Pedagogi

026_konsultaciju_grafiks

ANNA BALGALVE

Direktore

 

VALIJA VAINA

Direktores vietniece izglītības jomā

 

 

 

 

AGITA DREIMANE

Lietvedības sekretāre

 

 

AGRITA IVANOVSKA
Sākumskolas skolotāja 

(2. klase)

 

DINA GODĻEVSKA
Sākumskolas skolotāja (4.klase)

 

INGA SPANGERE
Sākumskolas skolotāja 

(1. klase) 

 

 

SKAIDRĪTE LINIŅA
Sākumskolas skolotāja

(3. klase)

 

OLGITA VIZULE
Angļu valoda; Krievu valoda

 

GUNITA JEFREMOVA
 Ķīmija

 

AIJA OZOLIŅA
Bioloģija; Ķīmija

 

VALENTĪNA PAKALNE
Angļu valoda

 

VINETA FOGELE 
Vizuālā māksla; matemātika

ZENTA GASJŪNE
Matemātika; Fizika

 

MĀRA LAGZDIŅA
Mūzika

JĒKABS KLĪDZĒJS
Informātika

ROLANDS PLĒSNIEKS
Sports

ALDIS BENSONS

mājturība un tehnoloģijas

INGRĪDA VAISJUNE
Latvijas un Pasaules vēsture; Sociālās zinības; Dabaszinības; Ģeogrāfija

DAIGA GRAUBICA
Bioloģija

DALE OŠKALNE
Latviešu valoda; Literatūra

TOMS JAUNZEMIS

Fizika

 

SARMĪTE KOVALE
Latviešu valoda; Literatūra

ILZE ARĀJA
Bibliotekāre; Pedagoga palīgs

DACE ZAUERE
Pedagoga palīgs;

 

ANITA MAURĪTE

Mājturība un tehnoloģijas

GUNA GASJŪNE-PAVĀRE
Matemātika