Skolēnu dome – Sastāvs, pienākumi

Skolēnu dome 2019./2020.m.g.

Skolēnu domes priekšsēdētāja – Patrīcija Felicita Pavāre

Skolēnu domes priekšsēdētājas vietniece – Monta Maslova

Protokolisti, rakstveži –  Aleks Liks

Skolēnu domes konsultante – Guna Gasjūne-Pavāre

Informatori, organizatori, vietnieku palīgi – Dārta Jakuškina, Marija Rāga, Reinis Miklaševičs, Kitija Bukovska, Jānis Belrus, Anastasiya Galinskaya, Tīna Spalva, Anastasija Paula