Pirmsskola-janvāris 2018

Profesiju sporta spēles

Mazajā skoliņā tika organizētas „Profesiju ziemas sporta spēles”. Spītējot sliktajiem laika apstākļiem, devāmies ārā sportot. Bērnus sagaidīja „Kāpēcīšu” grupas “dakterītes”. Visi sēdās vilcieniņā un devās meklēt sporta staciju norādes.

Katra grupiņa bija sagatavojusi savu staciju. „Rūķīšu” grupai bija Pavāru stacija. Bērni kopā ar “pavāriem” gatavoja kastaņu un sniega zupu. Kad tā bija gatava, visi kopīgi dziedāja dziemiņu par kastaņiem un sniegu.

„Kāpēcīšu” grupiņa sagatavoja Ārstu staciju. Bērniem bija jāizārstē divi lieli lāči –  jāapsaitē tiem ķepas un jānogādā slimnīcā. Šajā stacijā bērni varēja izbaudīt arī hokeja spēli ar sniega lāpstām.

Policijas staciju sagatavoja „Ezīšu” grupiņa. Bērnus sagaidīja “policists” ar zizli, iepazīstināja ar luksoforu. Pēc policista dotā signāla vajadzēja atrast nosaukto krāsu un nostāties atbilstošās krāsas rinķī. Visus iepriecināja kopīgā rotaļa „Palīdzi draugam”,  kā arī bumbu mešana mērķī.

Pēdējā bija „Kamoliņu” grupas Ugunsdzēsēju stacija. “Ugunsdzēsēja” Ramona sagaidīja dalībniekus aizputinātā depo. Bērniem bija jāpalīdz izrakt no sniega aizputināto depo, jānodzēš liesmas, uguns rinķī metot sniega bumbas. Arī mazie dzīvnieki bija nokļuvuši nelaimē, tādēļ bērni tos atrada un nogādāja Ugunsdzēsēju stacijā.

Kad visas stacijas bija izietas, bērni kopā ar skolotājām devās uz Mazās skoliņas zāli. Pēc kopīgas rotaļas „Ko lai ziemā dara?”  bērnus apbalvoja ar nomināciju diplomiem un medaļām.

 Līga Veģe,

“Kāpēcīšu” grupas skolotāja