Pirmsskola-februāris 2018

Dzimtās valodas diena Mazajā skoliņā!

 

21. februārī visā pasaulē tika svinēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Arī Misas Mazajā skoliņā bērni pulcējās zālē, lai kopīgi šo dienu svinētu. Gatavojoties dzimtās valodas dienai, kā arī nedēļas tēmai – grāmatas, bērni, kopā ar vecākiem, bija uztaisījuši sava vārda pirmo burtu, ar ko tika dekorēta zāle.

Jau 1999. gada novembrī UNESCO izveidoja dzimtās valodas piemiņas dienu, kuru katru gadu atzīmē 21. februārī. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas skaistumam, izcelt valodas nozīmi ikdienas komunikācijā, pašizpausmē, sabiedrības veidošanā, zināšanu apgūšanā un tālākā nodošanā.  Šajā dienā UNESCO aicina novērtēt valodu un kultūru daudzveidību, kas  bagātina un saliedē sabiedrību un veicina starpkultūru dialogu. Latvijā Starptautisko valodas dienu atzīmē kopš 2005. gada.

Rūķīšu grupas audzinātāja Laima Spalva īpaši uzsvēra, ka “Mēs esam bagāti un izredzēti, jo mums, tik mazai tautai, ir sava zeme, valsts Latvija un latviešu valoda.” Laima aicināja visus izkopt savu valodu, nepiesārņot to ar rupjiem vārdiem un ar cieņu izturēties gan pret latviešu valodu, gan citām valodām.

Visas grupiņas bija sagatavojušas nelielus priekšnesumus, piemēram, Rūķīšu grupiņa skaitīja dzejolīti par putniem, papildinot to ar dažādām kustībām. Kāpēcīši bija paņēmuši līdzi savas mīļākās grāmatas un atzina, ka grib, lai latviešu valoda būtu vienmēr. Un, lai tā nepazustu, viņi jau bērnudārzā mācās lasīt un rakstīt latviešu valodā. Ezīšu grupas audzinātāja grupiņas priekšnesuma beigās uzrunāja klātesošos ar spēcīgiem Jura Alunāna vārdiem: “Turiet, jūs, latvieši, savu valodu godā, un jums labi klāsies virs zemes.” Savukārt Kamoliņu grupa pastāstījā kā savu valodu aizsargāt un kopt: ar labu vārdu, jo tam ir milzīgs spēks – gan pasacītam, gan uzrakstītam, gan domās izteiktam; ar dziesmu, jo latviešu mūzika nenolietojas – kā tā skanēja pirms simts gadiem, tāpat skan arī šodien. Bet visstiprāk savu valodiņu var aizsargāt ar valodu – savā zemē runāsim latviski!

Pasākuma laikā uzzinājām daudz jaunus un interesantus faktus par Starptautiskās valodas dienu, kā arī par valodu kopumā. Nobeigumā visi tika aicināti uz kopīgu izkustēšanos pie Renāra Kaupera dziesmas “Joka pēc alfabēts.”

Alise Dreimane,

pirmsskolas izglītības skolotāja palīdze