Skolas Padome – Sastāvs

Misas vidusskolas padomes sastāvs

 Apstiprināts skolas padomes sanāksmē 16. 01. 2020.

PERSONAS PIENĀKUMI
I SKOLĒNU VECĀKU PĀRSTĀVJI:

Vecāku kandidatūras izvirzītas skolas vecāku kopsapulcē 06.01.2020.

1.    Jānis Miklaševičs Skolas padomes priekšsēdētājs
2.    Liena Jaunzeme Skolas padomes priekšsēdētāja vietniece
3. Anna Vaļecka  
4. Aleksandrs Karpovs  
5. Laima Smilškalne  
6. Iveta Rikuma  
7. Līga Jakuškina  
8. Daiga Spalva  
9. Baiba Tērauda  
10. Sandra Čerpakovska  
II SKOLAS PEDAGOGU PĀRSTĀVJI:

Pedagogu pārstāvji izvirzīti pedagoģiskās padomes sēdē.

1.    Agita Dreimane Veic protokolista pienākumus
2.    Inga Spangere  
3.    Valija Vaina  
4.    Olgita Vizule  
5.    Dale Oškalne  
6.    Ilona Zariņa  
7.    Anna Balgalve  
III IZGLĪTOJAMO PĀRSTĀVJI:

Izvirzīti skolēnu domes sanāksmē.

1.  Monta Maslova  
2.  Patrīcija Felicita Pavāre  
3.  Andrejs Ļeonovičs  
4.  Artūrs Antonovs