Pirmsskola-novembris 2018

26. – 30. novembris

“Kāpēcīšu” grupā

Šonedēļ “Kāpēcīši” turpina runāt par Latviju, nozīmīgiem cilvēkiem, lietām, notikumiem, kas šķiet svarīgi. Noskaidrosim, kā sauc tēti un mammu, kādās profesijās viņi strādā. Salīdzināsim priekšmetu rindas, pieliekot un atņemot priekšmetus, lai saprastu, kā palielinās vai samazinās priekšmetu grupa. Lasīsim pasaku, paplašinot vārdu krājumu ar apstākļa vārdiem, kas raksturo darbības vietu. Mēģināsim likt ritmiskas priekšmetu rindas, pašiem tās turpinot un papildinot. Aplicēsim, krāsosim un veidosim.

5. – 9. novembris

“Kāpēcīšu” grupā

“Kāpēcīši” šonedēļ noskaidros, kas ir lepnums, ko nozīmē lepoties un ar ko var lepoties katrs no mums.(Es dzīvoju Latvijā. Mana adrese, vārds, uzvārds.) Iepazīsim latviskās spēka zīmes. Mūsu grupiņa darbosies ar Ugunskrustu, Pērkonkrustu. Veidosim svečturus no burciņām. Sadarbībā ar vecākiem, svinēsim Mārtiņdienu, tērpsimies latviskās maskās. Aplūkosim burtu M. Veidosim to no dabas materiāliem, aplicēsim Mārtiņa gaili.