Skolas Padome – Sastāvs

 

Priekšsēdētāja:

Vija Spalva

Vietniece:

Liena Jaunzeme


Padomes locekļi:

  • Skolēni :

Adrians Brokovskis, Amanda Gāža, Anastasija Paula, Tīna Spalva;

 

  • Vecāki :

Inese Skaldere, Līvija Lovkija-Zudina, Daiga Spalva, Linda Balode, Jana Diena, Valērijs Ivanovs, Aleksandrs Karpovs;

  • Pedagogi un tehniskais personāls:

Gunita Jefremova, Valija Vaina, Agita Dreimane, Dita Starta, Mārīte Ozola, Anna Balgalve, Inga Spangere, Ludvigs Indreļuns;

 

(skolas padomes sastāvā veiktas korekcijas 01.02.2019.)