Pedagogi

026_konsultaciju_grafiks

ANNA BALGALVE

Direktore

 

DITA STARTA

Direktores vietniece izglītības jomā
Dabaszinības;
Psiholoģija

 

 

 

 

AGITA DREIMANE

Lietvedības sekretāre

 

 

AGRITA IVANOVSKA
Sākumskolas skolotāja 

(1. klase)

 

DINA GODĻEVSKA
Sākumskolas skolotāja (3.klase)

 

INGA SPANGERE
Sākumskolas skolotāja 

(4. klase) 

 

NATĀLIJA ŠABANOVIČA
Sākumskolas skolotāja

(2. klase)

 

OLGITA VIZULE
Angļu valoda; Krievu valoda

 

GUNITA JEFREMOVA
Mājturība un tehnoloģijas; Ķīmija

 

AIJA OZOLIŅA
Bioloģija; Ķīmija

MĀRĪTE OZOLA
Ģeogrāfija; Angļu valoda

KRISTIANA KAZARJANA 
Vizuālā māksla

ZENTA GASJŪNE
Matemātika; Fizika

ZAIGA JĒGERE
Mūzika; Kristīgā ētika

JĒKABS KLĪDZĒJS
Informātika

ROLANDS PLĒSNIEKS
Sports

ANTRA PĀRUMA
Ekonomika

INGRĪDA VAISJUNE
Latvijas un Pasaules vēsture; Sociālās zinības

DAIGA GRAUBICA
Bioloģija

DALE OŠKALNE
Latviešu valoda; Literatūra

VIKTORIJA TROPIKA
Matemātika

ANASTASIJA ŠŅORIŅA
Latviešu valoda; Literatūra; Sociālās zinības

ILZE ARĀJA
Bibliotekāre

Pedagoga palīgs;

DACE ZAUERE
Pedagoga palīgs;