Septembris

Skolēnu domes vēlēšanas

12. septembrī notika Skolēnu domes vēlēšanas .

Domes pārstāvjiem  bija jāievēl Skolēnu domes priekšnieks un divi viņa vietnieki. Vēl tika nolemts izvirzīt divus medijus no domes loka. Kandidāti tika izvēlēti no vidusskolas skolēniem.  Kandidāti bija: Marika Sadovina, Anna Jaunzeme un Sintija Neimane no 12. klases, Kristīne Kārkla un Sintija Belruse no 11. klases, Adrians Brokovskis no 10. klases.

Skolēnu domes priekšnieks –  Adrians Brokovskis.

Skolēnu domes priekšnieka vietnieces –  Marika Sadovina un Sintija Neimane.

Mediji – Sintija Belruse un Kristīne Kārkla.

  Skolēnu dome.

Eko skolu apbaklošanas ceremonija

Misas vidusskola, kura savu Ekoskolas titulu izcīna jau 6. gadu pēc kārtas, aktīvi darbojoties un organizējot pasākumus saistībā ar vidi un visu tai draudzīgo, arī šogad uzsāk aktīvi savu ceļu uz zaļāku dzīves veidu.

12.septembrī Misas vidusskolas Eko padomes audzēkņi  Mareka Sadovina un Adrians Brokovskis kopā ar ārpus klašu organizatori  skolotāju Ilutu Somu, devās uz Eko skolu apbalvošanas pasākumu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Kā ierasts, pasākumā apbalvo skolas, kuras aktīvi cīnās par to, lai apkārtējā vide un cilvēku darbība būtu pēc iespējas draudzīgāka dabai un līdz ar to arī pašiem sev. Arī Misas vidusskola saņēma kārtējo apliecinājumu par Eko skolas titula saglabāšanu. Pasākumā tika apspriesta arī tālāk izvirzītie mērķi un iecerētie pasākumi, kuros aktīvi ņemsim dalību arī mēs.

Ierodoties pasākumā, bija līdzi jāņem izgatavots plakāts no otrreizējiem materiāliem, kurā tiek atspoguļots ārkārtīgi lielais pārtikas atkritumu daudzums Latvijā, ir aprēķināts, ka tie ir 25%, kas tādai mazai valstij kā mēs, ir ļoti daudz. Pasākuma noslēgumā visi devās gājienā no Gaismas Pils līdz Brīvības piemineklim, saucot saukļus un ceļot gaisā pašizgatavotos plakātus, kas raisīja pozitīvas emocijas un apziņu, ka mēs spējam mainīt šo esošo situāciju visi kopīgiem spēkiem.

Gads ir sācies, jauni mērķi izvirzīti un aktīva darbošanās ir sākusies. Veiksmīgi pilnveidot videi draudzīgu dzīvesveidu, darot iespējamo, lai samazinātu atkritumu daudzumu, nepieļaut ekosistēmas daudzveidības izzušanu, ņemt vērā klimata izmaiņas un visu, kas ir ietekmējis vidi un tās radušās problēmas. Mēs katrs spējam mainīt skatu uz lietam un vērst uzmanību, kas notiek mums apkārt, lai to mainītu uz labo pusi.

Misas vidusskolas 12. klases skolniece Marika Sadovina

Muzikālais kaķis

Starptautiskā jauniešu laikmetīgās mākslas triennāle Eksperimenta! 2014. gadā no 23. oktobra līdz 23. novembrim notika Tallinā. Tēma “Māksla un Zinātne” aicināja integrēt laikmetīgo mākslu, mākslas izglītību un dažādas zinātņu jomas. Triennāle piedāvāja sadarbības platformu jauniešiem, mākslas pedagogiem, māksliniekiem, kuratoriem un zinātniekiem, kas ir radoša laboratorija, kur piedzīvo jaunas novatoriskas zināšanas.

Triennālē tika  eksponēti 14 – 19 gadu mākslinieku darbi no 10 valstīm: Igaunijas, Latvijas, Somijas, Krievijas, Vācijas, Slovēnijas, Portugāles, Turcijas, Kanādas, Brazīlijas.

No Latvijas piedalījās 13 darbi, kuru autori bija 26 jaunieši. To skaitā bija arī mūsu skolas absolvente Luīze Diena. Luīze eksponēja ļoti neparastu mākslas objektu – kaķa figūru ar metāla ribām, kas vienlaikus ir mūzikas instruments.

Tas kārtējo reizi apliecina to, ka jābūt drosmīgiem un mazliet trakiem, jātic savām idejām un tās droši jārealizē.

Šobrīd interaktīvais kaķis ir atceļojis ciemos pie mums. Lūgums būt uzmanīgiem un vērtēt šo darbu kā eksponātu, ar rokām neaiztikt! Mūzikas skaņas mēģināt izvilināt tikai skolotāju klātbūtnē! Būsim saudzīgi un cienīsim cita darbu!

Luīze Diena

Futbola sacensības

15. septembrī Valles vidusskolā tika organizētas Vecumnieku novada skolu komandu sacensības futbolā A un C grupu zēniem.

 

Priecājamies par iegūto 1. vietu C grupai un 2. vietu A grupai!

Paldies puišiem par cīņas sparu un skolotājam Rolandam Plēsniekam par organizēšanu un atbalstu.

Anna Balgalve

Orientēšanās sacensības

13. septembrī Jelgavas novada Zaļeniekos norisinājās Zemgales reģiona orientēšanās sacensības.

Misas vidusskolu pārstāvēja 9 jaunie orientieristi. Mājup ar godalgotām vietām atgriezās Edvīns Litčenko (B grupa) un Tīna Spalva (C grupa). Abiem sacensību dalībniekiem 2. vieta savā vecuma grupā.

Paldies trenerei Ingrīdai Vaisjunei un visai sporta tūrisma komandai par entuziasmu treniņos un sacensībās.

Anna Balgalve

Raksti glīti un kārtīgi

Atbalstot Starptautisko rakstītpratības dienu, Misas vidusskolā norisinājās konkurss “Raksti glīti un kārtīgi!”.  3.-6.klašu skolēni glīti pārrakstīja  un vizuāli noformēja sev tīkamāko dzejoli, savukārt, 7. -12.klase izvēlējās vienu no E. Veidenbauma dzejoļiem, noformējot darbus vienotā krāsā.

Pasākuma mērķis bija ne tikai glītāko rokrakstu noskaidrošana, bet arī dzejas dienu aktualizēšana un E. Veidenbauma, kuram drīz gaidāma 150. jubileja,  dzejas iepazīšana.

Pirmā konkursa kārtā skolēni izveidoja izstādes savās klasēs un kopīgi ar audzinātājiem, izvirzīja trīs labākos darbus skolas vērtēšanai. Kopā tika izvirzīti 33 darbi.

Vērtēšanā piedalījās gan skolēni, gan skolotāji, gan skolas darbinieki.

25.septembrī  tika apbalvoti glītāko rokrakstu īpašnieki.

3.-6. klašu grupā:

Atzinību par interesantāko noformējumu ieguva Kristers  Ivanovs (3.klase)

  1. vieta  – Kitija Firleja(6.klase)
  2. vieta –  Patrīcija Felicita Pavāre   (4.klase)
  3. vieta – Nils Roberts Krištopāns (4.klase)

7.-12.klašu grupā :

1. vieta – Sintija Kalniņa (12.klase)

1. vieta – Anna Jaunzeme (12.klase)

2.vieta – Sintija Neimane(12.klase)

3.vieta – Agrita Amanda Melngaile (11.klase)

3.vieta – Viktorija Šmidte (10.klase)

Vidusskolas meiteņu rokrakstus bija grūti izvērtēt, jo visi bija ļoti glīti un kārtīgi.

Apsveicam glītāko rokrakstu īpašniekus!

Centīsimies glīti un kārtīgi rakstīt arī ikdienā!

 

Ārpusklases darba organizatore  Iluta Soma

Sporta tūrisma pulciņš

Sporta tūrisma pulciņš aktīvi uzsācis jauno mācību gadu. Septembrī jau noticis laivu brauciens pa Suseju un Mēmeli izzinot Lietuvas un Latvijas upju krastos sastopamos dabas un kultūras objektus. Tautas rogainingā piedalījušās Sintija Neimane un Anna Jaunzeme. Zemgales reģiona orientēšanās sacensībās skolēniem Zaļeniekos panākumus guva Tīna Spalva (C grupa meitenes) un Edijs Litčenko (B grupa zēniem), abi ieguvuši 2. vietu.

Latvijas spartakiādē sporta tūrismā piedalījās C un D grupas audzēkņi (C grupa ieguva 3. vietu), tūrisma rallijā (Ričards Naumenko, Tīna Spalva, Elmārs Spalva, Anastasija Paula). Individuāli 1. vietu ieguva Gustavs Jaunzemis D grupā. Absolventu komanda ieguva 2. vietu (B.Spalva, I.Pučeka, V.Sadovina, J.Sapats).

Sporta pulciņa skolotāja, Ingrīda Vaisjune

6. – 8. klases ekskursija

Saulainajā 27.septembra rītā Misas vidusskolas  6.,7.un 8. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Rīgu, lai uzzinātu, kā tiek būvēts ceļš, apskatītu iekārtas ar kurām tiek veiktas kvalitātes pārbaudes asfaltam, apskatītu, kā strādā ceļu laboratorijas speciālisti, kā arī, lai apmeklētu lielāko profesionālās mākslas krātuvi valstī – Latvijas Nacionālo mākslas muzeju.

Latvijas ceļu lab

oratorijā skolēni varēja apskatīt, kā pārbauda cik blīvs un izturīgs ir asfaltbetons pret risu veidošanos – speciāli sagatavotu paraugu liek aparātā, kurā 600

C temperatūrā 70 kg smaga riepa brauc tam pāri 20 000 reizes.
Process ilgst aptuveni 6 stundas, rezultātus fiksē un apkopo dators.  Nākamajās laboratorijas telpās notika bitumena  mīkstēšanas  temperatūras, viskozitātes, maksimālā blīvuma, uzliesmošanas un atjaunošanās temperatūras noteikšana.  Uzzinājām, ka tiek pārbaudīta arī ceļa kārtas zem melnā seguma nestspēja.  Visi paraugi, kuri tiek pārbaudīti ir kodēti, tādēļ pārbaužu laikā nav zināms, kas tos ir iesniedzis. Valsts ceļu laboratorijā strādā cilvēki ar augstāko izglītību, pārsvarā to ieguvuši RTU Ķīmijas un Būvniecības inženierzinātņu fakultātēs.

Pēc nelielas pastaigas pa Vecrīgu devāmies uz  Latvijas Nacionālo mākslas muzeju. Uzzinājām interesantus faktus par ēkas celtniecību – tā Vilhelma Neimaņa vadībā tika uzcelta divu gadu laikā speciāli muzeja vajadzībām, kā arī par tās restaurācijas darbiem, kuri ilga trīs gadus. Vispirms devāmies aplūkot muzeja 5. stāvu, kurš atvērts apmeklētājiem tikai pēc restaurācijas (pašlaik te vērojami  mākslas darbi par kara tēmu), izgājām uz abām jumta terasēm, no kurām pavērās brīnišķīgi Rīgas skati. Skolēniem interesanti, mazliet baisi likās staigāt pa 4. stāva stikla grīdu. Muzeja 3. un 2. stāvā varējām apskatīt latviešu nacionālās glezniecība skolas pamatlicēju – Vilhelma Purvīša,   Jāņa Rozentāla, Johana Valtera un citu mākslinieku izcilākos darbus. Žēl, ka nevarējām nokļūt lielajā zālē apakšzemes stāvā, kurā notika ekspozīcijas maiņa.

Pēc muzeja apskates, pārpildīti ar informāciju un emocijām , devāmies uz SKYPARK, kurā skolēni varēja ļauties kustību priekam.

Paldies skolas direktorei par atbalstu, šoferītim Valdim Kuzmam par atsaucību un pacietību!

 

Miķeļdiena

29.septembrī atzīmējām Miķeļdienu.  Katra klase veidoja mandalu no dārzeņiem, ziediem un augļiem. Rakstīja mandalu nosaukumus uz koka dēlīša. Visas nedēļas garumā, klasēm vajadzēja sagatavot vienu rotaļu un, iesaistot skolasbiedrus, šo rotaļu izspēlēt norādītajā starpbrīdī. Diena bija izdevusies jauka. Izveidotās mandalas rotā skolas pagalmu un ir redzama rosība ap tām, katram gribas redzēt paveikto.  Visas klases ar lielu atbildības sajūtu bija gatavojušās rotaļām.

Esam kopā nosvinējuši rudens saulgriežus jeb apjumības.

Paldies visiem par skaisti un aktīvi pavadīto dienu!  Kopā mēs varam daudz!

 

                Ārpusklases darba organizatore Iluta Soma

 

 

Misas skolēni Zinātnieku natī 2017

Vienpadsmit Latvijas pilsētās notika Zinātnieku nakts 2017 pasākumi. Mūsu audzēkņi  izvēlējās apmeklēt  praktiskās darbnīcas, lekcijas un izstādes Rīgas Stradiņa universitātē un LU Dabas mājā. Mācību ekskursijā devās vidusskolēni un interesenti no jaunākām klasēm.

Visjaunākajam interesentam Kristoferam (2.kl.) visaizraujošākie šķita fizikas  eksperimenti. Arī vecāki skolēni uzteica  atraktīvos vadītājus.

LU Dabas māja Zinātnieku naktī piedāvāja visplašāko programmu – tajā apmeklētāji varēja iepazīties ar zinātnes pētījumiem un atklājumiem bioloģijā, ģeogrāfijā, Zemes zinātnēs, ķīmijā un optometrijā. Gustavu(6.kl.) un Danielu (9.kl.) sajūsmināja zemestrīces izraisīšana un mērījumi ar seismogrāfu. Daudziem  audzēkņiem patika vielu noteikšana ar tausti, augu tēju noteikšana ar ožu un garšu, mobilā spēle par dzīvnieku maņām un daudz,daudz  kas cits. Nākošgad brauksim atkal!

Mārīte Ozola

 

Miķeļdiena sākumskolā

Miķeļdienas pasākums 29.septembrī sākumskolas skolēniem izvērtās īpaši rosīgs.

Vispirms skolotāja Inga pastāstīja par Miķeļdienas tradīcijām, uzdeva jautājumus un mīklas. Uzdevumi nesagādāja grūtības, jo skolēni varēja papildināt viens otru. Zināšanas par dārzeņiem, augļiem, protams, bija lieliskas. Bet tad skolēni saņēma Miķelīša Ceļojuma karti, kas aicināja skolēnus doties iepazīt un parādīt savas zināšanas par to, kas mums apkārt. Lai dotos ceļojumā, bija jāsadalās jauktās grupās. Ceļotāju uzdevums bija apciemot sešas stacijas, kurās jāizpilda dažādi uzdevumi. Vispirms tika pārrunāti noteikumi, un tad ceļojums varēja sākties. Katrā stacijā ceļotāji savās ceļojumu kartēs ielīmēja uzlīmes.

1.stacijā uzdevums bija atminēt krustvārdu mīklu, kurā jāatpazīst koki gan pēc zīmētajām lapām, gan jautājumiem tekstā.

2.stacijā- kartiņas ar augu, kukaiņu, putnu, dzīvnieku attēliem jāsaliek pa vietām (pļava, mežs, purvs, ezers), kurās tie aug vai dzīvo. Visgrūtāk bija atpazīt purva augus un dzīvniekus.

3.stacijā- jāatpazīst biežāk sastopamie koki pēc to stumbra. Šis uzdevums arī skolotājām lika nedaudz samulst, jo dažu koku nosaukumus bija grūti atminēt.

4.stacijas uzdevums saistīts ar latviešu valodu. Jāatceras, kas ir salikteņi. Vērojot augu attēlus, jāveido salikteņi. Te palīdzēja zināšanas par augiem, kas aug dārzā, pļavā un mežā.

5.stacijā – jāatmin putni! Pēc izlasītās tautasdziesmas jāatrod pareizā putna attēls. Kaut gan attēlu otrā pusē bija ”špikeris”, skolēni centās atminēt bez tā.

6. stacijā gaidīja uzdevums “Atpazīsti kokus!” Pēc “īstām” koku lapām bija jāatpazīst, kuram kokam tās pieder.

Kad visi uzdevumi bija veikti, un ceļojumu kartēs sakrātas krāsainās uzlīmes, skolēni secināja, ka uzdevumi bija interesanti un izzinoši.

Pēc tam kopīgi veidojām Rudens zīmi (mandalu) izmantojot gan dārza veltes, gan krāsainās koku lapas, gan mežā atrodamās bagātības. 1.un 2.klase savu darbiņu veica pie Mazās skoliņas, bet 3.,4.klase pie Lielās skolas. Visiem bija prieks un gandarījums par paveikto!

2. klases audzinātāja Dina Godļevska