirgi ir Eiropas Savienības valstis, Krievija un pārējās NVS valstis, ASV, Kanāda, Japāna un Vjetnama. Continue reading “Mācāmies vērojot”

“Tīrai Latvijai!”

25.maijā mēs, 3., 5., 11. klases skolēni un klases audzinātājas,  sēdāmies autobusā un devāmies Tērvetes virzienā, lai apmeklētu kādu videi draudzīgu pasākumu.

Mūsu skola aktīvi iesaistījās un līdzdarbojās dabas resursu saudzēšanā. Kopīgiem spēkiem savācās 5722 kilogramus makulatūras un 119.36 kilogramus bateriju. Ieguvām iespēju doties uz  gada lielāko un dabai draudzīgāko festivālu “Tīrai Latvijai!”. Vides festivāla “Tīrai Latvijai!” mērķis ir radīt īpašus svētkus, sagādājot prieku ikvienam konkursu dalībniekam, kas visa mācību gada garumā ar praktiskiem darbiem ir rūpējušies par Latvijas vides un dabas resursu saudzēšanu. Continue reading ““Tīrai Latvijai!””

Sacensības sporta tūrismā

Ar Latvijas skolēnu 71. spartakiādi noslēgušās pavasara posma sacensības sporta tūrismā. Mūsu skolas 4 komandas: D grupa  (Liene Šnore, Anna Šnore, Monta Maslova, Melānija Alenčika un Georgs Spalva), C grupa (Tīna Spalva, Anastasija Paula, Gustavs Jaunzemis, Ričards Naumenko), A grupa (Anna Jaunzeme, Sintija Neimane, Matīss Kante, Lauris Kazlausks) un absolventu komanda NeoVimba (Beāte Spalva, Inese Pučeka, Valdis Vaisjuns, Jānis Sapats, Jānis Seglickis), Continue reading “Sacensības sporta tūrismā”

Ikviena Latvijas ģimene aicināta uzņemt ārvalstu viesskolēnus savās mājās

 

Bezpeļņas organizācija „„AFS Latvija” Starpkultūru programmas” aicina ikvienu ģimeni Latvijā kļūt par viesģimeni kādam ārvalstu skolēnam, tādā veidā daloties ar savu pieredzi un tradīcijām, kā arī iegūstot jaunu ģimenes locekli un draugu uz mūžu. Ārvalstu apmaiņas skolēni Latvijā ieradīsies jau augustā, uzsāks skolas gaitas kādā no Latvijas skolām un pavadīs šeit 2018./2019. mācību gadu, iepazīstot Latvijas kultūru, valodu un tradīcijas.   Continue reading “Ikviena Latvijas ģimene aicināta uzņemt ārvalstu viesskolēnus savās mājās”

Muzeju nakts pasākums Ērberģes muižā

19.maijā visā Latvijā tika rīkota Muzeju nakts. Arī mums Misas un Vecumnieku teātra pulciņu dalībniekiem tika dāvāta iespēja kopā ar vecākiem apmeklēt šo pasākumu Ērberģes muižā.

Mūs viesmīlīgi sagaidīja un uzņēma muižas barons fon Hāns ar baronesi, galma dāmas un atraktīvā, ļoti labestīgā raganiņa. Continue reading “Muzeju nakts pasākums Ērberģes muižā”

Dejotāji piedalās “burziņā”

14.maijā mūsu skolas dejotāji devās interesantā piedzīvojumā uz Latvijas Nacionālo Operas un baleta teātri. Pasākuma nosaukums “Parole: BBB jeb baleta burziņš bērniem”. Vispirms apskatījām Balto namu no ārpuses, tad noskaidrojām, kāpēc šo ēku tā sauc. Tad pētījām, kas atrodas aiz smagajām koka durvīm. Vestibilā bija jūtama īpaša teātra “aura”. Mūs sagaidīja jaunie baleta mākslinieki- Anna, Paulīne, Aleksandrs, un “burziņš” varēja sākties. Continue reading “Dejotāji piedalās “burziņā””

Paldies dziedātājiem un skolotājai

Aprīļa mēnesī joprojām turpinās dziesmoto kolektīvu skates! Zēnu kora sniegums starpnovadu skatē Bauskā iedeva ceļazīmi tālākajiem pārbaudījumiem- reģionālajai zēnu koru skatei Jelgavā 19. aprīlī. Zēni var! Kolektīvs uzstājās cienīgi, iegūstot 43,6 žūrijas punktus un 1. pakāpes diplomu, bet galvenais- ceļazīmi uz 10 zēnu koru festivālu Cēsīs „Puikas var!” Žūrijas vērtējošajam skatam nepagāja garām arī puišu atraktīvais dziedājums, ko publiski uzteica valstī pazīstamie diriģenti. Liels paldies skolotājai Zaigai Jēgerei par lielo darbu, lai zēniem būtu skanīgs dziedājums un nebaidīšanos  būt  konkurentiem  mūzikas skolu zēnu koriem, pat apsteidzot tos. Mūsu zēni ir pelnījuši dziedāt kopā ar visas Latvijas labākajiem zēnu koriem mūsu valsts 100-gades gadā  un viņi to spēj darīt cienīgi.

24. aprīlī 1.-4. klašu koris piedalījās starpnovadu koru skatē Bauskā. Mājup atgriezās ar lielu sajūsmu un stāstījumu par saviem panākumiem. Žūrijas novērtējums bija ļoti augsts- 44 punkti un iegūts pirmās pakāpes diploms. Mazajiem dziedātājiem bija svarīgi arī pateikt, ka novērtēti visaugstāk no visiem koriem, kuri uzstājās.

Panākumu pamatā –apzinīgi darīts darbs, panākta vienota izpratne par sasniedzamo mērķi un kopā,  saskanīgi un atbildīgi tas darīts. Paldies vēlreiz visiem koru dalībniekiem, neatlaidīgajai skolotājai Zaigai par muzikālās gaumes izkopšanu un mīlestības uz kora mūziku veidošanu!

                                                                           Direktore Anna Balgalve

Pārcelšanas pārbaudes darbi 2017./18.m.g.

Klase Mācību priekšmets Pārbaudes darba forma Norises datums Laiks Darba vadītājs Darba vērtētājs
7. Bioloģija rakstveida 15.maijs 1.,2.st. Iluta Soma Ketija Neringa Martinsone
Latvijas vēsture rakstveida/kombinētais 24.maijs 1.,2.st. Olgita Vizule Ingrīda Vaisjune
8. Latviešu valoda, literatūra kombinētais 15.maijs 1.,2.st. Agita Dreimane Dace Klipa
Matemātika rakstveida 24.maijs 1.,2.st. Mārīte Ozola Iluta Soma
10. Latviešu valoda rakstveida 15.maijs 1.,2.st. Zenta Gasjūne Dace Klipa
Ķīmija kombinētais 24.maijs 1.,2.st. Jēkabs Klīdzējs Aija Ozoliņa
11. Matemātika rakstveida 15.maijs 1.,2.st. Olgita Vizule Zenta Gasjūne
Svešvaloda (angļu/krievu) kombinētais 24.maijs 1.,2.st. Zenta Gasjūne

Aija Ozoliņa

Olgita Vizule, Mārīte Ozola

Sagatavoja Dita Starta