Pirmsskola – Aktivitātes

Nedēļas tēmas

“Kāpēcīšu” grupā

Marts mums ir teātra mēnesis. Noskaidrosim, cik daudzveidīgi ir teātra žanri un katru nedēļu veltīsim kādam no tiem. Paši veidosim maskas un mūsu iespēju robežās iestudēsim teātra uzvedumu. Tuvojoties pavasarim, dosimies teatralizētā pārgājienā tam pretī. Darbosimies ar dabas materiāliem un sāksim veidot “zaļo dārzu” uz palodzes, iespējams ar “teatrāliem” puķu podiem. Dekorēsim grupu atbilstoši pavasara un teātra tematikai.

 

“Kamoliņu” grupā

Meteņa laikā.Attīstīt loģisko domāšanu, spriestspēju. Aktualizēt bērnu domāšanā jēdzienus “gaisma”, “siltums”. Iepazīties ar dažādiem dabīgiem un mākslīgiem gaismas objektiem. Sniegt zināšanas par drošības noteikumiem, darbojoties ar elektrību, svecēm. Iepazīstināt un pētīt dažādu vielu izmaiņas, tās sasildot un atdzesējot (sveces, ledus gabaliņš). Turpināt vingr. pieskaitīt un atņemt sk. 1 skaitļu 1-8 apjomā. Aktualizēt sk.g,ģ, iepazīstināt ar burtu g.

 

“Kāpēcīšu” grupā

Janvāra mēnesī “Kāpēcīšu” grupas bērni pievērsīsies ziemas tēmai. Kopīgā sarunā noskaidrojām ziemai raksturīgāko, līdz ar to izkristalizējās četras nedēļu tēmas:
1) laika apstākļi,
2) apģērbs,
3) ziemas prieki,
4) daba ziemā.
Visa janvāra mēneša laikā veiksim eksperimentus ar sniegu, krāsosim un aplicēsim apģērba siluetus. Baudīsim ziemas priekus, braucot no kalniņa un ceļot sniegavīrus. Skatīsimies attēlus vai video sižetus par putniem un dzīvniekiem ziemā, domāsim, kā viņiem var palīdzēt pārciest aukstumu. Mums būs arī mazliet novēlojusies piparkūku ballīte. Bet svētku taču nevar būt par daudz! Spraigu janvāri visiem vēlot – “Kāpēcīši” un Ilona.

10. – 14. decembris

26. – 30. novembris

“Kāpēcīšu” grupā

Šonedēļ “Kāpēcīši” turpina runāt par Latviju, nozīmīgiem cilvēkiem, lietām, notikumiem, kas šķiet svarīgi. Noskaidrosim, kā sauc tēti un mammu, kādās profesijās viņi strādā. Salīdzināsim priekšmetu rindas, pieliekot un atņemot priekšmetus, lai saprastu, kā palielinās vai samazinās priekšmetu grupa. Lasīsim pasaku, paplašinot vārdu krājumu ar apstākļa vārdiem, kas raksturo darbības vietu. Mēģināsim likt ritmiskas priekšmetu rindas, pašiem tās turpinot un papildinot. Aplicēsim, krāsosim un veidosim.

5. – 9. novembris

“Kāpēcīšu” grupā

“Kāpēcīši” šonedēļ noskaidros, kas ir lepnums, ko nozīmē lepoties un ar ko var lepoties katrs no mums.(Es dzīvoju Latvijā. Mana adrese, vārds, uzvārds.) Iepazīsim latviskās spēka zīmes. Mūsu grupiņa darbosies ar Ugunskrustu, Pērkonkrustu. Veidosim svečturus no burciņām. Sadarbībā ar vecākiem, svinēsim Mārtiņdienu, tērpsimies latviskās maskās. Aplūkosim burtu M. Veidosim to no dabas materiāliem, aplicēsim Mārtiņa gaili.

29. oktobris – 2. novembris

“Kamoliņu” grupā

Pelēkā nedēļa

Turpināsim eksperimentēt ar pelēko krāsu. Melnās un baltās krāsu spēles. P burta dažādās pārvērtības. Iepazīsiemies ar skaitļu virkni līdz 5, izliekot priekšmetus atbilstoši skaitam. Svinēsim grupā Helovīna svētkus.

 

22. – 26. oktobris

“Kāpēcīšu” grupā

Turpināsim realizēt ieceres kā mazie tērpu mākslinieki. Vērosim krāsas, jauksim tās un atpazīsim tērpos un tuvākajā apkārtnē. Nedēļas vidū koncentrēsimies uz pelēko krāsu. Dabas parādības – migla, pelēki mākoņi. Atainosim tās savos zīmējumos, sajaucot melno un balto krāsu. Lasīsim I.Ziedoņa ”Pelēko pasaku”.  Iepazīsimies ar burtu P , pelēko peli un vārdiem, kas sākas ar šo skaņu. Mazliet palasīsim veļu laika spoku stāstus. Noskaidrosim, kas īsti ir veļu laiks, kāda ir tā nozīme folklorā un mūsdienās.

 

15. – 19. oktobris

“Kāpēcīšu” grupā

Šajā nedēļā “Kāpēcīši” iejutīsies tērpu dizaineru lomās. Apģērbsim koka lācīšus savā grupā, lelles dažādos tērpos, krāsosim papīra cepures dažadās krāsās, jaucot krāsas un eksperimentējot ar tām. Mēģināsim izveidot piespraudi no filca. Vērsim rudens lapas uz iesma, veidojot rudens rūķus. Apģērbsim papīra lellītes un skaitīsim pogas un citus elementus savā un drauga apģērbā.

 

8. – 12. oktobris

“Rūķīšu” grupā

Zelta rudens

Nedēļas gaitā, bērni tiks mudināti grupas telpā un apģērbā meklēt dzelteno krāsu. Pastaigās un attēlos vērosim dabas pārmaiņas rudenī, akcentējot koku lapu krāsu dažādību, izceļot dzelteno. Krāsosim ar pirkstiem dzeltenu lapu trafaretus, veidosim dzeltenus graudiņus putniņiem, klausīsimies tautasdziesmu par rudeni, vingrināsimies atlasīt dzeltenas krāsas priekšmetus no citiem. Ierīkosim grupā dzeltenu priekšmetu darba galdu un bērni tiks mudināti tajā darboties. Degustēsim citronu un dzeltenos ķirštomātiņus.

 

“Kamoliņu” grupā

Veicināt bērnu domāšanu, radošumu, prasmi iesākto padarīt līdz galam. Nostiprināt bērnu zināšanas par gadalaiku secību, oktobris – otrais rudens mēnesis. Pilnveidot prasmi pazīt un nosaukt rudens lapas ( formu, krāsu). Bagātināt bērnu sensoro pieredzi. Rosināt jaunos priekšstatus aktivizēt patstāvīgajā darbībā. Iepazīt dabas parādības rudenī (varavīksne, krāsu daudzveidība). Iepazīstināt bērnus ar drošību dabā, zināt indīgo un bīstamo.

 

“ Ezīšu” grupā

Nedēļas ietvaros eksperimentēsim ar krāsu jaukšanu un noskaidrosim kā koku lapas iegūst savu krāsu. Pētīsim enciklopēdijas, lasīsim interneta dzīlēs informāciju par krāšņāko dabas brīnumu – varavīksni.

Mūsu pasaule ir pilna krāsu un šonedēļ bērni atklās to, ka krāsa ieņem nozīmīgu lomu  arī dabas pasaulē un spilgts, bieži vien nozīmē arī to, ka tas ir indīgs un bīstams!

Āra aktivitātēs pētīsim dabas krāšņumu, formas, faktūras rudenī un veidosim gan fotografētu darbiņu izstādi, gan zīmēsim ar dabas krāsām. (krāsošana ar dabā sastopamajiem resursiem).

 

“Kāpēcīšu” grupā

“Kāpēcīšiem” nākošā krāsainā nedēļa paies, palīdzot rudenim krāsot. Krāsosim kastaņus, lapas, kļavlapas formas paliktnīšus. Pirms tam, protams, noskaidrosim, kādas krāsas tās ir un kāda ir katra mīļākā krāsa. Dosimies pastaigās pa rudenīgo Misu, vērosim dabu. Mēģināsim krāsot arī ar dabā atrodamajiem materiāliem brīvā improvizācijā. Liksim no kastaņiem dažādas ģeometriskas formas. Mācīsimies skaitīt 1-5 robežās.

1.- 5.oktobris

“Krāsas manā pasaulē…”

“Ezīšu” grupā

Nedēļas ietvaros tiek aktualizēta bērnu pieredze un interese par krāsām mums visapkārt. Bērni nonāk pie secinājuma, ka krāsas ietekmē arī mūsu izjūtas, emocijas, noskaņas. Nedēļas gaitā, sadarbojoties, atklājot, pārrunājot, izzinām krāsu nozīmi gan folklorā un literatūrā, gan bērnu pārdomās par pieredzēto un izjusto.

 

“Kāpēcīšu” grupā

Vēros un salīdzinās krāsas savā apģērbā, grupas telpās un tuvākajā apkārtnē. Noskaidros, kādās krāsās rudens ir iekrāsojis koku lapas. Paši krāsos un aplicēs rudenīga koka siluetu ar lapām. Klausīsies I.Ziedoņa “Krāsainās pasakas”, pārrunās dzirdēto. Iepazīsies ar dažādu krāsu ģeometriskajām figūrām, salīdzinās tās pēc formas.

 

                 “Rūķīšu” grupā

Zils, zils – viss tik zils.

Šonedēļ akcentēsim zilo krāsu un grupā ierīkosim darba galdu ar dažādiem ziliem priekšmetiem. Meklēsim zilo krāsu apģērbā un grupas iekārtojumā. Vingrināsimies atlasīt no citām zilas krāsas bumbiņas un korķus.

Krāsosim, ar burbuļplēves vīšķi uzspiežot, debesis. Pēc izvēles, krāsotajās debesīs aplicēsim mākoņus, lidmašīnu vai gājputnus. Veidosim no zila plastilīna bumbiņas lellītēm. Degustēsim zilās plūmes. Vērosim debesis un meklēsim zilo krāsu āra vides iekārtojumā.