VECĀKIEM

Cienījamie vecāki!

2020. gada 16. janvāra Skolas padomes sanāksmē bija ierosinājums rīkot vecāku aptauju, lai uzzinātu viedokli par skolēnu dienasgrāmatu lietderību skolas saziņai ar vecākiem. Aptauja noslēgusies un sakām lielu paldies visiem vecākiem, kuri tajā piedalījās un izteica savu viedokli.

Esam nonākuši pie pārskatāma rezultāta, kurš atļauj izdarīt objektīvus secinājumus par turpmāko šā dokumenta izmantošanas virzību. Vecāki ar aptaujas rezultātiem un secinājumiem tiks iepazīstināti skolas vecāku kopsapulcē š. g. 10. martā.

Piedāvājam arī  e vietnē iepazīties ar aptaujas rezultātu apkopojumu!

Direktore