Stundu izmaiņas

DARBA GRAFIKS SESTDIEN, 21.APRĪLĪ

Vecumnieku novada skolu VIZUĀLĀS MĀKSLAS OLIMPIĀDĒ piedalās: Reinis Miklaševics, 1.kl., Dārta Jakuškina, 2.kl., Zanda Rozenfelde, 3.kl., Patrīcija Felicita Pavāre, 4.kl., Georgs Spalva, 5.kl., Aleksis Karpovs, 6.kl., Anete Kriņicina, 7.kl. (skol. Guna G.P., Dita S.)

Izbraukšana no skolas plkst.9.15
Vēlam veiksmi!!!

Projektu diena 1.-4.kl., 6.-8.kl., 10.-11.kl.

1.-4.st. darbs pie projekta “Baltā galdauta svētki” (klašu telpās, klases audzinātāju vadībā)
Pusdienas plkast.11.40-12.20
Plkst.12.20- 14.20 skolas apkārtnes sakopšanas talka kopā ar klases audzinātāju (līdzi darba rīki)
5.klase- 1.-4.st.- apkārtnes sakopšanas talka (sk.Rolands P. 1-2.st., sk.Zaiga J. 3.-4.st.)

9.klase- 1.st., 2.st.- matemātika

3.st.- vēsture
4.st.- krievu val.
Plkst.12.20-14.20- piedalās apkārtnes sakopšanas talkā klases audzinātājas vadībā (līdzi darba rīki)

12.klase- 1.-3.st.- matemātika

4.st.- vēsture
Plkst.12.20-14.20- piedalās apkārtnes sakopšanas talkā klases audzinātājas
vadībā (līdzi darba rīki)

Pie 10.klases- 3.,4.st.- sk. Iluta S.
Pie 8.klases- 4.st.- sk. Rolands P.