Skolas vides novērtējums

Vides novērtējums Misā 2018./2019. m.g.


Skolas vide un apkārtne.

Pozitīvais Negatīvais Ieteikumi uzlabojumiem
Iekštelpas

 1. Puķes gaiteņos un arī gleznas.
 2. Plaši gaiteņi.
 3. Sporta zāles remonts.
 4. Izremontētas sporta zāles ģērbtuves.
 5. Garderobe izremontēta.
 6. Vestibili, gaiteņi izremontēti, nomainītas visas durvis skolā.
 1. Smaka zēnu tualetē.
 2. Nav atpūtas stūrīša skolēniem.
 3. Nav pieejams dzeramais ūdens, ir tikai no krāna.

 

 1. Izremontēt klašu telpas.

 

 1. Atpūtas stūrīša izveide

 

 1. Zaļās klases izveide.
Skolas apkārtne.

 1. Skaista, sakopta apkārtne, puķes, dzīvžogs, akmens pie skolas, dīķis.
 2. Velosipēdu novietne.
 3. „ Guļošs policists” pie skolas
 4. Gājēju pāreja pie skolas.
 5. Stadions ir plašs.
 6. Pabeigta skolas siltināšana.
 1. Bērnu nomestie atkritumi.
 2. Vairāk soliņu pie skolas.
 3. Salauztie soliņi pie stadiona.
 4. Nelīdzens skrejceļš stadionā.
 5. Nav zaļās klases.

Mežs.

Skola atrodas mežu tuvumā. Jau vairākus gadus skola piedalās mežu sakopšanas un atveseļošanas talkās. Stāda mežus, barojam meža dzīvniekus, izliekam putnu būrīšus. Daudz orientējamies mežos ar tūrisma palīdzību, kā arī piedalāmies arī dažādās sacensībās mežā, arī starptautiskajās sacensībās. To arī turpināsim darīt!


Veselīgs dzīves veids. Šī gada tēma.

                Misas vidusskolas skolēni siltas pusdienas ēd skolas ēdnīca. Visiem vidusskolas skolēniem un pirmskolas skolēniem novads ir piešķīris brīvpusdienas. Jau ceturto  gadu skolā nedēļā reizi tiek piegādāti āboli skolēniem bez maksas . Skolēni aktīvi iesaistās sporta aktivitātēs un sporta tūrisma aktivitātēs.

Veic aptaujas.

Vidēji no visiem aptaujātajiem cilvēkiem ~ 32 cilvēki dzīvo veselīgi. 

Vidēji no visiem aptaujātajiem cilvēkiem ~ 27 cilvēki daļēji dzīvo veselīgi

Vidēji no visiem aptaujātajiem cilvēkiem  ~ 13 gadus jauni bērni nedzīvo veselīgi. 


Ūdens

 1. un 2011. gadā Misā tika veikta ūdens vada atjaunošana un atdzelžošanas sistēmas pieslēgšana. Skolā vidēji mēnesī patērējam 126 m3 ūdens.

Enerģija.

                Skolā nomainītas vecās padomju laiku dienas gaismas lampas pret mūsdienīgām.

ekoskola_elektroenergija_1 ekoskola_elektroenergija_2

2013. gads – 3917,79 eiro
2014. gads – 4413,32 eiro
2015. gads – 3773,49 eiro

Kopā:    12104,60 eiro

                Siltumu skolā apkures sezonas laikā piegādā uzņēmums Misas kūdra, kā kurināmais tiek izmantota šķelda. Skola vidēji mēnesī par siltumu maksā  4419.89 eiro, tomēr aukstajos ziemas mēnešos šī summa sasniedz arī 8278 eiro un vairāk. Lai samazinātu siltuma izmaksas, skola  tika nosiltināta pagājušajā ziemā, ir nomainīta apkures sistēma 2015. gada vasarā.


Atkritumi .

Pozitīvais Negatīvais Ieteikumi uzlabojumiem
1.       Šķirojam baterijas un tās nododam.

2.       Šķirojam makulatūru.

3.       Šķirojam spuldzes.

4.       Vācam vecās elektropreces.

 1. Stikli mētājas skolas stadionā.
 2. Plastmasa un pet pudeles tiek mestas kopā ar pārējiem atkritumiem.
 3. Spuldzes tiek mestas kopā ar pārējiem atkritumiem.
 4. Atkritumi mētājas krūmos, ceļa malās, pie mājām, stadionā.
 1. Aicināt Misas iedzīvotājus un skolēnus šķirot atkritumus un tos nemest zemē.
 2. Veidot un akcijas kampaņas, lai informētu Misas iedzīvotājus par atkritumu šķirošanas nepieciešamību.

Transports.

Uz skolu Misas vidusskolas skolēni , kuri dzīvo Misā ierodas ar kājām, bet skolēni, kuri dzīvo Lambārtē, Dāviņos, Beibežos , Vecumniekos, ierodas skolā ar sabiedrisko transportu – autobusu. Skolotāji, kuri dzīvo Misā uz skolu nāk ar kājām, bet skolotāji, kuri brauc no Vecumniekiem, Iecavas, Ozolaines un  Īslīces, skolā ierodas ar privātajiem auto, jo diemžēl nav iespējas atbraukt ar satiksmes autobusu.