Stundu izmaiņas

Trešdien, 8. novembrī

5. klase – 1. stunda matemātika

4. stunda dabas zinības

7. klase – 6. stunda patstāvīgs darbs latviešu valodā (sk.Guna)

11. klase – 1.stunda literatūra

12. klase – 1. stunda matemātika

5. stunda literatūra