Pirmsskola – Aktivitātes

Mēneša tēmas

MARTA mēneša tēmas

JANVĀRA mēneša tēmas

un sasniedzamie rezultāti Misas vidusskolas

pirmsskolas izglītības grupās

 

Grupa Mēneša tēma Ziņa bērnam Sasniedzamais rezultāts
 

 

 

 

“Rūķīši”

 

 

 

 

 

Ziemas apģērbs

 

 

 

Lai patstāvīgi ģērbtos, jāpieliek pūles un jāvingrinās.

 

Patstāvīgi novelk apavus un virsdrēbes (ar rāvējslēdzēju vai lipekļu aizdari), ar pieaugušā atbalstu uzvelk apavus un virsdrēbes.

 

 

 

 

“Kāpēcīši”

 

 

 

Būvējam!

 

Ēkas atšķiras pēc formas, lieluma un celtniecībā izmantotajiem materiāliem.

 

 

 

 

 

Raksturo savu izveidoto ēku un salīdzina to ar cita bērna izveidoto ēku.

 

 

 

“Ezīši un

“Kamoliņi”

 

 

 

 

Putni ziemā

Putni prot pielāgoties ziemas apstākļiem un spēj izdzīvot.

Es vēroju, priecājos un rūpējos par putniem ziemā.

 

 

 

 

 

 

Stāsta par novēroto putnu izskatu, uzvedību un barību.

 

DECEMBRA  mēneša tēmas

 un sasniedzamie rezultāti Misas vidusskolas

pirmsskolas izglītības grupās

 

      Grupa Mēneša tēma Ziņa bērnam Sasniedzamais rezultāts
    “Rūķīši” Es piedalos!

 

Darbus var darīt kopā.

 

Piedalās pieaugušā organizētās darbībās kopā ar citiem.
 “Kāpēcīši” Reiz pasakā… Pasaku tēli un viņu piedzīvojumi raisa iztēli un rosina dramatizēt. Iejūtas pasaku tēlu lomās un tās dramatizē, secīgi attēlojot pasaku sižetu.
      “Ezīši”  un

 “Kamoliņi”

 

Svētku laikā. Es spēju svētkus radīt pats un sniegt svētku prieku citiem.  Novērtē paša izvēlētu un patstāvīgi veiktu darbību.

Decembra 1.nedēļas

aktivitāšu apraksti Misas vidusskolas pirmsskolas grupās.

 

“Rūķīši”

 

“Kāpēcīši”

Klausāmies. Šonedēļ  mēs klausāmies pasakas. Spēlēsim un tēlosim galvenos pasaku tēlus. Pārrunāsim par emocijām, ko katrs jūt, atspoguļojot savu tēlu. Matemātikā skaitīsim līdz 5  un praktiskā darbībā nosauksim priekšmetu pieci  apjomā. Vērosim dabas parādības saistībā ar gadalaiku, vērosim  un pētīsim sniegu. Turpināsim attīstīt savas fiziskās prasmes.

 

“Ezīši”

Adventes laiks. Runāt, stāstīt par savām un cita emocijām, izjūtām ikdienas situācijās. Paspilgtināti izrunājot skaņas, noteikt to skaitu vārdā. Skaņu N apzīmēt ar atbilstošu burtu. Pielikt ciparu kartīti pie atbilstošas priekšmetu kopas. Rakstīt ciparus. Veikt darbības ar dažādiem priekšmetiem telpā attiecībā pret sevi vai objektu. Saistīt izmaiņas dabā ar konkrētu dabas parādību. Piedalīties teksta dramatizācijā, izspēlējot kādu lomu. Patstāvīgi zīmēt dažādas formas laukumus. Rokas vingrinājumi.

“Kamoliņi”

Es ceļā uz Ziemassvētkiem. Iepazīstināt ar Ziemassvētku gaidīšanas tradīcijām un rituāliem. Rosināt visiem kopā izstrādāt darbības plānu svētku gaidīšanai. Iepazīstināt bērnus ar  Ziemassvētku pasakām un stāstiem, rosināt tās atstāstīt. Ieklausīties pasakas noskaņā, saistīt to ar mūziku, ilustrācijām. Turpināt vingrināties saklausīt divskaņus ai un au, atspoguļot tos ar atbilstošiem burtiem. Rakstīt zināmus burtus, īsus vārdus. Vingrināties izprast skaitļu sakārtojumu.  Vingrināties skaitīt priekšmetus pēc taustes, praktiskā darbībā. Mācīties izprast koka un metāla priekšmetu izgatavošanas procesu, izprast to pielietojumu. Praktiskā darbībā salīdzina koka un metāla priekšmetus (ar maņām, vērojot: darbs DB Viss ap mani-1o,11.lpp.). Ievērot drošības noteikumus, darbojoties ar metāla priekšmetiem. Mācīties konstruēt un darināt telpiskus izstrādājumus un rotājumus no daudzveidīgiem materiāliem ( telpu rotājumus).

 

NOVEMBRA  mēneša tēmas  un sasniedzamie rezultāti Misas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupās

 

      Grupa Mēneša tēma Ziņa bērnam Sasniedzamais rezultāts
 

 

“Rūķīši”

 

 

Manas mājas

Mēs katrs dzīvojam savā ģimenē, mājās un valstī, kurā jūtamies droši un labi.

 

Bērni atpazīst sevi un savu ģimeni starp citām. Nosauc valsti, kurā dzīvo.
 

 

“Kāpēcīši”

 

 

Lai skan!

 

Mums visapkārt ir dabas un cilvēku radītas skaņas.

 

Bērni atšķir un nosauc skaņas avotu.
 

    “Ezīši”  un

 “Kamoliņi”

 

 

Mans lepnums – mana Latvija Latvija ir manas mājas un es ar to lepojos. Bērni stāsta par savu dzīvesvietu, kur jūtas emocionāli un fiziski droši.

Novembra 4.nedēļas

aktivitāšu apraksti Misas vidusskolas pirmsskolas grupās.

 

“Rūķīši”

     Latvijas dabas simboli. Parādīt un nosaukt īpašos Latvijas dabas simbolus: puķi, vabolīti, putnu,  kokus un rotaļu laikā atrast tādu pašu simbolu, salikt kopā vienādos. Noskaidrot, kādus mājdzīvniekus bērni pazīst, un kādi viņiem ir mājās. Ierādīt atmiņas spēli ar dabas simbolu kartiņām “Kas pazuda?”. Ar pirkstiņkrāsām krāsot izvēlēto dabas simbolu trafaretu atbilstošā krāsā. No plastilīna veidot vabolīti. Rosināt valriekstu čaumalu mārītes izvietot rindā, un nostiprināt jēdzienus.

“Kāpēcīši”

     Transports. Visu nedēļu mēs runāsim un klausīsimies, kādas skaņas rada tehnika (lidmašīnas, vilcieni, kuģi, mašīnas u.c.). pētīsim, no kādiem materiāliem tie konstruēti. Runāsim par sevi un savu ģimeni saistībā ar transporta līdzekļiem. Grupēsim priekšmetus pēc vienām pazīmēm, salīdzinot rotaļu mašīnītes pēc krāsas, lieluma un daudzuma.  Turpināsim attīstīt savas higiēnas prasmes, mazgājot rokas pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklēšanas un tīrot zobus.

 

”Ezīši”

Skaista mana tēvu zeme… (turpināt tēmu, tuvāk apskatot Latvijas karti, pilsētas, dzīvniekus un brīvā laika pavadīšanas iespējas). Piedalīties sarunā, izsakot savas domas, mācīties tās pamatot. Matemātikas jomā atkārtot un pilnveidot apgūto vielu. Stāstīt par savu pieredzi,  vērojot, kombinējot, veidojot. Mācīties taupīt dabas resursus. Apmeklēt atkritumu konteineru laukumu, lasīt uzrakstus, paskaidrot. Pārvietoties dažādos veidos šķēršļu joslās un kustību rotaļās ar noteikumiem. Veikt roku vingrinājumus.

 

“Kamoliņi”

Pie mums Latvijā. Pārrunāt vērot un saskatīt izmaiņas dabā, apkārtnē vēlīnā rudenī. Apgūst prasmi improvizēt ar skaņu rīkiem, kustībām. Runāt dzejoļus. Izzināt ģeometriskās figūras, vingrināties salīdzināt pēc garuma, platuma, izmērot. Vingrināties lasīt sev interesējošus vārdus, vārdu savienojumus, rakstīt apgūtos burtus, burtu elementus. Mācīties atbildību vārdos un rīcībā. Pilnveidot un nostiprināt apgūtās zināšanas, prasmes un iemaņas.

 

Novembra 2.nedēļa bērnudārza grupās

“Kāpēcīši”

“Mana Latvija”. Nedēļas tēmas ietvaros iepazīsim Latviju, valsts simboliku, karogu un himnu. Pārrunāsim uzvedību himnas laikā, mācīsimies dziedāt to. Aplūkosim Latvijas karti. Turpināsim apgūt skaņu pareizu izrunu. Gatavosimies Latvijas dzimšanas dienas svinēšanai, piedalīsimies svētku koncertā. Turpināsim attīstīt savas fiziskās prasmes, pārvarot šķēršļus dažādos veidos.

 

“Ezīši”

“Svinam svētkus!” Skaidrot, ka cilvēki sazinās dažādās valodās, viņiem ir atšķirīgas svētku svinēšanas tradīcijas. Piedalīties Mārtiņdienas un Latvijas dzimšanas dienas atzīmēšanā. Pēc teksta noklausīšanās atbildēt uz jautājumiem un jautāt par neskaidro. Skaņa un burts U. Pie noteikta skaita priekšmetiem pielikt klāt vēl vienu un nosaukt priekšmetu skaitu. Rakstīt ciparus. Salīdzināt priekšmetus, lietojot jēdzienus vairāk, mazāk, lielāks, mazāks. Stāstīt par novērotajām pārmaiņām tuvākajā apkārtnē dažādos gadalaikos.

 

“Kamoliņi”

“Mans lepnums ir Latvija”. Sniegt priekšstatu par Latvijas dzimšanas dienas svētku svinēšanas tradīcijām. Stāstīt par kopīgo un atšķirīgo  cilvēku izskatā, valodā un rīcībā. Raksturot novērotos debess ķermeņus dažādās diennakts daļās  (pārrunas, mīklas, izziņas materiāls, darbs DB Viss ap mani). Vingrināties apkārtnē un tekstā atpazīt  burtus. Turpināt vingrināties rakstīt burtus, burtu elementus. Rosināt eksperimentēt ar krāsām, līnjām,  laukumiem ( gatavot kolāžu).

 

 

OKTOBRA mēnesī Misas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamie iesaistīsies rotaļnodarbībās visas dienas garumā, padziļināti izpētot tēmas atbilstoši vecumu posmiem.

”Rūķīši” – PĀRMAIŅAS UN PĀRVĒRTĪBAS

1.nedēļa

Kopā ar grupas skolotāju pētīsim, kas paslēpts smiltīs, ar taustes un ožas palīdzību iepazīsim atrastos priekšmetus, vērosim, kas notiek, piemēram, nomizojot kartupeli, burkānu, pagaršosim tos. Apgūsim terminus “viens” un “daudz”.

2. un 3.nedēļa.

Krāsu pārvērtības. Daudzveidīgos eksperimentos ar krāsām bērni vēros, kā tās mainās, kā pārveidojas vielas , sajaucoties viena ar otru un mijiedarbojoties. Šos procesus vērojot un līdzdarbojoties, bērnos raisīsies emocijas un veidosies priekšstati par krāsu daudzveidību.

“Kāpēcīši” –  KO LIKSIM GALDĀ?

1.nedēļa

Augļi un dārzeņi. Iepazīstoties ar grupas jauno audzinātāju Jeļenu Paulu, doties pārgājienā uz sakņu dārzu izpētīt augļu un dārzeņu augšanas dabisko vidi, vērot pārmaiņas dabā pēc rudens salnām un prast nosaukt apkārtnē redzamās krāsas. Apmeklēt izstādi “Rudens veltes Miķelim” un pārrunāt tajā redzēto. Grupēt priekšmetus pēc krāsas un lieluma, degustēt augļus un dārzeņus, papildinot vārdu krājumu ar garšu apzīmējumiem. Ar plastilīnu plakēt dažādas rudens veltes uz papīra.

2.nedēļa.

Galda piederumi. Nedēļas laikā “Kāpēcīšu” grupas bērni iepazīsies ar galda piederumu pielietojumu praktiskās darbības. Matemātikas centrā grupēs karotes pēc lieluma un skaita skaitļa 5 robežās. Mākslas centrā tonēs papīra šķīvīti pēc izvēles dažādās krāsās. Sociālās un pilsoniskās jomas centrā klās galdu improvizētām viesībām. Ikdienas paradumos tiks ieviesti dežūrgrafiki ar grupas dežurantiem. Attīstīsim prasmes pareizā satvērienā lietot galda piederumus.

4.nedēļa.

Šonedēļ mūsu tēma ir ”Piena produkti” Nedēļas sākumā mēs skatīsimies izglītojošo video ”Kur rodas piens” un pārrunāsim par redzēto. Pētīsim un garšosim dažādus piena produktus. Iesim pārgājienā vērot gotiņas. Attīstīsim runāšanas prasmes, atbildot uz vienkāršiem jautājumiem. Gatavosim no piena želeju un turpināsim nostiprināt higiēnas prasmes, sakārtojot pēc darba savu vietu. Mērīsim šķidrumu tilpumu ar karotēm.

”Ezīši” – ES ĒDU VESELĪGI

1.nedēļa.

Ģimenes sakņu dārziņš. Sadarbojoties īstenot kopīgu uzdevumu un vienoties par kopīgu mērķi, mācoties izteikt vērtējumu savam un cita darbam. Skaņa un burts I. Atšķirt un nosaukt pirmo un pēdējo skaņu vārdā. Skaņu apzīmēt ar attiecīgo burtu, vingrin. burtu rakstībā. Grupēt priekšmetus pēc nosacījumiem. Salīdzinot un eksperimentējot izzināt dzīvo organismu pazīmes. Patstāvīgi zīmēt ar guašu dažādas formas laukumus. Atšķirt un nosaukt biežāk lietojamo augu valsts produktus, kurus ieteicams lietot.

2.nedēļa.

Rudens augļi un ogas. Izvēlēties darbam nepieciešamos resursus. Sakārtot savu darba vietu pirms un pēc darba. Klausīties tekstu, nosaucot tajā darbojošās personas, atstāstot notikumus. Skaņu Ī apzīmēt ar atbilstošu burtu. Salīdzināt priekšmetus, pr-tu kopas pēc skaita, lietojot jēdzienus tikpat un savienot ar pareizo ciparu. Cipars un skaitlis 3. Zināt, kas ir dabas resursi un no kurienes ikdienā iegūst nepieciešamās lietas un produktus. Līmēt materiālu pie pamatnes, ievērojot līmēšanas secību.

3.nedēļa.

Piena produkti. Stāstīt par savu darbību un sasniegto rezultātu. Lietot runas intonācijas, norunājot t. dz. Skaņa un burts T. Nosaukt objekta atrašanās vietu telpā un plaknē, lietojot jēdzienus pa labi, pa kreisi. Saskatīt un novērot tuvākā apkārtnē sastopamos gadalaikam raksturīgos augus. Stāstīt par novēroto. Atšķirt un nosaukt biežāk sastopamos piena produktus. Ikdienā veidot veselīga dzīvesveida ieradumus.

4.nedēļa.

Gatavojam garšīgi un veselīgi! Aicināt uz sadarbību grupas biedrus, lai sasniegtu iecerēto rezultātu. Atbildēt uz jautājumiem par redzēto un dzirdēto. Skaņa un burts E. Nostiprināt jēdzienus vairāk, mazāk, tikpat, izmantojot pārtikas produktus. Veselā dalīšana daļās. Skaidrot, kāpēc uzturā jālieto veselīgi produkti. Griež, mizo utt.. Izkārtot ēdienu uz šķīvja. Apliecināt savu aizrautību, atklājumus radošajā procesā. Piedalīties vienkārša un veselīga ēdiena pagatavošanā.

”Kamoliņi” – ES ĒDU VESELĪGI

1.nedēļa.

Sakņu dārzā. Zina un izprot veselīga uztura nozīmīgumu. Saprot un zina kā rīkoties saslimšanas gadījumā. Dalās pieredzē ar saviem novērojumiem un rīcību. Noskaidro un paplašina zināšanas par dārza rudens darbiem. Gatavo rudenīgas kompozīcijas. Vingrinās salīdzināt daudzumus un skaitļus. Raksta ciparus, burtus.

2.nedēļa.

Uz rudens tirdziņu. Pilnveido bērnu zināšanas par tirdzniecības tīkla izveidi un nozīmību cilvēku ikdienā. Prot dalīties pieredzē, modelējot ikdienas situācijas. Zina un izprot personīgās higiēnas nozīmību. Vingrinās atpazīt augus pēc to ārējām pazīmēm. Grupē (augļi, ogas, dārzeņi). zīmē apaļas formas ar brīvu roku. Atkārto mācītos burtus un to elementus.

3.nedēļa.

Ēd vesels! Esi vesels! Sniegt zināšanas par dažām slimībām un to profilaksi. Iepazīties ar tautas medicīnu un tās pielietošanu slimību gadījumos. Pilnveidot zināšanas par veselīga uztura un dzīvesveida nozīmi cilvēka dzīvē. Gūt prasmi veidot kompozīciju un par savu kārumu pastāstīt citiem. Turpināt iepazīties ar rakstītiem burtiem. Vingrināties lasīt sev interesējošus vārdus. Gūt prasmi konstruēt uztura piramīdas sastāvdaļas.

4.nedēļa.

Esmu balts, esmu salds. Saklausa sev interesējošo informāciju un pauž savu attieksmi. Gūst izpratni par zemnieku saimniecību un lopkopja darbu. Ir izpratne par cilvēka ķermeņa vajadzībām, lai nodrošinātu dzīvību (enerģijas patērēšana un pārtika); prot pastāstīt un ir priekšstats par uztura piramīdu. Vingrināt stāstītprasmi. Aktualizēt skaņas P saklausīšanu vārdā. Prasme salīdzināt priekšmetus grupās, izmantojot zīmes <, >,=.