Skolēnu dome – Sastāvs, pienākumi

Skolēnu dome 2017./2018.m.g.

Skolēnu domes priekšsēdētājs – Adrians Brokovskis

Skolēnu domes priekšsēdētāja vietnieces – Marika Sadovina, Sintija Neimane

Protokolisti, rakstveži – Sintija Neimane, Marika Sadovina, Kristīne Madlinska

Mediji – Sintija Belruse, Kristīne Kārkla

Skolēnu domes konsultante – Iluta Soma

Informatori, organizatori, vietnieku palīgi – Kristers Ivanovs, Māris Belasovs, Renāts Oļehnovičs, Tīna Spalva, Viviāna Pitkēviča, Anete Paula Kriņicka, Anrī Soms, Matīss Kante, Lauris Dūra, Daniels Tjuševs, Agnis Spangers