Pedagogi

026_konsultaciju_grafiks

ANNA BALGALVE

Direktore
Matemātika

 

DITA STARTA

Direktores vietniece izglītības jomā
Dabaszinības; Ētika;
Psiholoģija

 

ILUTA SOMA 

Ārpusklases darba organizatore
Matemātika

 

 

AGITA DREIMANE

Lietvedības sekretāre
Informātika

 

AGRITA IVANOVSKA
Sākumskolas skolotāja 

(4. klase)

 

DINA GODĻEVSKA
Latviešu valoda un literatūra;
Sākumskolas skolotāja (2.klase)

 

INGA SPANGERE
Sākumskolas skolotāja 

(3. klase) 

 

 

NATĀLIJA ŠABANOVIČA
Sākumskolas skolotāja

(1. klase)

 

 

DACE KLIPA
Latviešu valoda un literatūra

 

MADARA LASMANE
Latviešu valoda un literatūra

OLGITA VIZULE
Angļu valoda; Krievu valoda

MĀRĪTE OZOLA
Ģeogrāfija; Angļu valoda

ALDIS BENSONS
Mājturība un tehnoloģijas zēniem

 

GUNITA JEFREMOVA
Mājturība un tehnoloģijas; Ķīmija; Sociālās zinības

 

AIJA OZOLIŅA
Bioloģija; Ķīmija

KRISTIANA LEPSE
Vizuālā māksla

ZENTA GASJŪNE
Matemātika; Fizika

ZAIGA JĒGERE
Mūzika; Kristīgā ētika

JĒKABS KLĪDZĒJS
Informātika

ROLANDS PLĒSNIEKS
Sports

ANTRA PĀRUMA
Ekonomika

INGRĪDA VAISJUNE
Latvijas un Pasaules vēsture; Sociālās zinības

KETIJA NĒRINGA- MARTINSONE
Bioloģija